ทัวร์พม่าราคาถูก โปรแกรม ทัวร์ พม่า 3 วัน 2 คืน ทัวร์พม่า บริษัทไหนดี pantip ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หง

ข้อมูลท่องเที่ยว
ทัวร์เอเชีย : พม่า
ทัวร์พม่า เจดีย์สุเล

แนะนำที่เที่ยวในย่างกุ้ง เจดีย์สุเล 

heartแนะนำ คลิ๊กเลยyesyesโปรแกรมทัวร์พม่าyesyes

 

เจดีย์สุเล ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง

เจดีย์สำคัญในกรุงย่างกุ้ง สุเลเจดีย์

                  ชาวพม่านับถือเป็นพระเจดีย์ทองที่สวยที่สุดในพม่า และเป็นศูนย์กลางของกรุงย่างกุ้ง เนื่องจากช่วงเวลาที่อังกฤษใช้ย่างกุ้งเป็นศูนย์กลางการปกครองพม่าได้พัฒนากรุงย่างกุ้งโดยสร้างถนนหนทางด้วยระบบ “Block System” มีสุเลเจดีย์เป็นจุดเริ่มต้นสร้างถนนสายหลักพุ่งออกไปทุกทิศทาง รอบๆสุเลเจดีย์จึงเป็นที่ตั้งสถานที่ราชการ ศาลสถิตยุติธรรม ศาลาว่าการนครย่างกุ้ง กระทรวง ทบวง กรม และอาคารร้านค้ามาจนถึงปัจจุบัน ชื่อ “สุเล” ถูกตีความไปหลายแบบ สมเด็จฯกรมพระยาดำรงราชานุภาพทรงพระนิพนธ์ว่า ชาวพม่าเรียกสุเลเจดีย์ว่า “ชเวสุเล” (Shwe Sule) หมายถึง “จุลเจดีย์ทองคำ” เพราะคำว่า “สุเล” เฟี้ยนมาจาก “จุละ” คือเจดีย์ทององค์เล็ก ประดิษฐานเคียงข้าง “ชเวดากอง” ซึ่งเป็นมหาเจดีย์หรือเจดีย์ทององค์ใหญ่ แต่บางตำราว่า “สุเล” เฟี้ยนเสียงมาจากคำว่า “สุระ” ซึ่งเป็นชื่อเสนาบดีชาวมอญผู้กำกับงานก่อสร้างเจดีย์แห่งนี้  ในขณะที่ ดร.สุเนตร ชุตินธรานนท์ ผู้เชี่ยวชาญพม่าศึกษาวิเคราะห์ว่า “สุเล” เป็นชื่อ “นัต” 1 ใน 37 ตน ที่ชาวพม่านับถือในฐานะช่วยปกป้องคุ้มครองแผ่นดินพม่าตามตำนานเล่าขานว่า สุเลเป็นนัตที่มีรูปร่างเหมือนยักษ์ แต่สักการบูชาและเชื่อฟังคำสอนพระพุทธเจ้า จึงนำทางนายวาณิชสองพี่น้องให้นำพระเกศธาตุมายังเนินเขาตะเกิง (หรือ “เชียงกุตตระ”) ซึ่งเป็นที่ประดิษฐานมหาเจดีย์ชเวดากองในเวลาต่อมา สุเลเจดีย์จึงสร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์สถานแด่คุณความดีของนัตสุเล (อ่านรายละเอียดในบท “ท่องแดนเจดีย์ไพรในพุกามประเทศ” ว่าด้วย “นัตคือใคร”)

       เจดีย์สุเล ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง

อีกตำนานหนึ่งเล่าขานว่า เมื่อพระโสณะกับพระอุตระสมณทูตของพระพุทธเจ้าในดินแดนมอญเมื่อราว 2,000  ปีก่อน กษัตริย์มอญแห่งเมืองสะเทิมหรือสุธรรมวดีมีพระบรมราชานุญาตให้สมณทูตทั้งสองสร้างเจดีย์ที่เชิงเขาเชียงกุตตระซึ่งก็คือสุเลเจดีย์  รูปทรงของสุเลเจดีย์เป็นสถูปแปดเหลี่ยมที่มีทรวดทรงงดงาม สูง 157 ฟุต ชาวพม่านับถือสุเลเจดีย์เป็น “หัวใจ” ของเมืองหลวงย่างกุ้ง ในขณะที่มหาเจดีย์ชเวดากองคือจิตวิญญาณของชนชาติมอญและพม่าทั้งมวล

 

สถานที่สำคัญในกรุงย่างกุ้ง

สถาปัตยกรรมรอบสุเลเจดีย์

ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง

เจดีย์สุเล ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง

บริเวณรอบสุเลเจดีย์ถือเป็นศูนย์กลางความเจริญของย่างกุ้งนับตั้งแต่อังกฤษปกครองพม่า จึงมีตึกรามที่ทรงคุณค่าทางศิลปะสถาปัตยกรรม นับตั้งแต่ศาลาว่าการนครย่างกุ้งที่โดดเด่นอยู่ตรงหน้าสุเลเจดีย์ด้วยศิลปะแบบอาณานิคมผสมพม่าถัดมาทางทิศตะวันออกคืออาคารศาลอุทธรณ์และฎีกา อายุเก่าแก่กว่า 100 ปี งามสง่าด้วยศิลปะ “วิกตอเรียน” ที่เน้นความหรูหราโอ่อ่า อลังการ ปัจจุบันยังคงเป็นอาคารที่เชิดหน้าชูตากรุงย่างกุ้งทั้งยังเป็นท่ารถเมล์ใหญ่ที่สุด เช่นเดียวกับท่ารถเมล์ตรงข้ามศาลอาญา บริเวณท้องสนามหลวง กรุงเทพมหานคร