ทัวร์ปากีสถาน คาราโครัมไฮเวย์ 10 วัน 8 คืน โดย การบินไทย
โปรแกรมทัวร์
ทัวร์เอเชีย : ทัวร์ปากีสถาน
PKT11SPRING ทัวร์ปากีสถาน คาราโครัมไฮเวย์ 11 วัน 9 คืน TG
 • รหัสทัวร์ :
  PKT11 SPRING
 • ราคา :
  มี.ค.-เม.ย.62/เริ่มต้น49,999บา
 • ระยะเวลา :
  11 วัน 9 คืน
 • วันเดินทาง :
  16-26 มี.ค. 62
  23 มี.ค. - 2 เม.ย. 62
  6-16 เม.ย. 62 ไม่รวมตั๋ว TG
  10-20 เม.ย. 62 ไม่รวมตั๋ว TG
 • สายการบิน :
  การบินไทย
 • รายละเอียดเบื้องต้น :
  อิสลามาบัด – เริ่มต้นคาราโครัมไฮเวย์ – เมืองชีลาส เมืองกิลกิต - เมืองกากูช หุบเขากีเซอร์ – หมู่บ้านกูปิส – ทะเลสาบคาลติ – ทะเลสาบพานเดอร์ – เมืองคาริมาบาด – หุบเขาฮุซ่า ทะเลสาบอัททาบาด – หมู่บ้านกุลมิต - KHUNJERAB NATIONAL PARK - ที่ราบสูงคุนจีราบ – ชายแดนจีน – เมืองพาสสุ ธารน้ำแข็งพาสสุ - หมู่บ้านฮุนซ่า - รังนกอินทรี หุบเขานาการ์ – หุบเขาฮอบเปอร์ – หมู่บ้านฮุนซ่า หุบเขานัลทาร์ – หมู่บ้านกิลกิต : เบชฮาม -ตักศิลา – มัสยิดไฟซอล – อิสลามาบัด
 • หมายเหตุ :
  ลูกค้าจัดกรุ๊ปส่วนตัว กำหนดวันที่เดินทางเองได้ , ราคาทัวร์นี้รวมตั๋วเครื่องบิน ที่พัก อาหาร หรือตามระบุในรายละเอีย
 • Tag :
ดาวน์โหลด แชร์ พิมพ์

ทัวร์ปากีสถาน คาราโครัมไฮเวย์ 11 วัน 9 คืน TG 

เราทำเองไม่ได้ส่งต่อที่ไหน เปิดกรุ๊ปต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 

ดูโปรแกรมคลิ๊ก 

ครั้งหนึ่งในชีวิต หากท่านเดินทางไปท่องเที่ยวทั่วโลกแล้ว ท่านต้องห้ามพลาด ประเทศปากีสถาน ไปแล้วท่านจะหลงรัก ด้วยน้ำจิตน้ำใจที่งดงาม ผู้คนน่ารัก ไม่น่ากลัวอย่างที่สื่อต่างชาติที่เราเคยเห็น มีความปลอดภัยอย่างมากสำหรับนักท่องเที่ยวสักครั้งไปเที่ยวปากีสถานกันนะค่ะ  ทริปการเดินทางสู่ปากีสถาน ถ่ายรูปตามจุดที่งดงาม วิวสวยๆ  มีเยอะมาก  ตลอดเส้นทางของการเดินทางในแต่ละวัน

ฤดูกาลใบไม้ผลิ

การเดินทางเส้นทางนี้เป็นเส้นทางธรรมชาติ สมาชิกผู้เดินทางต้องทำใจ บางครั้งอาจจะมีดินถล่ม หิมะตกหนัก สะพานขาด ปัจจัยต่างๆทำให้เราต้องปรับโปรแกรมท่องเที่ยวต่างๆไปตามสถานการณ์ ปากีสถาน ยังไม่มีโรงแรมระดับดีรองรับการท่องเที่ยวมากนัก โรงแรมที่ใช้เป็นโรงแรมพื้นเมือง สะอาด ปลอดภัย รสชาติอาหารปากีสถานรับรองคนไทยทานได้   

รายละเอียดเที่ยวบิน

วันบิน

เมืองต้นทาง

เมืองปลายทาง

CODE

เที่ยวบิน

เวลาบิน

วันที่ 1

กรุงเทพฯ

อิสลามาบัด

BKK – ISB

TG 349

1900 - 2210

วันที่ 11

อิสลามาบัด

กรุงเทพฯ

ISB – BKK

TG 350

2320 – 0625

ตารางกำหนดวันเดินทางและราคา

กำหนดการเดินทาง

ค่าบริการท่านละ

พักเดี่ยว จ่ายเพิ่ม

ขนาดกรุ๊ป

16-26 มี.ค. 62 

66,999 บาท ต่อท่าน

10,500 บาท

12

23 มี.ค. - 2 เม.ย. 62

66,999 บาท ต่อท่าน

10,500 บาท

12

6-16 เม.ย. 62 ไม่รวมตั๋ว TG   

49,999  บาท ต่อท่าน

10,500 บาท

12

10-20 เม.ย. 62  ไม่รวมตั๋ว TG   

49,999  บาท ต่อท่าน

10,500 บาท

12

 

✳️ฤดูกาลท่องเที่ยวดอกไม้ผลิ ปี 2562  เปิดจองแล้วนะค่ะ✴️

ทริปเดินทาง รับเพียง 12 ท่าน ต่อกรุ๊ป ค่ะ

 

ทัวร์ปากีสถาน คาราโครัมไฮเวย์ 11 วัน 9 คืน TG 

เราทำเองไม่ได้ส่งต่อที่ไหน เปิดกรุ๊ปต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 

ดูโปรแกรมคลิ๊ก 

ทัวร์ปากีสถาน คาราโครัมไฮเวย์ 11 วัน 9 คืน TG 

เราทำเองไม่ได้ส่งต่อที่ไหน เปิดกรุ๊ปต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 

ดูโปรแกรมคลิ๊ก 

ตารางกำหนดวันเดินทางและราคา

กำหนดการเดินทาง

ค่าบริการท่านละ

พักเดี่ยว จ่ายเพิ่ม

ขนาดกรุ๊ป

16-26 มี.ค. 62 

66,999 บาท ต่อท่าน

10,500 บาท

12

23 มี.ค. - 2 เม.ย. 62

66,999 บาท ต่อท่าน

10,500 บาท

12

6-16 เม.ย. 62 ไม่รวมตั๋ว TG   

49,999  บาท ต่อท่าน

10,500 บาท

12

10-20 เม.ย. 62  ไม่รวมตั๋ว TG   

49,999  บาท ต่อท่าน

10,500 บาท

12

 

✳️ฤดูกาลท่องเที่ยวดอกไม้ผลิ ปี 2562  เปิดจองแล้วนะค่ะ✴️

ทริปเดินทาง รับเพียง 12 ท่าน ต่อกรุ๊ป ค่ะ

 

โปรดทำความเข้าใจ : *โปรแกรมสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมะสม  ** โรงแรมในเส้นทางปากีสถาน อาจไม่สะดวกสบายมากนัก แต่เราก็จะเลือกที่พักที่ดีในระดับหนึ่ง อาหารอาจจะมีน้อยอย่างให้เลือกรับประทาน แต่เราก็จะเตรียมวัสถุดิบจากไทย และเครื่องปรุงไปทำอาหารไทยให้ทานกันค่ะ กราบขอบพระคุณลูกค้าทุกท่านที่ไว้วางใจเลือกใช้บริการ บริษัท ธารา อารยะ แทรเวล

อัตราค่าบริการรวม

• ตั๋วโดยสารเครื่องบินชั้นประหยัดเส้นทาง กรุงเทพฯ-อิสลามาบัด-กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย

• ค่าภาษีสนามบิน ค่าประกันสายการบินและภาษีน้ำมันของสายการบิน

• ค่าโรงแรมที่พัก ตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า (สองท่านต่อหนึ่งห้อง)

• ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ตามรายการระบุ

• ค่าอาหารทุกมื้อตามรายการที่ระบุ

• ค่ารถรับส่งและระหว่างการนำเที่ยวตามรายการระบุ

• ค่าวีซ่าเข้าประเทศปากีสถาน

• มัคคุเทศก์ท้องถิ่นภาษาอังกฤษ และหัวหน้าทัวร์คอยดูแลตลอดการเดินทาง

• ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในวงเงินท่านละ 2,000,000 บาท

ค่าบริการไม่รวม

:• ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น พนักงานขับรถ รวม USD 50 ต่อคน และหัวหน้าทัวร์ 500 บาทต่อท่าน

• ค่าใช้จ่ายอื่นๆ นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในรายการ

• ค่าธรรมเนียมน้ำมันของสายการบิน (ถ้ามี)

• ค่าทำเอกสารผู้ถือต่างด้าว

• ค่าวีซ่าที่มีค่าธรรมเนียมแพงกว่าหนังสือเดินทางไทย

• ค่าน้ำหนักเกินพิกัด 20 กิโลกรัม ต่อท่าน

• ค่าบริการไม่รวมภาษี 7 %  และภาษี หัก ณ ที่จ่าย 3 %

การจองทัวร์และการชำระเงิน 

ทางบริษัทฯ ขอเก็บเงินค่ามัดจำเป็นจำนวนเงิน 20,000.- บาท ต่อผู้โดยสารหนึ่งท่าน ส่วนที่เหลือชำระก่อนการ  เดินทางอย่างน้อย 21 วัน มิฉะนั้นทางบริษัทฯ จะขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำทั้งหมด

เงื่อนไขการยกเลิกทัวร์

1. ยกเลิกทัวร์ ก่อนเดินทาง 45 วัน บริษัทคืนเงินให้ทั้งหมด (ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตี มัดจำกับทางสายการบินหรือกรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำที่พัก โดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้)

2. แจ้งยกเลิกทัวร์ ไม่ถึง 30 วันก่อนการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน ทุกกรณี  (เว้นในกรณีที่บริษัทสามารถหาลูกทัวร์มาทดแทนได้ บริษัทจะคืนเงินให้ทั้งหมด หรือ หักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตามจริง)
ความรับผิดชอบ

บริษัทเป็นเพียงตัวแทนการท่องเที่ยว สายการบิน และตัวแทนการท่องเที่ยวในต่างประเทศ ซึ่งไม่อาจรับผิดชอบต่อ

1. ความเสียหายต่างๆ ที่อยู่เหนือการควบคุมของเจ้าหน้าที่บริษัทฯ อาทิ การนัดหยุดงาน การจลาจล เปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาในตารางบิน ภัยธรรมชาติต่างๆ ฯลฯ หรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้น ทั้งทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ จากอุบัติเหตุต่างๆ ฯลฯ
2. การตอบปฏิเสธการเข้าและออกเมืองของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าหรือออกเมือง อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง หรือการถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ

3. ยกเว้นความรับผิดชอบ การเปลี่ยนแปลงจากสายการบินทุกกรณี เช่น การยกเลิกบิน การเปลี่ยนเวลาการบิน เครื่องดีเลย์ กระเป๋าสัมภาระมาไม่ครบ เป็นต้น

4. บริษัทฯ มีสิทธ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
5. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติ และอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทั้งทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ
6. หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะไม่รับผิดชอบค่าบริการที่ ท่านได้ชำระไว้แล้ว ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
7. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
8. รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากที่ได้สำรองที่นั่งบนเครื่องและโรงแรมที่พักในต่างประเทศเป็นที่ เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
9. ราคานี้ติดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋วเครื่องบิน ตามสถานการณ์ดังกล่าว
10. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจาก สายการบิน บริษัทขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯ จะดำเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อื่น ทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้ สำหรับค่าบริการนั้นๆ

11. มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัท ฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสาร ลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯ กำกับเท่านั้น

ทัวร์ปากีสถาน คาราโครัมไฮเวย์ 11 วัน 9 คืน TG 

เราทำเองไม่ได้ส่งต่อที่ไหน เปิดกรุ๊ปต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 

ดูโปรแกรมคลิ๊ก 

ทัวร์ปากีสถาน คาราโครัมไฮเวย์ 11 วัน 9 คืน TG 

เราทำเองไม่ได้ส่งต่อที่ไหน เปิดกรุ๊ปต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 

ดูโปรแกรมคลิ๊ก 

เงื่อนไขการยกเลิกทัวร์

1. ยกเลิกทัวร์ ก่อนเดินทาง 45 วัน บริษัทคืนเงินให้ทั้งหมด (ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตี มัดจำกับทางสายการบินหรือกรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำที่พัก โดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้)

2. แจ้งยกเลิกทัวร์ ไม่ถึง 30 วันก่อนการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน ทุกกรณี  (เว้นในกรณีที่บริษัทสามารถหาลูกทัวร์มาทดแทนได้ บริษัทจะคืนเงินให้ทั้งหมด หรือ หักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตามจริง)
 

ความรับผิดชอบ

บริษัทเป็นเพียงตัวแทนการท่องเที่ยว สายการบิน และตัวแทนการท่องเที่ยวในต่างประเทศ ซึ่งไม่อาจรับผิดชอบต่อ

1. ความเสียหายต่างๆ ที่อยู่เหนือการควบคุมของเจ้าหน้าที่บริษัทฯ อาทิ การนัดหยุดงาน การจลาจล เปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาในตารางบิน ภัยธรรมชาติต่างๆ ฯลฯ หรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้น ทั้งทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ จากอุบัติเหตุต่างๆ ฯลฯ
2. การตอบปฏิเสธการเข้าและออกเมืองของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าหรือออกเมือง อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง หรือการถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ

3. ยกเว้นความรับผิดชอบ การเปลี่ยนแปลงจากสายการบินทุกกรณี เช่น การยกเลิกบิน การเปลี่ยนเวลาการบิน เครื่องดีเลย์ กระเป๋าสัมภาระมาไม่ครบ เป็นต้น

4. บริษัทฯ มีสิทธ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
5. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติ และอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทั้งทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ
6. หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะไม่รับผิดชอบค่าบริการที่ ท่านได้ชำระไว้แล้ว ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
7. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
8. รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากที่ได้สำรองที่นั่งบนเครื่องและโรงแรมที่พักในต่างประเทศเป็นที่ เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
9. ราคานี้ติดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋วเครื่องบิน ตามสถานการณ์ดังกล่าว
10. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจาก สายการบิน บริษัทขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯ จะดำเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อื่น ทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้ สำหรับค่าบริการนั้นๆ

11. มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัท ฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสาร ลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯ กำกับเท่านั้น

ทัวร์ปากีสถาน คาราโครัมไฮเวย์ 11 วัน 9 คืน TG 

เราทำเองไม่ได้ส่งต่อที่ไหน เปิดกรุ๊ปต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 

ดูโปรแกรมคลิ๊ก 

ข้อมูลสำคัญจะถูกส่งไปยังอีเมล์ที่ระบุในแบบฟอร์ม โปรดระบุอีเมล์ที่ใช้งานจริงของคุณ
Booking
 • ระบุวันเดินทาง :
 • ชื่อผู้จอง :
  *
 • อีเมล์
  *
 • เบอร์โทรศัพท์ :
  *
 • รายชื่อผู้โดยสาร :
  ลำดับ ชื่อ-สกุล (ภาษาไทย) ชื่อ-สกุล (ภาษาอังกฤษ) ผู้ใหญ่/เด็ก
  1.
  เพิ่มรายชื่อผู้โดยสาร
 • ความต้องการพิเศษ :
 • รหัสยืนยัน :
เวลาท้องถิ่น :
ASI|PK|PK004|ISLAMABAD

การขอวีซ่่า

ทัวร์ปากีสถาน คาราโครัมไฮเวย์ 11 วัน 9 คืน TG 

เราทำเองไม่ได้ส่งต่อที่ไหน เปิดกรุ๊ปต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 

ดูโปรแกรมคลิ๊ก 

เอกสารการยื่นวีซ่าวีซ่าปากีสถาน (ใช้เวลายื่นวีซ่าประมาณ 1 สัปดาห์ )

กรุณาส่งเอกสารทำวีซ่าก่อนเดินทาง 14 วัน สำหรับวีซ่าปากีสถานลูกค้าทุกท่านต้องเดินทางมาแสดงตัวและจะนัดหมายวันที่ทำวีซ่าให้ทราบอีกครั้งค่ะ   
1. หนังสือเดินทาง/ทั้งเล่มเก่าและเล่มใหม่ (ถ้ามี)/(พร้อมสำเนา)
2. รูปสีพื้นหลังขาว 2 นิ้ว/ 2 ใบ (รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมแว่นถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน)
3. จดหมายรับรองการทำงาน (ภาษาอังกฤษ) ระบุ ตำแหน่ง เงินเดือน และ วันเดือนปี ที่เริ่มเข้าทำงาน (ฉบับจริง)
4. จดหมายชี้แจงการทำงาน (ภาษาอังกฤษ)/(กรณีประกอบอาชีพโดยไม่มีใบทะเบียนการค้า) ระบุ ตำแหน่ง เงินเดือน และ วันเดือนปี ที่เริ่มทำ
5. สำเนาหนังสือรับรองของบริษัท (กรณีเป็นเจ้าของบริษัท)/(แปลเป็นภาษาอังกฤษ) และ หลักฐานการเงินของบริษัท
6. สำเนาบัตรประชาชน
7. สำเนาทะเบียนบ้าน
8. สำเนาสมุดบัญชีออมทรัพย์ส่วนตัว (Update ปัจจุบัน 6 เดือนย้อนหลังถึงปัจจุบัน)
9. สำเนาใบสมรส/ใบหย่า/ใบมรณะ (ถ้ามี)/(แปลเป็นภาษาอังกฤษ)
10. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)/(แปลเป็นภาษาอังกฤษ)
11. สำเนาใบสูติบัตร (กรณีเด็กอายุไม่ถึง 20 ปี)/(แปลเป็นภาษาอังกฤษ)

กรุณาส่งหนังสือเดินทางพร้อมเอกสารมาที่

คุณชนัญชิดา ประชุมพล
บริษัท ธารา อารยะ แทรเวล จำกัด
32/537 หมู่บ้านไพรเวทวิลล่า ซอยนวมินทร์ 135 แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230