ทัวร์ราชาสถาน เมืองจัยซาแมร์

ข้อมูลท่องเที่ยว
ทัวร์เอเชีย : อินเดีย
ทัวร์ราชาสถาน เมืองจัยซาแมร์

เมืองจัยซาแมร์ ทัวร์ราชาสถาน รัฐราชสถาน หรือราชาสถาน

heartแนะนำ คลิ๊กเลยyesyesโปรแกรมทัวร์อินเดียyesyes

รัฐราชสถานเป็นเมืองโบราณที่รู้จักกันในชื่อว่า Mandadhara และ Vallabhdesh ชื่อจัยแซลเมรได้รับหลังจากที่ Rawa Jaisal ผู้สร้างป้อมและสถาปนาอาณาจักรให้มีชื่อเสียงในปี ค.ศ. 1156 โดยมีอาณาเขตทางเหนือติดกับเมืองบิคาเนอร์และเมืองBhawalpur ประเทศปากีสถาน ทางตะวันตกและตะวันตกเฉียงใต้ติด Kherpur ส่วนทางใต้ติดกับ Barmer และ จ๊อดปูร์ เมือง Jaisalmer จัยแซลเมียร์ เมืองสีทอง จัยแซลเมียร์ (Jaisalmer) คือเมืองที่ได้รับสมญานามว่า “นครสีทอง” ตั้ง อยู่บนที่ราบสูง กลางที่ราบทะเลทรายธาร์ มีกำแพงสูงใหญ่ดูโอฬาร เป็นเมืองท่องเที่ยวที่อยู่ทางตะวันตกสุดของแคว้นราชาสถาน ในอดีตเคยเป็นเส้นทางการค้าที่ สำคัญระหว่างอินเดียกับตะวันออกกลาง นครแห่งนี้ก่อสร้างขึ้นจากหินทรายสีเหลืองเป็นส่วนใหญ่ เมื่อยามต้องแสงอาทิตย์อัสดงที่ไล้ลงบนพื้นผิวของหินเหล่านี้ ก็จะปรากฏให้เห็นเป็นสีทองอร่ามตา และนี่คือที่มาของสมญา “นครสีทอง” ด้วยเหตุที่จัยแซลเมียร์เคยเป็นเส้นทางการค้าที่สำคัญ ส่งผลให้พ่อค้าวาณิชย์ในตระกูลดังๆ หลายๆคนร่ำรวยกันอย่างมหาศาล กลายเป็นอภิมหาเศรษฐี มีคฤหาสน์ที่ใหญ่โตมโหฬาร เป็นเมืองที่เป็นส่วนหนึ่งในมหาภารตะในการทำสงครามศักดิ์สิทธิ์ทุ่งกุรุ เกษตรของพี่น้องปาณฑพโดยกฤษณะและอรชุนได้เดินทางมาประกอบพิธีกรรม ตัวเมืองล้อมรอบด้วยทะเลทรายถาร์ และมีที่ราบภูเขาหินสลับกับหมู่บ้านซึ่งตั้งอยู่ระหว่างภูเขาหินมีพุ่มไม้ เตี้ยๆกระจายอยู่ทั่วไป มีทุ่งหญ้าทั่วทะเลทราย เป็นแหล่งหินที่มีชื่อเสียงเช่น หินดำ หินสีเหลือง หินทรายเหลือง หินทรายแดง โดยเฉพาะหินสีเหลืองที่เป็นหินสำคัญในการสร้างเมืองจัยแซลเมรและวัดเชนใน เมืองจนทำให้เมืองจัยแซลเมรได้ถูกขนานนามว่าเป็นเมืองสีทองเพราะตัวเมือง เมื่อต้องแสงอาทิตย์ยามเช้าและยามเย็นสวยงามดุจดั่งทองคำที่งดงามสุดจะ บรรยาย

ประชากร เมืองจัยซาแมร์ ทัวร์ราชาสถาน รัฐราชสถาน หรือราชาสถาน
มีจำนวน 600000 คน (ปี 2001) เชื้อชาติใหญ่ในเมืองจัยแซลเมร คือชนเผ่า Meghwals, Bhil ชาวมุสลิม ชาวฮินดู ชนชั้นพราหมณ์และราชปุตร
ศาสนาเมืองจัยซาแมร์ ทัวร์ราชาสถาน รัฐราชสถาน หรือราชาสถาน
ฮินดู 76 เปอร์เซ็นต์ มุสลิม 23 เปอร์เซ็นต์
พันธุ์พืชและสัตว์ เมืองจัยซาแมร์ ทัวร์ราชาสถาน รัฐราชสถาน หรือราชาสถาน เช่น พืชดังนี้ Jal,Babul,Ker,Khejari,Kumbhat,Neem,Phong สะเดา หญ้า  มะม่วง บางแห่งใช้ระบบน้ำจากใต้ดินวางท่อและขุดคลองในการทำการเกษตร ข้าวโพดสัตว์ แกะ แพะ วัว นิลกาย กวาง นกยูง นกพิราบ
อุณหภูมิ เมืองจัยซาแมร์ ทัวร์ราชาสถาน รัฐราชสถาน หรือราชาสถาน
ฤดูร้อน มีพายุลมทะเลทรายในช่วงเดือนมิถุนายน-เดือนกรกฎาคม แต่มีการขุดคลอง อินทิรา คานธี ทำให้ลมพายุลดลง ฤดูหนาว กลางวันอบอุ่น ตอนกลางคืนหนาวเย็น
เมืองแร่และแร่ธาตุ เมืองจัยซาแมร์ ทัวร์ราชาสถาน รัฐราชสถาน หรือราชาสถาน
เมืองนี้มีเป็นแหล่งหินทรายสีเหลือง หินเบนโทนไนท์ หินจุด ยิมซั่ม หินทรายสีเหลืองที่เมืองแร่เจ็ทวัย ที่สิพลา ที่มูลซาการ์ ที่แหล่งเมืองแร่ที่มีชื่อเสียง ห่างจากตัวเมืองไป 40 กิโลเมตรเป็นแหล่งผลิตหินชื่อว่า มาการ์ เมืองโซนุ เป็นแหล่งที่มีชื่อเสียงเรื่องหินปูนที่มีคุณภาพดีแห่งหนึ่งของประเทศ อินเดีย ดังนั้นเมืองจัยแซลเมรจึงเปรียบเสมือนเป็นแหล่งหิน แร่ธาตุ สำคัญของประเทศอินเดีย มีการส่งขายไปสร้างตึกทั่วประเทศ
ประวัติศาสตร์เมืองจัยแซลเมร เมืองจัยซาแมร์ ทัวร์ราชาสถาน รัฐราชสถาน หรือราชาสถาน
พระกฤษณะ วงศ์พระจันทร์ Yadav ต่อสู้และเหล่ากษัตรยิ์ผู้ชั่วร้ายถูกฆ่าตายทันทีเมื่อพระกฤษณะกลับสู่โลก อมตะของพระองค์ หลังจากนั้นก็มีลูกหลานทายาทสืบทอดปกครองเมืองมธุราระหว่างเมืองเดลลีไปอัค รา เช่น ประตาป บาฮู หรือ ซอร์เซ็นซูบาโฮ้ หลังจากนั้นทายาทของซูบาโฮ้ก็ตั้งเมืองกาจานี, เมืองลาฮอร์ และตั้งอาณาจักรต่างๆในเมือง บุกฮาร่า เมืองกาบูร์ ตามประวัติศาสตร์ลูกหลานของพระกฤษณะปกครองเมืองลาฮอร์ เมืองบุกฮาร่า เมืองกาจานี เมืองปัญจาบ เมืองสิทธิ์ เมืองมุลต่าน เมืองการ์บูร์ เนื่องจากถูกรุกรานอย่างต่อเนื่องจากชาวมุสลิมทำให้ Bhati Rajputs พวกราชปุตรต้องแสวงหาสถานที่ปลอดภัยเพื่อตั้งอาณาจักรปกครองตนเอง ลูกหลานของ Bhati ต่อสู้กับผู้รุกรานและได้รับความช่วยเหลือจากอิหร่าน และมีแนวโน้มว่าจะรุกเข้ามาถึงอาณาจักรของ Bhati ทำให้เมืองฮิสาร์ เมืองบาทเนอร์ เมืองกาจานี และเมืองมธุราถูกยึดโดยผู้รุกรานทำให้พวกราชปุตรต้องถ่อยร่นไปเข้าไปใน บริเวณทางตะวันตกเฉียงเหนือของอินเดีย ลูกหลานของพระกฤษณะไม่มีอาณาจักรที่จะปกครองกลายเป็นพวกเร่ร่อนและลี้ภัยไป หลายปี หนึ่งในลูกหลานของพระกฤษณะชื่อมานจันโร แต่งงานกับพระธิดาของปาริฮาร์แห่งปูร์กัลป์ จากนั้นเขาก็ได้ดินแดนส่วนหนึ่งมาครอบครองและตั้งอาณาจักรชื่อว่ามารอท หลังจากนั้นเจ็ดรุ่นการปกครองต่อมาของมานไดโร แห่งเมืองมารอท ท่านโรเกฮาร์ ตั้งอาณาจักร ธานุก็อต โดยใช้ชื่อลูกคือ ธานุ ขึ้นในศตวรรษที่ 9 ต่อมา เทพราชตั้งอาณาจักรที่เดราเวอร์โดยได้รับความช่วยเหลือจกาโบต้าและลัคฮา พูลานี  จากนั้นดุซัสจี หลานของเทพราชมีลูก 2 พระองค์คือคือวิจัยราชและจัยแซล วิจัยราชได้รับราชบัลลังก์โดยการที่ดุซัสจียกให้โดยความเสน่ห์หา จัยแซล ร่วมมือกับตรุกชาร์และได้รับความช่วยเหลือจากชาร์บุดดินแห่งกัว โรจัยแซลแพ้ให้กับโบจเดพแห่งเมืองโรดราวและได้ตั้งอาณาจักรของตนเองได้ สำเร็จ ในปี ค.ศ. 1175 – 1190เมืองโรดราวเป็นเมืองหลวงของพระองค์ หลังจากนั้นพระองค์ก็พิจารณาถึงด้านความปลอดภัยเห็นว่าทำเลที่ตั้งเมืองจัย แซลเมรนั้นปลอดภัยจึงได้มีการสร้างป้อมพระราชวังบนภูเขาที่มีสันฐานเป็นสาม เหลี่ยม ซึ่งได้แรงบันดาลใจมาจากพระเจ้าให้เหล่าผู้มีความศักดิ์สิทธิ์เป็นผู้สร้าง ป้อมเพราะเชื่อว่าภูเขาแห่งนี้เกี่ยวข้องกับพระกฤษณะและอรชุนในมหากาพย์ที่ ยิ่งใหญ่เรื่องมหาภารตะ อาณาจักรจัยแซลเมรแผ่ขยายออกไปและมีผู้รุกรานเรื่อยมาผลัดกันแพ้ผลัดกันชนะ หลังจากโรจัยแซลสวรรคตก็มีทายาทสืบทอดราชวงศ์มาทั้งหมด 19 พระองค์ โรการ์สิ เป็นหนึ่งในมหาราชาที่มีชื่อเสียงมากพระองค์ปกครองเมืองจัยแซลเมรใน ค.ศ. 1343 พระองค์ได้บูรณะและสร้างเมืองขึ้นมาใหม่อีกครั้งและได้สร้างทะเลสาบการ์สิสา ร์ ซึ่งเป็นแหล่งน้ำที่สำคัญที่ใช้สำหรับอุปโภคบริโภคเมื่อ 600 ปีที่แล้ว ปัจจุบันกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญแห่งหนึ่งของเมือง