ทัวร์คเณศจตุรถี2561 ทัวร์คเณศจตุรถี 2018 ทัวร์จตุรถี ทัวร์คเณศจตุรถี ไกด์สาหร่าย 22 – 25 กันยายน 61
โปรแกรมทัวร์
ทัวร์เอเชีย : ทัวร์อินเดีย
ทัวร์คเณศ จตุรถี 11 – 14 กันยายน 62 (กรุ๊ปยืนยันการเดินทาง
 • รหัสทัวร์ :
  GN42
 • ราคา :
  11 – 14 กันยายน 62/37,900
 • ระยะเวลา :
  4 วัน 2 คืน
 • วันเดินทาง :
  ทัวร์คเณศ จตุรถี 11 – 14 กันยายน 62
 • สายการบิน :
  การบินไทย
 • รายละเอียดเบื้องต้น :
  ทัวร์คเณศ จตุรถี 2562 กับสิทธิ์พิเศษที่คุณจะได้ประสบการณ์การจาริกแสวงบุญที่สุดประทับใจ และปลื้มปิติใจสูงสุด เข้าร่วมพิธีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก ทำพิธีอัญเชิญองค์พระพิฆเนศกลับสู่เทวโลก ทำพิธีส่งเสด็จองคืพระพิฆเนศ ปางมหาเศรษฐี ณ หาดเจาปัตตี ด้วยบรรยากาศแบบครอบครัวพระพิฆเนศ
 • หมายเหตุ :
  ลูกค้าจัดกรุ๊ปส่วนตัว กำหนดวันที่เดินทางเองได้ , ราคาทัวร์นี้รวมตั๋วเครื่องบิน ที่พัก อาหาร หรือตามระบุในรายละเอียด
 • Tag :
ดาวน์โหลด แชร์ พิมพ์

ทัวร์คเณศ จตุรถี   11 – 14 กันยายน 62 บินการบินไทย 

จัดเองไม่ได้ส่งต่อที่ไหน เป็นปีที่ 3 อย่างต่อเนื่อง

ดูโปรแกรมคลิ๊กที่นี่ค่ะ 

มหาเทพพระพิฆเนศ  แห่งความสำเร็จ มหาเทพแห่งปัญญา

เพื่อขอความสำเร็จในด้านศิลปะแขนงต่างๆขอให้พระองค์ขจัดอุปสรรคทั้งมวล ประทานความรู้ ความมีโชค และทรัพย์  พระพิฆเนศ สัญลักษณ์แห่งความรู้ และปัญญายิ่งใหญ่ ความหมายและลักษณะของพระคเณศวรนั้น ได้มีการแบ่งเอาคุณลักษณะของพระองค์ ตามความเชื่อออกเป็นหลายลักษณะ และความหมายแห่งภูมิความรู้ และปัญญาอันยิ่งใหญ่

ตารางเที่ยวบิน

วันที่

เส้นทาง

เที่ยวบิน

เวลาออก

เวลาถึง

11  กันยายน 62

กรุงเทพฯ – มุมไบ

TG 317

1855

2155

14 กันยายน 62

มุมไบ – กรุงเทพฯ

TG 318

2335

0535

 

 

ตารางวันเดินทาง

วันเดินทาง

จำนวน/ กรุ๊ป

ราคา

พักเดี่ยว

11 – 14  กันยายน 2562

20

37,900  บาท

7,000 บาท

ขบวนแห่จะมีวันที่ 12 กันยายน 2562

โอม ศรี คเณศะ ยะนะมะหา  ความสำเร็จจงบังเกิดแก่ผู้แสวงบุญทุกท่าน

*** สุดพิเศษ *** เสริมอาหารไทย

อาทิ น้ำพริก ปลาสลิดทอด ปลาทูทอด น้ำพริกกะปิ ปลาทูน่าผัดพริกใบกะเพรา แกงเขียวหวาน

แกงส้ม พะแนงไก่ ต้มโคล้งปลากรอบ ทอดมันปลากราย ยำปลากระป๋อง มาม่า

 กุนเชียง  ปลากรอบ ไข่เจียว หมูเส้นฝอย กาแฟ โอวัลติน ไมโล ขนมหวานบัวลอย เป็นต้น

 

ทัปิดรับจองภายในเดือนพฤษภาคม 2562 เท่านั้น

ขบวนแห่จะมีวันที่ 12 กันยายน 2562

โอม ศรี คเณศะ ยะนะมะหา  ความสำเร็จจงบังเกิดแก่ผู้แสวงบุญทุกท่าน

ทัวร์คเณศ จตุรถี 2562 กับสิทธิ์พิเศษที่คุณจะได้ประสบการณ์การจาริกแสวงบุญที่สุดประทับใจ และปลื้มปิติใจสูงสุด  เข้าร่วมพิธีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก ทำพิธีอัญเชิญองค์พระพิฆเนศกลับสู่เทวโลก ทำพิธีส่งเสด็จองค์พระพิฆเนศ ณ หาดเจาปัตตี ด้วยบรรยากาศแบบครอบครัวพระพิฆเนศ

  **ความพิเศษของทริปนี้**

จาริกแสวงบุญสักการะองค์พระพิฆเนศที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดในโลก

1.สักการะ องค์สิทธิวินายัก “พระพิฆเนศองค์ประธานของเทวรูปทั่วโลก”

2.ร่วมพิธีวิสรชัน “ส่งเสด็จองค์พระพิฆเนศ กลับสู่ยังเทวโลก”

เชื่อว่า ถ้าได้ไปนมัสการหรือนำพระพิฆเนศของท่านไปเติมบารมีตามเทวาลัยครบทุกแห่ง จะเป็นการเติมเต็มและสะสมบุญบารมีของท่านให้มากยิ่งขึ้น อันจะทำให้ท่าน

“ประสบความสำเร็จ และรุ่งเรืองในชีวิต ร่ำรวย มีทรัพย์มาก  เปี่ยมไปด้วยโชคลาภบารมี”

 รับองค์พระพิฆเนศ ปางมหาเศรษฐีเบบี้ขนาด 4.5 นิ้วฟรี

รับองค์พระพิฆเนศ รุ่นคเณศจตุรถีขนาด 3 นิ้วฟรี

 รับเสื้อ “สีส้ม สีแห่งพระพิฆเนศ” ใส่วันทำพิธีแห่ ฟรี


 

ทัวร์คเณศ จตุรถี   11 – 14 กันยายน 62 บินการบินไทย

ตารางวันเดินทาง

วันเดินทาง

จำนวน/ กรุ๊ป

ราคา

พักเดี่ยว

11 – 14  กันยายน 2562

20

37,900  บาท

7,000 บาท


ค่าบริการรวม :

• ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพฯ-มุมไบ – กรุงเทพฯ  โดยสายการบิน THAI AIRWAYS

• ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง ค่าประกันภัยสายการบิน และค่าวีซ่า

• ค่าที่พักโรงแรม ระดับมาตรฐาน (พักห้องละ 2 ท่าน)

• ค่าอาหารทุกมื้อตามระบุ / ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ

• ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่น   • ค่าพาหนะตลอดการเดินทาง

• ค่าประกันภัยการเดินทาง วงเงิน 1,000,000 บาท ต่อท่าน

• ค่าทำพิธีในพื้นที่จัดพิเศษ พร้อมดอกไม้บูชาในทุกสถานที่

ค่าบริการไม่รวม :

• ค่าทิปไกด์และคนขับรถ ท่านละ 20 USD 

• ค่าทิปหัวหน้าทัวร์  200 บาทต่อท่าน 

• พนักงานบริการยกกระเป๋า ค่าใช้จ่ายอื่นๆ นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในรายการ

• ค่าธรรมเนียมน้ำมันของสายการบิน (ถ้ามี)

• ค่าทำเอกสารผู้ถือต่างด้าว

• ค่าวีซ่าที่มีค่าธรรมเนียมแพงกว่าหนังสือเดินทางไทย

• ค่าน้ำหนักเกินพิกัด 20 กิโลกรัม ต่อท่าน

• ค่าบริการไม่รวมภาษี 7 %  และภาษี หัก ณ ที่จ่าย 3 %

การชำระเงิน

ครั้งที่ 1 มัดจำภายใน 3 วัน นับจากวันที่จอง ท่านละ 15,000 บาท

ครั้งที่ 2  ชำระยอดทั้งหมดภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2562

บริษัทฯ จะขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำทั้งหมด

 

ทัวร์คเณศ จตุรถี   11 – 14 กันยายน 62 บินการบินไทย

 

เงื่อนไขการยกเลิก

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 60 วัน   คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด (ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตี มัด

จำกับทางสายการบินหรือกรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำที่พัก โดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือ

ต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้)

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน   เก็บค่าใช้จ่าย 5,000 บาท

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-29 วัน เก็บค่าบริการทั้งหมด 100 %

เงื่อนไขต่างๆ

•บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงโปรแกรม ราคา และเงื่อนไขทั้งหมดโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

•บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้

•รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าช้าของสายการบินเหตุการณ์ทางการเมือง และภัยธรรมชาติ ฯลฯ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯโดยจะคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นสำคัญ

•บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมือง ห้ามผู้เดินทางเข้าประเทศเนื่องจาก

มีสิ่งของห้ามนำเข้าประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้องหรือความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสียหรือด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตามที่กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว ทางบริษัทฯ ไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่ว่าจำนวนทั้งหมด หรือ บางส่วน

•รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองที่นั่งบนเครื่อง และโรงแรมที่พักในต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

•บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทย งดออกเอกสารเข้าเมืองให้กับชาวต่างชาติหรือ คนต่างด้าวที่พำนักอยู่ในประเทศไทย

•บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน

•การไม่รับประทานอาหารบางมื้อไม่เที่ยวตามรายการ ไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้เพราะการชำระค่าทัวร์เป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย 

 

 

ข้อมูลสำคัญจะถูกส่งไปยังอีเมล์ที่ระบุในแบบฟอร์ม โปรดระบุอีเมล์ที่ใช้งานจริงของคุณ
Booking
 • ระบุวันเดินทาง :
 • ชื่อผู้จอง :
  *
 • อีเมล์
  *
 • เบอร์โทรศัพท์ :
  *
 • รายชื่อผู้โดยสาร :
  ลำดับ ชื่อ-สกุล (ภาษาไทย) ชื่อ-สกุล (ภาษาอังกฤษ) ผู้ใหญ่/เด็ก
  1.
  เพิ่มรายชื่อผู้โดยสาร
 • ความต้องการพิเศษ :
 • รหัสยืนยัน :

การขอวีซ่่า

ทัวร์คเณศ จตุรถี   11 – 14 กันยายน 62 บินการบินไทย

เอกสารที่ใช้ประการกอบขอวีซ่าทางบริษัทฯขอวีซ่าแบบ E-VISA ไม่ต้องเก็บเอกสาร

1. แสกนหน้าพาสปอร์จากตัวจริง มีอายุการใช้งานคงเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน

2. แสกนรูปถ่ายขนาด 2x2 นิ้วแบบสี่เหลี่ยมจัตุรัสเท่านั้น พื้นหลังสีขาวเท่านั้น

3. กรอกรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบฟอร์มที่แนบมาให้โดยสมบูรณ์ครบถ้วนเพราะต้องกรอกผ่านระบบออนไลน์