ทัวร์แสวงบุญอินเดียเนปาล ทัวร์สังเวชนียสถาน ทัวร์แสวงบุญอินเดีย
โปรแกรมทัวร์
ทัวร์เอเชีย : ทัวร์อินเดีย
IN76-8M ทัวร์แสวงบุญอินเดียเนปาลพม่า 7 วัน 6 คืน ทัวร์สังเวชนียสถาน ทัวร์แสวงบุญอินเดีย เนปาล ทัวร์สังเวชนียสถาน ทัวร์แสวงบุญ 4 สังเวชนียสถาน พุทธคยา สถานที่ตรัสรู้ กุสินารา สถานที่ปรินิพพาน ลุมพินี สถานที่ประสูติ สารนาถ สถานที่ปฐมเทศนา พาราณสี แม่น้ำค
 • รหัสทัวร์ :
  IN76-8M
 • ราคา :
  29 ธ.ค.61-4 ม.ค. 62 / 43,999.-
 • ระยะเวลา :
  7 วัน 6 คืน
 • วันเดินทาง :
  ทัวร์แสวงบุญอินเดียเนปาลราคาถูก ทัวร์สังเวชนียสถานราคาถูก
  29 ธ.ค.61-4 ม.ค. 62 / 43,999.-
 • สายการบิน :
  เมียนมาร์แอร์เวย์
 • รายละเอียดเบื้องต้น :
  ทัวร์แสวงบุญอินเดียเนปาลราคาถูก ทัวร์สังเวชนียสถานราคาถูก มหาปรินิพพานสถูป มกุฏพันธเจดีย์ ลุมพินีวัน ชมมายาเทวีวิหาร ชมเสาศิลาจารึกที่พระเจ้อโศกมหาราช วัดไทยลุมพินี เมืองพาราณสี วัดไทยสารนาถ สถูปเจาคันธี ธรรมราชิกสถูป มูลคันธกุฏี ธัมเมกขสถูป พิพิธภัณฑ์สารนาถ ล่องเรือในแม่น้ำคงคา พุทธคยา บ้านนางสุชาดา พระพุทธเมตตา มหาเจดีย์พุทธคยา เมืองราชคฤห์ เขาคิชกูฏ วัดเวฬุวนาราม เมืองนาลันทา มหาวิทยาลัยนาลันทา หลวงพ่อองค์ดำ
 • หมายเหตุ :
  ทัวร์แสวงบุญอินเดียเนปาลราคาถูก ทัวร์สังเวชนียสถานราคาถูก ลูกค้าจัดกรุ๊ปส่วนตัว กำหนดวันที่เดินทางเองได้ , ราคาทัวร์นี้รวมตั๋วเครื่องบิน ที่พัก อาหาร หรือตามระบุในรายละเอียด
 • Tag :
ดาวน์โหลด แชร์ พิมพ์

ทัวร์แสวงบุญอินเดีย เนปาล   ทัวร์สังเวชนียสถาน แวะเที่ยวย่างกุ้ง สักการะพระเจดีย์ชเวดากอง และเทพทันใจ

สักการะ 4 สังเวชนียสถาน ณ ประเทศอินเดีย เนปาล

ลุมพินี(ประสูติ) พุทธคยา(ตรัสรู้) สารนาถ(ปฐมเทศนา) กุสินารา(ปรินิพพาน)

ตามรอยบาทพระศาสดาที่ 

สักครั้งหนึ่งในชีวิตต้องไป ต้องไป...

 

ขอนำท่านเดินทางกราบสักการะ 4 สังเวชนียสถาน ตามรอยบาทพระศาสดา ณ ประเทศอินเดีย เนปาล 

ดินแดนศักดิ์สิทธิ์ของชาวพุทธ จุดกำเนิดศาสนาพุทธทั่วโลก ตามรอยพระบิดาศาสนาของไทย

ในราคาที่พิเศษสุดๆ คุ้มสุดๆ เพื่อให้ทุกท่านได้ไปแสวงบุญร่วมกัน

ไฮไลท์โปรแกรมที่ไม่ควรพลาด สถานที่สำคัญต่างๆของพุทธศาสนา

ลุมพินี... สถานที่ประสูติของพระสิทธัตถะราชกุมาร จุดแรกของการกำเนิดผู้ที่ประเสริฐที่สุดในโลก 

พุทธคยา... สถานที่ตรัสรู้ จุดกำเนิดพระสัมมาสัมพุทธเจ้า  ดินแดนศักดิ์สิทธิ์สะดือโลก

สารนาถ... ดินแดนกำเนิดพระสงฆ์องค์แรกในพุทธศาสนา จุดปฐมเทศนาครั้งแรกของชาวพุทธ 

กุสินารา.... นครแห่งมหาปรินิพพาน ที่ถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระ ที่แจกพระบรมสารีริกธาตุ 

ไวสาลี... เมืองหลวงของอาณาจักรวัชชี เมืองแห่งการปลงอายุสังขารขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า 

ย่างกุ้ง ......กราบขอพรพระมหาเจดีย์ชเวดากอง ขอพรเทพทันใจ  เทพกระซิบ สักการะเจดีย์โบตะทาวน์        

*** พิเศษ!!! ผ้าห่มพระพุทธเมตตาและพระปางปรินิพพาน ให้คณะได้ทำบุญร่วมกัน***

   **พิเศษ** มีบริการอาหารจีนและอาหารไทย      

**พิเศษ** บริการผ้ารองนั่งตลอดทริป

**พิเศษ** หัวหน้าทัวร์ผู้ชำนาญเส้นทาง          

**พิเศษ** บริการของว่างทุกวันระหว่างเดินทาง

รับเลย หนังสือสวดมนต์ ฉบับตามรอยพระศาสดา อินเดีย เนปาล ท่านละ 1 เล่ม   

*** สุดพิเศษ ** เสริมอาหารไทยทุกมื้อแบบจัดเต็ม!!!

             อาทิ น้ำพริก ปลาสลิดทอด ปลาทูทอด น้ำพริกกะปิ ปลาทูน่าผัดพริกใบกะเพรา แกงเขียวหวาน แกงส้ม

           พะแนงไก่ ต้มโคล้งปลากรอบ ทอดมันปลากราย ยำปลากระป๋อง มาม่า เครื่องข้าวต้ม หมูหยอง ไข่เค็ม

           กุนเชียง ผักกาดดอง ไชโป้วหวานผัดไข่ ปลากรอบ ไข่เจียว หมูเส้นฝอย หอยลายกระป๋อง

          กาแฟ โอวัลติน ไมโล น้ำมะตูม น้ำเก๊กฮวย น้ำขิง ขนมหวานบัวลอย เป็นต้น

        ตารางรายละเอียดเที่ยวบิน บิน อังคาร พฤหัส เสาร์

วันที่

เส้นทาง

เที่ยวบิน

เวลาออก

เวลาถึง

วันที่ 1

กรุงเทพฯ – ย่างกุ้ง

8M 336

1040

1125

วันที่ 1

ย่างกุ้ง  – คยา

8M 601

1235

1350

วันที่ 6

คยา – ย่างกุ้ง

8M 602

1450

1810

วันที่ 7

ย่างกุ้ง – กรุงเทพฯ

8M 331

1630

1815

 

ตารางกำหนดวันเดินทาง

กำหนดการเดินทาง

ค่าบริการท่านละ

พักเดี่ยว จ่ายเพิ่ม

ขนาดกรุ๊ป

29 ธันวาคม 61  - 4 มกราคม 62

43,999 บาท ต่อท่าน

7,500 บาท

20 ท่าน

 

 

ทัวร์แสวงบุญอินเดียเนปาลพม่า  

ทัวร์สังเวชนียสถาน  

*** อัตราค่าบริการท่านละ ***

กำหนดการเดินทาง

ค่าบริการท่านละ

พักเดี่ยว จ่ายเพิ่ม

ขนาดกรุ๊ป

29 ธันวาคม 61  - 4 มกราคม 62

43,999 บาท ต่อท่าน

7,500 บาท

20 ท่าน

ค่าบริการรวม :

ตั๋วโดยสารเครื่องบินชั้นประหยัดเส้นทาง กรุงเทพฯ-ย่างกุ้ง–คยา-ย่างกุ้ง-กรุงเทพฯ โดยสายการบินเมียนมาร์แอร์เวย์
ค่าภาษีสนามบิน ค่าประกันสายการบินและภาษีน้ำมันของสายการบิน ณ วันที่ 10 สิงหาคม 2561
ค่าโรงแรมที่พัก ตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า 2 – 3 ท่านต่อหนึ่งห้อง
ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ตามรายการระบุ
ค่าอาหารทุกมื้อตามรายการที่ระบุ
ค่ารถรับส่งและระหว่างการนำเที่ยวตามรายการระบุ
ค่าวีซ่าเข้าประเทศอินเดียและประเทศเนปาล 
หัวหน้าทัวร์จากเมืองไทยและมัคคุเทศก์ ผู้ชำนาญโปรแกรมดูแลท่านตลอดทริป
ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
น้ำดื่มวันละ 2 ขวด /ท่าน/วัน
พระวิทยากรบรรยาย

ค่าบริการไม่รวม :

ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น พนักงานขับรถ  35 เหรียญดอลล่าสหรัฐ 

ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ รวม 350 บาทต่อท่าน 
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในรายการ
ค่าธรรมเนียมน้ำมันของสายการบิน (ถ้ามี) 
ค่าทำเอกสารผู้ถือต่างด้าว
ค่าวีซ่าที่มีค่าธรรมเนียมแพงกว่าหนังสือเดินทางไทย
ค่าน้ำหนักเกินพิกัด 20 กิโลกรัม ต่อท่าน
ค่าบริการไม่รวมภาษี 7 %  และภาษี หัก ณ ที่จ่าย 3 %

ทัวร์แสวงบุญอินเดียเนปาลพม่า 

ทัวร์สังเวชนียสถาน  

เงื่อนไขการยกเลิก
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน  คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด (ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตี มัดจำกับทางสายการบินหรือกรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำที่พัก โดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้)
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 5,000 บาท
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-15 วัน เก็บค่าบริการทั้งหมด 100 %
เงื่อนไขต่างๆ
•บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงโปรแกรม ราคา และเงื่อนไขทั้งหมดโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
•บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
•รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าช้าของสายการบินเหตุการณ์ทางการเมือง และภัยธรรมชาติ ฯลฯ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯโดยจะคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
•บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมือง ห้ามผู้เดินทางเข้าประเทศเนื่องจากมีสิ่งของห้ามนำเข้าประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้องหรือความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสียหรือด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตามที่กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว ทางบริษัทฯ ไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่ว่าจำนวนทั้งหมด หรือ บางส่วน
•รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองที่นั่งบนเครื่อง และโรงแรมที่พักในต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
•บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทย งดออกเอกสารเข้าเมืองให้กับชาวต่างชาติหรือ คนต่างด้าวที่พำนักอยู่ในประเทศไทย
•บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน
•การไม่รับประทานอาหารบางมื้อไม่เที่ยวตามรายการ ไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้เพราะการชำระค่าทัวร์เป็นไปในลักษณะเหมจ่าย                                                           

•ค่าบริการไม่รวมภาษี 7 %  และภาษี หัก ณ ที่จ่าย 3 %

ข้อมูลสำคัญจะถูกส่งไปยังอีเมล์ที่ระบุในแบบฟอร์ม โปรดระบุอีเมล์ที่ใช้งานจริงของคุณ
Booking
 • ระบุวันเดินทาง :
 • ชื่อผู้จอง :
  *
 • อีเมล์
  *
 • เบอร์โทรศัพท์ :
  *
 • รายชื่อผู้โดยสาร :
  ลำดับ ชื่อ-สกุล (ภาษาไทย) ชื่อ-สกุล (ภาษาอังกฤษ) ผู้ใหญ่/เด็ก
  1.
  เพิ่มรายชื่อผู้โดยสาร
 • ความต้องการพิเศษ :
 • รหัสยืนยัน :
เวลาท้องถิ่น :
ASI|IN|IN005|GAYA

การขอวีซ่่า

ทัวร์แสวงบุญอินเดียเนปาลพม่า  

ทัวร์สังเวชนียสถาน 

เอกสารที่ใช้ประการกอบขอวีซ่าอินเดียและเนปาล

วีซ่าอินเดีย ขอวีซ่าแบบ E-VISA  

1. พาสปอร์ตตัวจริง มีอายุการใช้งานคงเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน

2. รูปถ่ายขนาด 2 หรือ 1.5  นิ้ว  พื้นหลังสีขาวเท่านั้น

3. กรอกรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบฟอร์มที่แนบมาให้โดยสมบูรณ์ครบถ้วนเพราะต้องกรอกผ่านระบบออนไลน์