ทัวร์คเณศ จตุรถี ทัวร์คเณศ จตุรถี2561 ทัวร์คเณศ จตุรถี2018 เทศกาลคเณศจตุรถี คุณสาหร่าย คเณศจตุร
โปรแกรมทัวร์
ทัวร์เอเชีย : ทัวร์อินเดีย
ทัวร์คเณศ จตุรถี 2561 ไหว้พระพิฆเนศที่รวยที่สุดในโลก
 • รหัสทัวร์ :
  GN64
 • ราคา :
  20 – 25 กันยายน 61/44,924 บาท
 • ระยะเวลา :
  6 วัน 4 คืน
 • วันเดินทาง :
  ทัวร์คเณศ จตุรถี 2561 ไหว้พระพิฆเนศที่รวยที่สุดในโลก
  20 – 25 กันยายน 61/44,924 บาท
 • สายการบิน :
  การบินไทย
 • รายละเอียดเบื้องต้น :
  ทัวร์คเณศ จตุรถี 2561 กับสิทธิ์พิเศษที่คุณจะได้ประสบการณ์การจาริกแสวงบุญที่สุดประทับใจ และปลื้มปิติใจสูงสุด เข้าร่วมพิธีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกแบบ Exclusive ขบวนรถแห่ของ “พิฆเนศวรเทวาลัย” ทำพิธีอัญเชิญองค์พระพิฆเนศกลับสู่เทวโลก ทำพิธีส่งเสด็จองคืพระพิฆเนศ ปางมหาเศรษฐี ณ หาดเจาปัตตี ด้วยบรรยากาศแบบครอบครัวพระพิฆเนศ
 • หมายเหตุ :
  ลูกค้าจัดกรุ๊ปส่วนตัว กำหนดวันที่เดินทางเองได้ , ราคาทัวร์นี้รวมตั๋วเครื่องบิน ที่พัก อาหาร หรือตามระบุในรายละเอียด
 • Tag :
ดาวน์โหลด แชร์ พิมพ์

ทัวร์คเณศ จตุรถี 2561  ไหว้พระพิฆเนศที่รวยที่สุดในโลก

ทัวร์คเณศ จตุรถี 2561 กับสิทธิ์พิเศษที่คุณจะได้ประสบการณ์การจาริกแสวงบุญที่สุดประทับใจ และปลื้มปิติใจสูงสุด  เข้าร่วมพิธีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกแบบ Exclusive ขบวนรถแห่ของ “พิฆเนศวรเทวาลัย” ทำพิธีอัญเชิญองค์พระพิฆเนศกลับสู่เทวโลก ทำพิธีส่งเสด็จองคืพระพิฆเนศ ปางมหาเศรษฐี ณ หาดเจาปัตตี ด้วยบรรยากาศแบบครอบครัวพระพิฆเนศ

  **ความพิเศษของทริปนี้**

จาริกแสวงบุญสักการะองค์พระพิฆเนศที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดในโลก

1.สักการะ องค์สิทธิวินายัก “พระพิฆเนศองค์ประธานของเทวรูปทั่วโลก”

2.สักการะ องค์พระพิฆเนศที่ร่ำรวยที่สุดในโลก “พระพิฆเนศ ดั๊กดูเศรษฐ์”

3.เข้าสักการะเยี่ยมชมซุ้มองค์พระพิฆเนศ แบบ VIP 4 อันดับแรกของปี 2018

4.ร่วมขบวนแห่องค์พระพิฆเนศร่วมกันกับ พิฆเนศวรเทวาลัย รอบเมืองมุมไบ

5. ร่วมพิธีวิสรชัน “ส่งเสด็จองค์พระพิฆเนศ กลับสู่ยังเทวโลก”

เชื่อว่า ถ้าได้ไปนมัสการหรือนำพระพิฆเนศของท่านไปเติมบารมีตามเทวาลัยครบทุกแห่ง จะเป็นการเติมเต็มและสะสมบุญบารมีของท่านให้มากยิ่งขึ้น อันจะทำให้ท่าน

“ประสบความสำเร็จ และรุ่งเรืองในชีวิต ร่ำรวย มีทรัพย์มาก  เปี่ยมไปด้วยโชคลาภบารมี”

 รับองค์พระพิฆเนศ ปางมหาเศรษฐีเบบี้ขนาด 4.5 นิ้วฟรี

รับองค์พระพิฆเนศ รุ่นคเณศจตุรถีขนาด 3 นิ้วฟรี

 รับเสื้อ “พิฆเนศวรเทวาลัย” ใส่วันทำพิธีแห่ ฟรี

20 ก.ย.61

กรุงเทพฯ เมืองมุมไบ

16.00 น.

คณะเดินทางพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 4 แถว D เคาน์เตอร์ สายการบิน THAI AIRWAYS  พิเศษ!! บริการอาหารว่าง (แนะนำให้โหลดของที่ไม่จำเป็นลงใต้ท้องเครื่อง เพราะเจ้าหน้าที่อินเดียตรวจค่อนข้างละเอียด เพื่อเป็นการไม่เสียเวลาแนะนำให้ถือเฉพาะ

กระเป๋าถือและของมีค่าขึ้นเครื่องเท่านั้น บนเครื่องมีบริการอาหารค่ะ)

18.55 น.

ออกเดินทางสู่ เมืองมุมไบ โดยสายการบิน THAI AIRWAYS  เที่ยวบินที่ TG 317

21.55 น.

ถึงท่าอากาศยานนานาชาติเมืองมุมไบ   เมืองมุมไบ เมืองหลวงด้านของรัฐมหารัชตะ ซึ่งเป็นมหานครลำดับที่ 2 ของประเทศอินเดียรองจากกรุงนิวเดลลี ซึ่งได้รับการยกย่องให้เป็นเมืองยอดนิยมอันดับที่ 4 ของโลก ในอดีตเมืองมุมไบใช้ชื่อว่า เมืองบอมเบย์ (Bombay) ก่อนจะมาเปลี่ยนชื่อในปีคริสต์ศักราช 1996 ปัจจุบันเมืองมุมไบ ถือได้ว่าเป็นศูนย์กลางด้านการค้า เศรษฐกิจ และการบันเทิง ซึ่งติดอันดับ 1 ใน 10 ของโลกด้วย เนื่องจาก เมืองมุมไบเป็นที่ตั้งของธุรกิจระดับยักษ์ใหญ่ที่มีเงินลงทุนหมุนเวียนจำนวนมหาศาล และเป็นที่ตั้งของสถาบันทางวิทยาศาสตร์และนิวเคลียร์ที่สำคัญที่สุดของประเทศอินเดีย อีกทั้งยังเป็นที่ตั้งของอุตสาหกรรมภาพยนตร์ Bollywood ด้วย

พักที่

VITS HOTEL  4****  เมืองมุมไบ

 

21 ก.ย.61

 เมืองมุมไบ  เมืองมาฮัท  เมืองปาลี  เมืองปูเน่

เช้า

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม   

 

เดินทางถึงเมืองปูเน่ เมืองปูเน อยู่ห่างจากมุมไบ 170 กิโลเมตร  ชาวอังกฤษเรียกว่าปูนา แต่ปัจุบันหันมาเรียกชื่อเดิมตามภาษามราฐี ครั้งหนึ่งปูเนเคยเป็นเมืองหลวงของอาณาจักรราฐา แต่ต้องตกไปเป็นของอังกฤษในสงครามโกเรคาวน์ปี 1818  และได้รับการพัฒนาขึ้นเป็นเมืองป้อมค่ายโดยมีค่ายทหารตั้งแยกออกมาจากย่านเมืองเก่าที่แออัดจอแจ ปูเนเคยเป็นทั้งศูนย์กลางของขบวนการปฏิรูปสังคมฮินดูและขบวนการเรียกร้องเอกราชให้กับอินเดีย  เมืองปูเนยังเป็นเส้นทางของการเริ่มต้นจาริกแสวงบุญบูชามหาเทพแห่งความสำเร็จ องค์มหาเทพพิฆเนศ อีกด้วยระหว่างทางไปเมืองปูเน่แวะเมืองมาฮัท (MAHAD)  เป็นเทวะสถานที่มีตำนานกล่าวไว้ว่า ในสมัยโบราณมีกษัตริย์พระนามว่า บิฮิม และทรงมีพระโอรส พระนามว่า รุกขมันกาด ขณะออกป่าล่าสัตว์ได้พบกับนาง มุกกานดา เป็นภรรยาของฤษี นางได้ตกหลุมรักพระโอรสรุกขมันกาด แต่พระโอรสไม่ได้ทรงสนใจนาง นางจึงสาปให้พระองค์เป็นโรคเรื้อน พระองค์จึงไปกราบไหว้ขอพรองค์พระคเณศวรจินดามณี จนหายจากโรคเรื้อน ซึ่งพระอินทร์เป็นอีกผู้หนึ่งที่ทราบความต้องการของนางจึงแปลงกายลงมาเป็น พระโอรสรุกขมันกาด นางตั้งท้องและให้กำเนิดบุตรชาย นามว่า กริชสมาฟ กริชสมาฟได้เติบโตมาอย่างเพียบพร้อม ต่อมาเมื่อรู้ความจริงในภายหลังจึงเสียใจและหนีเข้าป่าไปบำเพ็ญตบะอย่างอุกกฤตจนองค์พระคเณศวรได้เสด็จลงมาประทานพรให้ เทวะสถานแห่งนี้จึงสร้างขึ้นเพื่อสวดมนตร์อธิษฐานจิตอพรจากพระคเณศวรสำหรับบุคคลทั่วไป เพื่อให้เกิดความสำเร็จลุล่วงได้ดังใจปรารถนาสำหรับผู้ศรัธาต่อพระองค์  นำท่านสักการะ เทวรูปพระพิฆเนศ ณ เทวสถานศรีวรทาวินายัก (Shri Varad Vinayak) (เทวสถานที่ 1)ดยสวยัมภูมูรติองค์นี้หันพระพักตร์ไปทางทิศตะวันออก และงวงหันไปทางซ้าย ภายในวิหารที่ประดิษฐานพระวรทาวินายกะแห่งนี้ได้รับแสงสว่างจากตะเกียงน้ำมันที่มีความเชื่อว่าไม่เคยมอดดับตั้งแต่ปีคริสต์ศักราช 1892 โดยวิหารแห่งนี้มีพื้นที่ประมาณ 19.5 ตารางเมตร และยอดโดมสูงประมาณ 7.62 เมตร ปลายยอดโดมทำด้วยทองคำ และเป็นเทวสถานแห่งเดียวที่อนุญาตให้เข้าไปสักการะภายในวิหารได้ ภายนอกวิหารจะปรากฏช้างจำนวน 4 เชือก ประดิษฐานอยู่ทั้ง 4 ด้าน

หากผู้ใดมาเคารพสักการะ “พระศรีวรทาวินายกะ” จะได้รับมนตราที่ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บทั้งปวง

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวันที่ร้านอาหาร

บ่าย

นำท่านเดินทางสู่เมืองปาลี (PALI) ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของเมืองไรกาด (Raigad) ตามตำนานกล่าวไว้ว่า เป็นสถานที่ที่เด็กหนุ่มนามว่า “บัลลา” บุตรของนายกัลยันกับนางอินทุมาตี และเป็นผู้นับถือนิกายคณะพัทยะ (Ganabadya) หรือนิกายที่นับถือพระพิฆเณศเป็นเทพเจ้าสูงสุด ทำให้เพื่อนๆ เริ่มเกิดความเลื่อมใสและบูชาองค์พระคเณศวร ตามบัลลา เป็นผลให้คนในหมู่บ้านคิดว่า บัลลา จะเป็นผู้ชักนำให้เด็กหนุ่มในหมู่บ้านเกิดความเกียจคร้าน จึงพากันไปตำหนิบิดาของ บัลลา ทำให้ผู้เป็นบิดาโกรธและลงโทษ บัลลา อย่างหนักแล้วจับมัดทิ้งไว้ข้างเทวรูปขององค์พระคเณศวร ที่ตนเองทุบแตก จนกระทั่งพระพิฆเนศเสด็จลงมาประทานพรให้แก่เด็กชายบัลลา และเนรมิตเทวสถานแห่งนี้พร้อมกับสวยัมภูมูรติ ณ ที่แห่งนี้ ตามตำนานปรากฏในคเณศปุราณะ พระคเณศวร ได้แปลงร่างพราหมณ์ลงมาช่วยรักษา บัลลา แต่บัลลาจำได้จึงกราบและขอให้ประทับอยู่ ณ ที่นี้ตลอดไป ร่างของพราหมณ์จึงกลายร่างเป็นเทวรูปหินพระคเณศวร ตั้งอยู่ในวัดแห่งนี้มาจนถึงปัจจุบัน จึงเชื่อว่าถ้าได้มากราบไหว้ ขอพร ณ เทวะสถานแห่งนี้แล้วจะทำให้ปราศจากความเศร้าหมอง เป็นที่รักของผู้พบเห็น และหายจากโรคภัย   ท่านสักการะ เทวรูปพระพิฆเนศ ณ เทวสถานศรีบัลลาเลศวา (Shri Ballaleshwar Pali) (เทวสถานที่2)โดยสวยัมภูมูรติองค์นี้หันพระพักตร์ไปทางทิศตะวันออก และงวงหันไปทางซ้าย บริเวณพระเนตร และพระนลาฏ (หน้าผาก) ประดับด้วยเพชร ประทับอยู่บนบัลลังก์ไม้แกะสลัก โดยมี มุสิกะ หนูเทวพาหนะของพระองค์ท่าน เหยียบขนมโมทกะอยู่บริเวณด้านหน้าของเทวรูปบริเวณด้านหลังเทวสถานแห่งนี้จะปรากฏ เทวสถานศรีทุนธิ (Shree Dhundi Temple) ที่ประดิษฐานหินพระคเณศ ซึ่งสันนิษฐานว่าเป็นหินพระเคณศเดียวกับที่ถูกนายกัลยัน บิดาของเด็กหนุ่มบัลลาเขวี้ยงทิ้ง

หากผู้ใดมาเคารพสักการะ “พระศรีบัลลาเลศวร” จะได้รับมนตราแห่งความสมบูรณ์พูนสุขที่บังเกิดต่อครอบครัว

 

นำคณะเดินทางสู่เมืองปูเน่  อิสระให้ท่านชมวิวทิวทัศน์และวิถีชีวิตของคนท้องถิ่นริมสองฝั่งทาง  (ระยะทาง 115 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง โดยรถโค้ชปรับอากาศ)เมืองปูเน่  เป็นเมืองที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 8 ของประเทศอินเดีย ที่ตั้งอยู่บริเวณที่ราบสูงเดคคานริมฝั่งแม่น้ำมุธะ ในอดีตเมืองปูเน่ยังเคยเป็นศูนย์กลางอำนาจของอาณาจักรมาราธา ภายใต้การปกครองของผู้ปกครองแคว้น พระเจ้าชาตปตีชาห์วาจิ ในปีคริสต์ศักราช 847 ต่อมาในช่วงศตวรรษที่ 18 เมืองปูเน่มาถึงจุดรุ่งเรืองที่สุดเมื่อได้รับการสถาปนาให้เป็นเมืองหลวงด้านการปกครองอินเดียอนุทวีปโดยมีการแต่งตั้งตำแหน่งที่เทียบเท่ากับประธานาธิบดีแห่งอาณาจักรมาราธาเมืองปูเน่ (ปูน่า) ในยุคปัจจุบันถือได้ว่าเป็นเมืองหลวงทางด้านวัฒนธรรมของแคว้นมหารัชตะ โดยที่เมืองปูเน่นั้นมีชื่อเสียงด้านอุตสาหกรรมการผลิตรถยนต์ สถาบันการวิจัยและค้นคว้าของภาครัฐและเอกชน เทคโนโลยีสารสนเทศหรือแม้กระทั่งด้านการศึกษาการจัดการและการอบรม ที่เป็นจุดเด่นที่ดึงดูด นักเรียนนักศึกษาและศาสตราจารย์จากทางทวีปแอฟริกา อาเซียน และตะวันออกกลาง

เย็น

รับประทานอาหารเย็นที่โรงแรม

พักที่

โรงแรม  PRIDE HOTEL    4 **** เมืองปูเน่

22 ก.ย.61

เมืองปูเน่  เมืองมุมไบ

เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม   นำท่านสักการะ องค์ทัคฑูเสฐ (Dugdusheth) พระพิฆเนศประจำเมืองปูเน่ และเป็นพระพิฆเนศที่ร่ำรวยที่สุดใน โลก (เทวสถานที่ 3)  หรือวิหารสร้างอุทิศให้พระพิฆคเณศที่เป็นสัญลักษณ์ทางวัฒนธรรมและความมีชื่อเสียงของเมืองปูเน่ภายในวัดประดิษฐานพระพิฆคเณศทรงเครื่องทองคำ ซึ่งในเทศกาลกันปาตีหรือเทศกาลคเณศจตุรถีของทุกปีจะมีการย้ายพระพิฆคเณศทรงเครื่องออกมาประดิษฐานยังศาลาที่สร้างขึ้นเป็นพิเศษ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้จาริกแสวงบูญจำนวนมหาศาลได้เข้ามาชมและสักการะองค์เทวรูปของพระพิฆคเณศเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตของผู้สักการะวัดแห่งนี้ สร้างโดยพ่อค้าขนมหวานนามว่า ศรีมันตรา ดักดูเชท์ ฮาลไว (Shreemanta Dagdusheth Halwai) ในช่วงปีคริสต์ศักราช 1883 ซึ่งเขาได้สูญเสียบุตรชายจากกาฬโรค อันนำมาซึ่งความโศกเศร้า เพื่อเป็นการปลดปล่อยพันธนาการแห่งความทุกข์ มีคนแนะนำเขาให้สร้างเทวรูปพระพิฆคเณศ และเทวรูปเทพทัตตะไตรยะ แต่สุดท้ายสร้างได้เพียงเทวรูปของพระพิฆคเณศ และเกิดเป็นวิหารแห่งพระพิฆคเณศแห่งนี้ดังเช่นในปัจจุบัน จากนั้นนำท่านเลือกซื้อสินค้าพื้นเมือง ณ ถนนลักษมี ที่เป็นถนนยอดนิยมของเมืองปูเน่ ซึ่งถือได้ว่าเป็นสวรรค์สำหรับนักช้อปปิ้ง*พิเศษ นำคณะเข้าทำพิธีในพื้นที่จัดพิเศษเพื่อบูชามหาเทพ**

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวันที่ร้านอาหาร

บ่าย

ได้เวลาอันสมควรเดินทางสู่เมืองมุมไบ มหานครที่ยิ่งใหญ่

เย็น

รับประทานอาหารเย็นที่โรงแรม

พักที่

VITS HOTEL  4****  เมืองมุมไบ

23 ก.ย.61

เมืองมุมไบ  เทศกาลคเณศจตุรถี ที่ยิ่งใหญ่

เช้า

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม   

 

นำท่านชม เทศกาลคเณศจตุรถี ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของการบูชาพระพิฆเนศ เทศกาลคเณศจตุรถี  นับเป็นเทศกาลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของการบูชาพระพิฆเนศ จะกระทำในวันแรม 4 ค่ำ เดือน 9 และวัน แรม 4 ค่ำ เดือน 10 ซึ่งถือว่าเป็นวันกำเนิดของพระพิฆเนศ เชื่อกันว่าพระองค์จะเสด็จลงมาสู่โลกมนุษย์เพื่อประทานพรอันประเสริฐสูงสุดแก่ผู้ศรัทธาพระองค์ท่าน เทศกาลนี้มีการจัดพิธีกรรมบูชาและการเฉลิมฉลองอย่างยิ่งใหญ่ทั่วอินเดียและทั่วโลก มีการจัดสร้างเทวรูปพระพิฆเนศขนาดใหญ่โตมโหฬาร เพื่อเข้าพิธีบูชา จากนั้นจะแห่องค์เทวรูปไปทั่วเมืองและมุ่งหน้าไปสู่แม่น้ำศักดิ์สิทธิ์สายต่างๆ ถนนหนทางทั่วทุกหนแห่งจะมีแต่ผู้คนออกมาชมการแห่องค์เทวรูปนับร้อยนับพันองค์ ผู้ศรัทธาทุกคนแต่งชุดส่าหรีสีสันสวยงาม ขบวนแห่จะไปสิ้นสุดที่แม่น้ำศักดิ์สิทธิ์ เช่น แม่น้ำคงคา แม่น้ำสรัสวตี ฯลฯ แล้วทำพิธีลอยเทวรูปลงสู่แม่น้ำหรือทะเล จากนั้นนำท่านผ่านชม ถนนหลวงแห่งมารีนไดรว์ (Marine Drive) ที่สร้างบนพื้นที่ถมทะเล ซึ่งมีความยาว 4.3 กิโลเมตรเรียบอ่าวมุมไบ ที่มีลักษณะเหมือนสร้อยพระศอของพระราชินี ในเทศกาลคเณศจตุรถีบางแห่งมีการประกวดมณฑปและองค์เทวรูปทั้งในเรื่องความคิดสร้างสรรค์และความสวยงาม แม้แต่องค์เทวรูปที่สร้างขึ้นในเทศกาลก็ไม่ได้ถูกกำหนดรูปแบบที่ตายตัวไว้ เราจึงเห็นการสร้างเทวรูปพระคเณศในรูปแบบแปลกๆ เช่น พระคเณศในรูปแบบฮีโร่ในภาพยนตร์ซึ่งจะเห็นๆได้ เฉพาะในเทศกาลนี้เท่านั้น   เมื่อการเตรียมการต่างๆพร้อมแล้ว จะมีการอัญเชิญเทวรูปพระคเณศขึ้นประดิษฐานในมณฑป และเชิญพราหมณ์มาทำพิธี  ปราณประติษฐา  หรือการทำให้เทวรูปนั้นมีความศักดิ์สิทธิ์ขึ้นมา จากนั้นจะทำการบูชา 16 ขั้นตอนตามหลักศาสนาที่เรียกว่า โษทโศปจาร(อุปจาระทั้ง 16) เช่นการสรงด้วยนม ด้วยน้ำผึ้ง การบูชาด้วย ดอกไม้ และเครื่องบูชาต่างๆ ตามด้วยสวดมนตร์ที่เรียกว่า  คเณศาถรวศีรษะ  หรือ คเณศ อุปนิษัท ในคัมภีร์พระเวท และทำการบูชาด้วยประทีป หรือการอารตี เป็นขั้นตอนสุดท้าย นอกจากนี้ชาวฮินดูที่มีศรัทธาจะถือพรตอดอาหารหรือทานแต่มังสวิรัติ ในช่วงเทศกาลจตุรถีอีกด้วย

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวันที่ร้านอาหาร

 

เพื่อร่วมเฉลิมฉลองส่งพระองค์กลับสู่สวรรค์การแห่เทวรูปขนาดใหญ่ออกจากวัดหรือเทวสถานไปรอบๆเมือง และมุ่งหน้าไปยังแม่น้ำหรือทะเลเมื่อผู้ศรัทธาได้แห่เทวรูปมาพบกันยังแม่น้ำซึ่งเป็นจุดนัดหมายแล้ว ก็จะทำการลอยองค์เทวรูปพระพิฆเนศลงสู่แม่น้ำหรือทะเล เสมือนการส่งพระองค์กลับสู่วิมาน ผู้ที่เข้าร่วมพิธีสวดบูชาและพิธีลอยเทวรูปลงน้ำ จะได้รับความคุ้มครองจากพระองค์ และจะได้รับสิริมงคล

ตลอดปี

เย็น

รับประทานอาหารเย็นที่โรงแรม

พักที่

VITS HOTEL  4****  เมืองมุมไบ

24 ก.ย.61

เมืองมุมไบ  กรุงเทพฯ

เช้า

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม   

บ่าย

นำท่านเดินทางสักการะ พระพิฆเนศวรคู่เมืองมุมไบ ณ วัดสิทธิวินายัค (Siddhivinayak Temple) (เทวสถานที่ 4)ที่มีชื่อเสียงที่สุดของอินเดีย นับถือกันว่าเป็นองค์ประธานของเทวรูปพระพิฆเนศทุกองค์ในโลก โดยองค์เทวรูป มีขนาดความสูง 75 เซนติเมตร และหน้าตักกว้าง 60 เซนติเมตร โดยงวงหันไปทางขวา ซึ่งมีความหมายว่าให้พรสมปรารถนาที่ทันใจ แต่ผู้สักการะนั้นต้องเป็นผู้ที่เคร่งครัดในการสวดภาวนา โดยด้านข้างขององค์เทวรูปจะปรากฏพระมเหสี 2 พระองค์ คือพระนางสิทธิ และพระนางพุทธะ ประทับอยู่ทั้ง 2 ด้าน 

**พิเศษ นำคณะเข้าทำพิธีในพื้นที่จัดพิเศษเพื่อบูชามหาเทพ**

***การขอพรจากพระพิฆเนศนั้น เมื่อขอจากองค์พระพิฆเนศแล้ว มีความเชื่อว่าต้องไปกระซิบคำอธิษฐานกับ มุสิกะ หนูเทวพาหนะของพระองค์ท่านเพื่อเป็นการนำคำอธิษฐานของเราไปกราบทูลต่อพระพิฆเนศอีกครั้ง***

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวันที่ร้านอาหาร

บ่าย

นำท่านชมเมืองมุมไบ ชม ประตูอินเดีย ซึ่งตั้งอยู่ริมน้ำในย่านอพอลโลบันเดอร์ ประตูชัยนี้สร้างขึ้น

เพื่อเป็นอนุสรณ์ในโอกาสที่พระเจ้าจอร์จที่ 5 และพระราชินีแมรี่ เสด็จมาร่วมงานเดลีดารบัร ในปี ค.ศ. 1911 วัสดุที่ใช้สร้างเป็นหินทรายสีน้ำผึ้ง ยามเมื่อพระอาทิตย์ขึ้นและพระอาทิตย์ตกแสงพระอาทิตย์

เย็น

รับประทานอาหารเย็นที่ร้านอาหาร GLOBAL  FUSION  อาหารจีนและญี่ปุ่น 

 

หลังอาหารเดินทางสู่สนามบิน เพื่อเดินทางกลับประเทศไทย

23.35 น.

ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน THAI AIRWAYS เที่ยวบินที่ TG 318

 25 ก.ย.61

เมืองมุมไบ  กรุงเทพฯ

05.35 น.

เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

ค่าบริการรวม :

• ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพฯ-มุมไบ – กรุงเทพฯ  โดยสายการบิน THAI AIRWAYS

• ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง ค่าประกันภัยสายการบิน และค่าวีซ่า

• ค่าที่พักโรงแรม ระดับมาตรฐาน (พักห้องละ 2 ท่าน)

• ค่าอาหารทุกมื้อตามระบุ / ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ

• ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่น   • ค่าพาหนะตลอดการเดินทาง

• ค่าประกันภัยการเดินทาง วงเงิน 1,000,000 บาท ต่อท่าน

• ค่าทำพิธีในพื้นที่จัดพิเศษ พร้อมดอกไม้บูชาในทุกสถานที่

ค่าบริการไม่รวม :

• ค่าทิปไกด์และคนขับรถ ท่านละ 30 USD 

• ค่าทิปหัวหน้าทัวร์  300 บาทต่อท่าน  

• พนักงานบริการยกกระเป๋า ค่าใช้จ่ายอื่นๆ นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในรายการ

• ค่าธรรมเนียมน้ำมันของสายการบิน (ถ้ามี)

• ค่าทำเอกสารผู้ถือต่างด้าว

• ค่าวีซ่าที่มีค่าธรรมเนียมแพงกว่าหนังสือเดินทางไทย

• ค่าน้ำหนักเกินพิกัด 20 กิโลกรัม ต่อท่าน

• ค่าบริการไม่รวมภาษี 7 %  และภาษี หัก ณ ที่จ่าย 3 %

เอกสารที่ใช้ประการกอบขอวีซ่าทางบริษัทฯขอวีซ่าแบบ E-VISA ไม่ต้องเก็บเอกสาร

1. แสกนหน้าพาสปอร์จากตัวจริง มีอายุการใช้งานคงเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน

2. แสกนรูปถ่ายขนาด 2x2 นิ้วแบบสี่เหลี่ยมจัตุรัสเท่านั้น พื้นหลังสีขาวเท่านั้น

3. กรอกรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบฟอร์มที่แนบมาให้โดยสมบูรณ์ครบถ้วนเพราะต้องกรอกผ่านระบบออนไลน์

การชำระเงิน

ครั้งที่ 1 มัดจำภายใน 3 วัน นับจากวันที่จอง ท่านละ 5,000 บาท

ครั้งที่ 2 ชำระ 10000 บาท ภายในวันที่ 1 สิงหาคม 2561

ครั้งที่ 3 ชำระยอดทั้งหมดภายในวันที่ 18 สิงหาคม 2561

บริษัทฯ จะขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำทั้งหมด

เงื่อนไขการยกเลิก

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน   คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด (ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตี มัด

จำกับทางสายการบินหรือกรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำที่พัก โดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือ

ต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้)

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วัน   เก็บค่าใช้จ่าย 5,000 บาท

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-15 วัน เก็บค่าบริการทั้งหมด 100 %

เงื่อนไขต่างๆ

•บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงโปรแกรม ราคา และเงื่อนไขทั้งหมดโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

•บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้

•รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าช้าของสายการบินเหตุการณ์ทางการเมือง และภัยธรรมชาติ ฯลฯ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯโดยจะคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นสำคัญ

•บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมือง ห้ามผู้เดินทางเข้าประเทศเนื่องจาก

มีสิ่งของห้ามนำเข้าประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้องหรือความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสียหรือด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตามที่กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว ทางบริษัทฯ ไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่ว่าจำนวนทั้งหมด หรือ บางส่วน

•รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองที่นั่งบนเครื่อง และโรงแรมที่พักในต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

•บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทย งดออกเอกสารเข้าเมืองให้กับชาวต่างชาติหรือ คนต่างด้าวที่พำนักอยู่ในประเทศไทย

•บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน

•การไม่รับประทานอาหารบางมื้อไม่เที่ยวตามรายการ ไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้เพราะการชำระค่าทัวร์เป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย 

 

ทัวร์คเณศ จตุรถี 2561  ไหว้พระพิฆเนศที่รวยที่สุดในโลก

การชำระเงิน

ครั้งที่ 1 มัดจำภายใน 3 วัน นับจากวันที่จอง ท่านละ 5,000 บาท

ครั้งที่ 2 ชำระ 10000 บาท ภายในวันที่ 1 สิงหาคม 2561

ครั้งที่ 3 ชำระยอดทั้งหมดภายในวันที่ 18 สิงหาคม 2561

บริษัทฯ จะขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำทั้งหมด

 

ค่าบริการรวม :

• ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพฯ-มุมไบ – กรุงเทพฯ  โดยสายการบิน THAI AIRWAYS

• ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง ค่าประกันภัยสายการบิน และค่าวีซ่า

• ค่าที่พักโรงแรม ระดับมาตรฐาน (พักห้องละ 2 ท่าน)

• ค่าอาหารทุกมื้อตามระบุ / ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ

• ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่น   • ค่าพาหนะตลอดการเดินทาง

• ค่าประกันภัยการเดินทาง วงเงิน 1,000,000 บาท ต่อท่าน

• ค่าทำพิธีในพื้นที่จัดพิเศษ พร้อมดอกไม้บูชาในทุกสถานที่

ค่าบริการไม่รวม :

• ค่าทิปไกด์และคนขับรถ ท่านละ 30 USD 

• ค่าทิปหัวหน้าทัวร์  300 บาทต่อท่าน  

• พนักงานบริการยกกระเป๋า ค่าใช้จ่ายอื่นๆ นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในรายการ

• ค่าธรรมเนียมน้ำมันของสายการบิน (ถ้ามี)

• ค่าทำเอกสารผู้ถือต่างด้าว

• ค่าวีซ่าที่มีค่าธรรมเนียมแพงกว่าหนังสือเดินทางไทย

• ค่าน้ำหนักเกินพิกัด 20 กิโลกรัม ต่อท่าน

• ค่าบริการไม่รวมภาษี 7 %  และภาษี หัก ณ ที่จ่าย 3 %

ทัวร์คเณศ จตุรถี 2561  ไหว้พระพิฆเนศที่รวยที่สุดในโลก

 

เงื่อนไขการยกเลิก

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน   คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด (ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตี มัด

จำกับทางสายการบินหรือกรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำที่พัก โดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือ

ต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้)

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วัน   เก็บค่าใช้จ่าย 5,000 บาท

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-15 วัน เก็บค่าบริการทั้งหมด 100 %

เงื่อนไขต่างๆ

•บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงโปรแกรม ราคา และเงื่อนไขทั้งหมดโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

•บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้

•รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าช้าของสายการบินเหตุการณ์ทางการเมือง และภัยธรรมชาติ ฯลฯ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯโดยจะคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นสำคัญ

•บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมือง ห้ามผู้เดินทางเข้าประเทศเนื่องจาก

มีสิ่งของห้ามนำเข้าประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้องหรือความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสียหรือด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตามที่กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว ทางบริษัทฯ ไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่ว่าจำนวนทั้งหมด หรือ บางส่วน

•รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองที่นั่งบนเครื่อง และโรงแรมที่พักในต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

•บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทย งดออกเอกสารเข้าเมืองให้กับชาวต่างชาติหรือ คนต่างด้าวที่พำนักอยู่ในประเทศไทย

•บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน

•การไม่รับประทานอาหารบางมื้อไม่เที่ยวตามรายการ ไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้เพราะการชำระค่าทัวร์เป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย 

 

 

ข้อมูลสำคัญจะถูกส่งไปยังอีเมล์ที่ระบุในแบบฟอร์ม โปรดระบุอีเมล์ที่ใช้งานจริงของคุณ
Booking
 • ระบุวันเดินทาง :
 • ชื่อผู้จอง :
  *
 • อีเมล์
  *
 • เบอร์โทรศัพท์ :
  *
 • รายชื่อผู้โดยสาร :
  ลำดับ ชื่อ-สกุล (ภาษาไทย) ชื่อ-สกุล (ภาษาอังกฤษ) ผู้ใหญ่/เด็ก
  1.
  เพิ่มรายชื่อผู้โดยสาร
 • ความต้องการพิเศษ :
 • รหัสยืนยัน :

การขอวีซ่่า

ทัวร์คเณศ จตุรถี 2561  ไหว้พระพิฆเนศที่รวยที่สุดในโลก

เอกสารที่ใช้ประการกอบขอวีซ่าทางบริษัทฯขอวีซ่าแบบ E-VISA ไม่ต้องเก็บเอกสาร

1. แสกนหน้าพาสปอร์จากตัวจริง มีอายุการใช้งานคงเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน

2. แสกนรูปถ่ายขนาด 2x2 นิ้วแบบสี่เหลี่ยมจัตุรัสเท่านั้น พื้นหลังสีขาวเท่านั้น

3. กรอกรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบฟอร์มที่แนบมาให้โดยสมบูรณ์ครบถ้วนเพราะต้องกรอกผ่านระบบออนไลน์