ทัวร์ราชาสถาน จันเบารี Chand Baori บ่อน้ำขั้นบันไดโบราณ หมู่บ้านอะบาห์เนรี Abhaneri
ข้อมูลท่องเที่ยว
ทัวร์เอเชีย : อินเดีย
ทัวร์ราชาสถาน จันเบารี Chand Baori บ่อน้ำขั้นบันไดโบราณ หมู่บ้านอะบาห์เนรี Abhaneri

ทัวร์ราชาสถาน   จันเบารี Chand Baori  บ่อน้ำขั้นบันไดโบราณ  หมู่บ้านอะบาห์เนรี  Abhaneri

ทัวร์ราชาสถาน   จันเบารี Chand Baori  บ่อน้ำขั้นบันไดโบราณ
จันเบารี Chand Baori  หรือ บ่อน้ำขั้นบันไดโบราณ  ตั้งอยู่ที่หมู่บ้านอะบาห์เนรี  Abhaneri  จันเบารี  เป็นบ่อน้ำที่ลึกและใหญ่ที่สุดในอินเดีย  ที่นี่ยังเป็นฉากประกอบในภาพยนตร์ฮอลิวูดอย่างเช่นภาพยนต์ เรื่อง แบทแมน ตอน The Dark Knight Rises  ภาพยนตร์เรื่องพลังฝัน ภวังค์รัก หรือ The Fall
 
ทัวร์ราชาสถาน   จันเบารี Chand Baori  บ่อน้ำขั้นบันไดโบราณ
ทัวร์ราชาสถาน   จันเบารี Chand Baori  บ่อน้ำขั้นบันไดโบราณ
เหตุผลในการสร้างเนื่องจากรัฐราชาสถาน ซึ่งตั้งอยู่ทางตอนเหนือของอินเดีย มักจะประสบปัญหาเรื่องที่แห้งแล้งในช่วงฤดูร้อนเพราะอยู่ในบริเวณขอบทะเลทรายธาร์ (Thar Desert) อันแห้งแล้ง จะมีน้ำฝนในช่วงฤดูมรสุม หรือฤดูฝนเท่านั้น  แล้วน้ำก็จะหายไปอย่างรวดเร็ว ในช่วงฤดูร้อนมีอุณหภูมิสูงมากและลักษณะพื้นดินที่ไม่อุ้มน้ำขอรัฐราชาสถาน  จึงสร้างจันเบารี เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าวในช่วงศตวรรษที่ 9  โดยอยู่ในยุคสมัยของกษัตริย์ จันทราจึงได้รวบรวมชาวเมืองมาสร้างบ่อน้ำขึ้นมาเพื่อบรรเทาปัญหาการขาดแคลนน้ำ โดยบ่อน้ำมีความลึกประมาณ 100 ฟุต มีจำนวน 13 ชั้น และมีบันไดถึง 3,500 ขั้น  บริเวณรอบๆบ่อน้ำเป็นวัดสร้างเพื่อถวายให้แก่ Harshat Mata  เทพธิดาแห่งความสนุกและความสุข
ทัวร์ราชาสถาน   จันเบารี Chand Baori  บ่อน้ำขั้นบันไดโบราณ
ทัวร์ราชาสถาน   จันเบารี Chand Baori  บ่อน้ำขั้นบันไดโบราณ