ทัวร์แสวงบุญอินเดียเนปาล ทัวร์สังเวชนียสถาน ทัวร์สังเวช ทัวร์สังเวช นี ย สถาน ทัวร์สังเวช
โปรแกรมทัวร์
ทัวร์เอเชีย : ทัวร์อินเดีย
BD87-TG ทัวร์แสวงบุญอินเดีย เนปาล ทัวร์สังเวชนียสถาน ทัวร์แสวงบุญ 4 สังเวชนียสถาน พุทธคยา สถานที่ตรัสรู้ กุสินารา สถานที่ปรินิพพาน ลุมพินี สถานที่ประสูติ สารนาถ สถานที่ปฐมเทศนา พาราณสี แม่น้ำคงคา ราชคฤห์ นาลันท
 • รหัสทัวร์ :
  BD87-TG
 • ราคา :
  ธันวาคม61/57,999.-
 • ระยะเวลา :
  8 วัน 7 คืน
 • วันเดินทาง :
  ทัวร์แสวงบุญอินเดีย เนปาล ทัวร์สังเวชนียสถาน
  29 ธันวาคม 61 - 5 มกราคม 62
 • สายการบิน :
  การบินไทย
 • รายละเอียดเบื้องต้น :
  ทัวร์แสวงบุญอินเดีย เนปาล ทัวร์สังเวชนียสถาน สังเวชนียสถาน 4 ตำบล พุทธคยา ลุมพินี กุสินารา สาวัตถี พารานสี สารนาท ไวสาลี กุสินารานครแห่งมหาปรินิพพาน ลุมพินี สถานที่ประสูติของพระสิทธัตถราชกุมาร สาวัตถี.เมืองแห่งมหาอุบาสก อุบาสิกา สารนาถ.จุดปฐมเทศนาครั้งแรกของชาวพุทธ พุทธคยา.ดินแดนศักดิ์สิทธิ์สะดือโลก ราชคฤห์.เกิดวัดแห่งแรกในพุทธศาสนา นาลันทา มหาวิทยาลัยอันยิ่งใหญ่แหล่งศึกษาที่เลี่ยงชื่อ
 • หมายเหตุ :
  ทัวร์แสวงบุญอินเดีย เนปาล ทัวร์สังเวชนียสถาน ลูกค้าจัดกรุ๊ปส่วนตัว กำหนดวันที่เดินทางเองได้ , ราคาทัวร์นี้รวมตั๋วเครื่องบิน ที่พัก อาหาร หรือตามระบุในรายละเอียด
 • Tag :
ดาวน์โหลด แชร์ พิมพ์

 

ทัวร์แสวงบุญอินเดีย เนปาล   ทัวร์สังเวชนียสถาน

สักการะ 4 สังเวชนียสถาน ณ ประเทศอินเดีย เนปาล   

พัก 5 ดาว พาราณสี

ที่พัก ระดับ A CLASS คัดสรรทุกเมือง

ลุมพินี ประสูติ พุทธคยา ตรัสรู้ สารนาถ ปฐมเทศนา กุสินารา ปรินิพพาน

ตามรอยบาทพระศาสดาที่

สักครั้งหนึ่งในชีวิตต้องไป ต้องไป...

 

ขอนำท่านเดินทางกราบสักการะ 4 สังเวชนียสถาน ตามรอยบาทพระศาสดา ณ ประเทศอินเดีย เนปาล 

ดินแดนศักดิ์สิทธิ์ของชาวพุทธ จุดกำเนิดศาสนาพุทธทั่วโลก ตามรอยพระบิดาศาสนาของไทย

ในราคาที่พิเศษสุดๆ คุ้มสุดๆ เพื่อให้ทุกท่านได้ไปแสวงบุญร่วมกัน

ไฮไลท์โปรแกรมที่ไม่ควรพลาด สถานที่สำคัญต่างๆของพุทธศาสนา

   ลุมพินี... สถานที่ประสูติของพระสิทธัตถะราชกุมาร จุดแรกของการกำเนิดผู้ที่ประเสริฐที่สุดในโลก 

พุทธคยา... สถานที่ตรัสรู้ จุดกำเนิดพระสัมมาสัมพุทธเจ้า  ดินแดนศักดิ์สิทธิ์สะดือโลก

สารนาถ... ดินแดนกำเนิดพระสงฆ์องค์แรกในพุทธศาสนา จุดปฐมเทศนาครั้งแรกของชาวพุทธ 

กุสินารา.... นครแห่งมหาปรินิพพาน ที่ถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระ ที่แจกพระบรมสารีริกธาตุ 

ไวสาลี... เมืองหลวงของอาณาจักรวัชชี เมืองแห่งการปลงอายุสังขารขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า 

สาวัตถี... เมืองแห่งมหาอุบาสก อุบาสิกา สถานที่พระพุทธเจ้าจำพรรษานานที่สุด

ราชคฤห์... ดินแดนแห่งการกำเนิดพระสูตร ที่ประชุมสังคายนา เกิดวัดแห่งแรกในพุทธศาสนา 

นาลันทา... มหาวิทยาลัยอันยิ่งใหญ่แหล่งศึกษาที่เลี่ยงชื่อ มหาวิทยาลัยสงฆ์แห่งแรกของโลก       

*** พิเศษ!!! ผ้าห่มพระพุทธเมตตาและพระปางปรินิพพาน ให้คณะได้ทำบุญร่วมกัน***

   **พิเศษ** มีบริการอาหารจีนและอาหารไทย      **พิเศษ** บริการผ้ารองนั่งตลอดทริป

**พิเศษ** หัวหน้าทัวร์ผู้ชำนาญเส้นทาง          **พิเศษ** บริการของว่างทุกวันระหว่างเดินทาง

**พิเศษ** มีพระไทยนำสวดมนต์ นั่งสมาธิ ตลอดทริป

รับเลย หนังสือสวดมนต์ ฉบับตามรอยพระศาสดา อินเดีย เนปาล ท่านละ 1 เล่ม   

*** สุดพิเศษ ** เสริมอาหารไทยทุกมื้อแบบจัดเต็ม!!!

             อาทิ น้ำพริก ปลาสลิดทอด ปลาทูทอด น้ำพริกกะปิ ปลาทูน่าผัดพริกใบกะเพรา แกงเขียวหวาน แกงส้ม

           พะแนงไก่ ต้มโคล้งปลากรอบ ทอดมันปลากราย ยำปลากระป๋อง มาม่า เครื่องข้าวต้ม หมูหยอง ไข่เค็ม

           กุนเชียง ผักกาดดอง ไชโป้วหวานผัดไข่ ปลากรอบ ไข่เจียว หมูเส้นฝอย หอยลายกระป๋อง

          กาแฟ โอวัลติน ไมโล น้ำมะตูม น้ำเก๊กฮวย น้ำขิง ขนมหวานบัวลอย เป็นต้น

ตารางกำหนดวันเดินทาง

ตารางกำหนดวันเดินทางและราคา

กำหนดการเดินทาง

ค่าบริการท่านละ

พักเดี่ยว จ่ายเพิ่ม

ขนาดกรุ๊ป

29 ธันวาคม61-5มกราคม62 (วันปีใหม่)

57,999 บาท

9,500  บาท

15 - 20 ท่าน

 

64,999  บาท

9,500  บาท

10 ท่าน

 

โปรแกรมทัวร์คลิ๊กที่นี่ค่ะ 

 

ทัวร์แสวงบุญอินเดีย เนปาล   ทัวร์สังเวชนียสถาน

ค่าบริการรวม :

ü ตั๋วโดยสารเครื่องบินชั้นประหยัดเส้นทาง กรุงเทพฯ-คยา // พาราณสี -กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทยแอร์เวย์

ü ค่าภาษีสนามบิน ค่าประกันสายการบินและภาษีน้ำมันของสายการบิน ณ วันที่ 10 สิงหาคม 2561

ü ค่าโรงแรมที่พัก ตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า ( 2 – 3 ท่านต่อหนึ่งห้อง)

ü ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ตามรายการระบุ

ü ค่าอาหารทุกมื้อตามรายการที่ระบุ

ü ค่ารถรับส่งและระหว่างการนำเที่ยวตามรายการระบุ

ü ค่าวีซ่าเข้าประเทศอินเดียและเนปาล

ü พระวิทยากรนำสวดมนต์เส้นทางแสวงบุญเท่านั้น

ü ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย ผู้ชำนาญโปรแกรมดูแลท่านตลอดทริป

ü ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท

ü น้ำดื่มวันละ 2 ขวด /ท่าน/วัน

พระวิทยากรบรรยาย

ค่าบริการไม่รวม :

*   ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น พนักงานขับรถ พนักงานบริการยกกระเป๋า 45 เหรียญดอลล่าสหรัฐ ต่อท่าน ตลอดทริป

*   ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ 450 บาทต่อท่าน ตลอดทริป

*   ค่าใช้จ่ายอื่นๆ นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในรายการ

*   ค่าธรรมเนียมน้ำมันของสายการบิน (ถ้ามี)

*   ค่าทำเอกสารผู้ถือต่างด้าว

*   ค่าวีซ่าที่มีค่าธรรมเนียมแพงกว่าหนังสือเดินทางไทย

*   ค่าน้ำหนักเกินพิกัด 20 กิโลกรัม ต่อท่าน

*   •ค่าบริการไม่รวมภาษี 7 %  และภาษี หัก ณ ที่จ่าย 3 %

การชำระเงิน

1. ทางบริษัทฯ ขอเก็บเงินค่ามัดจำเป็นจำนวนเงิน 20,000.- บาท ต่อผู้โดยสารหนึ่งท่าน

2. ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทางอย่างน้อย 21 วัน มิฉะนั้นทางบริษัทฯ จะขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำทั้งหมด

ทัวร์แสวงบุญอินเดีย เนปาล   ทัวร์สังเวชนียสถาน

เงื่อนไขการยกเลิก

1. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด (ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตี มัดจำกับทางสายการบินหรือกรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำที่พัก โดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้)

2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 5,000 บาท

3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-15 วัน เก็บค่าบริการทั้งหมด 100 %

เงื่อนไขต่างๆ

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงโปรแกรม ราคา และเงื่อนไขทั้งหมดโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

2. บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้

3. รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าช้าของสายการบินเหตุการณ์ทางการเมือง และภัยธรรมชาติ ฯลฯ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯโดยจะคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นสำคัญ

4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมือง ห้ามผู้เดินทางเข้าประเทศเนื่องจากมีสิ่งของห้ามนำเข้าประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้องหรือความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสียหรือด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตามที่กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว ทางบริษัทฯ ไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่ว่าจำนวนทั้งหมด หรือ บางส่วน

5. รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองที่นั่งบนเครื่อง และโรงแรมที่พักในต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

6. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทย งดออกเอกสารเข้าเมืองให้กับชาวต่างชาติหรือ คนต่างด้าวที่พำนักอยู่ในประเทศไทย

7. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน

8. การไม่รับประทานอาหารบางมื้อไม่เที่ยวตามรายการ ไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้เพราะการชำระค่าทัวร์เป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย

ข้อมูลสำคัญจะถูกส่งไปยังอีเมล์ที่ระบุในแบบฟอร์ม โปรดระบุอีเมล์ที่ใช้งานจริงของคุณ
Booking
 • ระบุวันเดินทาง :
 • ชื่อผู้จอง :
  *
 • อีเมล์
  *
 • เบอร์โทรศัพท์ :
  *
 • รายชื่อผู้โดยสาร :
  ลำดับ ชื่อ-สกุล (ภาษาไทย) ชื่อ-สกุล (ภาษาอังกฤษ) ผู้ใหญ่/เด็ก
  1.
  เพิ่มรายชื่อผู้โดยสาร
 • ความต้องการพิเศษ :
 • รหัสยืนยัน :
เวลาท้องถิ่น :
ASI|IN|IN005|GAYA

การขอวีซ่่า

ทัวร์แสวงบุญอินเดีย เนปาล   ทัวร์สังเวชนียสถาน

เอกสารที่ใช้ประการกอบขอวีซ่าอินเดียและเนปาล

วีซ่าอินเดีย ขอวีซ่าแบบ E-VISA 

1. พาสปอร์ตตัวจริง มีอายุการใช้งานคงเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน

2. รูปถ่ายขนาด 2 หรือ 1.5  นิ้ว  พื้นหลังสีขาวเท่านั้น

3. กรอกรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบฟอร์มที่แนบมาให้โดยสมบูรณ์ครบถ้วนเพราะต้องกรอกผ่านระบบออนไลน์