เมอร์ไลออน สิงคโปร์ ทัวร์สิงคโปร์ ทัวร์สิงคโปร์ สิงคโปร์ทัวร์ ทัวร์สิงคโปร์ 3 วัน 2 คืน ทัวร

ข้อมูลท่องเที่ยว
ทัวร์เอเชีย : สิงคโปร์
เมอร์ไลออน สิงคโปร์ ทัวร์สิงคโปร์

เมอร์ไลออน สิงคโปร์ ทัวร์สิงคโปร์

เมอร์ไลออน หรือสิงโตทะเล สัญลักษณ์ของประเทศสิงคโปร์

เมอร์ไลออน ถูกสร้างขึ้นเพื่อให้เป็นสัญลักษณ์ของคณะกรรมการส่งเสริมการท่องเที่ยวสิงคโปร์ ในปี ค.ศ. 1964 และต่อมาได้กลายเป็นสัญลักษณ์ของประเทศสิงคโปร์ ลักษณะหัวเป็นสิงโต ตัวเป็นปลากำลังโต้คลื่น พ่นน้ำได้ สิงโตทะเล มี 2 ตัว สิงโตทะเลตัวแม่ มีความสูง 8.6 เมตร น้ำหนัก 70 ตัน ทำจากปูนซีเมนต์ฟอนดู ออกแบบโดยนาย Fraser Bruner และสร้างโดยนาย Lim Nang Seng ช่างแกะสลักที่มีชื่อเสียงของสิงคโปร์ ส่วนรูปปั้นตัวที่ 2 ขนาดเล็กกว่า สูงเพียง 2 เมตร หนัก 3 ตัน ถูกสร้างโดยช่างลิเช่นเดียวกัน ลำตัวทำจากซีเมนต์ฟอนดู ผิวทำจากจานลายคราม และตาทำจากถ้วยชาสีแดงขนาดเล็ก แต่เดิมแม่สิงโตและสิงโตน้อย ตั้งอยู่ที่ปากแม่น้ำสิงคโปร์ ตรงข้ามกับ Elizabeth Walk ห่างจากที่ตั้งปัจจุบันเพียง 120 เมตร

เมอร์ไลออน สิงคโปร์ ทัวร์สิงคโปร์

เมอร์ไลออน สิงคโปร์ ทัวร์สิงคโปร์

เมอร์ไลออน สิงคโปร์ ทัวร์สิงคโปร์

เรียกบริเวณนี้ว่า สวนสิงโตทะเล  เมอร์ไลออน พาร์ค ต่อมาไม่นานบริเวณดังกล่าวก็เป็นสถานที่ยอดนิยมของนักท่องเที่ยว และกลายเป็นสถานที่ในเมืองใหญ่ที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของโลก

เมอร์ไลออน สิงคโปร์ ทัวร์สิงคโปร์

เมอร์ไลออน สิงคโปร์ ทัวร์สิงคโปร์

เมอร์ไลออน สิงคโปร์ ทัวร์สิงคโปร์

เมอร์ไลออน มาจากการรวมกันของคำสองคำคือ Mermaid ที่แปลว่า เงือก กับ Lion ที่แปลว่าสิงโต เมอร์ไลออน นั้นมีลักษณะท่อนบนเป็นสิงโตท่อนล่างเป็นปลา ที่ครึ่งหนึ่งอยู่ในน้ำ รูปร่างของเมอร์ไลออนนั้นมีความหมาย หัวสิงโต สื่อถึงการค้นพบสิงคโปร์ของเจ้าชายแห่งอาณาจักรศรีวิชัย เมื่อพระองค์ทรงขึ้นเกาะครั้งแรกก็ได้พบสิ่งประหลาด ลำตัวแดง หัวดำ หน้าอกขาว ซึ่งทรงทราบภายหลังว่าคือสิงโต จงทรงตั้งชื่อเกาะนี้ว่า สิงหปุระ นครแห่งสิงห์ ส่วนท่อนล่างที่เป็นปลา สื่อถึงเมืองโบราณของเทมาเส็กและการเริ่มต้นของประเทศที่เริ่มมาจากการเป็นหมู่บ้านชาวประมง 

เมอร์ไลออน สิงคโปร์ ทัวร์สิงคโปร์

เมอร์ไลออน สิงคโปร์ ทัวร์สิงคโปร์

เมอร์ไลออน สิงคโปร์ ทัวร์สิงคโปร์

เมอร์ไลออน สิงคโปร์ ทัวร์สิงคโปร์

เมอร์ไลออน สิงคโปร์ ทัวร์สิงคโปร์