ทัวร์คเณศ จตุรถี ทัวร์คเณศ จตุรถี2562 ทัวร์คเณศ จตุรถี2019 เทศกาลคเณศจตุรถี คุณสาหร่าย คเณศจตุร
โปรแกรมทัวร์
ทัวร์เอเชีย : ทัวร์อินเดีย
GN64 ทัวร์คเณศจตุรถี 2562 ไหว้พระพิฆเนศที่รวยที่สุดในโลก (กรุ๊ปยืนยันการเดินทาง)
 • รหัสทัวร์ :
  GN64
 • ราคา :
  9-14 กันยายน 2562 /51,888
 • ระยะเวลา :
  6 วัน 4 คืน
 • วันเดินทาง :
  9 -14 กันยายน 2562 รับได้อีก 10 ท่าน ทริปยืนยันการเดินทาง
 • สายการบิน :
  THAI AIRWAYS
 • รายละเอียดเบื้องต้น :
  นำท่านสักการะ องค์ทัคฑูเสฐ (Dugdusheth) พระพิฆเนศประจำเมืองปูเน่ และเป็นพระพิฆเนศที่ร่ำรวยที่สุดในโลก นำท่านเดินทางสักการะ พระพิฆเนศวรคู่เมืองมุมไบ ณ วัดสิทธิวินายัค (Siddhivinayak Temple) ที่มีชื่อเสียงที่สุดของอินเดีย ขบวนเทศกาลคเณศจตุรถี
 • หมายเหตุ :
  ทัวร์คเณศจตุรถี 2562 ไหว้พระพิฆเนศที่รวยที่สุดในโลก ลูกค้าจัดกรุ๊ปส่วนตัว กำหนดวันที่เดินทางเองได้ , ราคาทัวร์นี้รวมตั๋วเครื่องบิน ที่พัก อาหาร หรือตามระบุในรายละเอียด
 • Tag :
ดาวน์โหลด แชร์ พิมพ์

ทัวร์คเณศ จตุรถี 2562

ไหว้พระพิฆเนศที่รวยที่สุดในโลก 

จัดเองไม่ได้ส่งต่อที่ไหน จัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 

ดูโปรแกรมคลิ๊ก 

เส้นทางจาริกแสวงบุญบูชามหาเทพพระพิฆเนศ แห่งความสำเร็จ มหาเทพแห่งปัญญาเพื่อขอความสำเร็จในด้านศิลปะแขนงต่างๆขอให้พระองค์ขจัดอุปสรรคทั้งมวล ประทานความรู้ ความมีโชค และทรัพย์ 

พระพิฆเนศ สัญลักษณ์แห่งความรู้ และปัญญายิ่งใหญ่ ความหมายและลักษณะของพระคเณศวรนั้น ได้มีการแบ่งเอาคุณลักษณะของพระองค์ตามความเชื่อออกเป็นหลายลักษณะ และความหมายแห่งภูมิความรู้ และปัญญาอันยิ่งใหญ่

ตารางเที่ยวบิน

วันที่

เส้นทาง

เที่ยวบิน

เวลาออก

เวลาถึง

9 กันยายน 62

กรุงเทพฯ – มุมไบ

TG 317

1855

2155

14 กันยายน 62

มุมไบ – กรุงเทพฯ

TG 318

2335

0535

 

ตารางวันเดินทาง

วันเดินทาง

จำนวน/ กรุ๊ป

ราคา

พักเดี่ยว

9 – 14  กันยายน 2562

20

51,888  บาท

10,500 บาท

ปิดรับจองภายในเดือนพฤษภาคม 2562 เท่านั้น 

โอม ศรี คเณศะ ยะนะมะหา  ความสำเร็จจงบังเกิดแก่ผู้แสวงบุญทุกท่าน

*** สุดพิเศษ *** เสริมอาหารไทย

อาทิ น้ำพริก ปลาสลิดทอด ปลาทูทอด น้ำพริกกะปิ ปลาทูน่าผัดพริกใบกะเพรา แกงเขียวหวาน

แกงส้ม พะแนงไก่ ต้มโคล้งปลากรอบ ทอดมันปลากราย ยำปลากระป๋อง มาม่า

 กุนเชียง  ปลากรอบ ไข่เจียว หมูเส้นฝอย กาแฟ โอวัลติน ไมโล ขนมหวานบัวลอย เป็นต้น

 ทัวร์คเณศ จตุรถี 2562 กับสิทธิ์พิเศษที่คุณจะได้ประสบการณ์การจาริกแสวงบุญที่สุดประทับใจ และปลื้มปิติใจสูงสุด  เข้าร่วมพิธีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกทำพิธีอัญเชิญองค์พระพิฆเนศกลับสู่เทวโลก ทำพิธีส่งเสด็จองค์พระพิฆเนศ  ณ หาดเจาปัตตี ด้วยบรรยากาศแบบครอบครัวพระพิฆเนศ

   **ความพิเศษของทริปนี้**

จาริกแสวงบุญสักการะองค์พระพิฆเนศที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดในโลก

1.สักการะ องค์สิทธิวินายัก “พระพิฆเนศองค์ประธานของเทวรูปทั่วโลก”

2.สักการะ องค์พระพิฆเนศที่ร่ำรวยที่สุดในโลก “พระพิฆเนศ ดั๊กดูเศรษฐ์”

3.เข้าสักการะเยี่ยมชมซุ้มองค์พระพิฆเนศ

4.ร่วมพิธีวิสรชัน “ส่งเสด็จองค์พระพิฆเนศ กลับสู่ยังเทวโลก”

เชื่อว่า ถ้าได้ไปนมัสการหรือนำพระพิฆเนศของท่านไปเติมบารมีตามเทวาลัยครบทุกแห่ง จะเป็นการเติมเต็มและสะสมบุญบารมีของท่านให้มากยิ่งขึ้น อันจะทำให้ท่าน

“ประสบความสำเร็จ และรุ่งเรืองในชีวิต ร่ำรวย มีทรัพย์มาก  เปี่ยมไปด้วยโชคลาภบารมี”

 รับองค์พระพิฆเนศ ปางมหาเศรษฐีเบบี้ขนาด 4.5 นิ้วฟรี

รับองค์พระพิฆเนศ รุ่นคเณศจตุรถีขนาด 3 นิ้วฟรี

 รับเสื้อ “สีส้ม สีแห่งพระพิฆเนศ” ใส่วันทำพิธีแห่ ฟรี

เชื่อว่า ถ้าได้ไปนมัสการหรือนำพระพิฆเนศของท่านไปเติมบารมีตามเทวาลัย จะเป็นการเติมเต็มและสะสมบุญบารมีของท่านให้มากยิ่งขึ้น อันจะทำให้ท่าน

“ประสบความสำเร็จ และรุ่งเรืองในชีวิต ร่ำรวย มีทรัพย์มาก  เปี่ยมไปด้วยโชคลาภบารมี”

ทัวร์คเณศ จตุรถี 2562

ไหว้พระพิฆเนศที่รวยที่สุดในโลก 

จัดเองไม่ได้ส่งต่อที่ไหน จัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 

ดูโปรแกรมคลิ๊ก 

 

ทัวร์คเณศ จตุรถี 2562

ไหว้พระพิฆเนศที่รวยที่สุดในโลก 

จัดเองไม่ได้ส่งต่อที่ไหน จัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 

ดูโปรแกรมคลิ๊ก 

ตารางวันเดินทาง

วันเดินทาง

จำนวน/ กรุ๊ป

ราคา

พักเดี่ยว

9 – 14  กันยายน 2562

20

49,900  บาท

10,500 บาท

 

ค่าบริการรวม :

• ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพฯ-มุมไบ – กรุงเทพฯ  โดยสายการบิน THAI AIRWAYS

• ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง ค่าประกันภัยสายการบิน และค่าวีซ่า

• ค่าที่พักโรงแรม ระดับมาตรฐาน (พักห้องละ 2 ท่าน)

• ค่าอาหารทุกมื้อตามระบุ / ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ

• ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่น   • ค่าพาหนะตลอดการเดินทาง

• ค่าประกันภัยการเดินทาง วงเงิน 1,000,000 บาท ต่อท่าน

• ค่าทำพิธีในพื้นที่จัดพิเศษ พร้อมดอกไม้บูชาในทุกสถานที่

ค่าบริการไม่รวม :

• ค่าทิปไกด์และคนขับรถ ท่านละ 30 USD 

• ค่าทิปหัวหน้าทัวร์  300 บาทต่อท่าน 

• พนักงานบริการยกกระเป๋า ค่าใช้จ่ายอื่นๆ นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในรายการ

• ค่าธรรมเนียมน้ำมันของสายการบิน (ถ้ามี)

• ค่าทำเอกสารผู้ถือต่างด้าว

• ค่าวีซ่าที่มีค่าธรรมเนียมแพงกว่าหนังสือเดินทางไทย

• ค่าน้ำหนักเกินพิกัด 20 กิโลกรัม ต่อท่าน

• ค่าบริการไม่รวมภาษี 7 %  และภาษี หัก ณ ที่จ่าย 3 %

 

ทัวร์คเณศ จตุรถี 2562

ไหว้พระพิฆเนศที่รวยที่สุดในโลก 

จัดเองไม่ได้ส่งต่อที่ไหน จัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 

ดูโปรแกรมคลิ๊ก 

ทัวร์คเณศ จตุรถี 2562

ไหว้พระพิฆเนศที่รวยที่สุดในโลก 

จัดเองไม่ได้ส่งต่อที่ไหน จัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 

ดูโปรแกรมคลิ๊ก 

การชำระเงิน

ครั้งที่ 1 มัดจำภายใน 3 วัน นับจากวันที่จอง ท่านละ 15,000 บาท

ครั้งที่ 2  ชำระยอดทั้งหมดภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2562

บริษัทฯ จะขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำทั้งหมด

เงื่อนไขการยกเลิก

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 60 วัน คืนค่าใช้จ่ายตามความเป็นจริง(ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตี มัดจำกับทางสายการบินหรือกรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำที่พัก โดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือ

ต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้)

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30  วัน เก็บค่าใช้จ่าย 5,000 บาท

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-29 วัน        เก็บค่าบริการทั้งหมด 100 %

เงื่อนไขต่างๆ

•บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงโปรแกรม ราคา และเงื่อนไขทั้งหมดโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

•บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้

•รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าช้าของสายการบินเหตุการณ์ทางการเมือง และภัยธรรมชาติ ฯลฯ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯโดยจะคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นสำคัญ

•บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมือง ห้ามผู้เดินทางเข้าประเทศเนื่องจาก

มีสิ่งของห้ามนำเข้าประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้องหรือความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสียหรือด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตามที่กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว ทางบริษัทฯ ไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่ว่าจำนวนทั้งหมด หรือ บางส่วน

•รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองที่นั่งบนเครื่อง และโรงแรมที่พักในต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

•บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทย งดออกเอกสารเข้าเมืองให้กับชาวต่างชาติหรือ คนต่างด้าวที่พำนักอยู่ในประเทศไทย

•บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน

•การไม่รับประทานอาหารบางมื้อไม่เที่ยวตามรายการ ไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้เพราะการชำระค่าทัวร์เป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย 

ทัวร์คเณศ จตุรถี 2562

ไหว้พระพิฆเนศที่รวยที่สุดในโลก 

จัดเองไม่ได้ส่งต่อที่ไหน จัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 

ดูโปรแกรมคลิ๊ก 

ข้อมูลสำคัญจะถูกส่งไปยังอีเมล์ที่ระบุในแบบฟอร์ม โปรดระบุอีเมล์ที่ใช้งานจริงของคุณ
Booking
 • ระบุวันเดินทาง :
 • ชื่อผู้จอง :
  *
 • อีเมล์
  *
 • เบอร์โทรศัพท์ :
  *
 • รายชื่อผู้โดยสาร :
  ลำดับ ชื่อ-สกุล (ภาษาไทย) ชื่อ-สกุล (ภาษาอังกฤษ) ผู้ใหญ่/เด็ก
  1.
  เพิ่มรายชื่อผู้โดยสาร
 • ความต้องการพิเศษ :
 • รหัสยืนยัน :

การขอวีซ่่า

ทัวร์คเณศ จตุรถี 2562

ไหว้พระพิฆเนศที่รวยที่สุดในโลก 

จัดเองไม่ได้ส่งต่อที่ไหน จัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 

ดูโปรแกรมคลิ๊ก 

 

เอกสารที่ใช้ประการกอบขอวีซ่าทางบริษัทฯขอวีซ่าแบบ E-VISA ไม่ต้องเก็บเอกสาร

1. แสกนหน้าพาสปอร์จากตัวจริง มีอายุการใช้งานคงเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน

2. แสกนรูปถ่ายขนาด 2x2 นิ้วแบบสี่เหลี่ยมจัตุรัสเท่านั้น พื้นหลังสีขาวเท่านั้น

3. กรอกรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบฟอร์มที่แนบมาให้โดยสมบูรณ์ครบถ้วนเพราะต้องกรอกผ่านระบบออนไลน์