ทัวร์ราชาสถาน เมืองจ๊อดปูร์ นครสีฟ้า

ข้อมูลท่องเที่ยว
ทัวร์เอเชีย
ทัวร์ราชาสถาน เมืองจ๊อดปูร์ นครสีฟ้า

ทัวร์ราชาสถาน เมืองจ๊อดปูร์ นครสีฟ้า 

ทัวร์ราชาสถาน เมืองจ๊อดปูร์ นครสีฟ้า 

ทัวร์ราชาสถาน เมืองจ๊อดปูร์ นครสีฟ้า 
เมืองจ๊อดปูร์ Jodhpur 
ชาวอินเดียเรียกชื่อเมืองนี้ว่า โจดปู้ร์ ป้อมปราการโบราณ Mehrangarh และเมืองเก่าในเขตกำแพงเมืองยาว 10 กิโลเมตร สร้างขึ้นโดย Rao Jodha มหาราชาแห่งราชวงศ์ Rathore ในปี ค.ศ. 1459 ในช่วงศตวรรษที่ 16 โยธปุระเป็นศูนย์กลางการค้าที่สำคัญในภูมิภาค ค้าขายจนกลายเป็นเมืองใหญ่อันดับสองของราชสถานซึ่งในยุคก่อนเมืองโยธปุระเรียกขานกันในนาม อาณาจักรมาร์วาร์ (Marwar) กลางเมืองเก่าเป็นเนินเขาสูง มีป้อมปราการหินทรายแดงอยู่บนความสูง 125 เมตร ภายในป้อมปราการคือพระราชวังที่งดงามที่สุดแห่งหนึ่งและได้รับการบูรณะให้เป็นพิพิธภัณฑ์และโบราณสถานที่น่าเที่ยวชมที่สุดในราชสถาน โยธปุระได้ชื่อว่า เมืองสีฟ้า เพราะบ้านเรือนนิยมทาด้วยสีฟ้าซึ่งถือเป็นสีสัญลักษณ์ของพราหมณ์ และเชื่อว่าสีฟ้าทำให้บ้านเย็นสบายแถมยังป้องกันแมลงได้ด้วย ความเป็นเมืองสีฟ้านี้จะเห็นได้ชัดละสวยงามที่สุดจากมุมมองบนป้อมปราการนั่นเอง
 
ทัวร์ราชาสถาน เมืองจ๊อดปูร์ นครสีฟ้า 
 
ทัวร์ราชาสถาน เมืองจ๊อดปูร์ นครสีฟ้า 
 
ทัวร์ราชาสถาน เมืองจ๊อดปูร์ นครสีฟ้า 
เมห์รังการ์ (Mehrangarh) เป็นป้อมปราการขนาดใหญ่
ภายในมีเวียงวังและพระตำหนักอันวิจิตรงดงาม ก่อนจะเข้าไปถึงห้องขายตั๋วเข้าชมต้องผ่าน Jayapol หรือประตูซึ่งสร้างโดยมหาราชา Man Singh ในปี ค.ศ. 1806 เนื่องในวาระโอกาสฉลองชัยเหนือเมืองชัยปุระและเมืองบิคาเนอร์ บนกำแพงป้อมยังปรากฏร่องรอยกระสุนปืนใหญ่ที่มาโจมตี รอยพิมพ์มือเล็กๆ 15 รอยบนกำแพงข้างประตู Lohapol บันทึกไว้ว่าเป็นของมเหสีหม้ายทั้ง 15 คนของมหาราชาที่อุทิศชีวิตกระโดดเข้ากองไฟที่เผาพระศพของพระองค์ตายตามไปในปี ค.ศ. 1843 หญิงหม้ายที่กระโดดเข้ากองไฟตายตามสามีตามประเพณีโบราณนี้เรียกว่า สะติ (Sati) และเหล่ามเหสีหม้ายนี้ก็เป็นสติรุ่นสุดท้ายในราชวงศ์ของมหาราชาแห่งโยธปุระก่อนจะมีการยกเลิกประเพณีนี้ในเวลาต่อมา บริเวณลานกว้างหน้าพระตำหนักที่จัดเป็นพิพิธภัณฑ์ยังมีเจ้าหน้าที่ในชุดประจำชาติ โพกศีรษะ (Turban) แบบชายราชสถานแสดงสาธิตการโพกผ้าความยาว 9 เมตรอย่างคล่องแคล่วว่องไวให้นักท่องเที่ยวได้ชมเป็นขวัญตาเป็นระยะด้วย
ทัวร์ราชาสถาน เมืองจ๊อดปูร์ นครสีฟ้า 
ทัวร์ราชาสถาน เมืองจ๊อดปูร์ นครสีฟ้า 
ทัวร์ราชาสถาน เมืองจ๊อดปูร์ นครสีฟ้า 
Sadar Market ตลาดสาย เริ่มตั้งแผงขายของกันประมาณ 9 โมง อยู่รายรอบหอนาฬิกา (Clock Tower) จากบริเวณหอนาฬิกา มองผ่านความมีชีวิตชีวาของตลาดไปอีกด้านหนึ่งจะเห็นป้อม Mehrangarh
 
Umaid Bhawan Palace & Museum พระราชวังสร้างใหม่ในปี ค.ศ. 1929 โดยมหาราชา Umaid Singh ทายาทมหาราชารุ่นหลังๆ ตามข้อมูลที่แสดงไว้ให้ชมในส่วนที่จัดเป็นพิพิธภัณฑ์แจกแจงเกี่ยวกับดำริการสร้างพระราชวังใหม่เอี่ยมนี้ว่าเพื่อเป็นการสร้างงานให้กับชาวเมืองซึ่งกำลังประสบปัญหาภัยแล้งรุนแรงในช่วงเวลานั้น โครงการสร้างวังใหม่นี้ใช้เวลาก่อสร้างนาน 15 ปี ใช้แรงงาน 3,000 คน ปัจจุบันส่วนหนึ่งของพระราชวัง Umaid Bhawan ยังเป็นที่ประทับของหมาราชาองค์ปัจจุบันคือ มหาราชาคชสิงห์ ที่ 2 (Gaj Singh ll) และแบ่งพื้นที่เปิดเป็นพิพิธภัณฑ์และโรงแรม 5 ดาว
ทัวร์ราชาสถาน เมืองจ๊อดปูร์ นครสีฟ้า 
หมู่บ้านชนเผ่าบิชนอย (Bishnoi Villages) เป็นหมู่บ้านเล็กๆ หลายหมู่บ้านอยู่นอกเมืองโยธปุระไปทางตะวันออกเฉียงใต้ ชาวบิชนอยเป็นชนกลุ่มน้อยที่รักและผูกพันกับธรรมชาติเป็นพิเศษ พวกเขาอาศัยอยู่ในบ้านดิน ไม่ตัดต้นไม้ ไม่ฆ่าสัตว์ป่า ประวัติศาสตร์ที่ได้รับการเล่าขานกันมาก็คือเหตุการณ์สละชีวิตเพื่อรักษาต้นไม้ของชาวบิชนอย 363 คน เมื่อ ค.ศ. 1730 ครั้งนั้นมหาราชาได้ส่งคนงาน พร้อมอาวุธขวานครบมือ ออกมาหาตัดต้นไม้ไปทำเตาเผาหินปูนผลิตปูนขาว หญิงชาวบิชนอยคนหนึ่งเข้ามาพร้อมกับร้องตะโกนว่า หัวที่ถูกตัดยังราคาถูกกว่าต้นไม้ที่ถูกโค่น เธอถูกแรงงานชายเหล่านั้นตัดหัว ชาวบ้านคนอื่นๆ ทำเช่นเดียวกับเธอและก็ถูกตัดหัวไปถึง 363 คน ข่าวทราบถึงมหาราชาจึงประกาศให้รอบๆ หมู่บ้านชาวบิชนอยเป็นเขตอนุรักษ์ ห้ามตัดต้นไม้ในละแวกนี้เด็ดขาด ทุกวันนี้ยังมีพิธีรำลึกถึงเหตุการณ์ครั้งนั้นทุกเดือนกันยายนของทุกปีที่หมู่บ้าน Khejadali
 
ทัวร์ราชาสถาน เมืองจ๊อดปูร์ นครสีฟ้า 
ทัวร์ราชาสถาน เมืองจ๊อดปูร์ นครสีฟ้า 
 
ทัวร์ราชาสถาน เมืองจ๊อดปูร์ นครสีฟ้า