ทัวร์ราชาสถาน เมืองบิคาเนอร์

ข้อมูลท่องเที่ยว
ทัวร์เอเชีย : อินเดีย
ทัวร์ราชาสถาน เมืองบิคาเนอร์

เมืองบิคาเนอร์ ทัวร์ราชาสถาน รัฐราชสถาน หรือราชาสถาน

heartแนะนำ คลิ๊กเลยyesyesโปรแกรมทัวร์อินเดียyesyes

แคว้นราชสถาน มีตำนานการสร้างบ้านแปงเมือง ของบิคาเนอร์เล่าสืบทอดกันมาว่าราว 500 ปีมาแล้ว Rao Bika โอรสของราชาแห่งโยธะปุระ พร้อมทหารม้าเพียงหยิบมือเดียวออกเดินทางขึ้นเหนือสู่เขตทะเลทราย ระหว่างทางพบ Karni Mata ผู้กลับชาติมาเกิดของทรุคาเทวี นางให้กำลังใจว่า ขอให้เจ้าชายมุ่งหน้าให้ถึงจุดหมาย วันข้างหน้าอาณาจักรของพระองค์จะเกริกไกรเหนืออาณาจักรของพระบิดาด้วยซ้ำ เมื่อสร้างอาณาจักรบิคาเนอร์จนสำเร็จ มีเทพอีกองค์ทำนายว่าอาณาจักรนี้จะอยู่ได้ 450 ปี ตำนานนี้ถ้าเล่าเป็นเวอร์ชั่นสมัยใหม่ก็ต้องบอกว่าราชา Rao Bika ค่อนข้างจะชอบดูโหร ในช่วงที่ซีกเหนือของอินเดียตกอยู่ในอำนาจของราชวงศ์โมกุลแรกๆ บิคาเนอร์ (หรือพิฆเนศ) ต่อสู้ขัดขวางการแผ่อิทธิพลของโมกุลอย่าง

จริงจัง แต่ด้วยการทูลอันล้ำลึกของจักรพรรดิอีกบาร์ ราชาแห่งบิคาเนอร์กลับกลายเป็นแนวร่วมนำกองทัพโมกุลบุกไปตีเมืองอื่นๆ ในหมู่ราชบุตรด้วยกัน เข้าทำนองเอาชนะศัตรูไม่ได้ ก็เป็นมิตรเสียเลย ยังผลให้บิคาเนอร์มีโอกาสทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนงานของช่างฝีมือแขนงต่างๆ เจริญรุ่งเรือง มาในยุคอังกฤษเข้าปกครองอินเดีย บิคาเนอร์มีสนธิสัญญากกับอังกฤษ โดยต้องดูแลรับผิดชอบกองกำลังทหาร ซึ่งสร้างภาระทางงบประมาณ

และหนี้สินแก่ผู้ครองบิคาเนอร์เป็นอย่างยิ่ง มหาราชกำลังจะเข้าขั้นล้มละลาย พอดีเกิดเหตุการณ์หนึ่งช่วยไว้ อังกฤษกำลังทำสงครามในแอฟริกา มหาราชแห่งบิคาเนอร์ผู้มีปัญญารู้จักพลิกวิกฤตเป็นโอกาส ได้เสนอกองกำลังอูฐให้กับอังกฤษ เมื่อได้เงินตอบแทนมารีบนำไปพัฒนาเป็นแคว้นแรกในบรรดาแคว้นราชบุตรที่เริ่ม มีระบบไฟฟ้าใช้ ในปี 1898-1944 ปกครองโดยมหาราชา Ganga Singh พระองค์ทรงตั้ง Bikaner Camel Corps และเป็นผู้บัญชาการกองกำลังอูฐนี้โดยตรง รับจ้างอังกฤษไปปราบกบฏนักมวยในจีนเมื่อ 1900 ไปปราบกบฏที่ Somaliland 1903 ไปรบในอียิปต์ ในสงครามโลกครั้งที่หนึ่ง ทรงเป็นผู้หนึ่งที่ลงพระนามในสนธิสัญญาแวร์ซายล์ในฐานะผู้แทนอินเดีย พระองค์ทรงคัดค้านเงื่อนไขหลายข้อที่ระบุในสนธิสัญญา ทรงเห็นว่าการสร้างภาระอย่างหนักให้กับผู้แพ้จะนำมาซึ่งสันติชั่วคราว และการณ์ก็เป็นจริงตามที่ทรงวิตก ไม่เพียงเก่งด้านการทหารยังทรงพัฒนาเศรษฐกิจรวมทั้งการสร้าง Ganga Canal พลิกฟื้นดินแดนบิคาเนอร์จากทะเลทรายเป็นทุ่งเกษตรกรรม ซึ่งต่อมาขยายเป็น Indira Gandhi Canal ในรัชสมัยของพระองค์ทรงกว้างขวางในหมู่ผู้นำระหว่างประเทศ เป็นผู้แทนอินเดียในการร่วมทำข้อตกลงระหว่างประเทศ จุดท่องเที่ยวหลักของราชสถานคือป้อม วัง กับวัด ก่อนการประกาศเอกราชในปี 1947 ราชสถานแบ่งเขตการปกครองเป็นแว่นแคว้นหรืออาณาจักรต่างๆนับร้อย ปกครองโดยราชาหรือมหาราชา ยุคแรกมีแต่ป้อมมหาราชาอาศัยอยู่ในป้อม ในสมัยหลังการรบพุ่งระหว่างอาณาจักรต่างๆ บรรเทาเบาบางลง มีการส้รางวังแยกต่างหากจากป้อม การใช้ชีวิตในวังน่าจะสะดวกสบายกว่าอยู่ป้อม เมืองสำคัญล้วนมีทั้งป้อม และวัง