วีซ่าปากีสถาน วีซ่าปากีสถาน แบบฟอร์ม

ข้อมูลท่องเที่ยว
ทัวร์เอเชีย : ปากีสถาน
วีซ่าปากีสถาน และ การเตรียมตัวยื่นวีซ่า

**รับยื่นวีซ่าปากีสถาน แบบคุณคือคนพิเศษ** 

**สนใจติดต่อ พาย 0865651978 หรือ 0639193694**

ทริปการเดินทางสำรวจปากีสถานครั้งนี้ เป็นทริปในฝัน ที่อยากไปมากๆ ธรรมชาติงดงาม (ดูจากในรูปของคนอื่นในอินเตอร์เนต) จริงๆมีวางแผนว่าจะเดินทางปีหน้า แต่ด้วยโชคชะตาฟ้าลิขิตให้เราได้เดินทางไปปากีสถานเร็วขึ้น โดยไม่ได้ตั้งใจ คุยกับเพื่อน  ไม่ถึงอาทิตย์ จองตั๋วการบินไทย บินตรง ราคาตอนที่จอง ราคาอยู่ประมาณ 16500 บาท  พอจองตั๋วเสร็จและออกตั๋วเรียบร้อยแล้ว  เราก็เริ่มหาข้อมูลเกี่ยวกับการยื่นวีซ่า ปากีสถาน ดูแล้วเหมือนจะยาก แต่ง่ายมากๆค่ะ สะดวกมากๆค่ะ 

เอกสารในการยื่นวีซ่าปากีสถาน ที่เราต้องเตรียม มีดังนี้ค่ะ

แบ่งเป็น 2 ส่วน ส่วนที่หนึ่งของตัวเราเอง

1. หนังสือเดินทางที่มีอายุงานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน

 2. รูปสีพื้นหลังขาว 2 นิ้ว 2 รูป พื้นหลังสีขาว

3. จดหมายรับรองการทำงาน (ภาษาอังกฤษ) ระบุ ตำแหน่ง เงินเดือน และ วันเดือนปี ที่เริ่มเข้าทำงาน (ฉบับจริง)

4. สำเนาหนังสือรับรองของบริษัท (กรณีเป็นเจ้าของบริษัท)/(แปลเป็นภาษาอังกฤษ) และ หลักฐานการเงินของบริษัท

5. สำเนาบัตรประชาชน

6. สำเนาทะเบียนบ้าน

7. สำเนาสมุดบัญชีออมทรัพย์ส่วนตัว (Update ปัจจุบัน 6 เดือนย้อนหลังถึงปัจจุบัน)

ส่วนที่ 2 คืน บริษัท ทัวร์ที่เชิญเราไป

1.      สำเนาบัตรประชาชนของคนที่เชิญ

2.      จดหมายเชิญ พร้อมระบุรายชื่อผู้ที่ถูกเชิญ  โดยระบุสัญชาติ เลขที่พาสปอร์ต ประเภทวีซ่า

3.      โปรแกรมการเดินทางที่ออกโดยทางบริษัททัวร์ที่เชิญเราไปสำรวจเส้นทาง

4.      ใบอนุญาตประกอบธุรกิจท่องเที่ยวจากองค์กรการท่องเที่ยว พร้อมระบุวันหมดอายุ

เมื่อเตรียมเอกสารเรียบร้อยแล้ว เราก็เตรียมยื่น  ของเราและเพื่อนยื่นกันคนละวัน เรายื่นวันศุกร์ และได้รับพาสปอร์ตคืนวันจันทร์ โดยปกติแล้วระยะเวลาในการทำอยู่ประมาณ 4 วัน ขึ้นอยู่กับจำนวนผู้ยื่น 

การยื่นต้องไปยื่นและแสดงตัวด้วยตัวเอง  ที่ตั้งของสถานทูตปากีสถาน

ที่อยู่ : 31 ซอยนานาเหนือ สุขุมวิทซอย 3 ถนนสุขุมวิท กรุงเทพฯ 10110 ตั้งอยู่ริมถนน ประตูสีเขียว  อยู่ฝั่งเดียวกับโรงแรมซีนิท สุขุมวิท

เวลาเปิดทำการ รับยื่นวีซ่า จันทร์-พฤหัส  9.00-12.00  รับวีซ่า จันทร์-พฤหัส 14.00-15.00 

วันศุกร์ ไม่รับยื่น ไปรับได้อย่างเดียว  

ถึงวันที่ต้องยื่นวีซ่า เรานั่งแท็กซี่ไปลงหน้าสถานทูต เปิดประตูทางด้านขวามือ จะเป็นห้องเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของสถานทูต เจ้าหน้าที่จะถามว่ามาทำอะไร เราตอบไปว่ามายื่นวีซ่าปากีสถาน เขาก็จะปลดล็อกประตูให้ แล้วเราก็ลงชื่อเข้าสถานฑูต เขียนชื่อ นามสกุลเป็นภาษาอังกฤษ เลขที่พาสปอร์ต เบอร์ติดต่อ สัญชาติ  เมื่อออกจากห้องรักษาความปลอดภัย เดินเลียบไปทางขวามือนิดหน่อย แล้วเดินข้ามเข้าสู่ตัวตึก เปิดประตูเข้าไปมี ที่กดบัตรคิว มี 2 ปุ่ม กดรับเล่ม และกดยื่นวีซ่า ภายในห้องรอยื่นเป็นห้องขนาดเล็ก มีเจ้าหน้าที่สถานทูตอยู่ด้านในห้องกระจก เปิดและปิดกระจกตามช่วงเวลาที่จะยื่น เมื่อไปถึงเราก็ขอแบบฟอร์มเพื่อกรอกข้อมูลสำหรับยื่นวีซ่าใช้เวลากรอกไม่นานก็ถูกเรียก วันที่ไปยื่นคนไม่เยอะจึงไม่ได้รอนาน เมื่อเจ้าหน้าที่รับเอกสารตรวจสอบแล้วเจ้าหน้าที่จะยื่นใบเล็กๆมีเลขที่บัญชีของสถานฑูต ของธนาคารกรุงไทย เราต้องไปชำระเงินค่าธรรมเนียมจำนวน 1300 บาทที่ธนาคารกรุงไทย เดินออกจากสถานทูตเดินตรงไปเรื่อยๆ ธนาคารกรุงไทยสำนักงานใหญ่อยู่ฝั่งเดียวกับสถานทูต  เมื่อชำระเงินเสร็จแล้วก็เดินกลับมาที่สถานทูต ยื่นใบชำระเงินของธนาคารให้เจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่ก็จะออกใบเสร็จให้ เป็นอันเสร็จเรียบร้อย เจ้าหน้าที่จะแจ้งวันที่ต้องมารับเล่มพาสปอร์ต  เราสามารถให้คนอื่นไปรับเล่มแทนเราได้ในกรณีที่เราไม่สะดวก เสร็จแล้วเราก็รอ วันจันทร์เราก็ไปรับเล่มกลับคืน ตอนนี้ก็รอ เดินทาง เรื่องราวการเดินทางสู่ปากีสถานกำลังจะเริ่มต้นแล้วนะค่ะ รอติดตามนะค่ะ ขอบคุณค่ะ

วีซ่าปากีสถาน 

 

ตัวอย่างแบบฟอร์ม ยื่นวีซ่าปากีสถาน มีทั้งหมด 3 แผ่น กรอก หน้าหลัง ทั้งหมด 6 หน้า  เรากรอกหน้า 1 – 5  ส่วนหน้าที่ 6 เป็นของเจ้าหน้าที่สถานทูตเป็นคนเขียน  แต่แบบฟอร์มมีการเปลี่ยนแปลงตลอด ของเรากับเพื่อน ไปกรอกที่สถานทูต  

แบบฟอร์มปากีสถาน 

แบบฟอร์มปากีสถาน 

แบบฟอร์มปากีสถาน 

แบบฟอร์มปากีสถาน 

แบบฟอร์มปากีสถาน 

แบบฟอร์มปากีสถาน 

 

 

รับยื่นวีซ่าปากีสถาน ติดต่อ คุณพาย 0865651978 

คุณหมี 0860233410