ทัวร์ราชาสถาน เมืองจ๊อดปูร์

ข้อมูลท่องเที่ยว
ทัวร์เอเชีย : อินเดีย
ทัวร์ราชาสถาน เมืองจ๊อดปูร์

เมืองจ๊อดปูร์ Jodhpur เมืองจ๊อดปูร์  ทัวร์ราชาสถาน รัฐราชสถาน หรือราชาสถาน

heartแนะนำ คลิ๊กเลยyesyesโปรแกรมทัวร์อินเดียyesyes

ชาวอินเดียเรียกชื่อเมืองนี้ว่า โจดปู้ร์ ป้อมปราการโบราณ Mehrangarh และเมืองเก่าในเขตกำแพงเมืองยาว 10 กิโลเมตร สร้างขึ้นโดย Rao Jodha มหาราชาแห่งราชวงศ์ Rathore ในปี ค.ศ. 1459 ในช่วงศตวรรษที่ 16 โยธปุระเป็นศูนย์กลางการค้าที่สำคัญในภูมิภาค ค้าขายจนกลายเป็นเมืองใหญ่อันดับสองของราชสถานซึ่งในยุคก่อนเมืองโยธปุระเรียกขานกันในนาม อาณาจักรมาร์วาร์ (Marwar) กลางเมืองเก่าเป็นเนินเขาสูง มีป้อมปราการหินทรายแดงอยู่บนความสูง 125 เมตร ภายในป้อมปราการคือพระราชวังที่งดงามที่สุดแห่งหนึ่งและได้รับการบูรณะให้เป็นพิพิธภัณฑ์และโบราณสถานที่น่าเที่ยวชมที่สุดในราชสถาน โยธปุระได้ชื่อว่า เมืองสีฟ้า เพราะบ้านเรือนนิยมทาด้วยสีฟ้าซึ่งถือเป็นสีสัญลักษณ์ของพราหมณ์ และเชื่อว่าสีฟ้าทำให้บ้านเย็นสบายแถมยังป้องกันแมลงได้ด้วย ความเป็นเมืองสีฟ้านี้จะเห็นได้ชัดละสวยงามที่สุดจากมุมมองบนป้อมปราการนั่นเอง

เมห์รังการ์ (Mehrangarh) เป็นป้อมปราการขนาดใหญ่  เมืองจ๊อดปูร์ 
ภายในมีเวียงวังและพระตำหนักอันวิจิตรงดงาม ก่อนจะเข้าไปถึงห้องขายตั๋วเข้าชมต้องผ่าน Jayapol หรือประตูซึ่งสร้างโดยมหาราชา Man Singh ในปี ค.ศ. 1806 เนื่องในวาระโอกาสฉลองชัยเหนือเมืองชัยปุระและเมืองบิคาเนอร์ บนกำแพงป้อมยังปรากฏร่องรอยกระสุนปืนใหญ่ที่มาโจมตี รอยพิมพ์มือเล็กๆ 15 รอยบนกำแพงข้างประตู Lohapol บันทึกไว้ว่าเป็นของมเหสีหม้ายทั้ง 15 คนของมหาราชาที่อุทิศชีวิตกระโดดเข้ากองไฟที่เผาพระศพของพระองค์ตายตามไปในปี ค.ศ. 1843 หญิงหม้ายที่กระโดดเข้ากองไฟตายตามสามีตามประเพณีโบราณนี้เรียกว่า สะติ (Sati) และเหล่ามเหสีหม้ายนี้ก็เป็นสติรุ่นสุดท้ายในราชวงศ์ของมหาราชาแห่งโยธปุระก่อนจะมีการยกเลิกประเพณีนี้ในเวลาต่อมา บริเวณลานกว้างหน้าพระตำหนักที่จัดเป็นพิพิธภัณฑ์ยังมีเจ้าหน้าที่ในชุดประจำชาติ โพกศีรษะ (Turban) แบบชายราชสถานแสดงสาธิตการโพกผ้าความยาว 9 เมตรอย่างคล่องแคล่วว่องไวให้นักท่องเที่ยวได้ชมเป็นขวัญตาเป็นระยะด้วย