วัดพระเขี้ยวแก้ว สิงคโปร์ Buddha Tooth Relic Temple and Museum ทัวร์สิงคโปร์ ทัวร์สิงคโปร์ราคาถูก ทัวร์สิงคโปร์ 3

ข้อมูลท่องเที่ยว
ทัวร์เอเชีย : สิงคโปร์
วัดพระเขี้ยวแก้ว สิงคโปร์ Buddha Tooth Relic Temple and Museum

วัดพระเขี้ยวแก้ว สิงคโปร์ Buddha Tooth Relic Temple and Museum

วัดพระธาตุเขี้ยวแก้วและพุทธพิพิธภัณฑ์

วัดพระธาตุเขี้ยวแก้วเป็นวัดทางพระพุทธศาสนาที่ใหญ่ที่สุดในประเทศสิงคโปร์  สร้างเป็นแบบสถาปัตยกรรมสมัยราชวงศ์ถังของจีน มีทั้งหมด 4 ชั้น ชั้นสี่เป็นที่ประดิษฐานพระทันตธาตุขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า บรรจุอยู่ในสถูปอัฐิอันงามสง่า  มีส่วนประกอบของทองคำหนัก 420 กิโลกรัม ที่บริจากโดยผู้มีจิตศรัทธา ห้องโถงกลางของวัดเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธศรีอริยเมตโตรยที่แกะสลักจากไม้ด้วยฝีมือประณีต นอกจากความสวยงามแบบสถาปัตยกรรมจีนแล้ ภายในวัดยังมีพิพิธภัณฑ์พระพุทธรูปที่สำคัญๆและหายาก พระธรรมคำสอน เอกสารสำคัญทางพระพุทธศาสนา ภาพวาด งานแกะสลัก โบราณวัตถุ นอกจากนี้ยังมีโรงละคร เพื่อแสดงทางวัฒนธรรม การปาฐกถา และภาพยนตร์ 

 

วัดพระเขี้ยวแก้ว สิงคโปร์ Buddha Tooth Relic Temple and Museum

วัดพระเขี้ยวแก้ว สิงคโปร์ Buddha Tooth Relic Temple and Museum

วัดพระเขี้ยวแก้ว สิงคโปร์ Buddha Tooth Relic Temple and Museum

วัดพระเขี้ยวแก้ว สิงคโปร์ Buddha Tooth Relic Temple and Museum

วัดพระเขี้ยวแก้ว สิงคโปร์ Buddha Tooth Relic Temple and Museum

วัดพระเขี้ยวแก้ว สิงคโปร์ Buddha Tooth Relic Temple and Museum

วัดพระเขี้ยวแก้ว สิงคโปร์ Buddha Tooth Relic Temple and Museum