ทัวร์ศรีลังกา ทัวร์ศรีลังการาคาถูก ทริปศรีลังกา โปรแกรมทัวร์ศรีลังกา ทัวร์ศรีลังการาคา
โปรแกรมทัวร์
ทัวร์เอเชีย : ทัวร์ศรีลังกา
UL5 ทัวร์ศรีลังกา อนุราธปุระ ถ้ำดัมบูล่า แคนดี้ กอลล์ 5 วัน 3 คืน
 • รหัสทัวร์ :
  UL5
 • ราคา :
  เม.ย. - ธ.ค.61 / ราคา 32,924.-
 • ระยะเวลา :
  5 วัน 3 คืน
 • วันเดินทาง :
  ทัวร์ศรีลังกา 5 วัน 3 คืน
  13-17 เมษายน 2561
  29 พ.ค. – 2 มิ.ย.61
  27 – 31 ก.ค61
  13 – 17 , 20 -24 ตุลาคม 61
  1 – 5,8-12 ธันวาคม 61
  29 ธันวาคม 61 -2 มกราคม 62
 • สายการบิน :
  บินศรีลังกันแอร์ไลน์
 • รายละเอียดเบื้องต้น :
  ทัวร์ศรีลังกา 5 วัน 3 คืน เมืองอนุราธปุระ ชมวัดอิสุรุมุณิยะ สักการะต้นพระศรีมหาโพธิ์ ชมโลหะปราสาท วัดถูปาราม เจดีย์เชตวัน เจดีย์อภัยคีรี ถ้ำดัมบูลา เมืองแคนดี้ วัดบุปผาราม วัดพระทันตธาตุแห่งกรุงแคนดี้ วัดกัลยาณีราชมหาวิหาร วัดคงคาราม ODEL
  เมืองกอลล์
 • หมายเหตุ :
  ทัวร์ศรีลังกา 5 วัน 3 คืน ลูกค้าจัดกรุ๊ปส่วนตัว กำหนดวันที่เดินทางเองได้ , ราคาทัวร์นี้รวมตั๋วเครื่องบิน ที่พัก อาหาร หรือตามระบุในรายละเอียด
 • Tag :
ดาวน์โหลด แชร์ พิมพ์

ทัวร์ศรีลังกา  5 วัน 3 คืน

ไปไหว้พระเสริมบารมีที่ศรีลังกา ดินแดนศักดิ์สิทธิ์ แห่งพระพุทธศาสนา นิกายสยามวงศ์

ย้อนรอยเส้นทางการเดินทางมาของพระพุทธศาสนาในประเทศไทย รับพลังเสริมความรุ่งเรืองหน้าที่การงานที่วัดพระเขี้ยวแก้ว(เขี้ยวพระพุทธเจ้า)เมืองแคนดี้ 

ธารา อารยะ แทรเวล ขอนำท่านเดินทางแสวงบุญสู่ดินแดนอันแสนงดงามทั้งผู้คนและสถานที่ท่องเที่ยวอีกประเทศหนึ่งที่มีความใกล้ชิดกันกับไทยในเรื่องของความสัมพันธ์ด้านพระพุทธศาสนาเพราะมีการแลกเปลี่ยนกันตั้งแต่ก่อนสุโขทัย นั่นคือประเทศศรีลังกาบ้านพี่เมืองน้องพุทธศาสนา ถ้าใครได้มีโอกาสได้เดินทางหรือเริ่มคิดจะเดินทางไปจะบอกว่าเมื่อไปแล้วจะหลงรักศรีลังกาเลยค่ะ เพราะผู้คนถึงแม้ผิวกายจะดำหยาบกร้านแต่ จิตใจนั้นหาได้เหมือนผิวกายไม่ คนศรีลังกาเป็นคนที่น่ารักสุดๆๆๆเลยค่ะ ศรีลังกาไปแล้วไม่เบื่อเลย เป็นประเทศที่คุ้มค่าต่อการเดินทางจริงๆ ขอแนะนำศรีลังกา ไข่มุกอันดามัน

จุดเด่นของโปรแกรมทัวร์นี้

1.กราบสักการะต้นพระศรีมหาโพธิ์หน่อแรกที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้

2.กราบสักการะพระเขี้ยวแก้วองค์ศักดิ์สิทธิ์ที่เมืองแคนดี้

3.เที่ยวเมืองชายทะเลที่สวยงามที่สุดของประเทศศรีลังกา เมืองกอลล์

**พิเศษ** เสริมอาหารไทยทุกมื้อแบบจัดเต็ม                

**พิเศษ** พักโรงแรมระดับ 4 ดาว              

**พิเศษ** หัวหน้าทัวร์ผู้ชำนาญเส้นทาง                         

**พิเศษ** บริการอาหารว่างระหว่างเดินทาง

**พิเศษ**ข้อมูลท่องเที่ยว 1 เล่ม                               

**พิเศษ** ภัตตาคารอาหารไทย 1 มื้อ

 

ตารางเที่ยวบิน

วันที่

เส้นทาง

เที่ยวบิน

เวลาออก

เวลาถึง

วันที่ 1

กรุงเทพฯ – โคลัมโบ

UL 403

09.10

11.00

วันที่ 5

โคลัมโบ – กรุงเทพฯ

UL 402

01.15

06.15

 

ตารางวันเดินทาง

วันที่

ราคา

พักเดี่ยว

จำนวน/กรุ๊ป

13-17 เมษายน 2561

29 พ.ค. – 2 มิ.ย.61

27 – 31 ก.ค61

13 – 17 , 20 -24 ตุลาคม 61

1 – 5,8-12 ธันวาคม 61

32,924 บาท

5,500 บาท

15-20 ท่าน

29 ธันวาคม 61  -2 มกราคม 62

35,924 บาท

5,500 บาท

15-20 ท่าน

โปรแกรมศรีลังกา 5 วัน

วันแรก                   กรุงเทพฯ – โคลัมโบ – เมืองอนุราธปุระ, ประเทศศรีลังกา

07.30 น.

 

คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4  แถว S เคาน์เตอร์ สายการบินศรีลังกันแอร์ไลน์  พิเศษ!! บริการอาหารว่างขนมปังแสนอร่อยจากร้านดังย่านนวมินทร์ + น้ำดื่ม 1 ขวดเล็กค่ะ

09.10 น.

ออกเดินทางสู่ นครโคลัมโบ โดยสายการบินศรีลังกันแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ UL 403

11.00 น.

(เวลาท้องถิ่น) ถึงสนามบินดารานายเก ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร นำท่านเดินทางสู่ภัตตาคาร

 

เวลาท้องถิ่นของประเทศศรีลังกาช้ากว่าประเทศไทยประมาณ 1.30 ชั่วโมง

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร
บ่าย ออกเดินทางสู่ เมืองอนุราธปุระ อดีตเคยเป็นเมืองหลวงเก่าของประเทศอยู่นานถึง 1,500 ปี ตั้งแต่สมัยพุทธศตวรรษที่ 3 เมืองนี้ตั้งชื่อตามกลุ่มของดวงดาวอนุราธที่หมายถึง ความมั่นคง มั่งคั่ง และอุดมสมบูรณ์พูนสุขปัจจุบันท่านสามารถเห็นสภาพตัวเมืองเก่าหลังจาที่องค์การยูเนสโกได้ช่วยรัฐบาลศรีลังกาบูรณะสนะสถานต่างๆ ขึ้นมาใหม่  อนุราธปุระเป็นเมืองในประเทศศรีลังกา เคยเป็นเมืองหลวงของอาณาจักรสิงหล ปัจจุบันได้รับขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากยูเนสโก ตั้งอยู่ห่างจากเมืองหลวงของประเทศ กรุงโคลัมโบ ทางทิศเหนือราว 205 กม. ถือเป็นหนึ่งในเมืองที่มีผู้อยู่อาศัยที่เก่าแก่ที่สุดในโลก มีต้นพระศรีมหาโพธิ์ ที่สืบพันธุ์มาจากต้นเดิมที่พุทธคยา ชมวัดอิสุรุมุณิยะ เป็นวัดเล็กในพุทธศาสนาตั้งอยู่ติดกับภูเขาเตี้ยๆ ขนาดเล้กหันหน้าไปทางทิศตะวันออก มีภาพสลักบนหน้าผา เป็นภาพการเสด็จลงมาจากสวรรค์ของพระแม่คงคา ณ วาลีปุรัม ในอินเดีย อายุราวพุทธศตวรรษที่ 12 สมัยราชวงศ์ปัลละ จะมีภาพข้างหลังช้างสลักอยู่หลายเชือก ตรงกลางหน้าผาจะมีรอยแตกมี้น้ำฝนไหลลงมาได้ ถือเป้นการเสด็จลงของพระแม่คงคา ทางด้านซ้ายมือบนมีภาพสลักผู้ชายนั่งชันเข่าข้างหนึ่งขึ้น เรียกว่าท่า “มหาราชลีลา” นั่งคู่อยู่กับม้า สันนิษฐานว่าเป็นรูปของท้าวกบิลกำลังนั่งเฝ้าม้าที่จะส่งไปทำพิธีอัศวเมธ  ตัววิหารเจาะสลักเข้าไปในภูผา หน้าวิหารก่อหินเป็นระเบียงและชาลา (ทางเดิน) ยื่นออกมาเล็กน้อยมีบันไดขึ้นชาลาสลักเป็นรูปคนแคระแบกขั้นบันไดอยู่ สองข้างทางขึ้นมีแผ่นศิลาแกะเป็นรุปทวารบาล “มนุษยนาค” เป็นผู้ชายยืนถือหม้อปรณฆฏะข้างหนึ่งอีกข้างหนึ่งถือดอกบบัวมีคนแคระเป็นบริวารอยู่ 2 ข้างทาง และมีพญานาค 7 เศียรแผ่พังพานอยู่ด้านหลัง ภายในมหาวิหารเป็นพระพุทธรูปแกะสลักหินเข้าไปในผนังภูเขา ห่มจีวรมีริ้ว เป็นพระพุทธรูปรุ่นหลัง ประทับนั่งปางสมาธิ มีภาพสตรีกับบช้าง 2 เชือก หมายถึง ภาพพระนางสิริมหามายา คือ ปางประสูติ หรือภาพของคชลักษมี สลักอยู่เหนือกรอบประตู
เย็น รับประทานอาหารค่ำและพักโรงแรม RAJARATA HOTEL ระดับ 4 ดาวหรือใกล้เคียงเมืองอนุราธปุระ
วันที่สอง        เมืองอนุราธปุระ – ดัมบูลล่า – แคนดี้  

เช้า

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม    นำชมเมืองมรดกโลก อนุราธปุระ อดีตเคยเป็นเมืองหลวงเก่าของประเทศอยู่นานถึง 1,500 ปี ตั้งแต่สมัยพุทธศตวรรษที่ 3 เมืองนี้ตั้งชื่อตามกลุ่มของดวงดาวอนุราธที่หมายถึง ความมั่นคง มั่งคั่ง และอุดมสมบูรณ์พูนสุขปัจจุบันท่านสามารถเห็นสภาพตัวเมืองเก่าหลังจาที่องค์การยูเนสโกได้ช่วยรัฐบาลศรีลังกาบูรณะศาสนะสถานต่างๆ ขึ้นมาใหม่ นำท่านกราบสักการะต้นพระศรีมหาโพธิ์ที่เก่าแก่ที่สุดในโลกและเก่าแก่กว่าที่พุทธคยา ซึ่งได้ประดิษฐานมาตั้งแต่เมื่อครั้งสมัยพระเจ้าอโศกมหาราชราว 2,200 ปีมาแล้ว เป็นหน่อที่พระนางสังฆมิตตาเถรี พระภิกษุณี อดีตราชธิดาของพระเจ้าอโศกมหาราชซึ่งได้นำหน่อพระศรีมหาโพธิ์นี้มาจากตำบลพุทธคยา ประเทศอินเดียและเป็นหน่อที่แยกจากต้นพระศรีมหาโพธิ์ที่มีอายุยาวนานที่สุดในโลกจนหนังสือกินเนสบุ๊คได้บันทึกไว้  ชมพระมหาเจดีย์รุวันเวลิสายะ หรือที่เรียกว่าพระเจดีย์สุวรรณมาลิกที่ใหญ่และงดงามเป็นต้นแบบพระเจดีย์ทรงโอคว่ำองค์อื่นๆ เช่น พระปฐมเจดีย์ ชมโลหะปราสาท 1 ใน 3 แห่งของโลก ชมวัดถูปาราม กราบพระบรมธาตุพระรากขวัญเบื้องขวากระดูกไหปลาร้าของพระพุทธเจ้า นำท่านชม เจดีย์เชตวัน เจดีย์ที่ใหญ่ที่สุดของเมืองอนุราธปุระ ชม เจดีย์อภัยคีรี สร้างโดยพระเจ้าคชพาหุ พ.ศ.4 สูงเป็นอันดับ 2 รองจากเจดีย์เชตะวัน

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร

บ่าย

จากนั้นเดินทางสู่ ดัมบูล่า ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง ชมถ้ำดัมบูลาซึ่งต้องเดินขึ้นเขาสูงประมาณ 500 ฟุต มีบันไดก้าวสบาย ๆ และทางเดินลาดใช้เวลาขึ้นประมาณ 30 นาที เมื่อถึงตัวถ้ำแล้ว ท่านจะได้เห็นทัศนียภาพโดยรอบที่สวยงามเย็นสบาย ภายในถ้ำท่านจะพบกับความงามของภาพพระพุทธรูปที่มีสีสันงดงาม ชมพระเจดีย์ พระพุทธรูปแกะสลักหินปางสมาธิมากมายประดิษฐานอยู่ทั่วไปในถ้ำที่มีหลายห้อง ออกเดินทางสู่ เมืองแคนดี้ ระหว่างทางแวะ ชมสวนสมุนไพร ที่มีผลิตผลทางการเกษตรจำหน่าย เช่นน้ำยาปลูกผมซึ่งสกัดจากผลมะพร้าวคิงศ์โคโคนัท หรือน้ำยาสมุนไพรแก้โรคไขข้อเสื่อม ในอดีตเกาะลังกาเป็นเมืองที่ส่งออกสมุนไพรสู่ประเทศแถบยุโรปและตะวันออกที่สำคัญแห่งหนึ่งของโลก

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำที่โรงแรม พักโรงแรม  QUEEN HOTEL ระดับ 3 ดาว หรือใกล้เคียง เมืองแคนดี้

วันที่สาม       เมืองแคนดี้ – เมืองกอลล์

04.30 น.

ปลุกตื่นโดยโรงแรม  ออกเดินทางไปวัดพระทันตธาตุแห่งกรุงแคนดี้ เพื่อกราบนมัสการพระบรมสารีริกธาตุ พระทันตธาตุเขี้ยวแก้ว อันศักดิ์สิทธิ์  นำเข้ากราบนมัสการพระบรมธาตุภายในห้องชั้นในสุด บริเวณองค์พระเจดีย์ทองคำ

เช้า

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม 

06.00 น.

เช็คเอ้าท์ออกจากโรงแรม นำท่านเดินทางสู่เมืองกอลล์ เป็นเมืองที่ตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ปลายแหลมสุดของศรีลังกา ห่างจากเมืองโคลอมโบ 119 กม. กอลล์เป็นที่รู้จักในชื่อ Gimhathiththa ก่อนที่ชาวโปรตุเกสจะมาถึงในศตวรรษที่ 16 ที่เป็นเมืองท่าของเกาะ กัลล์พัฒนาถึงจุดสูงในศตวรรษที่ 18 ก่อนที่ชาวอังกฤษจะมาถึง ที่พวกเขาพัฒนาอ่าวท่าเรือที่โคลอมโบ แม่น้ำสายหลักคือแม่น้ำจิน (Gin River หรือ Gin Ganga) ที่เริ่มจาก Gongala Kanda และผ่านหมู่บ้านอย่างเช่น Neluwa, Nagoda, Baddegama, Thelikada, Wakwella จนบรรจบกับทะเลที่ Ginthota ใน Wakwella สะพานที่ข้ามแม่น้ำที่นี่ถือเป็นสะพานที่ยาวที่สุดในศรีลังกา

เที่ยง       

รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร

บ่าย

นำท่านเดินทางสู่ วัดพระศรีปรมนันทะราชวรมหาวิหาร ที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเล้าเจ้าอยู่หัวเคยเสด็จ ในครั้งนั้นพระองค์ได้สร้างจุฬาลงกรณ์ธรรมศาลาไว้เป็นที่ระลึก นำท่านชมเขตมรดกโลกเมืองเก่าของเมืองกอลล์ ที่มีบ้านเรือนแบบตะวันตกโบราณ ชม The Dutch Fort หอนาฬิกา ประภาคารโบราณ ป้อมปืนใหญ่ ซึ่งถูกสร้างโดยชาวดัตส์ เมื่อศตวรรษที่ 17 และปัจจุบันหอนาฬิกาได้มีการบูรณะและซ่อมแซมให้ดูใหม่และทันสมัยขึ้น

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำภัตตาคารของโรงแรม พัก CITRUS HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือใกล้เคียง

วันที่สี่           เมืองกอลล์ – นครโคลัมโบ

เช้า

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม เดินทางสู่เมืองโคลัมโบ   นำท่านเที่ยวชมเมืองโคลอมโบ เมืองหลวงที่มีการพัฒนาอย่างก้าวกระโดด ตึกระฟ้าตั้งตระหง่านขึ้นทัดเทียมกับสิ่งก่อสร้างทางวัฒนธรรม ผสมผสานด้วยความสวยงามของธรรมชาติที่ยังคงความสมบูรณ์

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร 

บ่าย

ชมวัดกัลยาณีราชมหาวิหาร ซึ่งชาวศรีลังกาเชื่อว่าเมื่อ 2,500 ปีมาแล้ว พระพุทธเจ้าได้เคยเสด็จมาประทับนั่งบนรัตนบัลลังก์ทองคำที่วัดแห่งนี้ และพระพุทธเจ้าได้ทรงเทศน์โปรดชาวสิงหลเป็นครั้งแรก  ชมมหาวิหารกลางน้ำที่เก่าแก่และงดงาม วัดกัลยาณีมีชื่อเสียงอีกอย่างหนึ่งว่า วัดเกลาณียา ถือกันว่าเป็นวัดที่ใหญ่ที่สุดในศรีลังกาเช่นเดียวกับ เป็นวัดสำคัญอันดับหนึ่ง ก่อนเข้าวัดทุกคนต้องถอดรองเท้าเดินเท้าเปล่าเข้าไป ไม่ว่าพระมหากษัตริย์ ประธานาธิบดี นายกรัฐมนตรีก็ต้องถอดตามประเพณี และสิ่งที่ดูแล้วแปลกตาคือแม่ชีที่นี่จะห่มผ้าสีเหลืองเหมือนกับพระ  คนไทยจะเรียกชื่อว่า วัดกัลยาณีราชมหาวิหาร อยุ่ห่างจากตัวเมืองประมาณ 11 กม ตั้งอยู่ริมแม่น้ำเกลานี อยู่บนฝั่งซ้ายของแม่น้ำ ซึ่งไหลลงมาจากยอดเขาศรีปาทะ เป็นวัดที่สำคัญและมีขนาดใหญ่ที่สุดในเขตชานเมืองโคลัมโบ มีพื้นที่ราว 100 ไร่ ตั้งอยู่บนเนินสูง มีเจดีย์สีขาวขนาดใหญ่มากสูง 30 เมตร ทรงระฆังคว่ำ ตั้งตระหง่านเด่นเป็นสง่าตรงใจกลางของวัด สร้างครอบรัตนบัลลังก์ที่กษัตริย์ศรีลังกาสร้างถวายพระพุทธเจ้าซึ่งชาวศรีลังกาเชื่อกันว่า พระพุทธเจ้าเคยเสด็จมาประทับที่นี่ในสมัยพุทธกาล ทางเข้าวัดมีซุ้มประตูโค้งสีขาว เดินตามพื้นทรายสะอาดสะอ้านดี ผ่านลานวัด เจดีย์ขาวขนาดใหญ่ไปยังวิหารซึ่งเป็นจุดที่น่าสนใจที่สุด ทุกคนจะต้องถอดรองเท้า ถอดหมวก แว่นตากันแดดออกก่อนขึ้นบันใดเพื่อเข้าไปในตัวอาคารข้างใน เป็นการเคารพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ตรงเชิงบันได 2 ข้าง มีรูปปั้นสิงโต มีหัวเป็นช้าง อิทธิพลมาจากทางศิลปะอินเดีย พร้อมทั้งอัฒจันทร์รูปครึ่งวงกลมอยู่ตรงเชิงบันไดขั้นแรกทางเข้าวิหาร เมื่อก้าวเข้าไปในตัววิหารจะรู้สึกเย็น และค่อนข้างมืด ห้องด้านขวามือเป็นที่ประดิษฐ์พระพุทธไสยาสน์ ปางปรินิพพานองค์ขนาดใหญ่มีผ้าม่านโปร่งบางกั้นไว้ด้านหน้า ซึ่งในศรีลังกานิยมทำกันมาก ดูแล้วแปลกตาวัดคงคาราม อันเป็นสถานที่ทำสังฆกรรม ชมพระพุทธรูปทรงลังกา รูปสลัก ภาพวาดภายในวิหาร วัดคงคาราม ซึ่งเป็นสถานที่ตั้งโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์แห่งแรกของศรีลังกา กำแพงของวัดน่าสนใจมาก เพราะมีพระพุทธรูปเรียงรายอยู่เป็นแถวตามแนวของกำแพง แปลกตากว่าวัดอื่นที่เห็นมา โบสถ์หลังใหญ่ของวัดนี้ประดิษฐานพระพุทธรูปปูนปั้นขนาดใหญ่ปางมารวิชัย สิลปะแบบลังกา ทาด้วยสีเหลืองสด มีวงรัศมีด้านหลังทาสีแดง และสีทองดูวิจิตรตระการตา มีชีวิตชีวามาก ด้านหน้ามีแท่นบูชาสำหรับวางดอกไม้และพระพุทธรูปขนาดเล็กเป็นศิลปะแบบพม่าอยู่ 4 องค์ สองข้างทางประดับด้วยงาช้างจริงขนาดใหญ่ 1 คู่ ช้อปปิ้งสินค้าส่งออกในราคาพื้นเมืองย่านธุรกิจการค้า ODEL ของนครโคลัมโบ ในบริเวณแถบนี้ตัวอาคารสร้างด้วยสถาปัตยกรรมยุคเมื่อครั้งศรีลังกาเป็นเมืองขึ้นของอังกฤษ,ฮอลันดาและโปรตุเกส ผ่านตึกเวิลด์เทรด เซ็นเตอร์ ใจกลางย่านธุรกิจของประเทศ, ที่ทำการของสภาเก่าเลียบริมมหาสมุทรอินเดีย

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคารอาหารไทย

วันที่ห้า         นครโคลัมโบ – กรุงเทพฯ 

01.15 น.

ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินศรีลังกันแอร์ไลน์  เที่ยวบินที่ UL  402

06.15 น.

ถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

 

 

ทัวร์ศรีลังกา  5 วัน 3 คืน

อัตราค่าบริการ

วันที่

ราคา

พักเดี่ยว

จำนวน/กรุ๊ป

13-17 เมษายน 2561

29 พ.ค. – 2 มิ.ย.61

27 – 31 ก.ค61

13 – 17 , 20 -24 ตุลาคม 61

1 – 5,8-12 ธันวาคม 61

32,924 บาท

5,500 บาท

15-20 ท่าน

29 ธันวาคม 61  -2 มกราคม 62

35,924 บาท

5,500 บาท

15-20 ท่าน

 

 

 

 

หมายเหตุ : กรุ๊ปคอนเฟริมออกเดินทาง 15 ท่าน ขึ้นไป มีหัวหน้าทัวร์คนไทยเดินทางไป-กลับ พร้อมคณะ

หากคณะเดินทาง 10-14 ท่าน ออกเดินทาง ไม่มีหัวหน้าทัวร์คนไทย

 หากต้องการ หัวหน้าทัวร์คนไทย ทางบริษัทฯ ขอเก็บเพิ่ม 2,000 บาท/ท่าน

 

ค่าบริการรวม :

• ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพฯ-โคลัมโบ – กรุงเทพฯ  โดยสายการบินศรีลังกันแอร์ไลน์

• ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง ค่าประกันภัยสายการบิน  

• ค่าที่พักโรงแรม ระดับ 3-4 ดาว (พักห้องละ 2 ท่าน)

• ค่าอาหารทุกมื้อตามระบุ / ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ

• ค่าหัวหน้าทัวร์ที่คอยบริการและดูแลตลอดการเดินทาง และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น

• ค่าพาหนะตลอดการเดินทาง

*ค่าวีซ่าประเทศศรีลังกา 

• ค่าประกันภัยการเดินทาง วงเงิน 1,000,000 บาท ต่อท่าน

 

ค่าบริการไม่รวม :

• ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น พนักงานขับรถ รวม 20 USD เหรียญดอลล่าสหรัฐ

และค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย รวม 300 บาท

• ค่าใช้จ่ายอื่นๆ นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในรายการ

• ค่าธรรมเนียมน้ำมันของสายการบิน (ถ้ามี)

• ค่าทำเอกสารผู้ถือต่างด้าว  • ค่าวีซ่าที่มีค่าธรรมเนียมแพงกว่าหนังสือเดินทางไทย

• ค่าน้ำหนักเกินพิกัด 20 กิโลกรัม ต่อท่าน

 

การชำระเงิน

ทางบริษัทฯ ขอเก็บเงินค่ามัดจำเป็นจำนวนเงิน 10,000.- บาท ต่อผู้โดยสารหนึ่งท่าน ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทางอย่างน้อย 21 วัน มิฉะนั้นทางบริษัทฯ จะขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำทั้งหมด

 

 

ทัวร์ศรีลังกา  5 วัน 3 คืน

เงื่อนไขการยกเลิก

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด (ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตี มัดจำกับทางสายการบินหรือกรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำที่พัก โดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้)

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วัน   เก็บค่าใช้จ่าย 5,000 บาท

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-15 วันเก็บค่าบริการทั้งหมด 100 %

เงื่อนไขต่างๆ

•บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงโปรแกรม ราคา และเงื่อนไขทั้งหมดโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

•บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้

•รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าช้าของสายการบินเหตุการณ์ทางการเมืองและภัยธรรมชาติ ฯลฯ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ โดยจะคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นสำคัญ

•บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมือง ห้ามผู้เดินทางเข้าประเทศเนื่องจากมีสิ่งของห้ามนำเข้าประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ ความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย หรือด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตามที่กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว ทางบริษัทฯ ไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่ว่าจำนวนทั้งหมด หรือ บางส่วน

•รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองที่นั่งบนเครื่อง และโรงแรมที่พักในต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

•บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทย งดออกเอกสารเข้าเมืองให้กับชาวต่างชาติ

หรือ คนต่างด้าวที่พำนักอยู่ในประเทศไทย

•บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน

•การไม่รับประทานอาหารบางมื้อไม่เที่ยวตามรายการ ไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้เพราะการชำระค่าทัวร์

เป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย 

•ค่าบริการไม่รวมภาษี 7 %  และภาษี หัก ณ ที่จ่าย 3 %

 

 

ข้อมูลสำคัญจะถูกส่งไปยังอีเมล์ที่ระบุในแบบฟอร์ม โปรดระบุอีเมล์ที่ใช้งานจริงของคุณ
Booking
 • ระบุวันเดินทาง :
 • ชื่อผู้จอง :
  *
 • อีเมล์
  *
 • เบอร์โทรศัพท์ :
  *
 • รายชื่อผู้โดยสาร :
  ลำดับ ชื่อ-สกุล (ภาษาไทย) ชื่อ-สกุล (ภาษาอังกฤษ) ผู้ใหญ่/เด็ก
  1.
  เพิ่มรายชื่อผู้โดยสาร
 • ความต้องการพิเศษ :
 • รหัสยืนยัน :
เวลาท้องถิ่น :
ASI|LK|CE009|COLOMBO

การขอวีซ่่า

ทัวร์ศรีลังกา  5 วัน 3 คืน

เอกสารการยื่นวีซ่าศรีลังกา

พาสปอร์ตอายุการใช้งานไม่ต่ำกว่า 6 เดือนนับจากวันเดินทาง