ทัวร์ราชาสถาน เมืองมันดาวา

ข้อมูลท่องเที่ยว
ทัวร์เอเชีย : อินเดีย
ทัวร์ราชาสถาน เมืองมันดาวา
เสขาวาตี มันดาวา  ทัวร์ราชาสถาน รัฐราชสถาน หรือราชาสถาน  
 

heartแนะนำ คลิ๊กเลยyesyesโปรแกรมทัวร์อินเดียyesyes

ทัวร์ราชาสถาน เมืองมันดาวา 

ทัวร์ราชาสถาน เมืองมันดาวา 

เสขาวาตี (Shekhawati)เป็นที่รู้จักในภาพสีเฟรสโก้จึงถูกขนานนามเรียกว่าเป็นหอศิลป์กลางแจ้งที่ใหญ่ที่สุดในโลก  เพราะสถาปัตยกรรมที่มีชื่อของเขตนี้เรียกว่า ฮาเวลี (Haveli) เป็นคฤหาสน์ขนาดใหญ่ที่มีกระจายทั่วทั้งเขตมีจำนวนรวมกันเป็นหมื่นๆ หลังแต่ละหลังมีภาพจิตกรรมทั้งด้านในและด้านนอก วาดด้วยสีสันและลวดลายที่งดงามมาก ถ้าเอาภาพกิจกรรมเหล้านี้มาร่วมกันคิดเป็นพื้นที่กี่ตารางกิโลเมตร ยังไม่มีใครคำนวณไว้ ทั้งยังตกแต่งด้วยงานปูนปั้น งานแกะสลักหินและไม้อีกต่างหาก เหตุใดทำไมผู้คนแถบนี้ในอดีตถึงร่ำรวย

ทัวร์ราชาสถาน เมืองมันดาวา 

ทัวร์ราชาสถาน เมืองมันดาวา 

ล้นเหลือจนสามารถสร้างคฤหาสน์ใหญ่โตจำนวนมากมายในแต่ละชุมชน และไม่ใช่มีเพียงไม่กี่ชุมชน แต่มีชุมชนแบบนี้ใหญ่น้อยนับหลายสิบแห่งทั่วเขตเสขาวาตีในช่วงสมัยคริสศตวรรษที่ 12-13 ต่อเนื่องมาถึงศตวรรษที่ 18 เป็นช่วงแห่งประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเส้นทางการค้าข้ามทวีปเส้นใหม่ระหว่างเมืองท่าแถบทะเลอารเบียนกับที่ราบลุ่มแม่น้ำคงคา-ยมุนา อันอุดมสมบรูณ์ เชื่อมต่อกับประเทศจีน เรียกกันว่าเส้นทางสายไหมแห่งเอเชียใต้ แทนที่เส้นทางสายไหมเอเชียเหนือซึ่งมีบทบาทลบเลื่อนไป ถ้าเปิดดูแผนที่จะเห็นว่าเส้นทางการค้านี้ในช่วงที่อยู่อินเดีย จะต้องผ่านเข้าไปในแคว้นราชสถานเต็มๆ แน่นอนว่าผู้คนที่อยู่

ทัวร์ราชาสถาน เมืองมันดาวา 

ทัวร์ราชาสถาน เมืองมันดาวา 

ทัวร์ราชาสถาน เมืองมันดาวา 

ทัวร์ราชาสถาน เมืองมันดาวา