ทัวร์แสวงบุญอินเดียเนปาล ทัวร์สังเวชนียสถาน ทัวร์สังเวช ทัวร์สังเวช นี ย สถาน ทัวร์สังเวช
โปรแกรมทัวร์
ทัวร์เอเชีย : ทัวร์อินเดีย
BD76-WE: ทัวร์แสวงบุญอินเดีย เนปาล ทัวร์สังเวชนียสถาน ทัวร์แสวงบุญ 4 สังเวชนียสถาน พุทธคยา สถานที่ตรัสรู้ กุสินารา สถานที่ปรินิพพาน ลุมพินี สถานที่ประสูติ สารนาถ สถานที่ปฐมเทศนา พาราณสี แม่น้ำคงคา ราชคฤห์ นาลันทา หลวงพ่อองค์ดำ ไวสาลี สาวัตถี
 • รหัสทัวร์ :
  BD76-WE
 • ราคา :
  ต.ค.- ธ.ค. 62 /59,900
 • ระยะเวลา :
  7 วัน 6 คืน
 • วันเดินทาง :
  ทัวร์แสวงบุญอินเดีย เนปาล ทัวร์สังเวชนียสถาน
  17 – 23 ตุลาคม 62
  4 – 10 ธันวาคม 62
  27 ธันวาคม 62 – 2 มกราคม 63
 • สายการบิน :
  THAI SMILE
 • รายละเอียดเบื้องต้น :
  ทัวร์แสวงบุญอินเดีย เนปาล ทัวร์สังเวชนียสถาน เมืองไวสาลี ชมกูฏาคารศาลาวัดป่ามหาวัน ชมปาวาลเจดีย์ มหาปรินิพพานสถูป มกุฏพันธเจดีย์ ลุมพินีวัน ชมมายาเทวีวิหาร ชมเสาศิลาจารึกที่พระเจ้อโศกมหาราช วัดไทยลุมพินี เมืองพาราณสี วัดไทยสารนาถ สถูปเจาคันธี ธรรมราชิกสถูป มูลคันธกุฏี ธัมเมกขสถูป พิพิธภัณฑ์สารนาถ ล่องเรือในแม่น้ำคงคา พุทธคยา บ้านนางสุชาดา พระพุทธเมตตา มหาเจดีย์พุทธคยา เมืองราชคฤห์ เขาคิชกูฏ วัดเวฬุวนาราม เมืองนาลันทา มหาวิทยาลัยนาลันทา หลวงพ่อองค์ดำ
 • หมายเหตุ :
  ทัวร์แสวงบุญอินเดีย เนปาล ทัวร์สังเวชนียสถาน ลูกค้าจัดกรุ๊ปส่วนตัว กำหนดวันที่เดินทางเองได้ , ราคาทัวร์นี้รวมตั๋วเครื่องบิน ที่พัก อาหาร หรือตามระบุในรายละเอียด
 • Tag :
ดาวน์โหลด แชร์ พิมพ์

 

ทัวร์แสวงบุญอินเดีย เนปาล   ทัวร์สังเวชนียสถาน

พักระดับ 5 ดาว พาราณสี 

ที่พัก ระดับ A CLASS คัดสรรทุกเมืองอย่างดี

 

โปรแกรมทัวร์คลิ๊กค่ะ 

เราจัดเองไม่ได้ส่งต่อที่ไหน

สักการะ 4 สังเวชนียสถาน ณ ประเทศอินเดีย เนปาล

โดยสายการบิน THAI AIRWAYS  บินตรงสู่ เมืองคยา

ลุมพินี ประสูติ พุทธคยา ตรัสรู้ สารนาถ ปฐมเทศนา กุสินารา ปรินิพพาน

ตามรอยบาทพระศาสดาที่ นาลันทา ราชคฤห์ ไวสาลี สาวัตถี

สักครั้งหนึ่งในชีวิต ต้องไป...

 

ขอนำท่านเดินทางกราบสักการะ 4 สังเวชนียสถาน ตามรอยบาทพระศาสดา ณ ประเทศอินเดีย เนปาล 

ดินแดนศักดิ์สิทธิ์ของชาวพุทธ จุดกำเนิดศาสนาพุทธทั่วโลก ตามรอยพระบิดาศาสนาของไทย

ในราคาที่พิเศษสุดๆ คุ้มสุดๆ เพื่อให้ทุกท่านได้ไปแสวงบุญร่วมกัน

ไฮไลท์โปรแกรมที่ไม่ควรพลาด สถานที่สำคัญต่างๆของพุทธศาสนา

              ลุมพินี... สถานที่ประสูติของพระสิทธัตถะราชกุมาร จุดแรกของการกำเนิดผู้ที่ประเสริฐที่สุดในโลก  

              พุทธคยา... สถานที่ตรัสรู้ จุดกำเนิดพระสัมมาสัมพุทธเจ้า  ดินแดนศักดิ์สิทธิ์สะดือโลก

              สารนาถ... ดินแดนกำเนิดพระสงฆ์องค์แรกในพุทธศาสนา จุดปฐมเทศนาครั้งแรกของชาวพุทธ 

              กุสินารา.... นครแห่งมหาปรินิพพาน ที่ถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระ ที่แจกพระบรมสารีริกธาตุ 

              ไวสาลี... เมืองหลวงของอาณาจักรวัชชี เมืองแห่งการปลงอายุสังขารขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า 

              สาวัตถี... เมืองแห่งมหาอุบาสก อุบาสิกา สถานที่พระพุทธเจ้าจำพรรษานานที่สุด

              ราชคฤห์... ดินแดนแห่งการกำเนิดพระสูตร ที่ประชุมสังคายนา เกิดวัดแห่งแรกในพุทธศาสนา 

              นาลันทา... มหาวิทยาลัยอันยิ่งใหญ่แหล่งศึกษาที่เลี่ยงชื่อ มหาวิทยาลัยสงฆ์แห่งแรกของโลก       

 

*** พิเศษ!!! ผ้าห่มพระพุทธเมตตาและพระปางปรินิพพาน ให้คณะได้ทำบุญร่วมกัน***

   **พิเศษ** มีบริการอาหารจีนและอาหารไทย      **พิเศษ** บริการผ้ารองนั่งตลอดทริป

**พิเศษ** หัวหน้าทัวร์ผู้ชำนาญเส้นทาง          **พิเศษ** บริการของว่างทุกวันระหว่างเดินทาง

**พิเศษ** มีพระไทยนำสวดมนต์ นั่งสมาธิ ตลอดทริป

รับเลย หนังสือสวดมนต์ ฉบับตามรอยพระศาสดา อินเดีย เนปาล ท่านละ 1 เล่ม   

*** สุดพิเศษ ** เสริมอาหารไทยทุกมื้อแบบจัดเต็ม!!!

อาหารหลัก : อาทิ น้ำพริก ปลาสลิดทอด ปลาทูทอด น้ำพริกกะปิ ปลาทูน่าผัดพริกใบกะเพรา แกงเขียวหวาน แกงส้มกุ้ง กะเพราปลาหมึก พะแนงไก่ ต้มโคล้งปลากรอบ ทอดมันปลากราย ยำปลากระป๋อง เป็ดพะโล้ หรือขาหมูพะโล้ มาม่า เป็นต้น

เครื่องข้าวต้ม : อาทิ หมูหยอง ไข่เค็ม กุนเชียง ผักกาดดอง ไชโป้วหวานผัดไข่ ปลากรอบ ไข่เจียว หมูเส้นฝอย หอยลายกระป๋อง  ไข่เจียว เป็นต้น

เครื่องดื่ม : กาแฟ โอวัลติน ไมโล น้ำมะตูม น้ำเก๊กฮวย น้ำขิง

ขนมหวาน : บัวลอยเผือก บัวลอยรวมมิตร ขนมจีบ ซาลาเปา เป็นต้น

ตารางกำหนดวันเดินทาง

ตารางกำหนดวันเดินทางและราคา

กำหนดการเดินทาง

ค่าบริการท่านละ

พักเดี่ยว จ่ายเพิ่ม

ขนาดกรุ๊ป

17 – 23 ตุลาคม 62

59,900 บาท

9,500  บาท

10 – 15 ท่าน

4 – 10 ธันวาคม 62

59,900  บาท

9,500  บาท

10 – 15  ท่าน

27 ธันวาคม 62 – 2 มกราคม 63  

59,900  บาท

9,500  บาท

10 - 15  ท่าน

 

โปรแกรมทัวร์คลิ๊กค่ะ 

 

ทัวร์แสวงบุญอินเดีย เนปาล   ทัวร์สังเวชนียสถาน

*** อัตราค่าบริการท่านละ ***

ตารางกำหนดวันเดินทางและราคา

กำหนดการเดินทาง

ค่าบริการท่านละ

พักเดี่ยว จ่ายเพิ่ม

ขนาดกรุ๊ป

17 – 23 ตุลาคม 62

59,900 บาท

9,500  บาท

10 – 15 ท่าน

4 – 10 ธันวาคม 62

59,900  บาท

9,500  บาท

10 – 15  ท่าน

27 ธันวาคม 62 – 2 มกราคม 63  

59,900  บาท

9,500  บาท

10 - 15  ท่าน

 

หมายเหตุ :

1. กรุ๊ปคอนเฟริมออกเดินทาง 10 ท่าน ขึ้นไป มีหัวหน้าทัวร์คนไทยเดินทางไป-กลับ พร้อมคณะ

ค่าบริการรวม :

1. ตั๋วโดยสารเครื่องบินชั้นประหยัดเส้นทาง กรุงเทพฯ- คยา// พาราณสี-กรุงเทพฯ โดยสายการบิน THAI AIRWAYS OPERATE BY THAI SMILE 

2. ค่าภาษีสนามบิน ค่าประกันสายการบินและภาษีน้ำมันของสายการบิน ณ วันที่ 12 มีนาคม 62

3. ค่าโรงแรมที่พัก ตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า (สองท่านต่อหนึ่งห้อง)

4. ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ตามรายการระบุ

5. ค่าอาหารทุกมื้อตามรายการที่ระบุ

6. ค่ารถรับส่งและระหว่างการนำเที่ยวตามรายการระบุ

7. ค่าวีซ่าเข้าประเทศอินเดียและเนปาล

8. หัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย ผู้ชำนาญโปรแกรมดูแลท่านตลอดทริป

9. ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท

10. น้ำดื่มวันละ 2 ขวด /ท่าน/วัน

11. พระวิทยากรบรรยาย

 

ค่าบริการไม่รวม :

1. ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น พนักงานขับรถ 40 เหรียญดอลล่าสหรัฐ/ต่อท่าน

2. ค่าทิปหัวหน้าทัวร์วันละ 400  บาทต่อท่าน

3. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในรายการ

4. ค่าธรรมเนียมน้ำมันของสายการบิน (ถ้ามี)

5. ค่าทำเอกสารผู้ถือต่างด้าว

6. ค่าวีซ่าที่มีค่าธรรมเนียมแพงกว่าหนังสือเดินทางไทย

7. ค่าน้ำหนักเกินพิกัด 20 กิโลกรัม ต่อท่าน

8. ค่าบริการไม่รวมภาษี 7 %  และภาษี หัก ณ ที่จ่าย 3 %

การชำระเงิน

1. ทางบริษัทฯ ขอเก็บเงินค่ามัดจำเป็นจำนวนเงิน 20,000.- บาท ต่อผู้โดยสารหนึ่งท่าน

2. ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทางอย่างน้อย 21 วัน มิฉะนั้นทางบริษัทฯ จะขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำทั้งหมด

ทัวร์แสวงบุญอินเดีย เนปาล   ทัวร์สังเวชนียสถาน

เงื่อนไขการยกเลิก

1. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด (ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตี มัดจำกับทางสายการบินหรือกรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำที่พัก โดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้)

2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-30 วัน เก็บค่าบริการทั้งหมด 100 %

เงื่อนไขต่างๆ

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงโปรแกรม ราคา และเงื่อนไขทั้งหมดโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

2. บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้

3. รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าช้าของสายการบินเหตุการณ์ทางการเมือง และภัยธรรมชาติ ฯลฯ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯโดยจะคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นสำคัญ

4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมือง ห้ามผู้เดินทางเข้าประเทศเนื่องจากมีสิ่งของห้ามนำเข้าประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้องหรือความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสียหรือด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตามที่กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว ทางบริษัทฯ ไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่ว่าจำนวนทั้งหมด หรือ บางส่วน

5. รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองที่นั่งบนเครื่อง และโรงแรมที่พักในต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

6. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทย งดออกเอกสารเข้าเมืองให้กับชาวต่างชาติหรือ คนต่างด้าวที่พำนักอยู่ในประเทศไทย

7. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 10 ท่าน

8. การไม่รับประทานอาหารบางมื้อไม่เที่ยวตามรายการ ไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้เพราะการชำระค่าทัวร์เป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย

ข้อมูลสำคัญจะถูกส่งไปยังอีเมล์ที่ระบุในแบบฟอร์ม โปรดระบุอีเมล์ที่ใช้งานจริงของคุณ
Booking
 • ระบุวันเดินทาง :
 • ชื่อผู้จอง :
  *
 • อีเมล์
  *
 • เบอร์โทรศัพท์ :
  *
 • รายชื่อผู้โดยสาร :
  ลำดับ ชื่อ-สกุล (ภาษาไทย) ชื่อ-สกุล (ภาษาอังกฤษ) ผู้ใหญ่/เด็ก
  1.
  เพิ่มรายชื่อผู้โดยสาร
 • ความต้องการพิเศษ :
 • รหัสยืนยัน :
เวลาท้องถิ่น :
ASI|IN|IN005|GAYA

การขอวีซ่่า

ทัวร์แสวงบุญอินเดีย เนปาล   ทัวร์สังเวชนียสถาน

 

เอกสารที่ใช้ประการกอบขอวีซ่าอินเดียและเนปาล

วีซ่าอินเดีย ขอวีซ่าแบบ E-VISA  

1. พาสปอร์ตตัวจริง มีอายุการใช้งานคงเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน

2. รูปถ่ายขนาด 2 หรือ 1.5  นิ้ว  พื้นหลังสีขาวเท่านั้น

3. กรอกรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบฟอร์มที่แนบมาให้โดยสมบูรณ์ครบถ้วนเพราะต้องกรอกผ่านระบบออนไลน์