ทัวร์เนปาล ทัวร์เนปาลราคาถูก เนปาล เที่ยวเนปาล ทัวร์เนปาล เนปาล เที่่ยวเนปาล ทริปเนปาล โปร
โปรแกรมทัวร์
ทัวร์เอเชีย : ทัวร์เนปาล
NP5-TG : ทัวร์เนปาล 5 วัน 4 คืน
 • รหัสทัวร์ :
  NP5-TG
 • ราคา :
  มี.ค. - ธ.ค.62 /45,555 บาท
 • ระยะเวลา :
  5 วัน 4 คืน
 • วันเดินทาง :
  8 – 12 มีนาคม /5 – 9 เมษายน /13 – 17 เมษายน 2562/1 – 5 พฤษภาคม
  10 – 14 สิงหาคม 2562/12 – 16 /19-23/23-27 ตุลาคม 2562
  9 – 13พฤศจิกายน 2562/5-9/6-10 ธันวาคม 2562
 • สายการบิน :
  การบินไทย มีบินภายในประเทศ 2 ไฟร็ท
 • รายละเอียดเบื้องต้น :
  ทัวร์เนปาล 5 วัน 4 คืน ทัวร์เนปาล นำท่านชมสถูปสวะยัมภูนาถ จัตุรัสกาฐมาณฑุ ดูร์บาร์และพระราชวังหนุมานโธกาหอพสันตปุร์ นมัสการเทพธิดากุมารี กาฐมาณฑป วังหนุมานโธกา วัดฑเลจู เมืองโภครา ล่องเรือชมทะเลสาบเฟวา ยอดเขามัจฉาปูชเร เทือกเขาอรรณาปุรณะ วัดบาราฮิ ซารางก็อต วัดของเทพธิดาบินดาบาซินี ศูนย์อพยพชาวทิเบต แม่น้ำเซติ เมืองปักตะปุร์ ประตูทองคำพระราชวัง 55 พระแกล วัดมณฑปญาฏะโปละ ยอดเขาดุลิเคล วัดชางกู นารายัณ เมืองลลิตปูร์หรือเมืองปะฏัน ย่านทาเมล สถูปโพธินาถ
 • หมายเหตุ :
  ทัวร์เนปาล 5 วัน 4 คืน ลูกค้าจัดกรุ๊ปส่วนตัว กำหนดวันที่เดินทางได้เอง , ราคาทัวร์นี้รวมตั๋วเครื่องบิน ที่พัก อาหาร หรือตามระบุในรายละเอียด
 • Tag :
ดาวน์โหลด แชร์ พิมพ์

ทัวร์เนปาล 5 วัน 4 คืน

จัดเองไม่ได้ส่งต่อที่ไหน

ดูโปรแกรมคลิ๊ก

ที่สุดของโลกดูยอดเขาเอเวอเรสท์ต้องที่นี่เท่านั้น ..เนปาล  ดินแดนศรัทธาเทพเจ้าฮินดู  หุบเขามรดกโลกกาฐมาณฑุ

กาฐมาณฑุ(เมืองหลวงที่โอบล้อมด้วยเทือกเขาหิมาลัย) โภครา  ปาทัน (เมืองพุทธตระกูลศากยะ) ปัคตาปูร์ (เมืองชาวพื้นเมืองเนวารี)

 

ธารา อารยะ แทรเวล ขอนำท่านเดินทางสู่ดินแดนที่โอบล้อมด้วยเทือกเขาหิมาลัยอันบริสุทธิ์ งดงาม หุบเขาแห่งมรดกโลกที่ยังคงมีชีวิตชีวานั่นคือหุบเขากาฐมาณฑุ สัมผัสอารยธรรมอันยาวนานและความงดงามของวัด วัง แบบทั้งฮินดู พุทธแบบมหายานตันตระวัชรยาน ซึ่งเป็นแบบเฉพาะของประเทศเนปาล พร้อมสัมผัสวิถีชีวิตที่เรียบง่ายของชาวเนวารีที่มีจิตมิตรไมตรีที่มีน้ำใจ ดินแดนที่ถูกขนานนามจากทั่วโลกว่าเป็นมงกุฎของโลกเพราะมียอดเขาเอเวอร์เรสที่สูงที่สุดในโลก ดินแดนที่นักพิชิตยอดเขาต่างฝันที่จะเดินทางมา เนปาล เป็น 1 ในประเทศท่องเที่ยวที่ไม่ควรพลาด เนปาลได้ขึ้นชื่อว่าเป็นดินแดนแห่งศรัทธาทวยเทพ .. เปิดประตูสู่เนปาล

ตารางเที่ยวบิน

วันบิน

เมืองต้นทาง

เมืองปลายทาง

CODE

เที่ยวบิน

เวลาบิน

วันแรก

กรุงเทพฯ

กาฐมาณฑุ

BKK – KTM

TG 319

1015 – 1225

วันที่สอง

กาฐมาณฑุ

โภครา

KTM - PKR

 

 

วันที่สาม

โภครา

กาฐมาณฑุ

PKR – KTM

 

 

วันที่ห้า

กาฐมาณฑุ

กรุงเทพฯ

KTM – BKK

TG 320

1330 – 1815   

 

ตารางวันเดินทาง

วันที่

ราคา/ท่าน

พักเดี่ยวเพิ่ม

จำนวน/กรุ๊ป

8 – 12  มีนาคม 2562

45,555  บาท

7,500 บาท

10 ท่าน

5 – 9 เมษายน  2562

45,555  บาท

7,500 บาท

10 ท่าน

13 – 17 เมษายน 2562

45,555  บาท

7,500 บาท

10 ท่าน

1 – 5 พฤษภาคม  2562

45,555  บาท

7,500 บาท

10 ท่าน

10 – 14 สิงหาคม 2562

45,555  บาท

7,500 บาท

10 ท่าน

12 – 16 /19-23/23-27 ตุลาคม 2562

45,555  บาท

7,500 บาท

10 ท่าน

9 – 13พฤศจิกายน 2562

45,555  บาท

7,500 บาท

10 ท่าน

5-9/6-10 ธันวาคม 2562

45,555  บาท

7,500 บาท

10 ท่าน

28 ธันวาคม 262 – 1 มกราคม 2563

45,555  บาท

7,500 บาท

10 ท่าน

คณะเดินทาง 10 ท่าน มีหัวหน้าทัวร์ดูแล

 

*** สุดพิเศษ *** เสริมอาหารไทยทุกมื้อ

อาทิ น้ำพริก ปลาสลิดทอด ปลาทูทอด น้ำพริกกะปิ ปลาทูน่าผัดพริกใบกะเพรา แกงเขียวหวานแกงส้ม พะแนงไก่ ต้มโคล้งปลากรอบ ทอดมันปลากราย ยำปลากระป๋อง มาม่า เครื่องข้าวต้มหมูหยอง ไข่เค็ม กุนเชียง ผักกาดดอง ไชโป้วหวานผัดไข่ ปลากรอบ ไข่เจียว หมูเส้นฝอยหอยลายกระป๋อง กาแฟ โอวัลติน ไมโล น้ำมะตูม น้ำเก๊กฮวย น้ำขิง ขนมหวานบัวลอย เป็นต้น

ทัวร์เนปาล 5 วัน 4 คืน

จัดเองไม่ได้ส่งต่อที่ไหน

ดูโปรแกรมคลิ๊ก

ตารางวันเดินทาง

วันที่

ราคา/ท่าน

พักเดี่ยวเพิ่ม

จำนวน/กรุ๊ป

8 – 12  มีนาคม 2562

45,555  บาท

7,500 บาท

10 ท่าน

5 – 9 เมษายน  2562

45,555  บาท

7,500 บาท

10 ท่าน

13 – 17 เมษายน 2562

45,555  บาท

7,500 บาท

10 ท่าน

1 – 5 พฤษภาคม  2562

45,555  บาท

7,500 บาท

10 ท่าน

10 – 14 สิงหาคม 2562

45,555  บาท

7,500 บาท

10 ท่าน

12 – 16 /19-23/23-27 ตุลาคม 2562

45,555  บาท

7,500 บาท

10 ท่าน

9 – 13พฤศจิกายน 2562

45,555  บาท

7,500 บาท

10 ท่าน

5-9/6-10 ธันวาคม 2562

45,555  บาท

7,500 บาท

10 ท่าน

28 ธันวาคม 262 – 1 มกราคม 2563

45,555  บาท

7,500 บาท

10 ท่าน

 

ค่าบริการรวม :

1 ค่าตั๋วเครื่องบินตามเส้นทางที่ระบุในโปรแกรม น้ำหนัก 25 กิโลกรัม / ต่อท่าน เส้นทางระหว่างประเทศ

2 ค่าตั๋วเครื่องบินตามเส้นทางที่ระบุในโปรแกรม น้ำหนัก 15 กิโลกรัม / ต่อท่าน เส้นทางภายในประเทศ

2 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง ค่าประกันภัยสายการบิน

3 ค่าวีซ่าเนปาล

4 ค่าที่พักโรงแรม ระดับมาตรฐาน (พักห้องละ 2 ท่าน)

5 ค่าอาหารทุกมื้อตามระบุ / ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ

6 ค่าหัวหน้าทัวร์ที่คอยบริการและดูแลตลอดการเดินทาง และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น

7 ค่าพาหนะตลอดการเดินทาง

8 น้ำดื่ม 2 ขวด /ท่าน/วัน

9 ค่าประกันภัยการเดินทาง วงเงิน 1,000,000 บาท ต่อท่าน

ค่าบริการไม่รวม :

*ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น พนักงานขับรถ รวม 30 เหรียญดอลล่าสหรัฐ

*ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ รวม 300 บาทต่อท่าน

• พนักงานบริการยกกระเป๋า ค่าใช้จ่ายอื่นๆ นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในรายการ

• ค่าธรรมเนียมน้ำมันของสายการบิน (ถ้ามี)

• ค่าทำเอกสารผู้ถือต่างด้าว

• ค่าวีซ่าที่มีค่าธรรมเนียมแพงกว่าหนังสือเดินทางไทย

• ค่าน้ำหนักเกินพิกัดกว่าที่สายการบินกำหนด

•ค่าบริการไม่รวมภาษี 7 %  และภาษี หัก ณ ที่จ่าย 3 %

 
 

 

ทัวร์เนปาล 5 วัน 4 คืน

จัดเองไม่ได้ส่งต่อที่ไหน

ดูโปรแกรมคลิ๊ก

 

การชำระเงิน

ทางบริษัทฯ ขอเก็บเงินค่ามัดจำเป็นจำนวนเงิน 15,000.- บาท ต่อผู้โดยสารหนึ่งท่าน ภายใน 2 วัน นับจากวันจอง

 ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทางอย่างน้อย 21  วัน มิฉะนั้นทางบริษัทฯ จะขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำทั้งหมด

เงื่อนไขการยกเลิก

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด (ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตี มัดจำกับทางสายการบินหรือกรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำที่พัก โดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้)

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30   วัน เก็บค่าบริการทั้งหมด 100 %

เงื่อนไขต่างๆ

•บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงโปรแกรม ราคา และเงื่อนไขทั้งหมดโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า•บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้•รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าช้าของสายการบินเหตุการณ์ทางการเมือง และภัยธรรมชาติ ฯลฯ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯโดยจะคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นสำคัญ•บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมือง ห้ามผู้เดินทางเข้าประเทศเนื่องจากมีสิ่งของห้ามนำเข้าประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้องหรือความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสียหรือด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตามที่กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว ทางบริษัทฯ ไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่ว่าจำนวนทั้งหมด หรือ บางส่วน•รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองที่นั่งบนเครื่อง และโรงแรมที่พักในต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม•บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทย งดออกเอกสารเข้าเมืองให้กับชาวต่างชาติ หรือ คนต่างด้าวที่พำนักอยู่ในประเทศไทย•บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 10 ท่าน•การไม่รับประทานอาหารบางมื้อไม่เที่ยวตามรายการ ไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้เพราะการชำระค่าทัวร์เป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย 

 
ข้อมูลสำคัญจะถูกส่งไปยังอีเมล์ที่ระบุในแบบฟอร์ม โปรดระบุอีเมล์ที่ใช้งานจริงของคุณ
Booking
 • ระบุวันเดินทาง :
 • ชื่อผู้จอง :
  *
 • อีเมล์
  *
 • เบอร์โทรศัพท์ :
  *
 • รายชื่อผู้โดยสาร :
  ลำดับ ชื่อ-สกุล (ภาษาไทย) ชื่อ-สกุล (ภาษาอังกฤษ) ผู้ใหญ่/เด็ก
  1.
  เพิ่มรายชื่อผู้โดยสาร
 • ความต้องการพิเศษ :
 • รหัสยืนยัน :
เวลาท้องถิ่น :
ASI|NP|NP000|KATHMANDU

การขอวีซ่่า

 

ทัวร์เนปาล 5 วัน 4 คืน

จัดเองไม่ได้ส่งต่อที่ไหน

ดูโปรแกรมคลิ๊ก

เอกสารประกอบการยื่นวีซ่าเนปาล

1.หนังสือเดินทางที่มีอายุงานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน

2.รูปถ่ายสี (รูปปัจจุบัน หน้าตรง 2 ขนาด 2 นิ้ว ไม่สวมหมวกจำนวน 1 รูป)

กรุณาส่งหนังสือเดินทางพร้อมเอกสารมาที่
คุณ ชนัญชิดา ประชุมพล
บริษัท ธารา อารยะ แทรเวล จำกัด
32/537 หมู่บ้านไพรเวทวิลล่า ซอยนวมินทร์ 135 แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230