ทัวร์เนปาล ทัวร์เนปาลราคาถูก เนปาล เที่ยวเนปาล ทัวร์เนปาล เนปาล เที่่ยวเนปาล ทริปเนปาล โปร
โปรแกรมทัวร์
ทัวร์เอเชีย : ทัวร์เนปาล
NP5-TG : ทัวร์เนปาล 5 วัน 4 คืน
 • รหัสทัวร์ :
  NP5-TG
 • ราคา :
  17-21 ต.ค.60 / 38,900 บาท
 • ระยะเวลา :
  5 วัน 4 คืน
 • วันเดินทาง :
  ทัวร์เนปาล 5 วัน 4 คืน
  17-21 ต.ค.60/2-6 ธ.ค. 2560
  29 ธันวาคม 60 – 2 มกราคม 61
 • สายการบิน :
  การบินไทย มีบินภายในประเทศ 1 ไฟร็ท
 • รายละเอียดเบื้องต้น :
  ทัวร์เนปาล 5 วัน 4 คืน ทัวร์เนปาล นำท่านชมสถูปสวะยัมภูนาถ จัตุรัสกาฐมาณฑุ ดูร์บาร์และพระราชวังหนุมานโธกาหอพสันตปุร์ นมัสการเทพธิดากุมารี กาฐมาณฑป วังหนุมานโธกา วัดฑเลจู เมืองโภครา ล่องเรือชมทะเลสาบเฟวา ยอดเขามัจฉาปูชเร เทือกเขาอรรณาปุรณะ วัดบาราฮิ ซารางก็อต วัดของเทพธิดาบินดาบาซินี ศูนย์อพยพชาวทิเบต แม่น้ำเซติ เมืองปักตะปุร์ ประตูทองคำพระราชวัง 55 พระแกล วัดมณฑปญาฏะโปละ ยอดเขาดุลิเคล วัดชางกู นารายัณ เมืองลลิตปูร์หรือเมืองปะฏัน ย่านทาเมล สถูปโพธินาถ
 • หมายเหตุ :
  ทัวร์เนปาล 5 วัน 4 คืน ลูกค้าจัดกรุ๊ปส่วนตัว กำหนดวันที่เดินทางได้เอง , ราคาทัวร์นี้รวมตั๋วเครื่องบิน ที่พัก อาหาร หรือตามระบุในรายละเอียด
 • Tag :
แชร์ พิมพ์

ทัวร์เนปาล 5 วัน 4 คืน

ที่สุดของโลกดูยอดเขาเอเวอเรสท์ต้องที่นี่เท่านั้น ..เนปาล

ดินแดนศรัทธาเทพเจ้าฮินดู  หุบเขามรดกโลกกาฐมาณฑุ

กาฐมาณฑุ(เมืองหลวงที่โอบล้อมด้วยเทือกเขาหิมาลัย) โภครา  ปาทัน (เมืองพุทธตระกูลศากยะ) ปัคตาปูร์ (เมืองชาวพื้นเมืองเนวารี)

ธารา อารยะ แทรเวล ขอนำท่านเดินทางสู่ดินแดนที่โอบล้อมด้วยเทือกเขาหิมาลัยอันบริสุทธิ์ งดงาม หุบเขาแห่งมรดกโลกที่ยังคงมีชีวิตชีวานั่นคือหุบเขากาฐมาณฑุ สัมผัสอารยธรรมอันยาวนานและความงดงามของวัด วัง แบบทั้งฮินดู พุทธแบบมหายานตันตระวัชรยาน ซึ่งเป็นแบบเฉพาะของประเทศเนปาล พร้อมสัมผัสวิถีชีวิตที่เรียบง่ายของชาวเนวารีที่มีจิตมิตรไมตรีที่มีน้ำใจ ดินแดนที่ถูกขนานนามจากทั่วโลกว่าเป็นมงกุฎของโลกเพราะมียอดเขาเอเวอร์เรสที่สูงที่สุดในโลก ดินแดนที่นักพิชิตยอดเขาต่างฝันที่จะเดินทางมา เนปาล เป็น 1 ในประเทศท่องเที่ยวที่ไม่ควรพลาด เนปาลได้ขึ้นชื่อว่าเป็นดินแดนแห่งศรัทธาทวยเทพ .. เปิดประตูสู่เนปาล

**พิเศษ** มีบริการอาหารจีนและอาหารไทย

**พิเศษ** เสริมอาหารไทยทุกมื้อแบบจัดเต็ม

**พิเศษ** พักโรงแรมระดับ 4 ดาว

**พิเศษ** หัวหน้าทัวร์ผู้ชำนาญเส้นทาง

**พิเศษ** บินการบินไทย

**พิเศษ** บริการอาหารว่างแสนอร่อยระหว่างเดินทาง

**พิเศษ** เข้าชมวัดชางกู นารายัณ วัด แห่งเทพวิษณุที่เก่าแก่ที่สุดในกาฐมาณฑุ

**พิเศษ** ชมระบำพื้นเมืองเนปาลพร้อมบริการอาหารพื้นเมือง

ตารางเที่ยวบิน

วันบิน

เมืองต้นทาง

เมืองปลายทาง

CODE

เที่ยวบิน

เวลาบิน

วันที่ 1

กรุงเทพฯ

กาฐมาณฑุ

BKK – KTM

TG 319

10.15 – 12.25

วันที่ 3

โภครา

กาฐมาณฑุ

PKR – KTM

 

 

วันที่ 5

กาฐมาณฑุ

กรุงเทพฯ

KTM – BKK

TG 320

13.30 – 18.15

 

ตารางวันเดินทาง

วันที่

ราคา/ผู้ใหญ่

พักเดี่ยว

จำนวน/กรุ๊ป

 17 - 21 ต.ค.60/2-6 ธ.ค. 2560

38,900.- บาท

8,500 บาท

16 – 20  ท่าน

29 ธันวาคม 60 – 2 มกราคม 61

40,900.- บาท

8,500 บาท

16 – 20  ท่าน

 

โปรดทำความเข้าใจและยอมรับเงื่อนไข

กรุ๊ปคอนเฟริมออกเดินทาง 15 ท่าน ขึ้นไป มีหัวหน้าทัวร์คนไทยเดินทางไป-กลับ พร้อมคณะ หากคณะเดินทาง 10-14 ท่าน ออกเดินทาง ไม่มีหัวหน้าทัวร์คนไทย

หากต้องการ หัวหน้าทัวร์คนไทย ทางบริษัทฯ ขอเก็บเพิ่ม 3,000 บาท/ท่าน

 

*** สุดพิเศษ *** เสริมอาหารไทยทุกมื้อ

อาทิ น้ำพริก ปลาสลิดทอด ปลาทูทอด น้ำพริกกะปิ ปลาทูน่าผัดพริกใบกะเพรา แกงเขียวหวานแกงส้ม พะแนงไก่ ต้มโคล้งปลากรอบ ทอดมันปลากราย ยำปลากระป๋อง มาม่า เครื่องข้าวต้มหมูหยอง ไข่เค็ม กุนเชียง ผักกาดดอง ไชโป้วหวานผัดไข่ ปลากรอบ ไข่เจียว หมูเส้นฝอยหอยลายกระป๋อง กาแฟ โอวัลติน ไมโล น้ำมะตูม น้ำเก๊กฮวย น้ำขิง ขนมหวานบัวลอย เป็นต้น

 

รายละเอียดการเดินทาง

วันแรก             กรุงเทพฯ   เมืองกาฐมาณฑุ ประเทศเนปาล

08.00 น.

คณะเดินทางพบกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 2 – 3 เคาน์เตอร์ D สำหรับเช็คอินกรุ๊ป สายการบินไทย เจ้าหน้าที่บริษัทฯ ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกแก่ท่าน บริการอาหารว่างขนมปังแสนอร่อย + น้ำดื่ม 1 ขวดเล็กค่ะ

10.35 น.

ออกเดินทางสู่เมืองกาฐมาณฑุ ประเทศเนปาล  โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 319 (อาหารกลางวันบริการบนเครื่องบิน) เวลาช้ากว่าประเทศไทย 1.15 ชั่วโมง

12.45 น.

ถึงท่าอากาศยานตรีภูวัน ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและรับสัมภาระ นำท่านเข้าสู่โรงแรม

บ่าย

นำท่านเดินทางไปชม สถูปสวะยัมภูนาถ หรือ วัดลิง จุดชมวิวหุบเขากาฐมาณฑุ สร้างขึ้นในรัชสมัยของพระเจ้ามานะเทวะ องค์สถูป มีอายุ 2,000 กว่าปี องค์สถูปเป็นทรงโอคว่ำขนาดใหญ่ที่มีสีขาวนวลเหลือง เหนือทรงโอคว่ำขึ้นไปเป็นแทนบัลลังก์สี่เหลี่ยมทั้งสี่ด้านมีภาพเขียนสี “ดวงตาแห่งปัญญา” ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโกในปี พ.ศ.2522 ชมวัดธิเบต วัดฮินดู ประทักษิณองค์สถูปขอพรให้ชีวิตมีความเจริญรุ่งเรือง  ชมจัตุรัสกาฐมาณฑุ ดูร์บาร์และพระราชวังหนุมานโธกาหอพสันตปุร์ ในอดีตใช้เป็นที่ประกอบพิธีกรรมอันสำคัญในราชวงศ์และพระราชพิธีเสด็จออกชมการสวนสนาม นมัสการเทพธิดากุมารี ณ วังกุมารี ที่ประทับของเทพธิดากุมารี ตัวแทนแห่งเทวีพรหมจารีย์ที่ถือกำเนิดในโลกมนุษย์ มีหน้าที่ทำพิธีบูชาเทพธิดาแห่งเตาไฟหรือเทพธิดาแห่งการดำรงชีพ ซึ่งถือเป็นเทพธิดายุคโบราณของศาสนาฮินดู กาฐมาณฑป สร้างขึ้นในตอนต้นศตวรรษที่ 12 เชื่อว่าสร้างขึ้นจากต้นไม้เพียงต้นเดียว และเป็นที่มาของชื่อเมืองกาฐมาณฑุ วังหนุมานโธกา ด้านหน้ามีรูปปั้นหนุมานตั้งบนแท่นสูงคอยรักษาประตูทางเข้าพระราชวังวัดฑเลจูสร้างถวายแด่เทวีฑเลจูภาวณีเทพประจำองค์พระมหากษัตริย์

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำที่ร้านอาหาร พร้อมชมระบำพื้นเมืองเนปาล

พักที่

โรงแรม HIMALAYA HOTEL /GOKARNA FOREST RESORT  ระดับ 4 ดาวพื้นเมือง หรือระดับใกล้เคียง

วันที่สอง     เมืองกาฐมาณฑุ ประเทศเนปาล  เมืองโภครา โดยรถ

โปรดเตรียมกระเป๋าใบเล็กเพื่อใส่เสื้อผ้า 2 ชุดสำหรับไปเมืองโภครา ชุดนอน 1 ชุด ชุดใส่วันกลับ 1ชุด กระเป๋าใบใหญ่เจ้าหน้าที่บริษัทฯจะนำไปฝากไว้ที่โรงแรมในเมืองกาฐมาณฑุ รับคืนเมื่อกลับมาจากเมืองโภคราเนื่องจากสายการบินภายในประเทศเป็นเครื่องบินขนาดเล็ก 18 ที่นั่งและ 30 ที่นั่ง

เช้า

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม เดินทางสู่เมืองโภครา  หุบเขาโปขระ โภครา หรือโพคาร เป็นเมืองแห่งมนต์เสน่ห์ท่ามกลางวงล้อมของหุบเขาอรรณาปูรณะ อยู่สูงจากระดับน้ำทะเล 827 เมตร และเป็นจุดชมความงดงามของเทือกเขาหิมาลัยได้ใกล้ที่สุด เนื่องจากห่างจากบริเวณเทือกเขาแค่ 30 กิโลเมตร  ที่นี่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมของเนปาลในการเริ่มต้นเดินทางผจญภัยและล่องแพมีทั้งทะเลสาบพีวาและยอดเขามัจฉาปูชเรที่สูงเด่นตระหง่าน (6,977 เมตร เหนือระดับน้ำทะเล) เป็นฉากหลังของหุบเขาแห่งนี้ ก่อเกิดเป็นสภาพแวดล้อมที่เงียบสงบและมีมนต์ขลัง หุบเขาที่อยู่รายล้อมโปขระเปรียบเสมือนบ้านของหมู่ไม้ที่ขึ้นอยู่ขนัดแน่น มีแม่น้ำที่ไหลเชี่ยวกราก ทะเลสาบใสแจ๋ว และทิวทัศน์ของเทือกเขาหิมาลัยที่มีชื่อเสียงของโลก นอกจากนี้ยังเป็นสถานที่ในฝันของนักท่องเที่ยวที่ชอบการผจญภัย โดยเฉพาะที่นี่เป็นจุดเริ่มต้นการเดินขึ้นเขาเพื่อพิชิตยอดเขาที่สูงที่สุดในโลก ซึ่งก็คือเอเวอรเรสต์   เมืองนี้ตั้งอยู่ห่างจากกรุงกาฐมาณฑุไปทางทิศตะวันตก 200 กิโลเมตร โดยสามารถไปได้ทั้งทางอากาศและทางรถยนต์จากกาฐมาณฑุและเมืองไภราพ ทั้งยังเป็นเมืองชายแดนติดกับประเทศอินเดียอีกด้วย โปขระเป็นเมืองท่องเที่ยวยอดนิยมอันดับ 2 รองจากกาฐมาณฑุจากที่นี่จะสามารถมองเห็นทิวทัศน์ที่งดงามของเธาละคีรี มนะสลู มัจฉาปูชเร  และยอดเขาอรรณาปุรณะ  ทั้ง 5 ยอด

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร ริเวอร์ไซด์ สปริง รีสอร์ท ระหว่างทาง

บ่าย

นำท่านล่องเรือชมทะเลสาบเฟวา ทะเลสาบน้ำจืดขนาดใหญ่เป็นอันดับ 2 ของประเทศเนปาล หากอากาศดีท่านสามารถเห็นยอดเขามัจฉาปูชเรที่สูง 6,993 เมตรเหนือระดับน้ำทะเลและเป็นส่วนหนึ่งของเทือกเขาอรรณาปุรณะ รอบๆทะเลสาบสัมผัสกับความหลากหลายของพืชพันธุ์ดอกไม้ ต้นไม้นานาชนิด ล่องเรือไปเรื่อยๆ ถึงเกาะกลางทะเลสาบ ชมวัดบาราฮิ สักการะเทพธิดาอจิมา เทพธิดาที่ศักดิ์สิทธิ์ในเมืองโภครา ทุกวันเสาร์จะมีการบูชายัญสัตว์ แด่เทพธิดา

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำที่โรงแรม

พักที่

พักที่โรงแรม GRANDE HOTEL   ระดับ 4 ดาวพื้นเมือง หรือระดับใกล้เคียง

วันที่สาม       ยอดเขาซารางก็อต   เมืองกาฐมาณฑุ   โดยเครื่องบินภายในประเทศ  ยอดเขานากาก็อต 

ตี 4

นำท่านเดินทางสู่ เขาซารางก็อต เพื่อชมพระอาทิตย์ยามเช้าและยอดเขามัจฉาปูชเรหรือยอดเขาหางปลา  ยอดเขาอรรณาปุรณะ ทั้ง 5 ยอดยอดเขาอรรณาปุรณะ 1 สูงเป็นอันดับ 10 ของโลก และวิวของเทือกเขาหิมาลัยที่งดงามเก็บภาพประทับใจตามอัธยาศัย เทือกเขาอันนะปุรณะ (Annapurna Massif) เป็นส่วนหนึ่งของเทือกเขาหิมาลัยด้านตะวันตก ในประเทศเนปาล ซึ่งประกอบด้วยยอดเขาสูงเกินกว่า 7,200 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล ถึง 6 ยอด ที่มีชื่อเสียงที่สุดคือ ยอดเขาอันนะปุรณะ 1 (Annapurna I) ยอดเขาสูงอันดับ 10 ของโลก หนึ่งใน 14 ยอดเขาที่สูงเกิน 8 พันเมตร คือมีความสูงถึง 8,091 เมตร นอกจากนี้ในทิวเขาอันนะปุรณะ มียอดเขาซารังโกต (Sarangkot) สูง 1,592 เมตรจากระดับน้ำทะเล ซึ่งเป็นจุดชมพระอาทิตย์ขึ้น ที่ได้รับการยกย่องว่าสวยที่สุดแห่งหนึ่งของโลกชื่อ "อันนะปูรณา" เป็นภาษาสันสกฤต หมายถึง เทวีแห่งการเก็บเกี่ยว ซึ่งในคติทางฮินดู ถือเป็นปางที่ 8 ใน 9 ปางของ พระอุมาเทวี ชายาของพระศิวะ ที่ทรงเป็นผู้ประทาน ความอุดมสมบูรณ์ แก่พืชพันธุ์ธัญญาหาร เรียกอีกชื่อหนึ่งว่าปาง "มหาเคารี" ซึ่งเป็นปางที่มีผู้สักการบูชามากที่สุด รองจากปาง "กาลราตรี" หรือ "เจ้าแม่กาลี" และเพื่อแสดงความเคารพ รัฐบาลเนปาล ได้ประกาศสงวน ยอดเขามัจฉาปูชเร (Machhapuchhre) หรือ ยอดเขาหางปลา (Mt. Fishtail) ใกล้เมืองโปครา (Pokhara) เป็นเขตปลอดนักไต่เขา เพื่อให้เป็นที่สถิตของ องค์เทวีอันนะปุรณะ

เดินทางกลับสู่ ตัวเมืองโภครา ระหว่างทางแวะวัดของเทพธิดาบินดาบาซินี   เทพธิดาที่ชาวเนปาลให้ความเคารพนับถือเป็นอย่างมาก เดินทางกลับโรงแรม

เช้า

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

 

ชม น้ำตกเดวี น้ำตกแห่งนี้ตั้งชื่อตามคนที่ตกลงไป ความมหัสจรรย์ของตัวน้ำตกทิ้งตัวจากลำธารลงสู่ช่องเขาเบื้องล่างลึกลงไปกว่า 100 เมตร ศูนย์อพยพชาวทิเบตท่านจะได้สัมผัสความเป็นอยู่ของชาวทิเบต ซึ่งอพยพมาทางตอนเหนือของเนปาลในคราวที่จีนบุกกรุงลาซา ชมวิธีการทำพรมพื้นเมือง  ช้อปปิ้งสินค้าของชาวทิเบต เพื่อเป็นการช่วยสนับสนุนให้ชาวทิเบตมีรายได้ เช่น สร้อยคอ สร้อยข้อมือ เครื่องประดับ อัญมณี หิน พรม กระเป๋า ฯลฯ  แม่น้ำเซติ แม่น้ำนมสีขาว ที่ไหลมาจากเทือกเขาหิมาลัย ไหลผ่านใต้ดินเมืองโภครา

11.00 น.

รับประทานอาหารกลางวันที่โรงแรม

 

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่สนามบิน เพื่อเดินทางกลับเมืองกาฐมาณฑุ  ใช้เวลาบิน 30 นาที

บ่าย

 

 

 

เดินทางสู่ “เมืองปักตะปุร์” หรือเมืองแห่งผู้มีจิตศรัทธา มีชื่อเสียงในด้านการแกะสลักไม้และเครื่องปั้นดินเผา ภักตะปุร์ หรือ ภาทคาวัน   ตั้งอยู่สูงจากระดับน้ำทะเล 1,401 เมตร ครอบคลุมพื้นที่ 4 ตารางไมล์ ภักตะปุร์หรือเมืองแห่งผู้มีจิตศรัทธา ซึ่งยังคงเป็นเมืองที่เต็มไปด้วยเสน่ห์ในยุคกลาง มีร่องรอยความรุ่งเรืองทางด้านวัฒนธรรมและศิลปะเสน่ห์ของเมืองคือวิถีชีวิตของชาวบ้านที่ดำรงอยู่ รวมกับอาณาจักรโบราณอย่างกลมกลืน สามารถพบเห็นสิ่งสะท้อนชัยชนะในอดีตของผู้ครองนครมัลละได้ที่จัตุรัสภักตะปุร์ ดูร์บาร์ ที่ซึ่งการทำเครื่องปั้นดินเผาและงานถักทอเป็นอุตสาหกรรมแบบดั้งเดิมที่สำคัญ ภักตะปุร์มีชื่อเสียงในด้านการแกะสลักไม้และการทำภาทคาวันโตปี หรือหมวกแก๊ป  เมืองนี้ตั้งอยู่ห่างจากกรุงกาฐมาณฑุ ไปทางทิศตะวันออกประมาณ 14 กิโลเมตร สามารถเดินทางไปได้โดยรถโดยสารประจำทางและรถรางไฟฟ้า การเข้าสู่เมืองต้องซื้อตั๋วผ่านประตูด้วย     จัตุรัสภักตะปุร์ ดูร์บาร์ที่ตั้งของหมู่พระราชวัง วิหารและสิ่งก่อสร้างต่างๆในศิลปะสกุลช่างเนวารีแท้ เริ่มต้นที่ประตูทองคำ เป็นทางเข้านำไปสู่ลานของพระราชวังนามว่า Palace of 55 Windows ประตูทองคำสร้างโดยกษัตริย์รานจิต มัลละ เป็นประตูที่มีการแกะสลักงดงามและสมบูรณ์ที่สุดในโลก มีการประดับตกแต่งลวดลายของเหล่าเทพและอสูรต่างๆ ไว้อย่างประณีต  ชม จัตุรัสภักตะปุร์ ดูร์บาร์ ประตูทองคำพระราชวัง 55 พระแกล  ระฆังหมาเห่า รูปปั้นกษัตริย์ภูปตินทระ  มัลละ  วัดไภราพนาถ สร้างขึ้นเพื่อถวายพระเจ้าไภราพเทพเจ้าแห่งความน่าเกรงขาม ปางหนึ่งของพระศิวะ วัดมณฑปญาฏะโปละ เป็นมณฑปที่สูงที่สุดในเนปาล สวยโดดเด่นด้วยหลังคา 5 ชั้น

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำที่โรงแรม

พักที่

โรงแรม  COUNTRY VILLA / THE FORT RESORT   ระดับ 4 ดาวพื้นเมือง หรือระดับใกล้เคียง

วันที่สี่         ยอดเขานากาก็อต  เมืองกาฐมาณฑุ   

ชมวิวหิมาลัย

ชมพระอาทิตย์ยามรุ่งอรุณ สัมผัสเทือกเขาหิมาลัย ยอดเขาที่สูงกว่า 8000 เมตรเหนือระดับน้ำทะเลได้แก่ โลโฮเซ อันดับ 4, มกาลู อันดับ 5, โชโอยู อันดับ 6, มนัสลู อันดับ 8 และยอดเขาเอเวอเรสต์

เทือกเขาหิมาลัย  เป็นเทือกเขาในทวีปเอเชีย ที่แยกอนุทวีปอินเดียทางเหนือ ออกจากที่ราบสูงทิเบตทางใต้ เป็นที่ที่มียอดเขาที่สูงที่สุดในโลก เช่น ยอดเขาเอเวอเรสต์ และยอดเขากันเจนชุงคา ในทางศัพทมูลวิทยา คำว่า หิมาลัย มาจากภาษาสันสกฤต หมายถึง "ที่อยู่ของหิมะ" (หิม + อาลย) เป็นจุดกำเนิดของระบบแม่น้ำที่สำคัญของโลกหลายสาย เช่น แอ่งแม่น้ำสินธุ และแอ่งแม่น้ำคงคา-พรหมบุตร แม่น้ำสาละวิน และแม่น้ำโขงเทือกเขาหิมาลัยทอดยาวพาดผ่านพื้นที่ของ 5 ประเทศ — ปากีสถาน อินเดีย จีน ภูฏาน เนปาล — พื้นที่ลุ่มน้ำของแม่น้ำหิมาลัยเป็นที่อยู่ของผู้คนราว 750 ล้านคน ซึ่งรวมถึงชาวบังคลาเทศเทือกเขาหิมาลัยหมายรวมถึงเทือกเขาการาโกรัม ฮินดูกูช และเทือกเขาอื่น ๆ ที่เล็กกว่า เมื่อรวมกันแล้วเทือกเขาหิมาลัยเป็นระบบที่สูงที่สุดในโลก และเป็นบ้านของยอดเขาที่สูงที่สุด ซึ่งรวมถึงยอดเขาเอเวอเรสต์และเคทู

เช้า

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม  

 

ชมวัดชางกู นารายัณ วัด แห่งเทพวิษณุที่เก่าแก่ที่สุดในกาฐมาณฑุ ตัววัดตั้งอยู่ในลานกว้างมีรูปสลักหินจากสมัยลิจฉวีอยู่เป็นจำนวนมาก(ศตวรรษ ที่ 4-9) จัดได้ว่าเป็นยุคทองของศิลปะเนวารี งานชิ้นเอกแทนองค์เทพวิษณุ คือเทวรูปพระวิษณุในอวตารนรสิงห์ ซึ่งมีเศียรเป็นสิงห์ในท่าพิชิตกษัตริย์แห่งหมู่มารเทวรูปพระวิษณุสิบเศียร สิบกร และพระวิษณุวิกรานทะ ซึ่งมีร่างเป็นคนแคระหกกรได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกนำท่าน วัดปศุปตินาถ สร้างขึ้นครั้งแรกเมื่อพุทธศตวรรษที่ 5  แต่ได้ถูกทำลายโดยชาวมุสลิม หลังจากนั้นพระเจ้าภูบาลสิงห์มัลละได้สร้างขึ้นใหม่ในพุทธศตวรรษที่ 14 เพื่อถวายแด่พระศิวะในปางปศุปตินาถในปางเทพเจ้าแห่งสัตว์วัดแห่งนี้ในช่วง เดือนกุมภาพันธ์มีเทศกาลฉลองวันเกิดของพระศิวะที่เรียกกันว่าศิวะราตรี ผู้ที่เลื่อมใสนั้นจะมาร่วมพิธี และในช่วงอื่นนั้นก็จะมีผู้คนมากราบไหว้พระศิวะที่ปศุตินาถตลอดปี โดยจะมีรูปของ ลิงกัม (ลึงค์) ซึ่งเป็นสัญลักษณ์แทนพระองค์ในปางอวตารปศุปตินาถ วิหารหลักสร้างโดยกษัตริย์สุภาสพาเดวาและบูรณะโดยคงคาเทวี ฝั่งตะวันออกของวัดมีแม่น้ำบักมาตีไหลผ่าน วัดนี้เป็นสถานที่เผาศพของชาวเนปาล แม้แต่กษัตริย์ก็ยังนำพระศพมาเผาที่นี่ เพราะเชื่อว่าแม่น้ำบักมาตีจะไหลไปบรรจบกับแม่น้ำคงคาในประเทศอินเดีย ซึ่งชาวฮินดูเชื่อว่าเป็นแม่น้ำศักดิ์สิทธิ์ วัดนี้อยู่ห่างจากนครกาฐมาณฑุไปทางตะวันออกประมาณ 5 กม. วัดนี้ผู้ที่ไม่ได้นับถือฮินดูจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าบริเวณวัด

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวันที่ร้านอาหาร

บ่าย

เดินทางสู่เมืองลลิตปูร์หรือเมืองปะฏัน ซึ่งอยู่ห่างจากเมืองกาฐมาณฑุประมาณ 5 กิโลเมตร  เมืองนี้สร้างในสมัยพระเจ้าอโศกมหาราช ช่วงศตวรรษที่ 3 ได้รับยกย่องเป็นเมืองแห่งศิลปะและหัตถศิลป์ นำท่านกราบสักการะเทพธิดากุมารีเมืองปาทัน (หมายเหตุ หากท่านเดินทางไปทำกิจธุระนอกวัง ทางเราขออนุญาตยกเลิกการเข้าพบ โดยมิสามารถแจ้งล่วงหน้าได้ ) เดินชมจัตุรัสปะฏัน ดูร์บาร์ ประกอบด้วยพระราชวังโบราณ สร้างในศตวรรรษที่ 16-18 วัดพระกฤษณะ ที่สร้างด้วยหินแกรนิต และยังเป็นวัดเดียวในเนปาลที่มียอดเจดีย์ทำจากหินทั้งหมด 21 ยอด วัดกุมเภสวอร์วัดพระศิวะเป็น มีหลังคา 5 ชั้นลดหลั่นกัน สร้างขึ้นในรัชสมัยของกษัตริย์ชัยฐิติ มัลละ วัดทอง เป็นวัดในพุทธศาสนา สร้างในศตวรรษที่ 12 โดยกษัตริย์บัสการ์ เวอร์มาร์ ซึ่งหลังคาทำด้วยแผ่นทองเป็นเส้นยาวลงมาจรดพื้น เชื่อว่าจะเป็นเส้นทางที่เดินไปสู่สวรรค์   ช้อปปิ้งซื้อสินค้าพื้นเมือง ย่านทาเมล แหล่งรวมของที่พักและร้านอาหาร สินค้าแนะนำ โปสการ์ดรูปวิวทิวทัศน์และสถานที่ท่องเที่ยว รองเท้า ผ้าคลุมไหล่ พรม กระเป๋านานาชนิด หมวกไหมพรม เสื้อยืด

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคารอาหารไทย

พักที่

โรงแรม HIMALAYA HOTEL /GOKARNA FOREST RESORT  ระดับ 4 ดาวพื้นเมือง หรือระดับใกล้เคียง

วันที่ห้า       เมืองกาฐมาณฑุ – กรุงเทพฯ

เช้า

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม  ก่อนกลับ ไหว้พระเพื่อเป็นสิริมงคลที่ “สถูปโพธินาถ” เป็นสถูปที่ใหญ่ที่สุดในเนปาลและเป็นมรดกโลก บริเวณวัดเป็นแหล่งชุมชนชาวพุทธทิเบตที่อพยพเข้ามาเมื่อปี ค.ศ. 1959

 

เดินทางสู่ ท่าอากาศยานตรีภูวัน เมืองกาฐมาณฑุ

 

เดินทางสู่ กรุงเทพมหาคร  โดยสายการบิน ไทย เที่ยวบินที่ TG 320 (อาหารกลางวันบริการบนเครื่องบิน)

 

เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ

 

ทัวร์เนปาล 5 วัน 4 คืน

ค่าบริการรวม :

ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพฯ-กาฐมาณฑุ-กรุงเทพฯ ชั้นประหยัดโดยสายการบินไทย

ตั๋วเครื่องบินกลับ โภครา-กาฐมาณฑุ โดยสายการบินภายในประเทศ

ค่าวีซ่าเนปาล

ค่าที่พักโรงแรม ระดับมาตรฐาน 4 ดาว  (พักห้องละ 2 ท่าน)

ค่าอาหารทุกมื้อตามระบุ / ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ

ค่าหัวหน้าทัวร์ที่คอยบริการและดูแลตลอดการเดินทาง และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น

ค่าพาหนะตลอดการเดินทาง

ค่าประกันภัยการเดินทาง วงเงิน 1,000,000 บาท ต่อท่าน

แจกน้ำดื่มวันละ 2 ขวด

 

ค่าบริการไม่รวม :

×*ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น พนักงานขับรถ รวม 30 เหรียญดอลล่าสหรัฐและ

×*ค่าทิปหัวหน้าทัวร์  รวม 300  บาทต่อท่าน

×ค่าใช้จ่ายอื่นๆ นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในรายการ

×ค่าธรรมเนียมน้ำมันของสายการบิน (ถ้ามี)

×ค่าทำเอกสารผู้ถือต่างด้าว

×ค่าวีซ่าที่มีค่าธรรมเนียมแพงกว่าหนังสือเดินทางไทย

×ค่าน้ำหนักเกินพิกัด 20 กิโลกรัม ต่อท่าน

×ค่าบริการไม่รวมภาษี 7 %  และภาษี หัก ณ ที่จ่าย 3 %

การชำระเงิน

ทางบริษัทฯ ขอเก็บเงินค่ามัดจำเป็นจำนวนเงิน 10,000.- บาท ต่อผู้โดยสารหนึ่งท่าน ส่วนที่เหลือชำระก่อนการ

เดินทางอย่างน้อย 21  วัน มิฉะนั้นทางบริษัทฯ จะขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำทั้งหมด

 

 

ทัวร์เนปาล 5 วัน 4 คืน

เงื่อนไขการยกเลิก

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด (ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำกับทางสายการบินหรือกรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำที่พัก โดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้)

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 5,000 บาท

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-15 วัน เก็บค่าบริการทั้งหมด 100 %

เงื่อนไขต่างๆ

•บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงโปรแกรม ราคา และเงื่อนไขทั้งหมดโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

•บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้

•รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าช้าของสายการบินเหตุการณ์ทางการเมือง และภัยธรรมชาติ ฯลฯ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯโดยจะคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นสำคัญ

•บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมือง ห้ามผู้เดินทางเข้าประเทศเนื่องจากมีสิ่งของห้ามนำเข้าประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ ความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย หรือด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตามที่กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว ทางบริษัทฯ ไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่ว่าจำนวนทั้งหมด หรือ บางส่วน

•รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองที่นั่งบนเครื่อง และโรงแรมที่พักในต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

•บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทย งดออกเอกสารเข้าเมืองให้กับชาวต่างชาติหรือ คนต่างด้าวที่พำนักอยู่ในประเทศไทย

•บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน

•การไม่รับประทานอาหารบางมื้อไม่เที่ยวตามรายการ ไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้เพราะการชำระค่าทัวร์เป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย

ข้อมูลสำคัญจะถูกส่งไปยังอีเมล์ที่ระบุในแบบฟอร์ม โปรดระบุอีเมล์ที่ใช้งานจริงของคุณ
Booking
 • ระบุวันเดินทาง :
 • ชื่อผู้จอง :
  *
 • อีเมล์
  *
 • เบอร์โทรศัพท์ :
  *
 • รายชื่อผู้โดยสาร :
  ลำดับ ชื่อ-สกุล (ภาษาไทย) ชื่อ-สกุล (ภาษาอังกฤษ) ผู้ใหญ่/เด็ก
  1.
  เพิ่มรายชื่อผู้โดยสาร
 • ความต้องการพิเศษ :
 • รหัสยืนยัน :
เวลาท้องถิ่น :
ASI|NP|NP000|KATHMANDU

การขอวีซ่่า

ทัวร์เนปาล 5 วัน 4 คืน

เอกสารประกอบการยื่นวีซ่าเนปาล

1.หนังสือเดินทางที่มีอายุงานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน

2.รูปถ่ายสี (รูปปัจจุบัน หน้าตรง 2 ขนาด 2 นิ้ว ไม่สวมหมวกจำนวน 1 รูป)

กรุณาส่งหนังสือเดินทางพร้อมเอกสารมาที่
คุณ ชนัญชิดา ประชุมพล
บริษัท ธารา อารยะ แทรเวล จำกัด
32/537 หมู่บ้านไพรเวทวิลล่า ซอยนวมินทร์ 135 แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230