ทัวร์นิกโก้ เมืองนิกโก้ ทัวร์นิกโก้ราคาถูก ท่องเที่ยวเมืองนิกโก้

ข้อมูลท่องเที่ยว
ทัวร์เอเชีย : ญี่ปุ่น
ทัวร์นิกโก้ เมืองนิกโก้ ทัวร์นิกโก้ราคาถูก ท่องเที่ยวเมืองนิกโก้

เมืองนิกโก้ ทัวร์นิกโก้   ท่องเที่ยวเมืองนิกโก้

ศาลเจ้าโทโชกุ ทัวร์นิกโก้   ท่องเที่ยวเมืองนิกโก้

ทัวร์นิกโก้   ท่องเที่ยวเมืองนิกโก้

 นิกโก้ ตั้งอยู่ทางเหนือของโตเกียวไปประมาณ 140 กิโลเมตร  เป็นเมืองที่มความสำคัญในประวัติศาสตร์ชาติญี่ปุ่นมาตั้งแต่สมัยเอโดะ ซึ่งโชกุนตระกูลโทกุงาวะใช้เป็นหัวเมืองทางเหนือ วัดและศาลเจ้าประจำตระกูลก็ตั้งอยู่ในเมืองนี้ รวมทั้งสุสานโชกุนหลายท่านด้วย  สถานที่ท่องเที่ยวขึ้นชื่อคือศาลเจ้านิกโก้โทโชกุ ที่ยิ่งใหญ่สวยงามด้วยรูปสลักสวยงามสลับซับซ้อนยิ่งกว่าศาลเจ้าแห่งใดในญี่ปุ่น และได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก พร้อมกับวัดและศาลเจ้าอื่นๆในเมืองนิกโก้อีกหลายแห่ง นิกโก้เป็นเมืองที่ไปเที่ยวได้ตลอดทั้งปี

สถานที่ท่องเที่ยวในเมืองนิกโก้ ที่พลาดไม่ได้

วัดไทยูอิน  ทัวร์นิกโก้   ท่องเที่ยวเมืองนิกโก้

วัดไทยูอิน  ทัวร์นิกโก้   ท่องเที่ยวเมืองนิกโก้

วัดไทยูอิน  ทัวร์นิกโก้   ท่องเที่ยวเมืองนิกโก้

วัดไทยูอิน  ทัวร์นิกโก้   ท่องเที่ยวเมืองนิกโก้

วัดไทยูอิน เป็นที่ตั้งสุสานอิเอะมิตสุ โชกุนคนที่ 3 ของตระกูลโทกุงาวะ ทางเข้ามีศาลาใหญ่ 2 หลัง หลังแรกตกแต่งด้วยศิลปะแบบญี่ปุ่น หลังที่สองตกแต่งด้วศิลปะแบบจีน มีซุ้มประตูเล็กนิโอมง  มีซุ้มประตูใหญ่ นิเท็นมง หรือประตูสายฟ้า ข้างประตูมีรูปปั้นเทพแห่งสายฟ้าและเทพแห่งสายลมตั้งเฝ้าเสาประตูเหมือนกัน  ประตูยาชามง มีรูปปั้นเทพเจ้าตั้งอยู่ 4 มุม หรือเรียกอีกชื่อว่าประตูดอกโบตั๋น  ประตูคารามง เป็นประตูก่อนถึงสุสานของท่านโชกุนอิเอะมิตสุโชกุนคนที่ 3 ซึ่งเป็นหลานของโชกุนอิเอเยาสุโทกุงาวะ ตัวอาคารตกแต่งด้วยลวดลายไม้ทั้งสีทอง สีแดง ดำ และน้ำเงิน

วัดรินโนจิ  ทัวร์นิกโก้   ท่องเที่ยวเมืองนิกโก้

วัดรินโนจิ วัดพุทธในนิกายเทนได ศาลาหลังใหญ่สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2191 เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปไม้สลักปิดทองสูง 8 เมตร อยู่ 3 องค์ คือ เจ้าแม่กวนอิมพันกร พระอมิตพุทธ พระพุทธรูปม้าอยู่กลางพระนลาต ซึ่งชาวญี่ปุ่นถือว่าเป็นพระผู้พิทักษ์สัตว์โลกทั้งมวล มีศาลาหลังใหญ่เป็นหอสวดมนต์สำหรับผู้ปฏิบัติธรรม ภายในมีพระพุทธรูปอยู่กว่า 30 องค์

ศาลเจ้าโทโชกุ ทัวร์นิกโก้   ท่องเที่ยวเมืองนิกโก้ 

ศาลเจ้าโทโชกุ ทัวร์นิกโก้   ท่องเที่ยวเมืองนิกโก้ 

ศาลเจ้าโทโชกุ ทัวร์นิกโก้   ท่องเที่ยวเมืองนิกโก้ 

ศาลเจ้าโทโชกุ ทัวร์นิกโก้   ท่องเที่ยวเมืองนิกโก้

ทางเข้ามีเจดีย์ 5 ชั้น สร้างขึ้นปี พ.ศ. 2193 มีความสูง 34 เมตร ตั้งโดดเด่น อยู่ท่ามกลางหมู่ต้นสน มีภาพแกะสลักสัตว์ใน 12 จักรราศีตามปฏิทินจีนประดับไว้ด้านละ 3 ราศี   ศาลเจ้าโทโชกุ เป็นสิ่งก่อสร้างที่ดูยิ่งใหญ่อลังการมาก มีซุ้มประตูโยเมมง เป็นประตูทางเข้าศาลเจ้าชั้นใน มีงานแกะสลักไม้อันวิจิตรประดับไว้แทบทุกนิ้ว ไม่ว่าจะเป็นรูปนก กระเรียน ไก่ฟ้า นกน้ำ เป็ดป่า กระต่าย มังกร เสือ สิงโต ต้นไผ่ สน โบตั๋น ก้อนเมฆ เด็ก เป็นซุ้มประตูใหญ่สุดด้วยจำนวนเสาที่รองรับน้ำหนักหลังคาถึง 12 ต้น  ภาพแกะสลัก ลิง 3 ตัว ในท่าปิดหู ปิดตา ปิดปาก สื่อความหมายว่า ไม่ฟัง ไม่ดู ไม่พูดในสิ่งที่ไม่ดี สิ่งที่ไม่ดีต่างๆก็จะไม่มาหาเรา เป็นการแกะสลักของท่าน ฮิตาริ จินโกโระ ที่โด่งดังมากๆ มีทางเดินขึ้นไปบนเขาด้านหลังคือเป็นสุสานโชกุนอิเอะยาสุ ต้องเดินขึ้นบันไดหิน 200 ขั้น

ศาลเจ้าฟุตะระซัง ทัวร์นิกโก้   ท่องเที่ยวเมืองนิกโก้

ศาลเจ้าฟุตะระซัง ทัวร์นิกโก้   ท่องเที่ยวเมืองนิกโก้ 

ศาลเจ้าฟุตะระซัง ทัวร์นิกโก้   ท่องเที่ยวเมืองนิกโก้

ศาลเจ้าฟุตะระซัง สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2162 โดยโชกุนฮิเดะทาดะ คนญี่ปุ่นเชื่อกันว่าศาลเจ้าแห่งนี้เป็นที่สถิตของเทพ 3 องค์คือ โอคุนินุชิ มิกิโตะ ทาโงริฮิเมะโนะ มิกิโตะ และอาจิสุคิตากะฮิโกเนะ โนะ มิกิโตะ ซึ่งเป็นเทพที่นำความเจริญรุ่งเรืองมาสู่ญี่ปุ่น

สะพานชินเคียว  ทัวร์นิกโก้   ท่องเที่ยวเมืองนิกโก้ 

สะพานชินเคียว  ทัวร์นิกโก้   ท่องเที่ยวเมืองนิกโก้ 

สะพานชินเคียว  ทัวร์นิกโก้   ท่องเที่ยวเมืองนิกโก้

สะพานชินเคียว สะพานไม้สีแดงลักษณะโค้งงอทอดข้ามแม่น้ำไดยะ มีความยาว 28 เมตร กว้าว 7 เมตร สูงจากพื้นน้ำ 10 เมตร ในอดีตเป็นเส้นทางสำหรับโชกุนในการเดินทางขึ้นไปยังศาลเจ้าโทโชกุ ด้วยความสวยงามติดอันดับ 1 ใน 3 สะพานไม้โบราณในญี่ปุ่น ประกอบกับสถาปัตยกรรมการก่อสร้างจากภูมิปัญญาของคนญี่ปุ่นโบราณจึงได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโก้  จากสะพานชินเคียว มีทางเดินขึ้นไปสู่ศาลเจ้าโทโชกุ

  ทัวร์นิกโก้   ท่องเที่ยวเมืองนิกโก้

 ทัวร์นิกโก้   ท่องเที่ยวเมืองนิกโก้ 

ทัวร์นิกโก้   ท่องเที่ยวเมืองนิกโก้

ขอบคุณข้อมูลท่องเที่ยวจากหนังสือ ญี่ปุ่นอยู่ในใจเสมอ โดย คุณอดิศักดิ์ จันทร์ดวง