ทัวร์ปากีสถาน คาราโครัมไฮเวย์ 10 วัน 8 คืน โดย การบินไทย
โปรแกรมทัวร์
ทัวร์เอเชีย : ทัวร์ปากีสถาน
PKT11 ทัวร์ปากีสถาน คาราโครัมไฮเวย์ 11 วัน 9 คืน TG
 • รหัสทัวร์ :
  PKT11
 • ราคา :
  11 -21 ตุลาคม 60/ 65,900 บาท
 • ระยะเวลา :
  11 วัน 9 คืน
 • วันเดินทาง :
  ทัวร์ปากีสถาน คาราโครัมไฮเวย์ 11 วัน 9 คืน
  11 – 21 ตุลาคม 60
  28 ตุลาคม – 7 พฤศจิกายน 60
  2 – 12 ธันวาคม 60
  27 ธันวาคม 60 - 6 มกราคม 61
 • สายการบิน :
  การบินไทย
 • รายละเอียดเบื้องต้น :
  อิสลามาบัด – เริ่มต้นคาราโครัมไฮเวย์ – เมืองชีลาส เมืองกิลกิต - เมืองกากูช หุบเขากีเซอร์ – หมู่บ้านกูปิส – ทะเลสาบคาลติ – ทะเลสาบพานเดอร์ – เมืองคาริมาบาด – หุบเขาฮุซ่า ทะเลสาบอัททาบาด – หมู่บ้านกุลมิต - KHUNJERAB NATIONAL PARK - ที่ราบสูงคุนจีราบ – ชายแดนจีน – เมืองพาสสุ ธารน้ำแข็งพาสสุ - หมู่บ้านฮุนซ่า - รังนกอินทรี หุบเขานาการ์ – หุบเขาฮอบเปอร์ – หมู่บ้านฮุนซ่า หุบเขานัลทาร์ – หมู่บ้านกิลกิต : เบชฮาม -ตักศิลา – มัสยิดไฟซอล – อิสลามาบัด
 • หมายเหตุ :
  ลูกค้าจัดกรุ๊ปส่วนตัว กำหนดวันที่เดินทางเองได้ , ราคาทัวร์นี้รวมตั๋วเครื่องบิน ที่พัก อาหาร หรือตามระบุในรายละเอียด
 • Tag :
แชร์ พิมพ์

ทัวร์ปากีสถาน 11 วัน  

คณะเดินทาง 9 ท่านขึ้นไป

สนใจติดต่อ พาย 0865651978 line id : pietara

ทริปเน้นเที่ยวถ่ายภาพ แวะจอดถ่ายรูปตามจุดที่สวยงาม ฤดูกาล ใบไม้เปลี่ยนสี

เส้นทางนี้เป็นเส้นทางธรรมชาติ ผู้เดินทางต้องทำความเข้าใจธรรมชาติ บางครั้งอาจจะมีดินถล่ม หิมะตกหนัก สะพานขาด ปัจจัยต่างๆทำให้เราต้องปรับโปรแกรมท่องเที่ยวต่างๆไปตามสถานการณ์

 

รายละเอียดเที่ยวบิน

** ผู้ที่จองตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ กรุณาจองให้มีระยะห่างอย่างน้อย 3-4 ชั่วโมง เพื่อป้องกันเที่ยวบินล่าช้าค่ะ **

เส้นทาง

เที่ยวบิน

เวลาออก

เวลาถึง

Bangkok -Islamabad

TG 349

19.00

22.10

Islamabad- Bangkok

TG 350

23.20

06.25

 
 

ตารางกำหนดวันเดินทางและราคา

กำหนดการเดินทาง

ค่าบริการท่านละ

พักเดี่ยว จ่ายเพิ่ม

ขนาดกรุ๊ป

11 – 21 ตุลาคม 60

68,900 บาท ต่อท่าน

9,000 บาท

10 ท่าน

28 ตุลาคม – 7 พฤศจิกายน 60

68,900 บาท ต่อท่าน

9,000 บาท

10 ท่าน

2 – 12 ธันวาคม 60

68,900 บาท ต่อท่าน

9,000 บาท

10 ท่าน

27 ธันวาคม 60 -  6 มกราคม 61 

69,900 บาท ต่อท่าน

9,000 บาท

10 ท่าน

 
 
 

วันที่หนึ่ง

กรุงเทพ – อิสลามาบัด

16.00  น.

พร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 3 แถว D เคาน์เตอร์ สายการบิน THAI  AIRWAYS เจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการ บนเครื่องมีบริการอาหารค่ะ)

19.00 น.

เดินทางสู่นครอิสลามาบัดด้วยการบินไทย เที่ยวบิน TG 349

22.10 น.

ถึงสนามบินเมืองอิสลามาบัด ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง รับกระเป๋าสัมภาระ

ที่พัก

โรงแรม  Hill View  Hotel  ระดับ 3 ดาว (มี Wi-Fi)  ใกล้กับสนามบิน  พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สอง

อิสลามาบัด – เริ่มต้นคาราโครัมไฮเวย์ –  เมืองชีลาส

เช้า

รับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 1) หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ เมืองชีลาสซึ่งจะใช้เวลาประมาณ 10ชั่วโมงผ่าน Babuser Pass ซึ่งบางช่วงของถนนสายนี้ มีระดับความสูงถึง4,500 เมตร เพื่อเดินทางเชื่อมต่อ ถึง สายคาราโครัมไฮเวย์ เส้นทางถนนที่สูงที่สุดในโลก  เส้นทางนี้เชื่อมประเทศจีนและปากีสถานโดยจะขับผ่านเทือกเขาคาราโครัม ไปจนสุดเขตแดนที่ที่ราบคุนจิราบ ในระดับความสูงที่ 4,693 เมตร (15,397 ฟุต) เหนือระดับน้ำทะเล จากการวัดระดับโดย SRTM และGPS  ผ่าน Kaghan Naran Valleyระหว่างทางชมความงามของทะเลสาบและความเขียวชอุ่มของป่าไม้ที่ยอดเขาปกคลุมด้วยหิมะ โดยรถ วันนี้จะนั่งรถระยะไกลสุดนะคะ (ไม่บินภายในประเทศเนื่องจาก หากไม่ใช่ในช่วงฤดูร้อน มิ.ย.-ก.ย.  โอกาสที่เครื่องบินมีโอกาสยกเลิกบินถึง 70 % เพราะก่อนถึงสนามบินมีภูเขาสูง 7,000-8,000 เมตร ล้อมรอบก่อนลดระดับลง หากอากาศปิดก็เป็นการยากที่จะนำเครื่องบินลง)   ถ้าหากเราตรวจสอบว่าเส้นทาง Naran สามารถเดินทางไปได้ ไม่มีหิมะตกค้างในช่วงจุดสูงสุดของเส้นทางคือ 4,170 เมตร  เราจะใช้เส้นทาง Naran นั้นแทน เพราะระยะทางสั้นกว่าทางคาราโครัมไฮเวย์ ถึง 2-6 ชั่วโมง  

บ่าย

รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 2) อาหารกลางวันช้าหน่อยนะคะ แนะนำให้เตรียมพกขนมว่างติดตัวไปด้วยระหว่างเดินทาง

ค่ำๆ

ถึงเมืองชีลาส รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 3) ที่โรงแรม  

ที่พัก

โรงแรม SHANGRILA CHILAS HOTEL (ไม่มี  Wi-Fi)

วันที่สาม

เมืองชีลาส  – เมืองกิลกิต  - เมืองกากูช

เข้า

รับประทานอาหารเช้า ที่ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 4) หลังอาหารนำท่านเช็คเอาท์ เดินทางสู่ เมืองกัลกิต ระหว่างทางท่านจะได้สัมผัสกับ แนวเทือกเขาคาราโครัมอันยิ่งใหญ่  แวะชมและถ่ายภาพที่จุดตัดของ 3 แนวเทือกเขา 3 แห่ง คือ เทือกเขาคาราโครัม เทือกเขาฮินดูกูช และ เทือกเขาหิมาลัย โดยมีแม่น้ำกิลกิตและ แม่น้ำสินธุ ไหลมาบรรจบกันก่อเกิดเป็นแม่น้ำสินธุ อีกครั้ง เมืองกิลกิต เมืองเอกของปากีสถานแถบเหนือ ของกัลกิต – บัลติสถาน เดินทางต่อไปเมืองกัลกิต  เป็นเมืองสำคัญเมืองหนึ่งบนเส้นทางสายไหมในอดีตที่พุทธศาสนาเผยแผ่มาจากเอเชียใต้ และ เป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางคาราโครัมไฮเวย์ จุดเริ่มแห่งการเดินทาง Trekking Himalayan ranges และ จุดเริ่มต้นของการท่องเทียวคาริมมาบัด หรือ Hunza Valley หรือ การท่องเที่ยว Fairy Meadows หรือ เส้นทางสู่ ชายแดนปากีสถาน – จีนที่ราบสูงคุนจีราบ

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 5)  ที่กัลกิต

บ่ายๆ

นำท่านชม พระพุทธรูป Kargahเป็นพระพุทธรูปที่แกะสลักบนหน้าผา เป็นพระพุทธรูปในสมัยคริสต์ศตวรรษที่ 7 ถูกค้นพบพร้อมกับเจดีย์ 3 องค์ซึ่งสูง 400 เมตรในช่วงปี ค..1938-1939 ห่างออกไปทางทิศตะวันตกของเมืองกัลกิต ประมาณ 10 กิโลเมตร เคยมีตำนานของคนในท้องถิ่นเกี่ยวกับพระพุทธรูปนี้ได้กล่าวถึง ชายผู้หนึ่งได้ปราบผีสาวที่เรียกกันว่า Yakhshini ซึ่งอาศัยอยู่ใน Kargah ลงได้ หลังจากนั้นเดินทางู่เมืองกากูช เมืองเอกของอำเภอกีเซอร์ เมืองที่โอบล้อมด้วยเทือกเขาที่งดงามสุดที่จะบรรยาย ใช้เวลาประมาณ 2-3 ชั่วโมง  

เย็น

รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 6) ที่ห้องอาหารของโรงแรม หลังอาหารพักผ่อนกันตามอัธยาศัย

ที่พัก

โรงแรม  GREEN PALACE HOTEL (มี  Wi-Fi)

วันที่สี่

หุบเขากีเซอร์ – หมู่บ้านกูปิส – ทะเลสาบคาลติ – ทะเลสาบพานเดอร์ – เมืองคาริมาบาด – หุบเขาฮุซ่า

06.00 น.

อรุณสวัสดิ์ยามเช้า รับประทานอาหารเช้า ที่ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 6) หลังอาหารเช็คเอาท์ จากโรงแรม ร

07.00 น.

นำท่านเดินทางเที่ยวและถ่ายภาพ ใบไม้เปลี่ยนสี  ที่หุบเขากีเซอร์ ผ่านหมู่บ้านกูปิส โดยระหว่างทางท่านจะได้สัมผัส กับต้นผลไม้ต่างๆ เช่น แอปปริคอท , เชอร์รี่ , แอปเปิ้ล  เปลี่ยนสีเป็นสีส้ม สีแดง สีเหลือง ทั้งหุบเขา พร้อมกับวิวสายน้ำ สีฟ้าราวกับภาพวาดที่เคลื่อนไหวได้  พร้อมแนวเทือกเขาฮินดูกูชอันยิ่งใหญ่ เทือกเขาฮินดูกูช เป็นเทือกเขาที่ขยายตัวต่อจากเทือกเขาคาราโครัมไปทางตะวันตก มีความยาวประมาณ 800 กิโลเมตร อยู่บริเวณรอยต่อของประเทศปากีสถานกับประเทศอัฟกานิสถาน มียอดเขาสูงที่มากกว่าระดับ 7,000 เมตร ถึง 20 ยอด ยอดเขาที่สูงที่สุดคือยอดเขาติร์อิชเมียร์ในประเทศปากีสถาน เชิงเขาฝั่งตะวันตกของเทือกเขาฮินดูกูช มีทะเลสาบกลุ่มหนึ่ง แอ่งน้ำใสต่อเนื่องกันเป็นสายตามแนวแม่น้ำแบนด์-เออามีร์ ณ ระดับความสูงเกือบ 3,000 เมตร เมื่อถึงทะเลสาบคาลติ เป็นแหล่งน้ำจืดที่อยู่อาศัยของปลาเทราต์ ทะเลสาบตั้งอยู่ ใน หมู่บ้านคาลติกีเซอร์สูง 2,217 เมตรจากระดับน้ำ ทะเลคาลติ มีหุบเขาล้อมรอบและมี ภูมิทัศน์ที่สวยงามมาก น้ำทะเลสาบเป็นสีฟ้าราวกับเอาท้องฟ้าสดใสมาไว้ในทะเลเสาบ ให้อิสระถ่ายภาพตามอัธยาศัย  จากนั้นเดินทางไปเที่ยวและถ่ายภาพที่หุบเขาพานเดอร์ ซึ่งจะได้สัมผัสความงดงามของลำธาร แม่น้ำและแมกไม้ที่สีสันสดใสในช่วงฤดูใบไม้เปลี่ยนสีสัน   แวะชมทะเลสาบพานเดอร์ เป็นอีกหนึ่งทะเลสาบที่ไม่ควรพลาด ความงดงามของธรรมชาติเปรียบเหมือนหญิงสาวที่สวยงามซ่อนอยู่ในบ้านที่รอให้เราได้เดินทางเข้ามายลโฉมและสัมผัสความงดงามแล้วไปบอกต่อ  อิสระถ่ายภาพตามอัธยาศัย สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ หุบเขาพานเดอร์  เที่ยวชมหมู่บ้าน และถ่ายภาพต้นผลไม้ หลากสีสัน มากมาย

บ่าย

รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 7)

 

หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ เมืองคาริมาบาด  ซึ่งเป็นเมืองที่สำคัญของหุบเขาฮุนซ่า สถานที่ที่ว่ากันว่าเป็นแชงกรีล่าที่แท้จริง ในอดีตฮุนซ่าเป็นรัฐอิสระที่มีอำนาจการปกครองตนเองเป็นเวลากว่า 900 ปี ชาวฮุนซ่าส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลามนิกาย Ismaili Shia ใช้ภาษาดั้งเดิมคือ Brushuski แต่ก็สามารถเข้าใจ ภาษาอูรดูและภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี เขตพื้นที่ฮุนซ่า ชมทัศนียภาพของเส้นทางหลวงคาราโครัม ผ่านหุบเขาผลไม้อันอุดมสมบูรณ์ของฮุนซ่าและนาการ์ อันเป็นเมืองโบราณที่ช่อนตัวอยุ่ในหุบเขา ห่างจากมลพิษทั้งปวง ไม่น่าแปลกเลยที่คนในฮุนซ่ามีอายุเฉลี่ยยาวนานมากเป็น อันดับต้น ของโลกถึง 85 ปีคนแก่หลายๆคนมีอายุถึง 120 ปี เพราะเมืองจะถูกโอบล้อมโดยยอดเขาสูงมากมาย ที่มีความสูงมากกว่า 7,000 เมตร พา เที่ยวชมเมืองที่มีสีสันสดใส จากใบไม้เปลี่ยนสี ทั้ง ส้ม เหลือง สายนํ้าฮุนซ่า สีฟ้า ทอดตัวโค้งยาวงดงามราวภาพวาด ขึ้นชมป้อมเมืองโบราณบนเนินเขาบอลติทฟอร์ทอัลทิตที่อดีตมหาราชาแห่งแคว้นฮุนซ่าทรงเคยประทับ สามารถมองเห็นตัวเมืองฮุนซ่า ทั้งเมืองอยู่เบื้อล่าง เป็นเมืองเล็กๆในหุบเขาที่มีบ้านคนเรียงรายตามไหล่เขาสลับกับต้นแอปริคอท พีช เชอรี่ สีชมพูอมขาวราวดอกซากุระบานแข่งกันทั้งหุบเขา

เย็น

รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 8)  ที่ห้องอาหารของโรงแรม  หมายเหตุ  คืนนี้ให้เตรียมกระเป๋าใบเล็กสำหรับเสื้อผ้า 1 ชุดไปพักที่เมือง PASSU กระเป๋าใบใหญ่ฝากไว้ที่โรงแรม

ที่พัก

โรงแรม HUNZA EMBASSY HOTEL  (มี Wi-Fi)  ในคืนที่ฟ้าเปิดๆ จากโรงแรมท่านสามารถตื่นมาถ่ายดาวได้ค่ะ วิวตรงนี้สวยมาก

วันที่ห้า

ทะเลสาบอัททาบาด  – หมู่บ้านกุลมิต - KHUNJERAB NATIONAL PARK - ที่ราบสูงคุนจีราบ – ชายแดนจีน – เมืองพาสสุ

เช้า

อรุณสวัสดิ์ยามเช้า  รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 9) ดื่มดำกับบรรยากาศอันสดชื่นบนยอดเขาดุลเคอร์ จัดว่าเป็นหลังคาของฮุนซ่าบนรังพญาอินทรี ชมแสงแรกของพระอาทิตย์ขึ้นเป็นจุดชมพระอาทิตย์ขึ้นที่สวยที่สุดในโลกแห่งหนึ่ง ให้ท่านได้เก็บภาพบรรยากาศแสงพระอาทิตย์กระทบยอดเขาหิมะ ชมทัศนียภาพของหมู่บ้าน ฮุนช่า ที่อยู่เบื้องล่าง สี เหลืองสลับส้ม มีแม่นํ้าฮุนช่าขนาบรายล้อมด้วยยอดเขาสูงเสียด ฟ้าตระหง่าน โดยรอบโดย ณ จุดนี้ท่านจะได้เห็นยอดเขาที่มีรูปร่างโดดเด่นแปลกตาที่เรียกว่า Lady finger รวมทั้งได้เห็นยอดเขาระดับโลกถึงห้าเขาด้วยกัน ทั้ง Rakaposhi (7788M), Diran (7265M), Golden Peak (7028M) ,Ulter Peak (7388M) และ Mountain Peak  จากนั้นสายๆ นำท่านเดินทางไป ถ่ายภาพ ธารน้ำแข็งพาสสุ  โดยนั่งเรือผ่าน ทะเลสาบอัททาบาด ทะเลสาบนี้มีสีฟ้าสดใสราวกับเทอร์คอยซ์ ผ่านเส้นทางทะเลสาบเนื่องจากไม่สามารถใช้เส้นทางรถได้ เพราะเกิดเหตุการณ์แผ่นดินถล่ม2010ปิดเส้นทางไหลของแม่นํ้าฮุนซ่า ท่านนั่งเรือล่องทะเลสาบเปลี่ยนเป็นบรรยากาศอีกแบบที่ได้เห็นช่องเขาหิมะขาว ตัดกับท้องฟ้าสีฟ้าสดสวยงามตลอดเส้นทางเป็นบรรยากาศที่สวยงาม อีกแบบ จากกราเซียร์กุลคิล ขึ้นถึงฝั่งหมู่บ้านกุลมิต (ใช้เวลานั่งเรือประมาณ 1 ชั่วโมง)

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 10)

บ่าย

หลังอาหาร นำท่านเดินทางไปเที่ยวชมและถ่ายภาพ KHUNJERAB NATIONAL PARK โดยจะนำท่านผ่านที่สูง KHUNJERAB PASS ซึ่งเป็นช่องทางการค้าที่สูงที่สุดในโลก จุดบรรจบแห่งอารยะธรรมโบราณบนเส้นทางสายไหมอันเก่าแก่ ที่นี่คือด่านพรมแดนที่สูงที่สุดในโลก สูงจากระดับนํ้าทะเลกว่า 4,730 เมตร บนเมือกเขาคาราโครัม ซึ่งเดินทางตามแนวเส้นทางสายไหมโบราณที่เชื่อมเอเชียกลางสู่ยุโรป เทือกเขาหิมะสลับซับซ้อนเหมือนสวิสเซอร์แลนด์ และสามารถพบเห็นสัตว์หายาก เช่นตัว Ibex หรือ แพะภูเขา Yak ที่อาศัยอยู่ตามไหล่เขาสูง จนถึงจุดสุดท้ายที่ด่านชายแดนระหว่าง ปากีสถาน และ จีน ก่อนที่จะออกไปยังประเทศจีนบนเส้นทางสายไหมที่ซินเกียง นำท่านถ่ายภาพวิวสวยๆ ระหว่างทาง และชายแดนจีน – ปากีสถาน  สร้างประวัติศาสตร์ให้ตัวท่านเองว่าได้มายืนอยู่ ณ เส้นทางประวัติศาสตร์โลก ลงมาเล่นหิมะกันจนหนำใจบนบรรยากาศเย็นฉํ่า ถ่ายรูปกับยอดเขารายล้อม  สมควรแก่เวลาเดินทางกลับ เมืองพาสสุ

เย็น

รับประทานอาหารเย็นที่ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 11)  หลังอาหารอิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย

ที่พัก

โรงแรม SARAI HOTEL  (ไม่มี Wi-Fi)

วันที่หก

เมืองพาสสุ – ธารน้ำแข็งพาสสุ  -  หมู่บ้านฮุนซ่า  - รังนกอินทรี

เช้า

อรุณสวัสดิ์ยามเช้า รับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 12)  หลังอาหารนำท่านเดินทางถ่ายภาพที่ ธารน้ำแข็งพาสสุ โดยท่านจะต้องเดินเทรคระยะสั้นประมาณ 1 กิโลเมตร แต่คุ้มค่ากับการเดินทางมาชมธารน้ำแข็งพาสสุ ค่ะ  เทือกเขาพาสสุซึ่งมีแนวเขาที่สวยงามประหลาดตา ได้เห็น กราเซียพาสสุที่สวยงาม แวะถ่ายรูปเป็นที่ระลึก ชมทิวทัศน์เทือกเขาหิมะสุดขอบฟ้าสวยงาม  ไกด์ท้องถิ่นแนะนำว่าระหว่างการเดินทางมาชมธารน้ำแข็งพาสสุ ควรเตรียมอุปกรณ์กันหนาวไปด้วยเพราะอากาศค่อนข้างเย็นตั้งแต่นั่งเรือในทะเลสาบอัตตาบัด และลมแรงระหว่างที่เดิน trek ไปชมธารน้ำแข็งดังนั้นเราควรเตรียมพร้อมคะ ปัจจุบันทางการจีนกำลังทำเส้นทางขุดเจาะอุโมงค์ แทนการล่องเรือทะเลสาบอัตตาบัด เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการเดินทางและขนส่งสินค้าข้ามมาจากชายแดนจีนสู่ปากีสถาน   จากนั้นนำท่านแวะถ่ายรูปที่ทะเลสาบโบริท ในประเทศปากีสถาน ที่งดงามดั่งสวรรค์ ทะเลสาบน้ำจืด น้ำสีเขียวดั่งมรกตหยาดฟ้า

สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่กลับฮุนซ่า

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 13) นำท่านเดินทางผ่านหมู่บ้านกุลมิต และ นั่งเรือกลับกลับเส้นทางเดิมผ่านทะเลสาบอัททาบาด และ กลับมายัง ฮุนซ่า แวะชมป้อมอัลทิต ป้อมเมืองโบราณบนเนินเขาบอลทิต ที่อดีตมหาราชาแห่งแคว้นฮุนซา ทรงเคยประทับ สามารถมองเห็นตัวเมืองฮุนซ่า ทั้งเมืองอยู่เบื้อล่าง เป็นเมืองเล็กๆในหุบเขาที่มีบ้านคนเรียงรายตามไหล่เขาสลับกับต้นแอปริคอท พีช เชอรี่ สีชมพูอมขาวราวดอกซากุระบานแข่งกันทั้งหุบเขา  ก่อนที่จะขึ้นไปถ่ายแสงเย็นที่ จุดชมวิว EAGLE’S NEST หรือ รังนกอินทรี

เย็น

รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 14) ที่ห้องอาหารของรีสอร์ท

ที่พัก

โรงแรม EAGLE NEST RESORT  (มี Wi-Fi)  อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย ท่านสามารถถ่ายดาวยามค่ำคืน ได้ที่จุดชมวิว ที่อยู่ใกล้ Eagle Nest  

วันที่เจ็ด

หมู่บ้านฮุนซ่า  – หุบเขานาการ์  – หุบเขาฮอบเปอร์  – หมู่บ้านฮุนซ่า

เช้า

อรุณสวัสดิ์ยามเช้า อิสระถ่ายภาพแสงเช้าตามอัธยาศัย โดยจุดชมวิวนี้ท่านจะสามารถเห็นยอดเขาต่างๆ มากมายรายล้อมเกือบ 360 องศา เช่น ยอดRakaposhi , ยอด Lady Finger , ยอด Diran , ยอด Golden Peak , ยอด Ultra I , ยอด  Ultra II  และ ยอดอื่นๆ ความสูง 6,000 – 8,000 เมตร รายล้อมหุบเขา HUNZA VALLEY สวยงามน่าประทับใจจริงๆค่ะ   จากนั้นมารับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 15) หลังอาหารนำท่านเดินทางถ่ายภาพ ที่ หุบเขานากา ตั้งอยู่ใกล้กับหุบเขากิลกิตมีความสูงจากระดับน้ำทะเลที่ 2,438 เมตร เคยเป็นเมืองหลวงของอดีตรัฐนากา ในอดีตเคยเป็นรัฐที่ปกครองพื้นที่โดยรอบยาวนานถึง 1,200ปีจนกระทั่งล่มสลายลงใน ค.ศ.1974 หุบเขานากา เป็นสถานที่นิยมสำหรับชื่นชมทัศนียภาพของยอดเขาโดยรอบทั้งยอดเขา Rakaposhi ยอดเขา Diran และอื่น ๆ กว่า 30 ยอดเขา นำชมกราเซียฮอปเปอร์ ซึ่งนับเป็นจุดเข้าชมกราเซียที่ใกล้มากท่านจะได้เห็นกราเซียที่สั่งสมกาลเวลามายาวนานจนแทบเปลี่ยนจากนํ้าแข็งกลายเป็นหินซึ่งเห็นได้ จากความเก่าแก่สีออกเทาของกราเซียแห่งนี้ หลังจากชมธารนํ้าแข็งเสร็จ หุบเขาฮอบเปอร์ เต็มไปด้วยธรรมชาติที่สวยงามทั้งยอดเขาสูง ธารน้ำแข็งที่ไหลยาวออกไป และทะเลสาบสีน้ำเงินสวยงาม อันได้แก่ ยอดเขาMair ยอดเขาRush ยอดเขา Kapal มีธารน้ำแข็ง Hoper และ Barpu ที่ช่วยให้ทะเลสาบ Rush ดูสวยงามยิ่งขึ้น  โดยเปลี่ยนเป็นรถจีปเล็ก  

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวันที่ฮุนซ่า (มื้อที่ 16)

บ่าย

นำท่าน ชมป้อมปราการบัลทิตที่มีความเก่าแก่ถึง 750 ปี ซึ่งสร้างโดยเจ้าหญิงแห่งเมืองบอลติสตานภายหลังการอภิเษกสมรสกับเจ้าชายเมืองทุม ประเทศเยอรมัน ป้อมปราการบอลติตแห่งนี้ เป็นอดีตพระราชวังหลวงที่มีสถาปัตยกรรมรูปแบบผสมผสานแบบท้องถิ่นผสมแคชเมียร์และทิเบต ต่อมาพระราชวังแห่งนี้ได้ถูกต่อเติม ขยายส่วนต่างๆมากมาย เช่น ระเบียง หน้าต่าง กำแพงชั้นนอก จนกระทั่งมีรูปแบบดั่งเช่นปัจจุบัน อย่างไรก็ตาม พระราชวังและป้อมปราการโบราณบอลติตได้ถูกทิ้งร้างในช่วงหนึ่งที่มีการย้ายเมืองหลวงมาที่เมืองคาริมาบัด จากนั้นเดินเล่นชมร้านค้าจำหน่ายของที่ระลึกที่ตั้งตลอดแนวบนถนนสายหลักของเมืองตามอัธยาศัย

16.00 น.

กลับมาถ่ายแสงเย็นที่จุดชมวิว Eagle nest  พร้อมรับประทานอาหาร ค่ำที่ โรงแรม  (มื้อที่ 17)

ที่พัก

โรงแรม EAGLE NEST RESORT  (มี Wi-Fi)

วันที่แปด

หมู่บ้านฮุนซ่า  - หุบเขานัลทาร์ – หมู่บ้านกิลกิต

เช้า

อรุณสวัสดิ์ยามเช้า วันนี้ออกเดินทางกันแต่เช้าหน่อยนะคะ  พร้อมรับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม  (มื้อที่ 18) หลังอาหารเช้า อำลาฮุนซ่าเดินทางมายังหุบเขานัลทาร์  ชมธารน้ำแข็งราคาโปชิ  ตั้งอยู่ทางเหนือของเมืองกิลกิต  ราคาโปชิหมายถึง" ที่ปกคลุมด้วยหิมะ ในภาษาท้องถิ่นราคาโปชิยังหมายถึงแม่แห่งสายหมอก เป็นยอดเขาที่สูงเป็นอันดับที่ 27 สูงที่สุดในโลกและเป็นยอดเขาที่สูงเป็นอันดับที่ 12 ในประเทศปากีสถาน ยอดเขาราคาโปชิ ถูกปีนขึ้นครั้งแรกใน ปี 1958 โดย ไมค์ แบงค์ และทอม พัทเตอร์  จากนั้นเดินทางต่อไปยังหุบเขานัลทาร์ เป็น หมู่บ้านป่าสนเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าและยังมีทิวทัศน์ภูเขาที่สวยงาม เทือกเขานัลทาร์ เป็นลานสกี เป็นกีฬาที่นิยมมากๆของผู้คนในแถบนี้มีการแข่งขันสกีที่จัดขึ้นที่นี่เป็นประจำเป็นหนึ่งในเส้นทางสายไหมไปยังประเทศจีน โดยต้องเปลี่ยนเป็นรถจีป เพื่อไปชมความงามของหุบเขานัลทาร์

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 19)

บ่าย

หลังอาหารกลางวันนำท่านเที่ยวชม หุบเขานัลทาร์ สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับมาพัก ที่กิลกิต

เย็น

รับประทานอาหารค่ำ (มื้อที่ 20) ที่ห้องอาหารของโรงแรม  หลังอาหารอิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย

ที่พัก

โรงแรม เมือง Gilgit  (มี Wi-Fi)

วันที่เก้า

  หมู่บ้านกิลกิต – เบชฮาม

เช้า

อรุณสวัสดิ์ยามเช้า วันนี้ออกเดินทางกันแต่เช้าหน่อยนะคะ  พร้อมรับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม  (มื้อที่ 21) หลังอาหารเช้านำท่านเดินทางต่อ ระหว่างทางแวะถ่ายภาพที่จุดชมวิวยอดเขา NANGA PHARBAT เป็นภูเขาที่สูงที่สุดเป็นอันดับ 9 ของโลก 8,126 เมตร ( 26,660 ฟุต) เหนือระดับน้ำทะเล มันเป็นตัวเชื่อมระหว่างเทือกเขาหิมาลัยทางตะวันตกรอบแม่น้ำสินธุสู่ที่ราบของปากีสถาน ยอดเขานานกาพาร์บาทถูกขนานนามว่าเป็นภูเขาแห่งนักฆ่า  จากนั้นเดินทางผ่านเส้นทางคาราโครัมไฮเวย์เส้นเดิม ผ่านจุดตัดของเทือกเขาหิมาลัย เทือกเขาคาราโครัม และ เทือกเขาฮินดูกูช

11.00

รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 22) ที่โรงแรม Shangrila Chilas   

บ่าย

เดินทางต่อไปยังเมืองเบชาม (ใช้เวลาประมาณ 6-7 ชั่วโมง) 

หมายเหตุ หากเช็คเส้นทาง Naran ว่าสามารถเดินทางไปได้ คืนนี้เราจะกลับไปพักที่โรงแรม ใน อิสลามาบัดได้ทันคะ หรือ เส้นทาง Naran เดินทางไม่ได้ เราจะต้องพักค้างคืนที่เมือง Besham ค่ะ

ค่ำ

ถึงเมืองเบชาม เข้าพักที่โรงแรม PTDC (เป็นโรงแรมที่ดีที่สุดในแถบนั้น มี Wi-Fi)   รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 23)  ที่ห้องอาหารของโรงแรม อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย 

ที่พัก

โรงแรม PTDC (มี Wi-Fi)

วันที่สิบ

เบชฮาม  -ตักศิลา – มัสยิดไฟซอล – อิสลามาบัด – กรุงเทพฯ

เช้า

อรุณสวัสดิ์ยามเช้า รับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 23)   หลังอาหารเช้านำท่านเดินทางต่อ

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 24)  ที่ร้านอาหาร 

บ่ายๆ

นำท่านเดินทางต่อชมเมืองโบราณ ตักศิลา  เป็นเมืองที่ได้รับมรดกโลก อายุกว่า 3,000 ปี   เมื่อเปิดตำราพุทธศาสนา เช่น ชาดกและพระสูตรต่างๆ หรือแม้แต่นิทานพื้นบ้าน คาดว่าชื่อเมือง ตักศิลา น่าจะเป็นที่เคยผ่านหูผ่านตากันมาบ้าง โดยเมืองดังกล่าวโดดเด่นในฐานะแหล่งศิลปะวิทยาการของชมพูทวีปยุคโบราณ ดังจะเห็นจากการที่มีบุคคลสำคัญในพุทธศาสนาหลายท่านเป็นบัณฑิตจากสถาบันแห่งนี้ ไม่ว่าจะเป็น ท่านชีวกโกมารภัจจ์ แพทย์ประจำพระองค์ของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระเจ้าปเสนธิโกศล ผู้ปกครองแคว้นโกศล ซึ่งเป็นหนึ่งในองค์อัครศาสนูปถัมภกของพุทธศาสนา หรือแม้แต่มหาโจรองคุลีมาล ผู้ซึ่งต่อมาดวงตาได้เห็นธรรมและสำเร็จเป็นพระอรหันต์ ชื่อเสียงในด้านนี้เองทำให้ตักศิลากลายเป็นเสมือนเมืองในตำนาน  ปัจจุบันตักศิลาอยู่ในเขตราวัณปิณฑีของมณฑลปัญจาบของปากีสถาน และอยู่ห่างจากกรุงอิสลามาบัด เมืองหลวง ออกไปทางตะวันตกเฉียงเหนือเพียงประมาณ 30 กิโลเมตร แม้ว่าปัจจุบันตักศิลาอาจเป็นเพียงตำนาน แต่ความสำคัญในฐานะเป็นจุดนัดพบทางวัฒนธรรมระหว่างโลกตะวันออกและตะวันตก รวมถึงความรุ่งเรืองในด้านศิลปะวิทยาการและความสำคัญทางด้านพุทธศาสนา  จากนั้นนำท่านถ่ายภาพที่มัสยิด มัสยิดไฟซอล เป็นมัสยิดที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของปากีสถานและเอเชียใต้ ตั้งอยู่ในกรุงอิสลามมาบัด สร้างเสร็จสมบูรณ์ในปี 1986 มันถูกออกแบบโดยชาวตุรกี จะมีรูปร่างเหมือนเต็นท์เบดูอินในทะเลทราย มัสยิดแห่งนี้ได้ตั้งชื่อเพื่อให้เกียรติแก่กษัตริย์ Faisal bin Abdul Aziz ภายในสามารถจุคนได้กว่า 100,000 คน พร้อมทั้งอีกราว 200,000 คน สำหรับลานกว้างภายนอกและที่

เย็น

รับประทานอาหารค่ำ (มื้อที่ 23)   

19.30 น.

สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่สนามบินเมืองอิสลามาบัด

23.20 น.

เหินฟ้ากลับกรุงเทพด้วยเที่ยวบิน TG 350

วันที่สิบเอ็ด

กรุงเทพฯ

06.25 น.

เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

หมายเหตุ : **  โปรแกรมสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมะสม  ** โรงแรมในเส้นทางปากีสถาน อาจไม่สะดวกสบายมากนัก แต่เราก็จะเลือกที่พักที่ดีในระดับหนึ่ง อาหารอาจจะมีน้อยอย่างให้เลือกรับประทานแต่เราก็จะเตรียมเครื่องปรุงไปทำอาหารไทยให้ทานกันค่ะ **

 Have A Good Trip 

กราบขอบพระคุณลูกค้าทุกท่านที่ไว้วางใจเลือกใช้บริการ บริษัท ธารา อารยะ แทรเวล 

*** อัตราค่าบริการท่านละ ***

กำหนดการเดินทาง

ค่าบริการท่านละ

พักเดี่ยว จ่ายเพิ่ม

ขนาดกรุ๊ป

11 – 21 ตุลาคม 60

68,900 บาท ต่อท่าน

9,000 บาท

10 ท่าน

28 ตุลาคม – 7 พฤศจิกายน 60

68,900 บาท ต่อท่าน

9,000 บาท

10 ท่าน

2 – 12 ธันวาคม 60

68,900 บาท ต่อท่าน

9,000 บาท

10 ท่าน

27 ธันวาคม 60 -  6 มกราคม 61 

69,900 บาท ต่อท่าน

9,000 บาท

10 ท่าน

 

 

อัตราค่าบริการนี้รวม   

1.ค่าตั๋วเครื่องบิน TG กรุงเทพ-อิสลามาบัด  // อิสลามาบัด – กรุงเทพฯ 

2.ค่าวีซ่าปากีสถาน มูลค่า 1,300  บาท  

3.ค่าที่พัก จำนวน 9  คืน เส้นทางนี้โรงแรมธรรมดาพื้นเมืองสะอาดปลอดภัยพอใช้ได้

4.ค่าอาหารตามรายการที่ระบุ

5.ค่ารถ / ยานพาหะนะที่ใช้ในการเดินทางในปากีสถาน

6.ค่าไกด์ท้องถิ่น  / หัวหน้าทัวร์ไทย  

7.ค่าประกันเดินทาง  ทุนประกัน 1,000,000 บาท(เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

1.ค่าใช้จ่ายอื่นๆ นอกเหนือรายการ เช่น ค่าเครื่องดื่ม มินิบาร์ ค่าโทรศัพท์ ที่ใช้ที่โรงแรม หรือ อื่นๆ  ค่าซักรีด เป็นต้น

2.ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น และคนขับรถ / ค่าทิปเด็กยกกระเป๋า  วันละ 5 USD รวม 10 วัน  50 USD / ท่าน

3.ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย วันละ 50 บาท รวม 10 วัน  500 บาท / ท่าน

4.ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 และ  ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3  กรณีที่ต้องการใยเสร็จรับเงินเต็มรูปแบบ

5.ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่อาจเกิดขึ้นโดยไม่ได้คาดการณ์

 

การจองทัวร์และการชำระเงิน 

1.วางมัดจำท่านละ   10,000 บาท

2.ส่วนที่เหลือชำระก่อนเดินทาง 21  วัน หรือจะชำระครั้งเดียวทั้งหมด  

หมายเหตุ : ทุกครั้งที่ท่านโอนเงิน กรุณาแฟกซ์ใบโอนเงินและระบุโปรแกรมทัวร์ แจ้งชื่อผู้เดินทาง มาที่เบอร์แฟกซ์  :  02-9488401 หรือที่อีเมล์ taraarryatravel@gmail.com 

เงื่อนไขการยกเลิกทัวร์

1. ยกเลิกทัวร์ ก่อนเดินทาง 30 วัน บริษัทคืนเงินให้ทั้งหมด (ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตี มัดจำกับทางสายการบินหรือกรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำที่พัก โดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้)

2. แจ้งยกเลิกทัวร์อย่างน้อย 15 วัน ก่อนวันเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำในทุกกรณี
3  แจ้งยกเลิกทัวร์ระหว่าง 7 - 14 วัน ก่อนวันเดินทาง บริษัทฯ คืนเงินลูกค้าจำนวน  20 % ของราคาทัวร์
4. แจ้งยกเลิกทัวร์ ไม่ถึง 7 วันก่อนการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน ทุกกรณี 
 (เว้นในกรณีที่บริษัทสามารถหาลูกทัวร์มาทดแทนได้ บริษัทจะคืนเงินให้ทั้งหมด หรือ หักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตามจริง)
5.  ก่อนเดินทาง 7 วัน หากท่านไม่โอนเงินค่าทริปส่วนที่เหลือ ถือว่าท่านสละสิทธิ์ในการเดินทาง

ความรับผิดชอบ

บริษัทเป็นเพียงตัวแทนการท่องเที่ยว สายการบิน และตัวแทนการท่องเที่ยวในต่างประเทศ ซึ่งไม่อาจรับผิดชอบต่อ

1. ความเสียหายต่างๆ ที่อยู่เหนือการควบคุมของเจ้าหน้าที่บริษัทฯ อาทิ การนัดหยุดงาน การจลาจล เปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาในตารางบิน ภัยธรรมชาติต่างๆ ฯลฯ หรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้น ทั้งทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ จากอุบัติเหตุต่างๆ ฯลฯ
2. การตอบปฏิเสธการเข้าและออกเมืองของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าหรือออกเมือง อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง หรือการถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ

3. ยกเว้นความรับผิดชอบ การเปลี่ยนแปลงจากสายการบินทุกกรณี เช่น การยกเลิกบิน การเปลี่ยนเวลาการบิน เครื่องดีเลย์ กระเป๋าสัมภาระมาไม่ครบ เป็นต้น

4. บริษัทฯ มีสิทธ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
5. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติ และอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทั้งทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ
6. หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะไม่รับผิดชอบค่าบริการที่ ท่านได้ชำระไว้แล้ว ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
7. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
8. รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากที่ได้สำรองที่นั่งบนเครื่องและโรงแรมที่พักในต่างประเทศเป็นที่ เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
9. ราคานี้ติดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋วเครื่องบิน ตามสถานการณ์ดังกล่าว
10. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจาก สายการบิน บริษัทขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯ จะดำเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อื่น ทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้ สำหรับค่าบริการนั้นๆ

11. มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัท ฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสาร ลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯ กำกับเท่านั้น

ข้อมูลสำคัญจะถูกส่งไปยังอีเมล์ที่ระบุในแบบฟอร์ม โปรดระบุอีเมล์ที่ใช้งานจริงของคุณ
Booking
 • ระบุวันเดินทาง :
 • ชื่อผู้จอง :
  *
 • อีเมล์
  *
 • เบอร์โทรศัพท์ :
  *
 • รายชื่อผู้โดยสาร :
  ลำดับ ชื่อ-สกุล (ภาษาไทย) ชื่อ-สกุล (ภาษาอังกฤษ) ผู้ใหญ่/เด็ก
  1.
  เพิ่มรายชื่อผู้โดยสาร
 • ความต้องการพิเศษ :
 • รหัสยืนยัน :
เวลาท้องถิ่น :
ASI|PK|PK004|ISLAMABAD

การขอวีซ่่า

เอกสารการยื่นวีซ่าวีซ่าปากีสถาน (ใช้เวลายื่นวีซ่าประมาณ 1 สัปดาห์ )

กรุณาส่งเอกสารทำวีซ่าก่อนเดินทาง 21 วัน สำหรับวีซ่าปากีสถานลูกค้าทุกท่านต้องเดินทางมาแสดงตัวและจะนัดหมายวันที่ทำวีซ่าให้ทราบอีกครั้งค่ะ   
1. หนังสือเดินทาง/ทั้งเล่มเก่าและเล่มใหม่ (ถ้ามี)/(พร้อมสำเนา)
2. รูปสีพื้นหลังขาว 2 นิ้ว/ 2 ใบ (รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมแว่นถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน)
3. จดหมายรับรองการทำงาน (ภาษาอังกฤษ) ระบุ ตำแหน่ง เงินเดือน และ วันเดือนปี ที่เริ่มเข้าทำงาน (ฉบับจริง)
4. จดหมายชี้แจงการทำงาน (ภาษาอังกฤษ)/(กรณีประกอบอาชีพโดยไม่มีใบทะเบียนการค้า) ระบุ ตำแหน่ง เงินเดือน และ วันเดือนปี ที่เริ่มทำ
5. สำเนาหนังสือรับรองของบริษัท (กรณีเป็นเจ้าของบริษัท)/(แปลเป็นภาษาอังกฤษ) และ หลักฐานการเงินของบริษัท
6. สำเนาบัตรประชาชน
7. สำเนาทะเบียนบ้าน
8. สำเนาสมุดบัญชีออมทรัพย์ส่วนตัว (Update ปัจจุบัน 6 เดือนย้อนหลังถึงปัจจุบัน)
9. สำเนาใบสมรส/ใบหย่า/ใบมรณะ (ถ้ามี)/(แปลเป็นภาษาอังกฤษ)
10. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)/(แปลเป็นภาษาอังกฤษ)
11. สำเนาใบสูติบัตร (กรณีเด็กอายุไม่ถึง 20 ปี)/(แปลเป็นภาษาอังกฤษ)

กรุณาส่งหนังสือเดินทางพร้อมเอกสารมาที่

คุณชนัญชิดา ประชุมพล
บริษัท ธารา อารยะ แทรเวล จำกัด
32/537 หมู่บ้านไพรเวทวิลล่า ซอยนวมินทร์ 135 แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230