ทัวร์ดานัง ทัวร์ฮอยอัน ทัวร์เว้ 4 วัน
โปรแกรมทัวร์
ทัวร์เอเชีย : ทัวร์เวียดนาม
GHVTN02: ทัวร์ดานัง ทัวร์ฮอยอัน ทัวร์เว้ 4 วัน
 • รหัสทัวร์ :
  GHVTN02
 • ราคา :
  ก.ค.-ก.ย.59 เริ่มต้น 12,900.-
 • ระยะเวลา :
  4 วัน
 • วันเดินทาง :
  ทัวร์ดานัง ทัวร์ฮอยอัน ทัวร์เว้ 4 วัน
  กำหนดการเดินทาง 22-25 ก.ค.| 12-15 ส.ค.| 9-12 ก.ย.
 • สายการบิน :
  BKK AIRWAYS
 • รายละเอียดเบื้องต้น :
  ทัวร์ดานัง ทัวร์ฮอยอัน ทัวร์เว้ 4 วัน ดานัง-เว้-ฮอยอัน-บานาฮิลล์-ดานัง
 • หมายเหตุ :
  ทัวร์ดานัง ทัวร์ฮอยอัน ทัวร์เว้ 4 วัน ลูกค้าจัดกรุ๊ปส่วนตัว กำหนดวันที่เดินทางเองได้ , ราคาทัวร์นี้รวมตั๋วเครื่องบิน ที่พัก อาหาร หรือตามระบุในรายละเอียด
 • Tag :
แชร์ พิมพ์

ทัวร์ดานัง ทัวร์ฮอยอัน ทัวร์เว้ 4 วัน

 

ล่องเรือแม่น้ำหอม  วัดเทียนมู่  ถนนคนเดินริมแม่น้ำหอม  พระราชวังเว้  สุสานจักรพรรดิ  ตลาดดองบา  เมืองเก่าฮอยอัน  วัดหลินอึ๋ง

 
ดานัง เมืองแห่งภูเขาหินอ่อนและชายหาดขาวสวย
เว้ เมืองหลวงเก่าที่มีโบราณสถานอยู่ทั่วเมือง
ขึ้นสู่ยอดเขาบานาฮิลล์ด้วยกระเช้าที่ยาวที่สุดในโลก
ฮอยอันเมืองมรดกโลกที่สวยงามและเงียบสงบ
 

กำหนดการเดินทาง 22-25 ก.ค.| 12-15 ส.ค.| 9-12 ก.ย.

 

วันที่หนึ่ง  กรุงเทพฯ-ดานัง-เว้

 
08:00 นัดหมายคณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 แถว F บางกอกแอร์เวย์ส (Bangkok Airways- PG) มีเจ้าหน้าที่คอยต้อนรับ และบริการเรื่องกระเป๋าเดินทาง เช็คอินรับบัตรที่นั่งบนเครื่องบิน (ท่านสามารถนั่งรถเครื่องที่ห้องรับรองพิเศษสำหรับผู้โดยสาร (Boutique Lounge) ที่ชั่น 3 อาคารเทียบเครื่อง A ติดกับทางเข้าอาคาร)
 
11:00 บางกอกแอร์เวย์ส เที่ยวบินที่ PG 947 นำท่านเหิรฟ้าสู่ดานัง เสิร์ฟอาหารและเครื่องดื่ม
 
12:35 เดินทางถึงท่าอากาศยานดานัง ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร รับกระเป๋าสัมภาระ ดานัง เมืองใหญ่อันดับสี่ของเวียดนามซึ่งเติบโตอย่างรวดเร็วทั้งขนาดและความสำคัญ ตั้งอยู่ระหว่างชายฝั่งทะเลและที่ราบสูงตอนกลาง เป็นที่ตั้งของรีสอร์ทสำหรับวันหยุดที่หรูหรา ประชากรก็ได้รับการกล่าวขวัญว่าแสนจะเป็นมิตร นำท่านเดินทางไปเว้ ที่ตั้งอยู่ใจกลางของประเทศ อยู่ห่างจากชายฝั่งทะเล 12 กิโลเมตร เป็นเมืองของกษัตริย์ในราชวงศ์เหวียนซึ่งได้ปกครองต่อกันมาเพียง 33 ปี ฝรั่งเศสก็บุกเข้าโจมตีเมืองเว้ มาถึงปีพ.ศ.2488 ญี่ปุ่นก็เข้ามายึดครองบังคับให้พระเจ้าเบาได๋สละราชสมบัติ ต่อมาเมืองเว้ได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของเวียดนามใต้ ตามการแบ่งประเทศออกเป็น 2 ส่วน และได้เสื่อมสลายลงภายใต้การปกครองของโงดินห์เยียม เว้ดึงดูดนักท่องเที่ยวเพราะมีแหล่งประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม เสน่ห์ที่ไร้กาลเวลาของสถาปัตยกรรมที่ล้ำค่ามีแบบฉบับของตนเอง และยังมีความงามตามธรรมชาติบนฝั่งแม่น้ำหอมด้วย โดยจะเดินทางผ่านเส้นทางหายเวิน ก่อสร้างโดยเอกชนจากญี่ปุ่นและรัฐบาลฝรั่งเศสเป็นผู้ลงทุนด้านงบประมาณระยะทาง 108 กม. ที่เลียบชายฝั่งทะเล ผ่านภูเขา ท้องทุ่งและชนบท และลอดอุโมงค์ที่ขุดลอดใต้ภูเขาที่ยาวที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีความยาว 6.28 กม. เพื่อเชื่อมระหว่างเมืองดานังกับเมืองเว้ ...ถึงเว้ไปชมพระราชวังเว้ ที่สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้ายาลอง ใช้เป็นที่รับรองเชื้อพระวงศ์ระดับสูงและนักการทูตต่างประเทศ สถานที่จัดงานฉลองสำคัญๆ ตกแต่งอย่างวิจิตรสวยงาม เพดาน เสา คาน ผนังตกแต่งด้วยน้ำมันครั่งสีแดงและลวดลายสีทอง มีตำหนักหลายหลัง อุทยาน วัด ศาลเจ้าของจักรพรรดิราชวงศ์เหวียน  และชมสุสานจักรพรรดิตือดึ๊ก ตามบันทึกกล่าวว่าพระองค์ได้ทรงออกแบบเองเกือบทั้งสิ้น พระเจ้าตือดึ๊กเป็นโอรสของพระเจ้าเถี่ยวตรีและเป็นจักรพรรดิองค์ที่ 4 แห่งราชวงศ์เหวียนที่ทรงครองราชย์นานถึง 36 ปี จุดเด่นของสุสานคือ อาคารไม้เก่าแก่ริมทะเลสาบที่รายล้อมด้วยดอกบัว ซึ่งพระองค์ทรงใช้เวลาว่างในตำหนักแห่งนี้นิพนธ์บทกวี และพักผ่อนหย่อนใจด้วยการตกปลา และอีกที่คือตำหนักซุงเคียม ที่เก็บรักษาเครื่องเรือน แจกันและหีบเครื่องประดับ เลยออกไปนำไปสู่สุสานมีหินสลักรูปช้าง ม้า และขุนนาง ในส่วนของสุสานมีศิลาจารึกขนาดใหญ่ที่กล่าวถึงพระเกียรติคุณและเรื่องราวต่างๆ ที่เกิดขึ้นในรัชสมัย จากนั้นไปเดินเล่นรอบถนนคนเดินริมฝั่งแม่น้ำหอม ซึ่งจะมีชาวเวียดนามนำของมาขาย และชมบรรยากาศริมแม่น้ำที่จะมีนักท่องเที่ยวและคนท้องถิ่นมานั่งเล่นริมน้ำ
 
ค่ำ รับประทานอาหารแบบราชวงศ์ในภัตตาคาร พร้อมชมการแสดงดนตรีพื้นเมือง
 
เข้าที่พัก New Star Hue Hotel หรือระดับใกล้เคียง
 
 
วันที่สอง  เว้-ฮอยอัน
 
เช้า รับประทานอาหารในโรงแรม จากนั้นนำท่านไปล่องแม่น้ำหอม ที่มีกำเนิดมาจากบริเวณต้นน้ำที่อุดมไปด้วยดอกไม้ป่าส่งกลิ่นหอมและร่วงหล่นลอยมากับสายน้ำ เป็นแม่น้ำสายสั้นๆ ระหว่างทางจะได้พบเห็นหมู่บ้านชาวน้ำให้เห็นอยู่เป็นระยะๆ จากนั้นไปชมวัดเทียนมู่ ภายในมีเจดีย์ทรงแปดเหลี่ยม 7 ชั้น แต่ละชั้นหมายถึงชาติภพต่างๆ ของพระพุทธเจ้า มีรูปปั้นเทพเจ้า 6 องค์คอยปกป้องเจดีย์แห่งนี้ ภายในเจดีย์มีพระสังกัจจายน์ปิดทองพระพักตร์อิ่มเอิบกับพระพุทธอีกสามองค์อยู่ในตู้กระจก และไปชมตลาดดองบา ตลาดในร่มแห่งเมืองเว้ตั้งอยู่ติดริมแม่น้ำหอม  มี 2 ชั้น ขายทั้งสินค้าของที่ระลึกต่างๆ และของใช้ประจำวัน ซึ่งจะเห็นชาวเวียดนามมาจับจ่ายซื้อของกันอย่างคับคั่ง
 
เที่ยง รับประทานอาหารในภัตตาคาร 
 
บ่าย เดินทางสู่ฮอยอัน ตั้งอยู่บนฝั่งแม่น้ำทูโบน ใกล้ชายฝั่งทะเลเคยเป็นท่าเรือเก่าที่เจริญรุ่งเรืองมากในชื่อไฟโฟ ฮอยอันเป็นศูนย์กลางสำคัญของการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างตะวันออกกับตะวันตก ต่อมาเมื่อฮอยอันได้รับความเสียหายจากการสู้รบและแม่น้ำตื้นเขิน เมืองท่าจึงไปสร้างขึ้นที่ดานังแทน ทำให้ฮอยอันในปัจจุบันสงบเงียบ มีสภาพบ้านเรือนที่สวยงาม สร้างด้วยไม้มีประตูแกะสลักและห้องโปร่งๆ จนองค์การยูเนสโกและรัฐบาลโปแลนด์ได้ริเริ่มให้ทุนทำโครงการบูรณะ เพื่อปกป้องเขตเมืองเก่าและอนุสรณ์ทางประวัติศาสตร์ของสถาปัตยกรรมที่ล้ำค่า นำท่านเดินชมสะพานญี่ปุ่น ที่สร้างโดยชาวญี่ปุ่น เป็นรูปทรงโค้ง มีหลังคามุงกระเบื้องสีเขียวและเหลืองเป็นลอนคลื่น ตรงกลางสะพานมีเจดีย์ทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัส ซึ่งสร้างเชื่อมเขตชาวญี่ปุ่น กับชาวจีน... ชมจั่วฟุกเกี๋ยน บ้านประจำตระกูลที่สร้างขึ้นเมื่อพ.ศ.2335 อยู่บนถนนตรันฝู เป็นที่พบปะของผู้คนที่อพยพมาจากฟุกเกี้ยนที่มีแซ่เดียวกัน จากนั้นไปชมบ้านเลขที่ 101 ถนนเหวียนไทฮ็อก หน้าบ้านติดถนนสายหนึ่ง หลังบ้านไปจรดถนนอีกสายหนึ่ง เป็นสถาปัตยกรรมที่สวยงามแบบเฉพาะของฮอยอัน สร้างด้วยไม้ 2 ชั้น ด้วยความประณีต ด้านหน้าจะทำเป็นร้านบูติก ด้านหลังเป็นที่เก็บสินค้า ภายในเป็นที่อยู่อาศัย มีลาดเปิดโล่งเห็นท้องฟ้า และมีเฉลียงเชื่อมต่อส่วนที่พักอาศัยหลายส่วน  รูปแบบของหลังคาทรงกระดองปู จากนั้นอิสระให้ท่านเดินชมเมือง ซื้อของที่ระลึก ร้านค้าขายของที่ระลึกก็จะตั้งอยู่ในบ้านโบราณ ยิ่งเดินชมเมืองก็จะรู้สึกว่าเมืองนี้มีเสน่ห์มาก บ้านเก่าโบราณมีลักษระเฉพาะ รวมไปถึงได้รับอิทธิพลจากจีนและญี่ปุ่น ซึ่งได้รับการอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดี ผสมผสานกันอย่างน่าตื่นตาทั้งบ้านเรือน วัดวาอาราม เจดีย์ ศาลาประชมคม ศาลเจ้า บ้านประจำตระกูล และร้านค้าต่างๆ
 
ค่ำ รับประทานอาหารในภัตตาคาร
 
เข้าที่พัก Aurora Hoi An Hotel หรือระดับใกล้เคียง
 
 
 
วันที่สาม  ฮอยอัน-บานาฮิลล์-ดานัง
 
เช้า รับประทานอาหารในโรงแรม จากนั้นเดินทางไปบานาฮิลล์ นำท่านไต่ความสูงด้วยกระเช้าสู่บานาฮิลล์ ดื่มด่ำไปกับวิวทิวทัศน์ของเมืองที่ทำให้ลืมหายใจบนความสูงถึง 5,810 เมตร กระเช้าบานาฮิลล์เป็นกระเช้าลอยฟ้ารางเดียวแบบไม่หยุดจอดเป็นระยะทางที่ยาวที่สุดในโลก ได้รับการบันทึกจากกินเนสบุ๊คเมื่อวันที่ 9 มีนาคม ค.ศ.2009 ใช้เวลาประประมาณ 15 นาทีท่านก็จะขึ้นไปจนถึงสถานีเฟรนช์ฮิลล์อันเก่าแก่ของบานาฮิลล์รีสอร์ท และได้ชื่นชมกับสุดยอดวิวทิวทัศน์ในแบบพาโนรามาในวันที่อากาศสดใส บานาฮิลล์ เป็นรีสอร์ทและสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ ตั้งอยู่ทางตะวันตกของดานัง ซึ่งการท่องเที่ยวของเวียดนามได้โฆษณาว่าบานาฮิลล์คือ ดาลัดแห่งเมืองดานัง ถูกค้นพบโดยชาวฝรั่งเศสเมื่อสมัยที่ฝรั่งเศสเป็นเจ้าอาณานิคม จึงได้มีการสร้างถนนขึ้นไปบนภูเขา สร้างที่พัก สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ เพื่อใช้เป็นที่พักผ่อน เนื่องจากที่นี่มีอากาศหนาวเย็นตลอดทั้งปี อุณหภูมิเฉลี่ยทั้งปี ประมาณ 17 องศาเซลเซียสเท่านั้น จากนั้นไปชมวัดลิงห์อึ้ง วัดเก่าแก่บนยอดเขาสูงกว่าระดับน้ำทะเล ประมาณ 1,400 เมตร นมัสการพระพุทธรูป และไปชมสวนดอกไม้แบบฝรั่งเศส ถ่ายรูปกับดอกไม้นานาพันธุ์ในมุมแบบพาโนรามา
 
เที่ยง รับประทานอาหารในภัตตาคาร 
 
บ่าย นำท่านสู่สวนสนุก Fantasy Park ซึ่งมีเครื่องเล่นหลากหลายรูปแบบ เช่น ท้าทายความมันส์ของหนัง 4D ระทึกขวัญกับบ้านผีสิง เกมส์สนุกๆ เครื่องเล่นเบาๆ รถไฟเหาะ หรือจะเลือกช้อปปิ้งของที่ระลึกของสวนสนุก ...นั่งกระเช้ากลับสู่ดานัง จากนั้นไปชมหาดมีเค หาดทรายสีขาวสวยงามซึ่งทอดตัวอยู่บนชายฝั่งทะเล เป็นบริเวณที่ทหารอเมริกันรู้จักกันดี เพราะใช้เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจในสมัยสงครามเวียดนาม การเล่นกระดานโต้คลื่นกลายเป็นกีฬาทางน้ำยอดฮิตประจำหาดนี้ ปัจจุบันหาดนี้ก็เต็มไปด้วยโรงแรมหรูหราและสปามากมาย อิสระเดินเล่นบนชายหาด รับลมทะเล ชมวิถีชีวิตของชาวประมงที่มีจุดเด่นที่ใช้เรือกระด้งในการหาปลา จากนั้นนำท่านสู่ตลาดฮาน ตลาดสดของเมืองดานัง ตั้งอยู่ริมแม่น้ำฮาน ไม่ไกลจากสะพานข้ามแม่น้ำ ด้านหน้าตลาดมีประติมากรรมริมแม่น้ำเป็นรูปปั้นหญิงสวยงาม มีทั้งของสดและของที่ระลึกให้เลือกซื้อ
 
ค่ำ รับประทานอาหารในภัตตาคาร
 
เข้าที่พัก Tu Son Hotel หรือระดับใกล้เคียง
 
 
วันที่สี่  ดานัง-กรุงเทพฯ
 
เช้า รับประทานอาหารในโรงแรม จากนั้นชมวัดหลินอึ๋ง นมัสการเจ้าแม่กวนอิมหลินอึ๋งแกะสลักด้วยหินอ่อนสูงใหญ่ยืนโดดเด่นสูงที่สุดในเวียดนาม ทำเลที่ตั้งดีมาก หันหน้าออกสู่ทะเลและด้านหลังชนภูเขา ตั้งอยู่บนฐานดวกบัวสง่างาม ชาวประมงนิยมไปกราบไหว้ขอพรให้ช่วยปกปักรักษา หลินอึ๋งมีความหมายว่าสมปรารถนาทุกประการ ตั้งอยู่บนชายหาดบ๊ายบุต ในลานวัดมีพระอรหันต์ 18 องค์เป็นหินอ่อนแกะสลักที่มีเอกลักษณ์ท่าทางที่ถ่ายทอดอารมณ์ทุกอย่างของมนุษย์ซึ่งแฝงไว้ด้วยคติธรรมอย่างลึกซึ้ง จากนั้นนำท่านไปชมวิวที่จุดชมวิวบนภูเขาลิง ที่จะมองเห็นคาบสมุทรได้อย่างชัดเจน จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ท่าอากาศยานดานัง
 
13:35 บางกอกแอร์เวย์ส เที่ยวบินที่ PG 948 นำท่านเหิรฟ้าสู่กรุงเทพฯ เสิร์ฟอาหารและเครื่องดื่ม
 
15:15  เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ
 
*************************************************************************************************************************************************************************
 
 

ทัวร์ดานัง ทัวร์ฮอยอัน ทัวร์เว้ 4 วัน

 

อัตราค่าบริการ

วันเดินทาง/ค่าบริการ

ผู้ใหญ่/

เด็กพักกับผู้ใหญ่

เด็ก

เสริมเตียง

เด็ก

ไม่เสริมเตียง

พักเดี่ยว

เพิ่ม

22-25 ก.ค. 59

12,900.-

12,900.-

12,900.-

2,500.-

12-15 ส.ค. 59

12,900.-

12,900.-

12,900.-

2,500.-

9-12 ก.ย. 59

12,900.-

12,900.-

12,900.-

2,500.-

 
 
อัตราค่าบริการรวม
 
 • ค่าตั๋วเครื่องบินบางกอกแอร์เวย์ รวมภาษีสนามบินและธรรมเนียมเชื้อเพลิง กรุงเทพฯ-ดานัง-กรุงเทพฯ
 • ค่าโหลดกระเป๋าใต้เครื่องบิน 20 กก.
 • ค่าที่พักห้องคู่ ดังที่ระบุในรายการหรือระดับเดียวกัน
 • ค่าอาหาร ดังที่ระบุในรายการ
 • ค่าเข้าชม ดังที่ระบุในรายการ
 • ค่ารถนำเที่ยว ดังที่ระบุในรายการ
 • ค่าน้ำดื่มบนรถวันละ 1 ขวด 
 • ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง
 
 
อัตราค่าบริการไม่รวม
 
 • ค่าทิปคนขับรถ ไกด์ท้องถิ่น และหัวหน้าทัวร์ ท่านละ 600 บาททั้งทริป
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าอาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนือรายการทัวร์ ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์ ค่าโทรศัพท์ ฯลฯ
 • ค่าปรับ สำหรับน้ำหนักกระเป๋าเดินทางที่เกินจากสายการบินกำหนด (20 กิโลกรัม)
 • ค่าทำหนังสือเดินทาง 
 • ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย และค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • ค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิงที่ทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิ่มเติมในภายหลัง
*************************************************************************************************************************************************

ทัวร์ดานัง ทัวร์ฮอยอัน ทัวร์เว้ 4 วัน

 

ข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่นๆ

 • เด็ก หมายถึง เด็กที่มีอายุระหว่าง 5-11 ขวบ
 • กรุ๊ปยืนยันการเดินทางตามราคาที่ระบุ เมื่อมีผู้เดินทางครบ 20 ท่านขึ้นไปแบบมีหัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย
 • อัตราค่าบริการคิดคำนวนจากอัตราแลกเปลี่ยน และราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนราคาค่าบริการในกรณีที่มีการขึ้นราคาค่าตั๋วเครื่องบิน ธรรมเนียมเชื้อเพลิง ค่าประกันวินาศภัย ภาษีสนามบิน หรือมีการประกาศลดค่าเงินบาท หรืออัตราแลกเปลี่ยนได้ปรับขึ้นในช่วงใกล้วันเดินทาง
 • หากท่านถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศนั้นๆ ปฏิเสธการเข้าเมือง ออกเมือง ด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม ถือเป็นเหตุผลซึ่งอยู่นอกเหนืออำนาจและความรับผิดชอบของบริษัท ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินทั้งหมดหรือบางส่วน
 • หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าเมือง ออกเมือง ไม่ว่าประเทศใดจนทำให้ท่านไม่สามารถเดินทางต่อไปได้ คณะทัวร์ท่านอื่นๆ รวมถึงไกด์ไม่สามารถรอท่านได้ จำเป็นต้องออกเดินทางตามโปรแกรมที่วางไว้ แต่ทางตัวแทนบริษัทจะทำหน้าที่ประสานงานช่วยเหลือท่านเป็นระยะ
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆ ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย เช่น การยกเลิกหรือล่าช้าของสายการบิน อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ การนัดหยุดงาน การจลาจล หรือสิ่งของสูญหายตามสถานที่ต่างๆ ที่เกิดเหนืออำนาจควบคุมของบริษัท
 • ในระหว่างท่องเที่ยวนี้หากท่านไม่ใช้บริการใดๆ ไม่ว่าจะบางส่วนหรือทั้งหมด ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถเรียกร้องขอคืนค่าบริการได้
 • หากท่านไม่เดินทางกลับพร้อมคณะทัวร์ ตั๋วเครื่องบินขากลับซึ่งยังไม่ได้ใช้ ไม่สามารถนำมาขอคืนเงินได้
 • ค่าบริการที่ท่านชำระกับทางบริษัท เป็นการชำระแบบเหมาขาด และทางบริษัทได้ชำระให้กับบริษัทตัวแทนแต่ละแห่งแบบเหมาขาดเช่นกัน ดังนั้นหากท่านมีเหตุอันใดที่ทำให้ท่านไม่ได้ท่องเที่ยวพร้อมคณะตามรายการที่ระบุไว้ ท่านจะขอคืนเงินไม่ได้
 • ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก หรือเปลี่ยนกำหนดการเดินทาง หากมีผู้ร่วมเดินทางในคณะทัวร์ไม่ครบตามที่กำหนดไว้
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์ตามความเหมาะสม และสถานการณ์ต่างๆ ทั้งนี้อยู่ในดุลยพินิจของหัวหน้าทัวร์เป็นสำคัญ
 
ข้อมูลสำคัญจะถูกส่งไปยังอีเมล์ที่ระบุในแบบฟอร์ม โปรดระบุอีเมล์ที่ใช้งานจริงของคุณ
Booking
 • ระบุวันเดินทาง :
 • ชื่อผู้จอง :
  *
 • อีเมล์
  *
 • เบอร์โทรศัพท์ :
  *
 • รายชื่อผู้โดยสาร :
  ลำดับ ชื่อ-สกุล (ภาษาไทย) ชื่อ-สกุล (ภาษาอังกฤษ) ผู้ใหญ่/เด็ก
  1.
  เพิ่มรายชื่อผู้โดยสาร
 • ความต้องการพิเศษ :
 • รหัสยืนยัน :

การขอวีซ่่า

ทัวร์ดานัง ทัวร์ฮอยอัน ทัวร์เว้ 4 วัน

 

เอกสารในการเดินทาง และยื่นวีซ่า

**หนังสือเดินทางไทยไม่ต้องยื่นวีซ่าเมื่อเข้าประเทศเวียดนาม สามารถอยู่ได้ไม่เกิน 30 วัน**
 • ใช้หนังสือเดินทางที่มีอายุเหลือใช้งานอย่างน้อย 6 เดือน นับจากวันเดินทางกลับถึงประเทศไทย
 
การสำรองที่นั่ง
 • กรอกรายละเอียดในใบสำรองที่นั่ง และส่งอีเมลหรือแฟกซ์กลับมาที่บริษัท 
 • แนบสำเนาหนังสือเดินทางมาพร้อมกับใบสำรองที่นั่ง
 
การชำระเงิน
 • มัดจำ ท่านละ 5,000 บาท เมื่อมีการยืนยันการเดินทางของกรุ๊ป
 • ชำระยอดเต็มก่อนการเดินทาง อย่างน้อย 20 วันทำการ
 
การเปลี่ยนแปลงและการยกเลิก
 • แจ้งล่วงหน้าก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 30 วันทำการ ไม่ริบเงินมัดจำ
 • ยกเลิกก่อนเดินทางภายใน 30 วันทำการ แต่ไม่ถึง 14 วันทำการ หักค่าตั๋วเครื่องบินและค่าธรรมเนียม 
 • ยกเลิกก่อนเดินทางภายใน 14 วันทำการ ไม่คืนเงินทั้งหมด
*****************************************************************************************************************************************************************