ทัวร์ภูเขาไฟฟูจิ ทัวร์โตเกียว ทัวร์โตเกียว ภูเขาไฟฟูจิ

ข้อมูลท่องเที่ยว
ทัวร์เอเชีย : ญี่ปุ่น
ทัวร์ภูเขาไฟฟูจิ ทัวร์โตเกียว

 ภูเขาไฟฟูจิ  ทัวร์โตเกียว ภูเขาไฟฟูจิ

ทัวร์โตเกียว ภูเขาไฟฟูจิ

ทัวร์โตเกียว ภูเขาไฟฟูจิ

ภูเขาไฟฟุจิตั้งอยู่บริเวณใจกลางเกาะฮนฌู เป็นภูเขาที่สูงที่สุดในประเทศที่ตั้งโดดเด่นอยู่บนพื้นราบ เป็บสัญลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่น  ทิวทัคน์อันงดงามของภูเขาไฟฟุจิเปลี่ยนแปลงไปตามฤดูกาล มี 4 ฤดูกาลที่สวยงาม ในอดีตเคยเกิดการระเบิดขึ้นมาแล้วหลายครั้ง  ปัจจุบันลึกลงไปใต้ภูเขาไฟฟุจิยังมีแมกม่าและพลังงานความร้อนมหาศลาคุกรุ่นอยู่  ประกอบกับความเชื่อของชาวญี่ปุ่นว่าการระเบิดเกิดจากความโกรธของเทพเจ้า จึงได้มีการสร้างศาลเจ้าเซ็นเง็น จินจะ เพื่อเป็นการเอาอกเอาใจเทพเจ้าไม่ให้โกรธ  ภูเขาไฟฟุจิ เป็นภูเขาแห่งความศักดิ์สิทธิ์ และศรัทธา

ทัวร์โตเกียว ภูเขาไฟฟูจิ

ทัวร์โตเกียว ภูเขาไฟฟูจิ

ภูมิประเทศของภูเขาไฟฟุจิ  ทัวร์โตเกียว ภูเขาไฟฟูจิ

ภูเขาไฟฟุจิเป็นภูเขาไฟประเภทสลับชั้นที่เกิดจากการทับถมกันของหินบะซอลท์ โดยเริ่มจากการปะทุขึ้นของภูเขาไฟโคะมิตะเกะ เมื่อราว 100000 ปี ก่อน รุปร่างทางกรวยที่สวยงามของภูเขาไฟฟุจินั้นเป็นผลมาจากการปะทุของภูเขาไฟที่เกิดขึ้นหลายครั้งหลายหนกินเวลาถึงสองช่วงสมัย

ทัวร์โตเกียว ภูเขาไฟฟูจิ

ทัวร์โตเกียว ภูเขาไฟฟูจิ

รูปร่างและตำแหน่งของภูเขาไฟฟุจิ ทัวร์โตเกียว ภูเขาไฟฟูจิ

ภูเขาไฟประเภทสลับชึ้นที่มีรูปร่างสวยงามเป็นเอกลักษณ์อย่างภูเขาไฟฟุจิมีทั้งสโลฟที่ได้สัดส่วนเหมาะสมและเชิงเขาที่แผ่นขยายออกไปอย่างกว้างใหญ่ทั้ง 4 ทิศทาง  การเกิดขึ้นของภูเขาไฟฟูจิ เกิดจากการที่แผ่นเปลือกโลกแปซิฟิกยุบตัวลงไปใต้แผ่นเปลือกโลกทะเลฟิลิปปินส์

ทัวร์โตเกียว ภูเขาไฟฟูจิ

ทัวร์โตเกียว ภูเขาไฟฟูจิ

วิวภูเขาไฟฟุจิช่วงเวลาต่างๆ ทัวร์โตเกียว ภูเขาไฟฟูจิ

ระหว่างปลายเดือนมีนาคา – เมษายน ยอดเขาฟุจิปกคลุมไปด้วยหิมะ ดอกซากุระและดอกไม้นานาพันธุ์ เช่นบ๊วย นะดนฮะนะ หรือฌิบะซะคุระ

เดือนมิถุนายน – สิงหาคม  เมื่อหิมะบนภูเขาไฟฟุจิละลายไปจนเกือบหมด มองเห็นพื้นผิวของดินสีน้ำตาล เป็นช่วงขอการพิชิตยอดเขาฟุจิ มีป่าไม้ใบหญ้า มีดอกไม้สีสดของช่วงฤดูร้อน

เดือนกันยายน – พฤศจิกายน เป็นช่วงใบไม้เปลี่ยนสีผลัดใบ จากสีเหลือเป็นส้ม และแดง ต้นหญ้าซุซุกิฟูฟ่องที่ต้องแสงอาทิตย์จนกลายเป็นสีทอง เป็นช่วงฤดูใบไม้ร่าง

เดือนธันวาคม- กุมภาพันธ์ ท้องฟ้าจะปลอดโปร่งสดใสทั้งกลางวันและกลางคืนมองเห็นยอดเขาสีขาวพิสุทธิ์กระจ่าง ท้องฟ้าเป็นสีฟ้า

ทัวร์โตเกียว ภูเขาไฟฟูจิ

ทะเลสาบคาวากุชิโกะ ทัวร์โตเกียว ภูเขาไฟฟูจิ

ทะเลสาบที่ตั้งอยู่ระหว่างเชงเขาฟุจิกับเขตภูเขามิซคะซันซฺ ถือว่าเป็นประตูสู่ฟุจิ เมื่อเทียบกับทะเลสาบอื่นๆอีก 4 แห่งแล้ว ที่นี่จะมีนักท่องเที่ยวคึกคักที่สุด บริเวณริมทะเลสาบมีที่พัก ออนเซ็น  และสถานที่ท่องเที่ยวมากมาย เช่นสวนพิพิธภัณฑ์ศิลปะ  ยังใช้เป็นสถานที่จัดงานเทศกาลสำคัญท่ามกลางทัศนียภาพที่สวยงามทั้งสี่ฤดูอยู่ตลอดทั้งปี

ทัวร์โตเกียว ภูเขาไฟฟูจิ 

ทัวร์โตเกียว ภูเขาไฟฟูจิ

ทัวร์โตเกียว ภูเขาไฟฟูจิ

ขอบคุณข้อมูลท่องเที่ยว ฟุจิซัง ภูเขาศักดิ์สิทธิ์ที่งดงาม  JAPAN WORLD MOOK SERIES