ทัวร์แกรนด์สวิตเซอร์แลนด์ 10 วัน TG
โปรแกรมทัวร์
ทัวร์สวิสเซอร์แลนด์
EU_W4.5:ทัวร์แกรนด์สวิตเซอร์แลนด์ 10 วัน TG
 • รหัสทัวร์ :
  EU_W4.5
 • ราคา :
  ก.ค.-ต.ค. 2559
 • ระยะเวลา :
  10 วัน
 • วันเดินทาง :
  ทัวร์แกรนด์สวิตเซอร์แลนด์ 10 วัน TG
  ออกเดินทางช่วงวันที่15-24 ก.ค. // 05-14 ส.ค. // 16-25 ก.ย. // 14-23 ต.ค. 2559
 • สายการบิน :
  การบินไทย
 • รายละเอียดเบื้องต้น :
  ทัวร์แกรนด์สวิตเซอร์แลนด์ 10 วัน TG
  มิลาน – ทิราโน่– รถไฟชมวิวสายโรแมนติก“เบอร์นิน่าเอกซ์เพรส” – เซนต์ มอริทซ์– เซนต์กัลป์แลนด์-เซ็นต์มอร์ริทซ์–อันเดอร์แมท–นั่งรถไฟกลาเซียเอกซ์เพรส - เซอร์แมทซ์-นั่งกระเช้าขึ้น แมทเธอร์ฮอร์น–มองเทรอซ์–เว่เว่ย์ - โลซานน์-เจนีวา – น้ำพุจรวดเจ็ทโด - ชมทะเลสาบเจนีวากรุงเบิร์น (เมืองหลวง)–บ่อหมี - อินเทอร์ลาเค่น-กรินเดลวาลด์ – นั่งรถไฟขึ้นเขาจุงเฟรา - ถ้ำน้ำแข็ง1,000 ปี ลานหิมะ - ภัตตาคารชมวิวพานอราม่า –ลูเซิร์น– อนุสาวรีย์สิงโต – สะพานไม้คาเปล-ลูเซิร์น–ล่องทะเลสาบลูเซิร์น–นั่งรถไฟขึ้นยอดเขาริกิ - วาดุส– ซูริค-สไตน์ อัม ไรน์ - ซาฟเฮาส์เซ่น– น้ำตกไรน์–รัปเปอร์สวิว –ซูริคช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมย่าน “ถนนบาห์นฮอฟ”-


 • หมายเหตุ :
  ทัวร์แกรนด์สวิตเซอร์แลนด์ 10 วัน TG ลูกค้าจัดกรุ๊ปส่วนตัว กำหนดวันที่เดินทางเองได้ , ราคาทัวร์นี้รวมตั๋วเครื่องบิน ที่พัก อาหาร หรือตามระบุในรายละเอียด
 • Tag :
แชร์ พิมพ์

ทัวร์แกรนด์สวิตเซอร์แลนด์ 10 วัน TG

 

มิลาน – ทิราโน่– รถไฟชมวิวสายโรแมนติก (เบอร์นิน่า เอกซ์เพรส) – เซนต์มอริทซ์ - อันเดอร์แมท
นั่งรถไฟขบวนกลาเซียเอกซ์เพรส – พักบนเซอร์แมทซ์ 100% – นั่งกระเช้าขึ้นภูเขาเมทเธอร์ฮอร์น    
โลซานน์ - เว่เว่ย์– มองเทรอซ์– มองเทรอซ์– เจนีวา– เบิร์น– อินเทอร์ลาเค่น - ภูเขาหิมะจุงเฟรา       
ลูเซิร์น– ล่องเรือทะเลสาบลูเซิร์น– อนุสาวรีย์สิงโต - สะพานไม้คาเปล –ช้อปปิ้งแบรนด์เนมที่ลูเซิร์น
ยอดเขาริกิ – วาดุส-ชไตน์ อัม ไรน์ - รัปเปอร์สวิว– ชาร์ฟฮาวเซ่น– น้ำตกไรน์– ซูริค
เที่ยวครบแบบเจาะลึก พร้อมนำท่านขึ้นชม 3 ยอดเขาชื่อดัง แมทเธอร์ฮอร์น / จุงเฟรา / ริกิ
เมนูพิเศษ ! ลิ้มรสอาหารพื้นเมืองสวิสเซอร์แลนด์ "ฟองดู ชุดใหญ่จุใจ 3 แบบ" (Fondue)
 
 
กำหนดการเดินทาง
 
ออกเดินทางช่วงวันที่15-24 ก.ค. // 05-14 ส.ค. // 16-25 ก.ย. // 14-23 ต.ค. 2559
( กรุณาสำรองที่นั่งล่วงหน้าก่อนการเดินทางอย่างน้อย 8 สัปดาห์เพื่อความสะดวกในการยื่นวีซ่า)
 
 
 
วันที่ 1  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
 
21.30 น. สมาชิกทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศชั้น 4 
เคาร์เตอร์สายการบินไทย(เคาเตอร์A – B) พร้อมเจ้าหน้าที่คอยดูแลเช็คสัมภาระและบัตรที่นั่งบนเครื่อง
 
 
วันที่ 2  มิลาน – ทิราโน่– รถไฟชมวิวสายโรแมนติก
“เบอร์นิน่าเอกซ์เพรส” – เซนต์ มอริทซ์– เซนต์กัลป์แลนด์
 
00.40 น. ออกเดินทางสู่เมืองมิลานโดยสายการบินไทยเที่ยวบินที่ TG 940
 
07.35น. เดินทางถึงสนามบินนานาชิติเมืองมิลาน ประเทศอิตาลี หลังผ่านการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว นำท่านผ่านชมเมืองสำคัญในภาคเหนือของประเทศอิตาลี ตั้งอยู่บริเวณที่ราบลอมบาร์ดี เป็นเมืองที่มีชื่อเสียงในด้านแฟชั่นและศิลปะ ซึ่งมิลานถูกจัดให้เป็นเมืองแฟชั่นในลักษณะเดียวกับนิวยอร์กปารีสลอนดอน และ โรมนำคณะออกเดินทางสู่เมืองลูกาโน่ชมความงามของธรรมชาติสองข้างทาง มุ่งสู่พรมแดนอิตาลี-สวิสเซอร์แลนด์ผ่านชมหุบเขาและย่านทะเลสาบอันสวยงามทั้ง5ของอิตาลีชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงามแห่งขุนเขาและทะเลสาบถึง “เมืองทิราโน่”Tiranoเมืองตากอากาศแสนสวยท่ามกลางธรรมชาติของกลางหุบเขาท่านสามารถหาซื้อของพื้นเมืองประเทศ อิตาลีได้ในราคาย่อมเยา อาทิ ไวน์ขาว ,ไวน์แดง ,น้ำมันมะกอก , เนยแข็ง ,ขนมพื้นเมือง ฯลฯ
 
เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
 
บ่าย นำคณะนั่งรถไฟสายโรแมนติก“เบอร์นิน่าเอกซ์เพรส”Bernina Expressซึ่งเป็นรถไฟชมวิวที่ได้ชื่อว่า“สวยที่สุด และแพงที่สุด” ของประเทศสวิสเซอร์แลนด์เพลิดเพลินกับการนั่งชมบรรยากาศทิวทัศน์ที่สวยงามจนได้รับการแต่งตั้งให้เป็น “มรดกโลกUNESCO”รถไฟเริ่มเดินทางจาก“เมืองทิราโน่” ซึ่งท่านจะได้สัมผัสบรรยากาศอันโรแมนติก ของแถบพุสซลาฟ(Puschlav) และระหว่างทางท่านจะได้เห็นทิวทัศน์ของป่าอันสวยงามในบริเวณหุบเขาอัลบุล่า  (Albula)  และสะพานต่างๆ  รวมไปถึงสะพานข้ามธารน้ำต่างๆที่อยู่บริเวณป่าอันสวยงามพร้อมกับการมองเห็นหิมะและธารน้ำแข็งที่ปกคลุมอยู่บนยอดเขาเบอร์นินา (Bernina)รถไฟจะแล่นผ่าน“ ธารกลาเซีย” ข้ามเทือกเขาแอลป์ รถไฟจะไต่ระดับขึ้นไปที่ความสูงถึง2,253 เมตรเหนือระดับน้ำทะเลเข้าสู่ “ ช่องเขาเบอร์นิน่า ”  และส่งท้ายการเดินทางด้วยการที่ รถไฟทั้งขบวนวิ่งเป็นบันไดวนเพื่อลดระดับความสูงอย่างรวดเร็วสู่สถานีปลายทาง ณ “ เมืองเซ็นต์มอริทซ์จนกระทั่งเข้าสู่ “เมืองเซ็นต์มอร์ริทซ์” เมืองตากอากาศและศูนย์กลางกีฬาสกีที่มีชื่อเสียงระดับโลกเมืองตากอากาศฤดูหนาวที่แสนสงบ บรรยากาศโดยรอบตัวเมืองถูกโอบล้อมเทือกเขาและวิวทิวทัศน์ของทะเลสาบอันสวยงาม
 
ค่ำ บริการอาหารมื้อค่ำภัตตาคาร
 
พักที่ :HOTEL LAUDINELLA หรือระดับใกล้เคียงพักเมืองเซ็นต์มอร์ริทซ์
 
 
วันที่ 3  เซ็นต์มอร์ริทซ์–อันเดอร์แมท–นั่งรถไฟกลาเซียเอกซ์เพรส - เซอร์แมทซ์
 
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก นำคณะออกเดินทางสู่ “เมืองอันเดอร์แมท”เมืองเล็กๆน่ารักอีกเมืองชุมทางรถไฟสายกลาเซียร์เอ็กซเพรสนำท่านชมเมืองแสนสวยเล็กๆ น่ารักในหุบเขามีเวลาให้ท่านได้บันทึกภาพไว้เป็นที่ระลึกเพื่อเก็บบรรยากาศความสวยงามอันเงียบสงบไว้เป็นที่ระลึก
 
เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
 
บ่าย นำคณะนั่งรถไฟชมวิว “กลาเซียร์เอ็กซเพรส” Glacier Expressระหว่างการเดินทาง ท่านจะได้ชมภูมิประเทศที่งดงามของเทือกเขาแอลป์ มีทั้งอุโมงค์, สะพาน, หุบเหว, สวิสแกรนด์แคนยอน และหุบเขาที่สูง 2,000 กว่าเมตร ตลอดเส้นทางท่านสามารถชมยอดเขาที่ปกคลุมด้วยธารน้ำแข็งเจ้าของเส้นทางFurka-Oberralp-Bahnที่พาดผ่านในกลางเทือกเขาแอลป์สู่“เซอร์แมทซ์”เมืองตากอากาศที่สวยงามดุจสวรรค์บนดิน ตั้งอยู่บนความสูงกว่า 1,620 เมตร (5,350 ฟุต)เป็นเจ้าของยอดเขาแมทเธอร์ฮอร์นสัญลักษณ์ของสวิตเซอร์แลนด์ เป็นเมืองซึ่งสงวนสถานที่ไว้ให้มีแต่อากาศบริสุทธิ์ โดยห้ามรถที่ใช้แก๊สและน้ำมันเข้ามานอกจากรถไฟฟ้า และรถม้าที่มีไว้บริการนักท่องเที่ยวซึ่งท่านจะประทับจากประสบการณ์ในการเดินทางครั้งนี้
 
ค่ำ บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร
 
พักที่ :NATIONAL HOTEL หรือระดับใกล้เคียงพักบนเซอร์แมทซ์
 
 
วันที่ 4  เซอร์แมทซ์ - นั่งกระเช้าขึ้น แมทเธอร์ฮอร์น–มองเทรอซ์–เว่เว่ย์ - โลซานน์
 
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก นำคณะเดินทางสู่สถานีกระเช้าลอยฟ้า จากนั้นให้คณะได้ตื่นตาตื่นใจกับการ “นั่งกระเช้า CABLE CAR” ขึ้นพิชิต “ยอดเขาไคลน์แมทเทอร์ฮอร์น” (ท่านไปแล้วต้องขึ้นไปเหยียบบนแมทเธอร์ฮอร์น ไม่ใช่ชมวิวจากภูเขากรอนนาแกร็ต) **ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ ในกรณีนั้น อาจเปลี่ยนให้ท่านเดินทางขึ้นชมยอดเขาแมทเธอร์ฮอร์นโดยรถราง**ซึ่งมีความสูงกว่า 3,000 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล  ตื่นตาตื่นใจกับยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์นซึ่งท่านสามารถเห็นอยู่แค่เอื้อม  ชื่นชมกับทิวทัศน์เหนือม่านเมฆ  เพลิดเพลินกับทิวทัศน์อันงดงามของหิมะซึ่งปกคลุมยอดเขาตัดกับสีฟ้าเข้มของท้องฟ้านำท่านสู่ลานหิมะอันกว้างใหญ่ สนุกสนานกับการเล่นหิมะและชม“ ยอดเขาเมทเธอร์ฮอร์น ”ยอดเขาทรงปิรามิดที่มีปลายคุ้มงอเหมือนตะขอแปลกตาจนราชาการ์ตูนวอล์ทดีสนีย์นำไปเป็นแบบเครื่องเล่นบิ๊กธันเดอร์Big Thunder ในสวนสนุกดีสนีย์แลนด์ได้เวลาอันสมควรนำคณะลงจากยอดเขา
 
เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
 
บ่าย นำคณะเดินทางผ่านเมือง “ มองเทรอซ์ ”เมืองพักผ่อนตากอากาศที่มีชื่อเสียงทั้งในฤดูร้อน และหนาวริมทะเลสาบเจนีวา ซึ่งได้รับสมญานามว่าเป็น “ ไข่มุกแห่งริเวียร่าสวิสฯ ”  ชมวิวทิวทัศน์ของคฤหาสน์ และโรงแรมหรูของเมืองนี้เรียงรายริมถนนเรียบทะเลสาบที่ยาวถึง 7กิโลเมตร ระหว่างทางแวะถ่ายภาพที่ระลึกบริเวณด้านหน้าของ “ ปราสาทชิลลอง ”ซึ่งสร้างขึ้นโดยบัญชาของท่านเคาท์ ปีเตอร์ออฟ ซาวอย หรือที่รู้จักกันแพร่หลายในสมญานามชาร์ลมาญน้อยในครึ่งหลังศตวรรษที่ 13 เป็นที่ประทับโปรดปรานของเคาน์และ ดยุค แห่งซาวอย จากนั้นเดินทางผ่าน “ เมืองเวเว่ย์ ”เมืองที่แสนโรแมนติกริมทะเลสาบ ที่แม้แต่ศิลปินตลกแห่งฮอลลีวู้ด“ ชาลี แชลปปลิ้น” ยังหลงใหล และได้อาศัยอยู่ที่นี่ในบั้นปลายชีวิต ผ่านพื้นที่ปลูก“องุ่นพันธุ์ลาโว”มรดกโลกUNESCOอันเลื่องชื่อของประเทศสวิสเซอร์แลนด์เลื่องชื่อของประเทศสวิสเซอร์แลนด์นำคณะเดินทางเข้าสู่เมือง“โลซานน์”เมืองที่คนไทยรู้จักดีในสวิสฯ นอกจากนั้นยังเป็นเมืองที่ประทับของสมเด็จพระศรีนครินทราฯ(สมเด็จย่า)แล้ว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสำเร็จการศึกษาจากเมืองนี้อีกด้วยนำคณะชื่นชมบรรยากาศของเมือง นำท่านชมตัวเมืองเก่าสมัยโบราณ มหาวิหารนอร์ทเทรอ
 
ค่ำ บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร
 
พักที่ :Novotel Lausanne Bussigny Hotelหรือระดับใกล้เคียงพักเมืองโลซานน์
 
 
วันที่ 5  โลซานน์ – เจนีวา – น้ำพุจรวดเจ็ทโด - ชมทะเลสาบเจนีวากรุงเบิร์น (เมืองหลวง)–บ่อหมี - อินเทอร์ลาเค่น
 
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก นำคณะเดินทางสู่ “เมืองเจนีวา”พันธรัฐที่เล็กที่สุดของสวิสฯตั้งอยู่บริเวณตอนปลายแหลมของ ทะเลสาบเจนีวาทะเลสาบที่มีรูปคล้ายพระจันทร์ครึ่งเสี้ยวยามข้างแรมนำคณะชมวิวทิวทัศน์อันสวยเหนือทะเลสาบเจนีวา  พร้อมชมเมืองเจนีวา เมืองที่ว่ากันว่าเป็นพันธรัฐสวิสที่แทบจะไม่มีอะไรเป็นสวิสเลย ซึ่งรายล้อมด้วยสวนสาธารณะที่สวยงาม และองค์การนานาชาติต่างๆ ตึกสหประชาชาติ,สภาแรงงานโลก , องค์การกาชาดสากล ,ชมทะเลสาบเจนีวา และ น้ำพุจรวดเจทโด (Jet d’eau)ที่สามารถส่งน้ำขึ้นท้องฟ้าได้สูงถึง 140 เมตร และเป็นสัญลักษณ์อย่างหนึ่งของเจนีวา ถ่ายรูปกับ “ นาฬิกาดอกไม้ ” และชื่นชมไม้ดอกไม้ประดับหลากสีสันภายในสวนอังกฤษริมทะเลสาบเจนีวาบ่งบอกถึงความสำคัญของอุตสาหกรรมการผลิตนาฬิกา
 
เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
 
บ่าย นำคณะเดินทางสู่“กรุงเบิร์น”นครหลวงอันเก่าแก่ของสวิตเซอร์แลนด์ เมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงสวยงามเป็นอย่างยิ่งจนได้รับการอนุรักษ์ และประกาศให้เป็น “ มรดกโลกจากองค์การยูเนสโก้ ”นำคณะชม “ สวนกุหลาบ ” ซึ่งตั้งอยู่บนเนินเขา ซึ่งที่จุดนี้สามารถชมทิวทัศน์ของตัวเมืองเก่าได้ในมุมกว้างจากนั้นเที่ยวชม “เบเร็นกราเบ็นหรือบ่อหมี ”สัตว์ที่เป็นสัญลักษณ์ของเมืองเดินทางเข้าสู่ย่าน“  มาร์คกาสเซ ”  ย่านเมืองเก่าซึ่งปัจจุบัน เต็มไปด้วยร้านดอกไม้และร้านบูทีคเป็นเขตที่ปลอดมลพิษ ไม่ให้รถยนต์วิ่งผ่านจึงเหมาะกับการเดินเที่ยว นำชมอาคารเก่า อายุ 200-300 ปี ชมถนนจุงเคอร์นกาสเซถนนที่มีระดับสูงสุดๆ ของเมืองนี้เข้าสู่ “ ถนนครัมกาสเซ ” เต็มไปด้วยร้านภาพวาดและร้านขายของเก่าในอาคารโบราณ นำคณะชม “ นาฬิกาไซ้ท์กล็อคเค่น ” อายุกว่า 800 ปี ที่มีโชว์ให้ดูทุกๆชั่วโมงที่นาฬิกาตีบอกเวลา ชมมหาวิหารเซนต์วินเซนต์รัทฮาวน์ และกรุงเบอร์นยังเป็นเมืองที่มีน้ำพุมากที่สุดเมืองหนึ่งในยุโรป นำท่านออกเดินทางสู่ “เมืองอินเทอร์ลาเก้น”เมืองหลวงของแบร์นเนอร์โอเบอร์ลันด์เมืองตากอากาศสวยงามพร้อมทะเลสาบ 2 แห่งกลางเมือง ตั้งอยู่ระหว่างทะเลสาบสองแห่งคือ Thunerseeและ Brienzerseeท่ามกลางเทือกเขาน้อยใหญ่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านจะได้เห็นเขาจุงเฟราอันลือชื่อ , นาฬิกาดอกไม้ , สถานคาสิโน ฯลฯตรงนี้แหละคือสวิสฯแบบสุดสุด อย่างที่หลายคนยังไม่เคยได้สัมผัส และยังใช้เป็นฉากภาพยนต์ไทยเรื่อง “ วันนี้ที่รอคอย ”
 
ค่ำ บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ อาหารพื้นเมือง "ฟองดูชุดใหญ่"จุใจถึง 3 แบบ
 
พักที่ :Interlaken Hotel / City Oberlandหรือระดับใกล้เคียง    พักเมืองอินเทอร์ลาเก่น
 
 
วันที่ 6  อินเทอร์ลาเค่น- กรินเดลวาลด์ – นั่งรถไฟขึ้นเขาจุงเฟรา - ถ้ำน้ำแข็ง1,000 ปี ลานหิมะ -  ภัตตาคารชมวิวพานอราม่า –ลูเซิร์น– อนุสาวรีย์สิงโต – สะพานไม้คาเปล
 
เช้า บริการอาหารมื้อเช้าณห้องอาหารของโรงแรมที่พัก นำคณะท่านออกเดินทางขึ้นมุ่งหน้าสู่ “หมู่บ้านกรินเดลวาลด์” ระหว่างการเดินทางท่านจะได้ชมวิวทิวทัศน์แบบสวิสเซอร์แลนด์แท้ๆ ที่มีทุ่งหญ้าอันเขียวขจี ดอกไม้ป่าบานสะพรั่งในฤดูใบไม้ผลิ หรือใบไม้เปลี่ยนสีในช่วงฤดูใบไม้ร่วง พร้อมนำคณะเปลี่ยนบรรยากาศโดยการ “นั่งรถไฟชมวิว” ท่องเที่ยวธรรมชาติบนภูเขาสูง แห่งแอลป์แล้วเปลี่ยนเป็นรถไฟสายภูเขาที่ “ สถานีไคลน์ไชเด็ค ”รถไฟที่จะนำท่านเดินทางลอดอุโมงค์ที่ชาวสวิสฯได้ขุดเจาะไว้ที่ความสูงถึง 3,464 เมตรแล้วนำคณะลงรถไฟ ณ “ สถานีรถไฟที่สูงที่สุดในยุโรป ” Top of Europe“ สถานีบน“ ยอดเขาจุงเฟรา” Jungfraujochซึ่ง มีความสูง 4,158 เมตร (13,642 ฟุต)นักท่องเที่ยวหลายๆคนบอกว่าที่นี่สวยงามดุจดินแดนแห่งสวรรค์ นำคณะท่านเข้าชมถ้ำน้ำแข็ง 1,000ปี Ice Palaceที่สร้างโดยการเจาะธารน้ำแข็งเข้าไปถึง 30 เมตร พร้อมชมน้ำแข็งแกะสลักรูปร่างต่างๆจากนั้นชมวิวทิวทัศน์และสัมผัสหิมะที่ลานพลาโต Plateau และไม่ควรพลาดการส่งโปสการ์ดจากที่ทำการไปรษณีย์ที่สูงที่สุดในโลก
 
เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวันณ ภัตตาคารบนยอดเขาPanorama Restaurant
 
บ่าย นำคณะท่านเดินทางลงจากเขา ท่านจะได้สัมผัสกับบรรยากาศวิวทิวทัศน์อันงดงาม อีกด้านหนึ่งของ Top of Europe เปลี่ยนรถไฟที่ “ สถานีไคลน์ไชเด็ค” เพื่อเดินทางสู่สถานีสุดท้าย “สถานีเลเทอร์บรุนเน่น” จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ “เมืองลูเซิร์น”Luzernซึ่งเป็นอดีตหัวเมืองโบราณของสวิสเซอร์แลนด์ สวิสเซอร์แลนด์ เป็นดินแดนที่ได้รับสมญานามว่า“หลังคาแห่งทวีปยุโรป” (The roof of Europe) เพราะนอกจากจะมีเทือกเขาสูงเสียดฟ้าอย่างเทือกเขาแอลป์แล้วก็ยังมี ภูเขาใหญ่น้อยสลับกับป่าไม้ที่แทรกตัวอยู่ตามเนินเขาและไหล่เขาสลับแซมด้วยดงดอกไม้ป่าและทุ่งหญ้าอันเขียวชอุ่ม สำหรับเลี้ยงสัตว์และเป็นเมืองที่ได้ชื่อว่านักท่องเที่ยวบันทึกภาพไว้มากที่สุดนำคณะไปถ่ายรูปกับ “อนุสาวรีย์สิงโต ”อนุสรณ์รำลึกถึงการเสียชีวิตของทหารสวิสฯผู้ถวายการอารักขาแด่พระเจ้าหลุยส์ที่ 16 ในสงครามปฏิวัติใหญ่ฝรั่งเศส นำท่านเดินชมเมืองเก่าเดินข้าม“สะพานไม้คาเปล ”  ที่มีชื่อเสียงที่สุดของลูเซิร์น ซึ่งเป็นสะพานไม้ที่มีหลังคาคลุมตลอด ทอดตัวข้าม “แม่น้ำรุซซ์ ” (Reuss)ซึ่งสร้างมากว่า 660 ปีเพื่อเชื่อมเขตเมืองใหม่ในฝั่งใต้และเขตเมืองเก่าในฝั่งเหนือสะพานแห่งนี้เคยถูกไฟไหม้เมื่อปี 1993 แต่ก็ได้บูรณะใหม่จนมีสภาพใกล้เคียงของเดิม
 
ค่ำ บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร
 
พักที่ :Flora Hotel / Grand Europe Hotelหรือระดับใกล้เคียงพักเมืองลูเซิร์น
 
 
วันที่ 7  ลูเซิร์น–ล่องทะเลสาบลูเซิร์น–นั่งรถไฟขึ้นยอดเขาริกิ - วาดุส– ซูริค
 
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก นำท่าน ล่องเรือทะเลสาบลูเซิร์น หรือ ทะเลสาบเวียวาลด์สแตร์ทเตอร์ (ทะเลสาบสี่พันธรัฐ) ซึ่งได้ชื่อว่าสวยสุดในสวิตเซอร์แลนด์มีขนาดใหญ่เป็นอันดับที่ 4 ของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ มีความงดงามของทัศนียภาพอยู่ท่ามกลางหุบเขา โอบล้อมด้วยยอดเขาริกิ และยอดเขาพิลาตุส ทำให้วิวทิวทัศน์ดูงดงามยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นทะเลสาบที่สวยงาม ตั้งอยู่ท่ามกลางหุบเขา มองไปทางไหนก็จะเห็นภูเขาโอบล้อมเพื่อชมความงามของบ้านเรือนบนเนินเขา ตลอด 2 ฝั่ง ที่สวยงามน่ารัก ท่ามกลางบรรยากาศที่สุดแสนโรแมนติค นำท่านขึ้นฝั่ง ณ “เมืองวิทซ์เนา” นำท่านเปลี่ยนการเดินทางโดยรถไฟซึ่งได้ชื่อว่าเป็นรถไฟที่สามารถขึ้นยอดเขาได้แห่งแรกของยุโรปและประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ตามรอยละคร “อย่าลืมฉัน” สัมผัสกับฉากจบที่แสนโรแมนติก บนยอดเขาริกิ RIGI KULM ซึ่งเป็นเทือกเขาในภาคกลางของสวิตเซอร์แลนด์ เป็นที่รู้จักกันในฐานะ "ราชินีแห่งเทือกเขา" โดยยอดที่สูงที่สุด มีความสูงถึง 1,797.5 เมตร ซึ่งท่านสามารถชมวิวทิวทัศน์อันงดงามของเทือกเขาแอลป์ (The Alps) ที่มีความสวยงามและซึมซับกับบรรยากาศอันเป็นธรรมชาติแท้ๆของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ได้แบบ 360 องศา
 
เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
 
บ่าย จากนั้นนำท่านสู่บริเวณ จุดชมวิว ให้ท่านได้อิสระจนถึงเวลาสมควรนำท่านลงจากยอดเขาโดยนั่งกระเช้าสู่เมือง “วิคกิส”จากนั้นเดินทางสู่ “เมืองวาดูซ” เมืองหลวงของประเทศลิกเค่นสไตล์ประเทศที่“เล็กที่สุด” ในทวีปยุโรป ตั้งอยู่ใจกลางของทวีปยุโรประหว่างออสเตรีย และสวิตเซอร์แลนด์ เดินเล่นชมเมืองตามอัธยาศัย 
 
ค่ำ บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร
 
พักที่ :DORINT HOTEL ZURICH / หรือระดับใกล้เคียงพักเมืองซูริค
 
 
วันที่ 8  สไตน์ อัม ไรน์ - ซาฟเฮาส์เซ่น– น้ำตกไรน์–รัปเปอร์สวิว –ซูริคช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมย่าน “ถนนบาห์นฮอฟ”
 
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก นำท่านออกเดินทางสู่เมืองสไตน์ อัม ไรน์Stein am Rhein โดยมีฐานะขึ้นกับเมืองซาฟเฮาส์เซ่นเป็นเมืองโบราณเล็กๆ มีแม่น้ำไรน์ไหลผ่านกลางเมืองและมีถนนสายหลักเพียงสายเดียวอาคารบ้านเรือนปลูกสร้างมาแต่โบราณโดยบางบ้านจะมีมุขหน้าต่างยื่นออกมาผนังนอกบ้านมีการวาดภาพสีน้ำปูนเปียกfresco บอกเล่าเรื่องราวต่างๆเอาไว้โดยเฉพาะในเขตเมืองเก่าบริเวณจัตุรัสศาลาว่าการเมือง มีน้ำพุอยู่ตรงกลางจตุรัสกลางน้ำพุมีอัศวินสวมเสื้อเกราะยืนอยู่คุณสามารถเก็บภาพบรรยากาศอันน่าประทับใจของที่นี่ได้เมืองนี้ได้รับรางวัลThe First Wakker Prize เมื่อปี1972 ในฐานะที่อนุรักษ์มรดกทางสถาปัตยกรรมไว้ได้เป็นอย่างดี จากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่“เมืองซาฟเฮาส์เซ่น” Schaffhausenเมืองชายแดนเยอรมัน-สวิสฯซึ่งเกิดจากแม่น้ำไรน์สายน้ำนานาชาติที่สำคัญที่สุดในยุโรป แม่น้ำแห่งนี้เกิดขึ้นจากการละลายของหิมะจากเทือกเขาแอลป์ไหลผ่านหน้าผาสูงชันที่เมืองซาฟเฮาส์เซ่นเกิดเป็น“น้ำตกไรน์ที่สวยงามที่สุดในยุโรปกลาง”ชมความตระการตาของสายน้ำตก พร้อมบันทึกภาพอันน่าประทับใจไว้เป็นที่ระลึก
 
เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
 
บ่าย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองรัปเปอร์สวิว (RAPPERSWIL)เมืองน่ารักริมฝั่งทะเลสาบซูริค มีปราสาทกลางเมืองเป็นเอกลักษณ์ นำท่านชมสวนกุหลาบที่ใหญ่ที่สุดในสวิตเซอร์แลนด์ นำท่านเดินเล่นชมเมืองเก่า ที่น่ารักๆเลือกซื้อของฝากของที่ระลึกตามอัธยาศัย จากนั้นเดินทางสู่“เมืองซูริค” /นำท่านเที่ยวเมืองซูริค ศูนย์กลางการเงิน,เศรษฐกิจและการธนาคารของยุโรปซึ่งมอบชีวิตชีวาให้แก่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์นำคณะชมความสวยงามของโบสถ์ "โบสถ์เซ็นต์ปีเตอร์"โบสถ์แห่งนี้มีจุดเด่นอยู่ที่นาฬิกาซึ่งเป็นนาฬิกาที่มีขนาดใหญ่ที่สุดกว่าโบสถ์อื่นๆในยุโรป จากนั้นให้ท่านได้เดินเล่นเที่ยวชมบรรยากาศเรียบแม่น้ำลิมแม็ท บริเวณถนน “ลิมแม็ทคีย์” มีเวลาให้ท่านได้เดินเล่นเที่ยวชมบรรยากาศรอบๆเมือง พร้อมช้อปปิ้งของที่ระลึกพื้นเมืองของสวิสเซอร์แลนด์ เข้าสู่ถนนบาห์นฮอฟ (Bahnhofstrasse) เป็นถนนสายช้อปปิ้งหลักของเมืองซูริคตัดจากอนุสาวรีย์หน้าสถานีรถไฟตรงไปยังทะเลสาบซูริคมีร้านค้าชั้นนำและห้างสรรพสินค้าตั้งอยู่เรียงรายตลอดสองฝั่งได้รับการขนานนามว่าเป็นหนึ่งใน "ถนนที่แพงที่สุดในโลก" ด้วยร้านแฟล็กชิพสินค้าแบรนด์เนมต่างๆมีร้านค้าจำหน่ายนาฬิกาชื่อดังมากมายเช่นRolex เป็นต้น
 
ค่ำ บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร
 
พักที่ :DORINT HOTEL ZURICH หรือระดับใกล้เคียงพักเมืองซูริค
 
 
วันที่ 9  ซูริค– กรุงเทพฯ
 
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก
……..กรุณาตรงต่อเวลานัดหมายพร้อมเก็บสัมภาระเพื่อเดินทางสู่สนามบินซูริคนำคณะเช็คอินและทำTAX REFUNED
 
13.40 เหิรฟ้ากลับสู่กรุงเทพฯโดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG971
 
 
วันที่ 10   กรุงเทพฯ
 
05.30 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ / โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ
 
 
หมายเหตุ โปรแกรมการเดินทางอาเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมะสม เนื่องจากสภาพ ลม ,ฟ้า , อากาศ,การล่าช้าอันเนื่องมาจากสายการบิน และสถานการณ์ในต่างประเทศที่ทางคณะเดินทางในขณะนั้น เพื่อความปลอดภัยในการเดินทาง โดย ได้มอบหมายให้ หัวหน้าทัวร์ผู้นำทัวร์ มีอำนาจตัดสินใจ ณ ขณะนั้นทั้งนี้การตัดสินใจ  จะคำนึงถึงผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นสำคัญ
 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
 

ทัวร์แกรนด์สวิตเซอร์แลนด์ 10 วัน TG

 

อัตราค่าบริการโปรแกรมแกรนด์สวิตเซอร์แลนด์ 10 วัน

ช่วงเวลาเดินทาง

            ผู้ใหญ่พัก

            ห้องละ 2 ท่าน

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี

พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน

                  เด็กอายุต่ำกว่า                 12 ปี

                   พักกับผู้ใหญ่                  2 ท่าน

            ( มีเตียงเสริม )

          พักท่านเดียว / ห้อง

             จ่ายเพิ่ม

 

วันที่ 16-25 กันยายน 2559

           116,900

                116,900

            116,900

24,000

กรกฎาคม-ตุลาคม 2559

            118,900

                118,900

            114,900

24,000

 
               ต้องการเดินทางโดยชั้นธุรกิจ Business Classกรุณาสอบถามราคาเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่บริษัท
 
 
            อัตราค่าบริการนี้รวม
 •            ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพฯ-มิลาน //ซูริค-กรุงเทพฯ(หรือเดินทางสลับก่อนหลัง)
 •            ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถที่ชำนาญเส้นทาง กฎหมายในยุโรปไม่อนุญาตให้           คนขับรถเกิน 12ช.ม./วัน
 •           โรงแรมที่พักตามระบุหรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน โรงแรมส่วนใหญ่ในยุโรปจะไม่มีเครื่องปรับอากาศเนื่องจาก        อยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิต่ำและราคาโรงแรมจะปรับขึ้น 3-4 เท่าตัวหากวันเข้าพักตรงกับงานเทศกาลเทรดแฟร์หรือการ          ประชุมต่างๆอันเป็นผลที่ทำให้ต้องมีการปรับเปลี่ยนย้ายเมือง โดยคำนึงถึงความเหมาะสมเป็นหลัก
 •            ค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่ายุโรปหรือกลุ่มเชงเก้นวีซ่า และค่าธรรมเนียมวีซ่าทางสถานทูตไม่คืนให้ท่านไม่ว่า                ท่านจะผ่านการพิจารณาหรือไม่ก็ตาม
 •           ค่าอาหารที่ระบุในรายการ ให้ท่านได้เลิศรสกับอาหารท้องถิ่นในแต่ละประเทศ
 •           ค่าบริการนำทัวร์โดยหัวหน้าทัวร์ผู้มีประสบการณ์นำเที่ยวให้ความรู้ และคอยดูแลอำนวยความสะดวกตลอดการ              เดินทาง 
 •           ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
 •  
           อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม       
 •          ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %   
                ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรีด , ค่าเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
                ค่าผกผันของภาษีน้ำมันที่ทางสายการบินแจ้งเปลี่ยนแปลงกะทันหัน
                ค่าพนักงานยกกระเป๋า ณ โรงแรมที่พัก (ทางบริษัทฯไม่ได้จัดให้แก่ท่านเนื่องจากป้องกันการสูญหายจากมิจฉาชีพ                 ที่แฝงตัวเข้ามาในโรงแรมที่พัก และเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการเข้าห้องพักสำหรับทุกท่าน)
                ค่าทิปพนักงานขับรถในยุโรปท่านละ 24 สวิสฟรังค์
                ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ตามวัฒนธรรมการบริการแบบสากลโลก ท่านละ 100 บาทต่อวัน 
 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
 
 
 
 

ทัวร์แกรนด์สวิตเซอร์แลนด์ 10 วัน TG

 

 

เงื่อนไขการสำรองที่นั่ง และการชำระเงิน
 • กรุณาจองล่วงหน้าพร้อมชำระงวดแรก50,000บาท ก่อนการเดินทาง พร้อมแฟกซ์สำเนาหน้าหนังสือเดินทาง Passport  มายังบริษัท และค่าใช้จ่ายส่วนที่เหลือกรุณาชำระก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า14 วัน มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทาง
 • บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 10 วัน ซึ่งจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อไม่สามารถทำกรุ๊ปได้อย่างน้อย 20 ท่าน และหรือ ผู้ร่วมเดินทางในคณะไม่สามารถผ่านการพิจารณาวีซ่าได้ครบ 20 ท่าน ซึ่งในกรณีนี้ ทางบริษัทฯ ยินดีคืนเงินให้ทั้งหมดหักค่าธรรมเนียมวีซ่า หรือจัดหาคณะทัวร์อื่นให้ ถ้าท่านต้องการ
 • บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจำเป็น สุดวิสัย จนไม่อาจแก้ไขได้ และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บ ที่นอกเหนือความ รับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และเหตุสุดวิสัยบางประการเช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ
 • เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเข้า และออกประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี 
 • เมื่อท่านได้ชำระเงินมัดจำหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือชำระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของบริษัทฯ ที่ได้ระบุไว้โดยทั้งหมด
 
หมายเหตุ
•ทางบริษัทจะทำการยื่นวีซ่าของท่านก็ต่อเมื่อในคณะมีผู้สำรองที่นั่งครบ 15 ท่านและได้รับคิวการตอบรับจากทางสถานทูต เนื่องจากบริษัทจะต้องใช้เอกสารต่างๆที่เป็นกรุ๊ปในการยื่นวีซ่า อาทิ ตั๋วเครี่องบิน , ห้องพักที่คอนเฟิร์มมาจากทางยุโรป ,ประกันการเดินทาง ฯลฯ ทางท่านจะต้องรอให้คณะครบ 15 ท่าน จึงจะสามารถยื่นวีซ่าให้กับทางท่านได้อย่างถูกต้อง
•หากในช่วงที่ท่านเดินทางคิววีซ่ากรุ๊ปในการยื่นวีซ่าเต็ม ทางบริษัทต้องขอสงวนสิทธิ์ในการยื่นวีซ่าเดี่ยว ซึ่งทางท่านจะต้องเดินทางมายื่นวีซ่าด้วยตัวเอง ตามวัน และเวลานัดหมายจากทางสถานทูตโดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทคอยดูแล และอำนวยความสะดวก
•เอกสารต่างๆที่ใช้ในการยื่นวีซ่าท่องเที่ยวทวีปยุโรป ทางสถานทูตเป็นผู้กำหนดออกมา มิใช่บริษัททัวร์เป็นผู้กำหนด ท่านที่มีความประสงค์จะยื่นวีซ่าท่องเที่ยวทวีปยุโรป กรุณาจัดเตรียมเอกสารให้ถูกต้อง และครบถ้วนตามที่สถานทูตต้องการ เพราะจะมีผลต่อการพิจารณาวีซ่าของท่าน บริษัททัวร์เป็นแต่เพียงตัวกลาง และอำนวยความสะดวกในการยื่นวีซ่าเท่านั้น มิได้เป็นผู้พิจารณาว่าวีซ่าให้กับทางท่าน
•กรณีวีซ่าที่ท่านยื่นไม่ผ่านการพิจารณา และคณะสามารถออกเดินทางได้ ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึ้นดังต่อไปนี้
- ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าและค่าดำเนินการทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆทั้งสิ้นแม้ว่าจะผ่านหรือไม่ผ่านการพิจารณา
- ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน หรือตั๋วเครื่องบินที่ออกมาจริง ณ วันยื่นวีซ่า ซึ่งตั๋วเป็นเอกสารที่สำคัญในการยื่นวีซ่า หากท่านไม่ผ่านการพิจารณา ตั๋วเครื่องบินถ้าออกตั๋วมาแล้วจะต้องทำการ REFUND โดยจะมีค่าธรรมเนียมที่ท่านต้องถูกหักบางส่วน และส่วนที่เหลือจะคืนให้ท่านภายใน 45-60 วัน (ตามกฎของแต่ละสายการบิน)ถ้ายังไม่ออกตั๋วท่านจะเสียแต่ค่ามัดจำตั๋วตามจริงเท่านั้น
- ค่าห้องพักในทวีปยุโรป ถ้าคณะออกเดินทางได้ และท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่า ตามกฎท่านจะต้องโดนค่ามัดจำห้องใน 2 คืนแรกของการเดินทางหากท่านไม่ปรากฏตัวตามวันที่เข้าพัก ทางโรงแรมจะต้องยึดค่าห้อง 100% ในทันที ทางบริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบ และมีเอกสารชี้แจงให้ท่านเข้าใจ
•หากท่านผ่านการพิจารณาวีซ่า แล้วยกเลิกการเดินทางทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยึดค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100%
•ทางบริษัทเริ่มต้น และจบ การบริการ ที่สนามบินสุวรรณภูมิ กรณีท่านเดินทางมาจากต่างจังหวัด หรือต่างประเทศ และจะสำรองตั๋วเครื่องบิน หรือพาหนะอย่างหนึ่งอย่างใดที่ใช้ในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ เพราะเป็นค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษัทฉะนั้นท่านควรจะให้กรุ๊ป FINAL 100% ก่อนที่จะสำรองยานพาหนะ
 
เงื่อนไขการยกเลิก
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง  30 วัน - คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด หรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบิน   หรือ กรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศ หรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 25 วันขึ้นไป -  เก็บค่าใช้จ่าย 10,000 บาท
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง  14 วันขึ้นไป  -  เก็บค่าใช้จ่าย  50 % ของราคาทัวร์
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง  1-6 วัน - เก็บค่าบริการทั้งหมด 100 %
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

 

ข้อมูลสำคัญจะถูกส่งไปยังอีเมล์ที่ระบุในแบบฟอร์ม โปรดระบุอีเมล์ที่ใช้งานจริงของคุณ
Booking
 • ระบุวันเดินทาง :
 • ชื่อผู้จอง :
  *
 • อีเมล์
  *
 • เบอร์โทรศัพท์ :
  *
 • รายชื่อผู้โดยสาร :
  ลำดับ ชื่อ-สกุล (ภาษาไทย) ชื่อ-สกุล (ภาษาอังกฤษ) ผู้ใหญ่/เด็ก
  1.
  เพิ่มรายชื่อผู้โดยสาร
 • ความต้องการพิเศษ :
 • รหัสยืนยัน :

การขอวีซ่่า

ทัวร์แกรนด์สวิตเซอร์แลนด์ 10 วัน TG

 

 

เอกสารที่ใช้ในการยื่นขอวีซ่า VISA (ต้องมาโชว์ตัวที่สถานทูตเพื่อสแกนลายนิ้วมือทุกท่าน)
 • หนังสือเดินทางที่เหลืออายุใช้งานไม่ต่ำกว่า 6 เดือนและมีหน้าพาสปอร์ตว่างอย่างน้อย 3 หน้า
 • รูปถ่ายสี(ต้องถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน ฉากหลังเป็นสีขาวเท่านั้น ) 1.5 X 2.0 นิ้วจำนวน 3 รูป ขึ้นอยู่กับประเทศที่จะเดินทาง
 • หลักฐานแสดงสถานะการทำงาน 1 ชุด
* ค้าขาย หลักฐานทางการค้า เช่นใบรับรองจากกระทรวงพาณิชย์หรือใบทะเบียนการค้าที่มีชื่อผู้เดินทางอายุย้อนหลังไม่เกิน 3 เดือนนับจากเดือนที่จะเดินทาง*พนักงานและผู้ถือหุ้นหนังสือรับรองการทำงานเป็นภาษาอังกฤษในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุคำว่า TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใช้ชื่อแต่ละสถานทูต
*ข้าราชการและนักเรียนหนังสือรับรองจากต้นสังกัดหนังสือรับรองเป็นภาษาอังกฤษ
 • หลักฐานแสดงฐานะการเงินท่านละ 1 ฉบับ ( สถานทูตรับบัญชีออมทัพย์เท่านั้นส่วนบัญชีอื่นๆนอกจากออมทรัพย์และเอกสารแสดงทางการเงินอื่นๆ สามารถยื่นแนบเพิ่มเติมได้ ทั้งนี้เพื่อให้หลักฐานการเงินของท่านสมบูรณ์ท่สุด)
* หนังสือรับรองจากธนาคารในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุคำว่า TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใช้ชื่อแต่ละสถานทูตพร้อมStatement และสำเนาสมุดเงินฝาก ออมทรัพย์ โดยละเอียดทุกหน้า ย้อนหลัง 6 เดือนกรุณาสะกดชื่อให้ตรงกับหน้าพาสปอร์ตและหมายเลขบัญชีเล่มเดียวกับสำเนาที่ท่านจะใช้ยื่นวีซ่า (ใช้เวลาดำเนินการขอประมาณ 3-5 วันทำการ)
* เด็กต้องทำเอกสารรับรองบัญชีจากทางธนาคารบิดาหรือมารดา
*สามี-ภรรยาที่มีการจดทะเบียนสมรส สามารถใช้เอกสารการเงินร่วมกันได้แต่ให้ทางธนาคารออกเอกสารแยกคนละชุด
 • กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์  / หากเด็กไม่ได้เดินทางกับบิดา/มารดาคนใดคนหนึ่ง หรือบิดามารดาไม่ได้เดินทางทั้งสองคนต้องมีจดหมายยินยอมให้เดินทางไปต่าง ประเทศจากบิดาและมารดาซึ่งจดหมายต้องออกโดยที่ว่าการอำเภอ
 • สำเนาบัตรประชาชน หรือ สำเนาสูติบัตร 1 ชุด
 • สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด
 • สำเนาทะเบียนสมรส หรือ ทะเบียนหย่า 1 ชุด
 • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี) 1 ชุด
 • การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวรและถึงแม้ว่าท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่าสถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ชำระไปแล้วและหากต้องการขอยื่นคำร้องใหม่ก็ต้องชำระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครั้ง
 • หากสถานทูตมีการเรียกสัมภาษณ์ทางบริษัทฯขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมายและโปรดแต่งกายสุภาพทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะส่งเจ้าหน้าที่ไปอำนวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติมทางบริษัทใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน
 • กรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้วทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งสถานทูตยกเลิกวีซ่าของท่านเนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็นสถิติในนามของบริษัทฯ
 • ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านที่มีเอกสารพร้อมและมีความประสงค์ที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวยังประเทศตามที่ระบุเท่านั้นการปฏิเสธวีซ่าอันเนื่องมาจากหลักฐานในการขอยื่นวีซ่าปลอมหรือผิดวัตถุประสงค์ในการยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยวทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินโดยจะหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงและจะคืนให้ท่านหลังจากทัวร์ออกเดินทางภายใน 30 วัน โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมทั้งนี้จะคำนึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นหลัก

 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++