ทัวร์พม่าราคาถูก โปรแกรม ทัวร์ พม่า 3 วัน 2 คืน ทัวร์พม่า บริษัทไหนดี pantip ทัวร์พม่า เจดีย์โบตะ

ข้อมูลท่องเที่ยว
ทัวร์เอเชีย : พม่า
ทัวร์พม่า เจดีย์โบตะทาวน์

เจดีย์โบตะทาวน์

heartแนะนำ คลิ๊กเลยyesyesโปรแกรมทัวร์พม่าyesyes

เทพทันใจ พม่า ศักดิ์สิทธิ์

          “โบตะทาวน์” แปลว่า เจดีย์นายทหาร 1,000 นาย ตามตำนานเล่าขานว่า เมื่อราว 2,000 ปีก่อน พระเจ้าโอกะลาปะกษัตริย์มอญทรงบัญชาให้นายทหารระดับแม่ทัพตั้งแถวถวายสักการะแด่พระเกศธาตุที่นายวาณิชสองพี่น้องอัญเชิญมาทางเรือและมาขึ้นฝั่งเมืองตะเกิงหรือดากอง ณ บริเวณนี้ จึงสร้างเจดีย์โบตะทาวน์ไว้เป็นที่ระลึก พร้อมทั้งแบ่งพระพุทธเกศา 1 เส้นมาบรรจุไว้ ก่อนนำไปบรรจุในมหาเจดีย์ชเวดากองและเจดีย์สำคัญอื่นๆ

เทพทันใจ พม่า ศักดิ์สิทธิ์

โบตะทาวน์จึงเป็นหนึ่งในมหาบูชาสถานของชาวมอญและพม่าเรื่อยมา จนกระทั่งเกิดสงครามโลกครั้งที่สอง (พ.ศ.2486)เครื่องบินฝ่ายสัมพันธมิตรได้ทิ้งระเบิดถล่มย่างกุ้ง ทำให้เจดีย์โบตะทาวน์องค์เดิมถูกทำลายพินาศ แต่ในระหว่างการบูรณะได้ค้นพบผอบทรงสถูปบรรจุพระเกศธาตุและพระบรมสารีริกธาตุ ครั้นเมื่อเจดีย์โบตะทาวน์องค์ใหม่ สูง 40 เมตร สร้างเสร็จในปี พ.ศ.2496 จึงนำพระเกศธาตุมาบรรจุในมณฑปครอบแก้วใส ประดิษฐาน ณ ใจกลางเจดีย์ และทำช่องทางให้พุทธศาสนิกชนเดินเข้าไปดูและสักการบูชาได้อย่างใกล้ชิด นับเป็นเจดีย์องค์เดียวที่เปิดให้เห็นพระธาตุอย่างชัดเจน

เจดีย์โบตาทาวน์ เทพทันใจ พม่า ศักดิ์สิทธิ์

เจดีย์โบตาทาวน์ เทพทันใจ พม่า ศักดิ์สิทธิ์

เจดีย์โบตาทาวน์ เทพทันใจ พม่า ศักดิ์สิทธิ์

นอกจากนั้นยังมีสิ่งที่น่าชมในอาณาบริเวณเจดีย์โบตะทาวน์ คือ พระพุทธรูปทองคำ ประดิษฐานในวิหารด้านขวา (เมื่อหันหน้าเข้าเจดีย์) ซึ่งเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยที่มีพุทธลักษณะงดงามยิ่งนัก ตามประวัติว่าเคยประดิษฐานอยู่ในพระราชวังมัณฑะเลย์ครั้นเมื่อพม่าตกเป็นอาณานิคมอังกฤษในปี พ.ศ.2428 ถูกเคลื่อนย้ายไปยังพิพิธภัณฑ์กัลกัตตาในอินเดีย ทำให้รอดพ้นจากระเบิดของฝ่ายสัมพันธมิตรที่ถล่มวังมัณฑะเลย์ ต่อมาในปี พ.ศ.2488 พระพุทธรูปองค์นี้ถูกนำไปจัดแสดงที่พิพิธภัณฑ์วิกตอเรียและแอลเบิร์ต กระทั่งภายหลังพม่าได้รับเอกราชแล้ว พระพุทธรูปทองคำจึงกลับคืนสู่พม่าและนำมาประดิษฐาน ณ วิหารนี้ (อ่านรายละเอียดในบท “เสียงเพรียกจากมัณฑะเลย์”)

เจดีย์โบตาทาวน์ เทพทันใจ พม่า ศักดิ์สิทธิ์

เจดีย์โบตาทาวน์ เทพทันใจ พม่า ศักดิ์สิทธิ์

นอกจากนี้ยังมีศาลาริมแม่น้ำย่างกุ้ง (ด้านซ้ายของเจดีย์) ซึ่งประดิษฐานรูปปั้นนัตโบโบยี หรือเทพทันใจ และตะจังมีงหรือท้าวสักกะ ประมุขแห่งนัต ซึ่งชาวมอญและพม่านิยมมากราบไหว้บูชา ด้วยเชื่อว่าอิษฐานขอสิ่งใดแล้วจะสมปรารถนาทันใจ

เจดีย์โบตาทาวน์ เทพทันใจ พม่า ศักดิ์สิทธิ์