ทัวร์ราชาสถาน รานัคปูร์ วิหารเชน

ข้อมูลท่องเที่ยว
ทัวร์เอเชีย : อินเดีย
ทัวร์ราชาสถาน รานัคปูร์ วิหารเชน

ทัวร์ราชาสถาน รานัคปูร์ วิหารเชน 

heartแนะนำ คลิ๊กเลยyesyesโปรแกรมทัวร์อินเดียyesyes

ทัวร์ราชาสถาน รานัคปูร์ วิหารเชน 

เมืองรานัคปูร์ (RANAKPUR) วิหารเชน (Jain Temple) เป็นวิหารของศาสนาเชน สร้างโดยคหบดี Dharna Sah เมื่อเกือบ 500 ปีก่อน ภายในประกอบด้วยห้องโถงกว่า 24 ห้อง โดมทั้งหมด 80 โดม และเสาถึง 1,144 ต้น เสาแต่ละต้นจะถูกแกะสลักอย่างงดงามมาก คิดเป็นพื้นที่แกะสลักกว่า 3,000 ตารางเมตร ทั้งหมดถูกเก็บรักษาไว้อย่างดีเยี่ยม เมื่อสร้างวัดนี้จำเป็นต้องสร้างเมืองขึ้นมาเพื่อเป็นที่อาศัยของคนงานนับหมื่น และเป็นสถานที่ ที่สำคัญแห่งหนึ่งซึ่งผู้คนเดินทางมาเพื่อแสวงบุญ ทั้งยังเป็นที่ที่ใหญ่ที่สุดและมีความสำคัญมากสำหรับผู้นับถือศาสนาเชน เมืองดังกล่าวตั้งชื่อว่า "รานัคปูร์" เพื่อเป็นเกียรติแด่มหารานา แห่งราชาอาณาจักร ผู้อนุญาตให้สร้างวัด  

ทัวร์ราชาสถาน รานัคปูร์ วิหารเชน 

ทัวร์ราชาสถาน รานัคปูร์ วิหารเชน 

ทัวร์ราชาสถาน รานัคปูร์ วิหารเชน 

รานัคปูร์ Ranakpur วัดเชน Jain Temple สร้างถวายแด่องค์อตินาถAdinatha ติรถังกรองค์แรก วัดก่อสร้างด้วยหินอ่อนสีอ่อน ๆ จุดเด่นของวัดแห่งนีคื้อมีโดม ยอดแหลม หอคอย ดูโดดเด่น สง่างาม ผนังโดยรอบของวัดมีภาพแกะสลักที่งดงามวิจิตร ขณะที่ภายในวัดเต็มได้ด้วยเสาหินอ่อน แต่ละต้นมีลวดลายที่แตกต่างกันซึ่งรวมถึงภาพใบหน้าของติรถังกรด้วย ซึ่งมีงานชิน้ หนึ่งที่แกะสลักจากหินอ่อนทัง้ ก้อนเป็นรูปงู 108 หัวและมีหางมากมายและไม่สามารถหาปลายหางของงูนั้นได้

ทัวร์ราชาสถาน รานัคปูร์ วิหารเชน 

ทัวร์ราชาสถาน รานัคปูร์ วิหารเชน 

ทัวร์ราชาสถาน รานัคปูร์ วิหารเชน 

ทัวร์ราชาสถาน รานัคปูร์ วิหารเชน 

ทัวร์ราชาสถาน รานัคปูร์ วิหารเชน 

ทัวร์ราชาสถาน รานัคปูร์ วิหารเชน