ทัวร์อิหร่าน ธารยะธรรมเปอร์เซีย
โปรแกรมทัวร์
ทัวร์เอเชีย : ทัวร์อิหร่าน
IR8-W5 ทัวร์อิหร่าน อารยะธรรมเปอร์เซีย 9 วัน 6 คืน
 • รหัสทัวร์ :
  IR8-W5
 • ราคา :
  เม.ย.-ธค.62/72,900 บาท
 • ระยะเวลา :
  9 วัน 6 คืน
 • วันเดินทาง :
  8 – 16 เมษายน 62/15 – 23 เมษายน 62
  24 มิถุนายน – 2 กรกฎาคม 62/8 – 16 กรกฎาคม 62
  15 – 23 กรกฎาคม 62/12 -20 สิงหาคม 62
 • สายการบิน :
  Mahan Air
 • รายละเอียดเบื้องต้น :
  ทัวร์อิหร่าน อารยะธรรมเปอร์เซีย เตหะราน ชีราซ อีสฟาฮาน คาซาน
  เปอร์เซโพลิส เนโครโพลิส วิหารแว้ง หมู่บ้านแอบยาเนห์
 • หมายเหตุ :
  ทัวร์อิหร่าน,แพ็คเก็จทัวร์อิหร่าน,รับจัดทัวร์อิหร่าน,กรุ๊ปเหมา กรุ๊ปส่วนตัว ลูกค้าสามารถกำหนดวันที่เดินทางได้เอง, ราคาทัวร์อิหร่าน รวมตั๋วเครื่องบิน ที่พัก อาหาร หรือตามระบุในรายละเอียดที่ลูกค้าต้องการ
 • Tag :
ดาวน์โหลด แชร์ พิมพ์

ทัวร์อิหร่าน อารยะธรรมเปอร์เซีย

9 วัน 6 คืน

ดูโปรแกรมคลิ๊ก

อิหร่าน ดินแดนแห่งความยิ่งใหญ่ของเปอร์เซีย

เตหะราน  ชีราซ    อีสฟาฮาน  เมย์บอด คาซาน 

เปอร์เซโพลิส  เนโครโพลิส  วิหารแว้ง หมู่บ้านแอบยาเนห์

บินตรงสู่อิหร่านด้วยสายการบินแห่งชาติอิหร่าน มาฮาน แอร์

ทำไมต้องจองทัวร์อิหร่านกับเรา

1.ทำเองไม่ได้ส่งต่อที่ไหน

2.คัดโรงแรมที่พักแบบดี คัดสรรแบบฉบับของสายธารอารยะธรรม

3.แจกซิมอินเตอร์เนตท่านละ 1 ซิม

4.น้ำดื่มไม่จำกัด

5.มีเสริมอาหารไทยแสนอร่อย

*** สุดพิเศษ *** เสริมอาหารไทยทุกมื้อ

อาทิ น้ำพริก ปลาสลิดทอด ปลาทูทอด น้ำพริกกะปิ ปลาทูน่าผัดพริกใบกะเพรา แกงเขียวหวานแกงส้ม พะแนงไก่ ต้มโคล้งปลากรอบ ทอดมันปลากราย ยำปลากระป๋อง มาม่า เครื่องข้าวต้มหมูหยอง ไข่เค็ม กุนเชียง ผักกาดดอง ไชโป้วหวานผัดไข่ ปลากรอบ ไข่เจียว หมูเส้นฝอยหอยลายกระป๋อง กาแฟ โอวัลติน ไมโล น้ำมะตูม น้ำเก๊กฮวย น้ำขิง ขนมหวานบัวลอย เป็นต้น

อิหร่าน หรือ เปอร์เซีย มีชื่ออย่างเป็นทางการว่า สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน   ประเทศอิหร่านเป็นที่ตั้งของอารยธรรมเก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก เริ่มต้นด้วยการตั้งราชอาณาจักรก่อนเอลามและเอลามใน 3200–2800 ปีก่อน ค.ศ. ชาวมีดส์ (Medes) อิหร่านรวบรวมพื้นที่เป็นจักรวรรดิแห่งแรก ๆ ใน 625 ปีก่อน ค.ศ. หลังจากนั้นมีดส์กลายเป็นชาติวัฒนธรรมและการเมืองที่ครอบงำในภูมิภาค อิหร่านเรืองอำนาจถึงขีดสุดระหว่างจักรวรรดิอะคีเมนิดซึ่งพระเจ้าไซรัสมหาราชทรงก่อตั้งใน 550 ปีก่อน ค.ศ. ซึ่งเมื่อแผ่อาณาเขตไพศาลที่สุดนั้นล้วนกินส่วนสำคัญของโลกโบราณ ตั้งแต่บางส่วนของคาบสมุทรบอลข่าน (เธรซ มาซิโดเนีย บัลแกเรีย พีโอเนีย) และยุโรปตะวันออกทางทิศตะวันตก จดลุ่มแม่น้ำสินธุทางทิศตะวันออก ทำให้เป็นจักรวรรดิใหญ่สุดในโลกในขณะนั้น จักรวรรดิล่มสลายใน 330 ปีก่อน ค.ศ. ให้หลังการพิชิตของอเล็กซานเดอร์มหาราช จักรวรรดิพาร์เธียกำเนิดขึ้นจากเถ้าถ่านแล้วต่อด้วยราชวงศ์แซสซานิดใน ค.ศ. 224 ซึ่งอิหร่านกลายเป็นชาตินำในโลกอีกครั้ง ร่วมกับจักรวรรดิโรมัน-ไบแซนไทน์ เป็นเวลากว่าสี่ศตวรรษ       

ทัวร์อิหร่าน อารยะธรรมเปอร์เซีย

9 วัน 6 คืน

ดูโปรแกรมคลิ๊ก

 

ตารางวันเดินทาง

วันเดินทาง

จำนวน/ กรุ๊ป

ราคา

พักเดี่ยว

8 – 16 เมษายน 62

6

72,900 บาท

10,000 บาท

15 – 23 เมษายน 62

6

72,900 บาท

10,000 บาท

24 มิถุนายน – 2 กรกฎาคม 62

6

72,900 บาท

10,000 บาท

8 – 16 กรกฎาคม 62

6

72,900 บาท

10,000 บาท

15 – 23 กรกฎาคม 62

6

72,900 บาท

10,000 บาท

12 -20 สิงหาคม 62

6

72,900 บาท

10,000 บาท

14 – 22 ตุลาคม 62

6

72,900 บาท

10,000 บาท

2 – 10 ธันวาคม 62

6

72,900 บาท

10,000 บาท

23 -31 ธันวาคม 62

6

72,900 บาท

10,000 บาท

 

 

*** ราคาและรายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะของเงินบาทที่ไม่คงที่ / การเปลี่ยนแปลงเวลาของสายการบิน / สภาวะทางอากาศซึ่งการเปลี่ยนแปลงนี้ ทางบริษัทฯจะยึดถือผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ ***

 

ค่าทัวร์รวม :

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ โดยสายการมาฮานแอร์ ชั้นประหยัด น้ำหนักไม่เกิน 30 กิโลกรัม
 • ค่าตั๋วเครื่องบิน ภายในประเทศ น้ำหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม
 • ค่าโรงแรมที่พัก ระดับมาตรฐาน (พักห้องละ 2 ท่าน)
 • ค่าอาหารทุกมื้อตามระบุ
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในโปรแกรม
 • ค่าพาหนะในการนำเที่ยว ตลอดการเดินทาง
 • ค่าวีซ่าประเทศอิหร่าน
 • ค่าหัวหน้าทัวร์ที่คอยบริการและดูแลตลอดการเดินทาง และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น

P ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท

ค่าทัวร์ไม่รวม :

 • ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น, คนขับรถพนักงานบริการ ท่านละ 45 ดอลลาร์ตลอดการเดินทาง
 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ 900 บาท/ท่าน (ตลอดการเดินทาง)
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มในห้องพัก และค่าอาหารที่สั่งมาในห้องพักค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในร้านอาหารนอกเหนือจากที่ทางบริษัทจัดให้ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณีพิเศษ เช่น หากท่านทานได้เฉพาะอาหารทะเลเพียงอย่างเดียว ท่านต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม
 • ค่าทำหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต)
 • ค่าจัดทำเอกสาร และค่าธรรมเนียมวีซ่าของคนต่างด้าว
 • ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางที่เกินกว่าสายการบินกำหนด
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าธรรมเนียมน้ำมันของสายการบิน (หากมีการปรับขึ้น)

ทัวร์อิหร่าน อารยะธรรมเปอร์เซีย

9 วัน 6 คืน

ดูโปรแกรมคลิ๊ก

ทัวร์อิหร่าน อารยะธรรมเปอร์เซีย

9 วัน 6 คืน

ดูโปรแกรมคลิ๊ก

 

 

การชำระเงิน

1. ทางบริษัทฯ ขอเก็บเงินค่ามัดจำเป็นจำนวนเงิน 20,000.- บาท ต่อผู้โดยสารหนึ่งท่าน

2. ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทางอย่างน้อย 21 วัน มิฉะนั้นทางบริษัทฯ จะขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำทั้งหมด

 

เงื่อนไขการยกเลิก

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด (ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตี มัดจำกับทางสายการบินหรือกรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำที่พัก โดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้)

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน เก็บค่าบริการทั้งหมด 100 %

เงื่อนไขต่างๆ

•บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงโปรแกรม ราคา และเงื่อนไขทั้งหมดโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

•บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้

•รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าช้าของสายการบินเหตุการณ์ทางการเมือง และภัยธรรมชาติ ฯลฯ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯโดยจะคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นสำคัญ

•บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมือง ห้ามผู้เดินทางเข้าประเทศเนื่องจากมีสิ่งของห้ามนำเข้าประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้องหรือความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสียหรือด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตามที่กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว ทางบริษัทฯ ไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่ว่าจำนวนทั้งหมด หรือ บางส่วน

•รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองที่นั่งบนเครื่อง และโรงแรมที่พักในต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

•บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทย งดออกเอกสารเข้าเมืองให้กับชาวต่างชาติหรือ คนต่างด้าวที่พำนักอยู่ในประเทศไทย

•บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 6  ท่าน

•การไม่รับประทานอาหารบางมื้อไม่เที่ยวตามรายการ ไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้เพราะการชำระค่าทัวร์เป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย 

 

 

ข้อมูลสำคัญจะถูกส่งไปยังอีเมล์ที่ระบุในแบบฟอร์ม โปรดระบุอีเมล์ที่ใช้งานจริงของคุณ
Booking
 • ระบุวันเดินทาง :
 • ชื่อผู้จอง :
  *
 • อีเมล์
  *
 • เบอร์โทรศัพท์ :
  *
 • รายชื่อผู้โดยสาร :
  ลำดับ ชื่อ-สกุล (ภาษาไทย) ชื่อ-สกุล (ภาษาอังกฤษ) ผู้ใหญ่/เด็ก
  1.
  เพิ่มรายชื่อผู้โดยสาร
 • ความต้องการพิเศษ :
 • รหัสยืนยัน :
เวลาท้องถิ่น :
MEA|IR|IR026|TEHRAN

การขอวีซ่่า

ทัวร์อิหร่าน อารยะธรรมเปอร์เซีย

9 วัน 6 คืน

ดูโปรแกรมคลิ๊ก

 

เอกสารในการใช้ยื่นวีซ่า :ไม่ต้องโชว์ตัวค่ะ

1.    หนังสือเดินทาง (Passport) ที่มีอายุการใช้งานเหลือไม่ต่ำกว่า 6 เดือน

2.    รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว พื้นหลังเป็นสีขาวเท่านั้น จำนวน 2 ใบ

3. กรอกข้อมูลส่วนตัวในแบบฟอร์มขอวีซ่า (บริษัทจะส่งให้ท่าน ณ วันที่ทำการจองทัวร์)