ทัวร์ราชาสถาน จันเบารี Chand Baori บ่อน้ำขั้นบันไดโบราณ หมู่บ้านอะบาห์เนรี Abhaneri

ข้อมูลท่องเที่ยว
ทัวร์เอเชีย : อินเดีย
ทัวร์ราชาสถาน จันเบารี Chand Baori บ่อน้ำขั้นบันไดโบราณ หมู่บ้านอะบาห์เนรี Abhaneri

ทัวร์ราชาสถาน   จันเบารี Chand Baori  บ่อน้ำขั้นบันไดโบราณ  หมู่บ้านอะบาห์เนรี  Abhaneri

heartแนะนำ คลิ๊กเลยyesyesโปรแกรมทัวร์อินเดียyesyes

ทัวร์ราชาสถาน   จันเบารี Chand Baori  บ่อน้ำขั้นบันไดโบราณ
จันเบารี Chand Baori  หรือ บ่อน้ำขั้นบันไดโบราณ  ตั้งอยู่ที่หมู่บ้านอะบาห์เนรี  Abhaneri  จันเบารี  เป็นบ่อน้ำที่ลึกและใหญ่ที่สุดในอินเดีย  ที่นี่ยังเป็นฉากประกอบในภาพยนตร์ฮอลิวูดอย่างเช่นภาพยนต์ เรื่อง แบทแมน ตอน The Dark Knight Rises  ภาพยนตร์เรื่องพลังฝัน ภวังค์รัก หรือ The Fall
 
ทัวร์ราชาสถาน   จันเบารี Chand Baori  บ่อน้ำขั้นบันไดโบราณ
ทัวร์ราชาสถาน   จันเบารี Chand Baori  บ่อน้ำขั้นบันไดโบราณ
เหตุผลในการสร้างเนื่องจากรัฐราชาสถาน ซึ่งตั้งอยู่ทางตอนเหนือของอินเดีย มักจะประสบปัญหาเรื่องที่แห้งแล้งในช่วงฤดูร้อนเพราะอยู่ในบริเวณขอบทะเลทรายธาร์ (Thar Desert) อันแห้งแล้ง จะมีน้ำฝนในช่วงฤดูมรสุม หรือฤดูฝนเท่านั้น  แล้วน้ำก็จะหายไปอย่างรวดเร็ว ในช่วงฤดูร้อนมีอุณหภูมิสูงมากและลักษณะพื้นดินที่ไม่อุ้มน้ำขอรัฐราชาสถาน  จึงสร้างจันเบารี เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าวในช่วงศตวรรษที่ 9  โดยอยู่ในยุคสมัยของกษัตริย์ จันทราจึงได้รวบรวมชาวเมืองมาสร้างบ่อน้ำขึ้นมาเพื่อบรรเทาปัญหาการขาดแคลนน้ำ โดยบ่อน้ำมีความลึกประมาณ 100 ฟุต มีจำนวน 13 ชั้น และมีบันไดถึง 3,500 ขั้น  บริเวณรอบๆบ่อน้ำเป็นวัดสร้างเพื่อถวายให้แก่ Harshat Mata  เทพธิดาแห่งความสนุกและความสุข
ทัวร์ราชาสถาน   จันเบารี Chand Baori  บ่อน้ำขั้นบันไดโบราณ
ทัวร์ราชาสถาน   จันเบารี Chand Baori  บ่อน้ำขั้นบันไดโบราณ