ทัวร์ฟุกุโอกะ ยูฟูอิน ทัวร์คุมาโมโตะ ทัวร์นางาซากิ ทัวร์เบปปุ
ข้อมูลท่องเที่ยว
ทัวร์เอเชีย : ญี่ปุ่น
ทัวร์ฟุกุโอกะ ยูฟูอิน ทัวร์คุมาโมโตะ ทัวร์นางาซากิ ทัวร์เบปปุ

ศาลเจ้าดาไซฟุ Dazaifu  เมืองฟุกุโอกะ เกาะคิวชู ประเทศญี่ปุ่น

ศาลเจ้าดาไซฟุ Dazaifu  เมืองฟุกุโอกะ (ทัวร์ฟุกุโอกะ)

ศาลเจ้าดาไซฟุ Dazaifu  เมืองฟุกุโอกะ (ทัวร์ฟุกุโอกะ)

ศาลเจ้าดาไซฟุ Dazaifu  เมืองฟุกุโอกะ (ทัวร์ฟุกุโอกะ)

ศาลเจ้าดาไซฟุ Dazaifu  เมืองฟุกุโอกะ (ทัวร์ฟุกุโอกะ)

ศาลเจ้าดาไซฟุ Dazaifu  เมืองฟุกุโอกะ (ทัวร์ฟุกุโอกะ)

ศาลเจ้าดาไซฟุ เป็นศาลเจ้าเก่าแก่และสำคัญแห่งหนึ่งของเมืองฟุกุโอกะ สร้างขึ้นอย่างใหญ่โตและสวยงามเพื่ออุทิศให้แก่ท่านสุงาวะระ มิชิชาเนะ ขุนนางคนสำคัญในสมัยเฮอัน ยุคเฮอัง อยู่ในช่วง ค.ศ. 794 - ค.ศ. 1185 ในปลายศตวรรษที่ 8 มีการย้ายเมืองหลวงไปที่ เฮอังเกียว หรือเมืองเคียวโตะในปัจจุบัน นับเป็นยุคทองของประเทศญี่ปุ่น ที่ทั้งศิลปะและวัฒนธรรมรุ่งเรืองถึงขีดสุด มีการพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมต่างๆ ที่หยิบยืมมาจากประเทศจีนในสมัยราชวงศ์ถัง และลัทธิขงจื้อ จนกลายเป็นวัฒนธรรมแบบเฉพาะตัวของญี่ปุ่น เฮอัง แปลว่า ความสงบสันติ ประวัติพระจักรพรรดิอุดะ ทรงเป็นจักรพรรดิพระองค์เดียวที่พระมารดาไม่ได้มาจากตระกูลฟุจิวะระ พระจักรพรรดิอุดะทรงสละราชสมบัติในค.ศ. 897 มอบราชสมบัติแก่พระโอรสคือพระจักรพรรดิไดโงะ  โดยให้ฟุจิวะระ โทะกิฮิระ  และสุงะวะระ มิฉิซะเนะ คอยช่วยเหลือพระจักรพรรดิที่ทรงพระเยาว์ แต่ฟุจิวะระ โทะกิฮิระ เมื่อได้เป็นเซ็สโชแล้วก็ได้ใส่ร้ายป้ายสีซุงะวะระ มิฉิซะเนะคู่แข่งทางการเมืองของตน จนซุงะวะระถูกเนรเทศและเสียชีวิตในค.ศ. 903 ทันใดนั้นที่เมืองเฮอังก็เกิดภัยภิบัติต่างๆ พระโอรสของพระจักรพรรดิไดโงะรวมทั้งโทะกิฮิระต่างเสียชีวิตจากโรตระบาด จนพระจักรพรรดิไดโงะทรงต้องขอขมาต่อวิญญาณของสุงะวะระ ทำลายเอกสารบันทึกเกี่ยวกับความผิดของสุงะวะระ และยกย่องให้สุงะวะระเป็นเทพแห่งนักปราชญ์ตามศาสนาชินโต ท่านสุงาวะระ มิชิชาเนะ  ผู้ซึ่งได้รับการยกย่องให้เป็นเทพแหงนักปราชญ์ จึงเป็นที่เคารถสักการะของชาวญี่ปุ่น ที่จะมาสักการะขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ศาลเจ้าแห่งนี้ นักศึกษาที่จะทำการสอบก็จะมาขอพรเพื่อสร้างความมั่นใจในเรื่องการสอบ ก็จะมาจับแตะรูปปั้นวัวที่วางอยู่หลายจุดบริเวณโดยรอบศาลเจ้ามีพื้นที่กว้างขวางและร่มรื่นด้วยต้นไม้ใหญ่ มีสะพานสีแดงสดทอดข้ามสระน้ำขนาดใหญ่  เป็นสถานที่หนึ่งในการเที่ยวทัวร์ฟุกุโอกะ

ศาลเจ้าดาไซฟุ Dazaifu  เมืองฟุกุโอกะ (ทัวร์ฟุกุโอกะ)

ศาลเจ้าดาไซฟุ Dazaifu  เมืองฟุกุโอกะ (ทัวร์ฟุกุโอกะ)

ศาลเจ้าดาไซฟุ Dazaifu  เมืองฟุกุโอกะ (ทัวร์ฟุกุโอกะ)

ศาลเจ้าดาไซฟุ Dazaifu  เมืองฟุกุโอกะ (ทัวร์ฟุกุโอกะ)

ศาลเจ้าดาไซฟุ Dazaifu  เมืองฟุกุโอกะ (ทัวร์ฟุกุโอกะ)

ศาลเจ้าดาไซฟุ Dazaifu  เมืองฟุกุโอกะ (ทัวร์ฟุกุโอกะ)

ศาลเจ้าดาไซฟุ Dazaifu  เมืองฟุกุโอกะ (ทัวร์ฟุกุโอกะ)

ศาลเจ้าดาไซฟุ Dazaifu  เมืองฟุกุโอกะ (ทัวร์ฟุกุโอกะ)

ศาลเจ้าดาไซฟุ Dazaifu  เมืองฟุกุโอกะ (ทัวร์ฟุกุโอกะ)

ศาลเจ้าดาไซฟุ Dazaifu  เมืองฟุกุโอกะ (ทัวร์ฟุกุโอกะ)

ศาลเจ้าดาไซฟุ Dazaifu  เมืองฟุกุโอกะ (ทัวร์ฟุกุโอกะ)