ทัวร์แกรนด์สวิตเซอร์แลนด์ ทัวร์สวิสเซอร์แลนด์
โปรแกรมทัวร์
ทัวร์สวิสเซอร์แลนด์
EUW4.4.1: ทัวร์แกรนด์สวิตเซอร์แลนด์ ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ 9 วัน
 • รหัสทัวร์ :
  EUW4.4.1
 • ราคา :
  ก.ค.- ธ.ค. 2559
 • ระยะเวลา :
  9 วัน
 • วันเดินทาง :
  ทัวร์แกรนด์สวิตเซอร์แลนด์ ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์
  ออกเดินทางวันที่ 15-23 ก.ค. // 05-13 ส.ค. // 16-24 ก.ย.
  // 07-15, 17-25 ต.ค. // 11-19 พ.ย. // 25พ.ย.-02ธ.ค. 2559
 • สายการบิน :
  การบินไทย
 • รายละเอียดเบื้องต้น :
  ทัวร์แกรนด์สวิตเซอร์แลนด์ ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ สัมผัสดินแดนในฝันอันแสนโรแมนติกของ “ ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ ” พร้อมชมวิวทิวทัศน์อันสวยงามบน 3 ขบวนรถไฟ “ เบอร์นิน่าเอกซ์เพรส ” และ “ กราเซียร์เอกเพรส ”และ รถไฟขึ้นพิชิต “ ยอดเขาจุงเฟรา ” TOP OF EUROPE เส้นทางรถไฟที่ “ สูงที่สุด ” ของทวีปยุโรปพร้อมชม “ ถ้ำน้ำแข็ง 1,000 ปี ” พิชิต “ ยอดเขาแมทเธอร์ฮอร์น ”ยอดเขาปิรามิดรูปร่างแปลกตา ที่ราชาการ์ตูน “ วอล์ทดีสนีย์ ” นำมาเป็นแบบเครื่องเล่นบิ๊กธันเดอร์ BIG THUNDER ของสวนสนุกดีสนีย์แลนด์ Disneyland“ ล่องเรือชมัศนียภาพอันสวยงามของทะเลสาบเจนีวา ” ทะเลสาบที่ใหญ่เป็นอันดับสองของทวีปยุโรป
 • หมายเหตุ :
  ทัวร์แกรนด์สวิตเซอร์แลนด์ ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ ลูกค้าจัดกรุ๊ปส่วนตัว กำหนดวันที่เดินทางเองได้ , ราคาทัวร์นี้รวมตั๋วเครื่องบิน ที่พัก อาหาร หรือตามระบุในรายละเอียด
 • Tag :
ดาวน์โหลด แชร์ พิมพ์

ทัวร์แกรนด์สวิตเซอร์แลนด์  ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ 9 วัน 

 

สัมผัสดินแดนในฝันอันแสนโรแมนติกของ “ ประเทศสวิสเซอร์แลนด์” พร้อมชมวิวทิวทัศน์อันสวยงามบน 3 ขบวนรถไฟ “ เบอร์นิน่าเอกซ์เพรส” และ “ กราเซียร์เอกเพรส”และ รถไฟขึ้นพิชิต“ ยอดเขาจุงเฟรา ” TOP OF EUROPE พิชิต “ ยอดเขาแมทเธอร์ฮอร์น”ยอดเขาปิรามิดรูปร่างแปลกตา 

ที่ราชาการ์ตูน “ วอล์ทดีสนีย์” นำมาเป็นแบบเครื่องเล่นบิ๊กธันเดอร์BIG THUNDER 
เมนูพิเศษ ! ลิ้มรสอาหารพื้นเมืองสวิสเซอร์แลนด์ "ฟองดู ชุดใหญ่จุใจ 3 แบบ" 
เที่ยววาดุสเมืองหลวงประเทศลิกเตนสไตน์ช้อบปิ้ง“Fox Town Outlet”
เที่ยวลูกาโน่อีกหนึ่งเมืองแห่งสวรรค์ของนักท่องเที่ยว
 

 

 

กำหนดการเดินทาง

ออกเดินทางวันที่ 15-23 ก.ค. // 05-13 ส.ค. // 16-24 ก.ย. 
// 07-15, 17-25 ต.ค. // 11-19 พ.ย. // 25พ.ย.-02ธ.ค. 2559
 

( กรุณาสำรองที่นั่งล่วงหน้าก่อนการเดินทางอย่างน้อย 8 สัปดาห์เพื่อความสะดวกในการยื่นวีซ่า)

 

วันที่ 1  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

21.30 น.   สมาชิกทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศชั้น 4

เคาร์เตอร์สายการบินไทย(เคาเตอร์A – B) พร้อมเจ้าหน้าที่คอยดูแลเช็คสัมภาระและบัตรที่นั่งบนเครื่อง

 

วันที่ 2  ซูริควาดูสลิกเทนสไตน์เซนต์มอริทซ์

00.40 น.  ออกเดินทางสู่เมืองซูริคโดยสายการบินไทยเที่ยวบินที่ TG970

07.25น.   เดินทางถึงสนามบินเมืองซูริคประเทศสวิตเซอร์แลนด์หลังผ่านการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว

นำท่านออกเดินทางมุ่งหน้าสู่ “กรุงวาดุซ” เมืองหลวงของประเทศ ลิกเตนสไตน์ (เยอรมัน: Liechtenstein) หรือชื่ออย่างเป็นทางการราชรัฐลิกเตนสไตน์เป็นประเทศเล็กๆที่ถูกล้อมรอบด้วยเทือกเขาแอล์ปที่ไม่มีทางออกสู่ทะเลและตั้งอยู่ในทวีปยุโรปกลางมีพรมแดนด้านตะวันออกติดกับประเทศออสเตรียและด้านตะวันตกติดกับสวิตเซอร์แลนด์ถึงแม้ประเทศนี้จะมีขนาดเล็กและเต็มไปด้วยภูเขาสูงแต่ก็มีสถานที่ท่องเที่ยวมากมายเป็นเสมือนที่รวมสถานที่ท่องเที่ยวในยุโรปทั้งหมดนอกจากนี้ลิกเตนสไตน์ยังเป็นที่นิยมของนักเล่นกีฬาฤดูหนาวและยังมีชื่อเสียงในฐานะเป็นประเทศที่เก็บภาษีต่ำมากประเทศหนึ่งด้วย

เที่ยง    บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย     จากนั้นนำท่านเที่ยวชมเมือง“เซ็นต์มอริทซ์”เมืองตากอากาศและศูนย์กลางกีฬาสกีที่มีชื่อเสียงระดับโลกเมืองตากอากาศฤดูหนาวที่แสนสงบ และในปีค.ศ.1864 ได้สร้างโรงแรมแห่งแรกของเมือง และเชิญแขกชาวอังกฤษมาพัก ทำให้เกิดกิจกรรมกีฬาฤดูหนาวต่างๆ อาทิสเก็ตน้ำแข็ง ,บ๊อบสเลด ,สกี ฯลฯ และเป็นสถานที่แข่งขันกีฬาระดับเวิลด์แชมเปี้ยนชิพ และกีฬาโอลิมปิกให้ท่านได้เดินเที่ยวชมบรรยากาศของเมืองถูกโอบล้อมไปด้วยไม้ดอกไม้ประดับนานาพันธุ์ และวิวทิวทัศน์ของทะเลสาบอันสวยงาม กล่าวได้ว่าในบรรดาเมืองตากอากาศของสวิสฯไม่มีที่ใดจะหรูและแพงยิ่งกว่าเมืองนี้อีกแล้ว         

ค่ำ   บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร

พักที่ :LAUDINELLA HOTEL หรือที่พักระดับใกล้เคียงพักเมืองเซ็นต์มอริทซ์

 

วันที่ 3  เซ็นต์มอริทซ์–เบอร์นิน่าเอกซ์เพรส–ทิชิโน่–Fox Town Outlet - ลูกาโน่

เช้า   บริการอาหารมื้อเช้าณห้องอาหารของโรงแรมที่พัก

นำคณะนั่งรถไฟสายโรแมนติก“เบอร์นิน่าเอกซ์เพรสBernina Expressซึ่งเป็นรถไฟชมวิวที่มีชื่อเสียงที่สุดของประเทศสวิสเซอร์แลนด์เพลิดเพลินกับบรรยากาศทิวทัศน์ที่สวยงามของ ภูเขาหิมะ, ทะเลสาบ, ทุ่งหญ้า, หมู่บ้านที่สวยงามตั้งเรียงรายกระจัดกระจาย เป็นภาพที่น่าประทับใจเป็นอย่างยิ่งระหว่างการเดินทาง โดยเริ่มเดินทางจาก “พอนเตรซิน่า” รถไฟจะแล่นผ่าน “ธารกลาเซีย” ข้ามเทือกเขาแอลป์ จากนั้นจะไต่ระดับขึ้นไปที่ความสูงถึง 2,253 เมตรเหนือระดับน้ำทะเลเข้าสู่ “ช่องเขาเบอร์นิน่า” และส่งท้ายการเดินทางด้วยการที่ รถไฟทั้งขบวนวิ่งเป็นบันไดวนเพื่อลดระดับความสูงอย่างรวดเร็ว สู่สถานีปลายทาง ณ “ เมืองทิชิโน่”  ถึงสถานีปลายทางจากนั้นนำคณะเดินทางสู่ “เมืองลูกาโน่

เที่ยง   บริการอาหารมื้อกลางวันณ ภัตตาคาร

บ่าย     นำคณะเดินทางเข้าสู่ “เมืองลูกาโน่”  เมืองตากอากาศแสนสวยริมทะเลสาบที่เปรียบได้กับทะเลเมดิเตอร์เรเนียน  ของชาวสวิส  สัมผัสบรรยากาศแบบสวิส – อิตาเลี่ยน นำท่านเดินทางสู่ “ฟอกซ์ทาวน์เอาท์เล็ท”  Fox Town Outlet ซึ่งเป็นเอาท์เล็ทที่ใหญ่อยู่ติดกับพรมแดนระหว่างประเทศอิตาลีและสวิตเซอร์แลนด์ แม้แต่คนอิตาลีเองยังข้ามพรมแดนมาช้อปปิ้งที่ฝั่งสวิสกันมากมาย ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการเลือกซื้อสินค้าแบรนด์เนมจากทั่วโลกมากมาย รวมทั้งแบรนด์เนมจากอิตาลี อาทิเช่น กางเกงดีเซล Diesel ,Gucci , Prada , Dior ,Bally ,Channel ฯลฯ มีเวลาให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการช้อปปิ้ง หรือ เดินเที่ยวชมเมือง สำหรับท่านที่ไม่ชอบการช้อปปิ้ง บริเวณฟ็อกซ์ทาวน์แห่งนี้ยังมีซุปเปอร์มาเก็ตชื่อดัง Coop ท่านสามารถเลือกซื้อผลไม้, ขนม หรือช็อคโกแล็ตต่างๆ

ค่ำ   บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคารจากนั้นนำคณะท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก       

พักที่ :HOTEL CITY, LUGANO หรือที่พักระดับใกล้เคียงพักเมืองลูกาโน่

 

วันที่ 4  ลูกาโน่– อันเดอร์แมท– นั่งรถไฟกลาเซียเอกซ์เพรส – เซอร์แมทซ์

เช้า   บริการอาหารมื้อเช้าณห้องอาหารของโรงแรมที่พัก

นำคณะออกเดินทางสู่ “เมืองอันเดอร์แมท” เมืองเล็กๆน่ารักอีกเมืองชุมทางรถไฟสายกลาเซียร์เอ็กซเพรสนำท่านชมเมืองแสนสวยเล็กๆ น่ารักในหุบเขามีเวลาให้ท่านได้บันทึกภาพไว้เป็นที่ระลึกเพื่อเก็บบรรยากาศความสวยงามอันเงียบสงบไว้เป็นที่ระลึก

เที่ยง   บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย     นำคณะนั่งรถไฟชมวิว “กลาเซียร์เอ็กซเพรส” Glacier Expressระหว่างการเดินทาง ท่านจะได้ชมภูมิประเทศที่งดงามของเทือกเขาแอลป์ มีทั้งอุโมงค์, สะพาน, หุบเหว, สวิสแกรนด์แคนยอน และหุบเขาที่สูง 2,000 กว่าเมตร ตลอดเส้นทางท่านสามารถชมยอดเขาที่ปกคลุมด้วยธารน้ำแข็งเจ้าของเส้นทางFurka-Oberralp-Bahnที่พาดผ่านในกลางเทือกเขาแอลป์สู่“เซอร์แมทซ์”เมืองตากอากาศที่สวยงามดุจสวรรค์บนดิน ตั้งอยู่บนความสูงกว่า 1,620 เมตร (5,350 ฟุต)เป็นเจ้าของยอดเขาแมทเธอร์ฮอร์นสัญลักษณ์ของสวิตเซอร์แลนด์ เป็นเมืองซึ่งสงวนสถานที่ไว้ให้มีแต่อากาศบริสุทธิ์ โดยห้ามรถที่ใช้แก๊สและน้ำมันเข้ามานอกจากรถไฟฟ้า และรถม้าที่มีไว้บริการนักท่องเที่ยวซึ่งท่านจะประทับจากประสบการณ์ในการเดินทางครั้งนี้อิสระกับการเดินเที่ยวชมเมืองตามอัธยาศัย สมควรแก่เวลา นำท่านเข้าสู่ที่พัก

ค่ำ   บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร / จากนั้นนำคณะท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก

พักที่ :AMBASSADOR HOTEL ZERMATTหรือที่พักระดับใกล้เคียงพักเมืองเซอร์แมทซ์

(เมืองเซอร์แมทเป็นเมืองธรรมชาติแบบสุดๆ จึงทำให้เป็นเมืองที่มีนักท่องเที่ยวนิยมเข้าพักเป็นจำนวนมากและอาจทำให้ห้องพักเต็ม หากช่วงเวลาดังกล่าวไม่สามารถพักบนเซอร์แมทซ์ได้ บริษัทฯจึงขอเปลี่ยนที่พักมาพักที่เมืองใกล้เคียง เช่น Tasch, Vispหรือ Brig แทน) 

 

วันที่ 5  เซอร์แมทซ์ - นั่งกระเช้าขึ้นเมทเธอร์ฮอร์น – มองเทรอซ์– เว่เว่ย์– โลซานน์

เช้า   บริการอาหารมื้อเช้าณห้องอาหารของโรงแรมที่พัก

นำคณะเดินทางสู่สถานีกระเช้าลอยฟ้า จากนั้นให้คณะได้ตื่นตาตื่นใจกับการ“นั่งกระเช้า CABLE CAR” ขึ้นพิชิต “ยอดเขาไคลน์แมทเทอร์ฮอร์น”(ท่านไปแล้วต้องขึ้นไปเหยียบบนแมทเธอร์ฮอร์น ไม่ใช่ชมวิวจากภูเขากรอนนาแกร็ต) **ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ ในกรณีนั้น อาจเปลี่ยนให้ท่านเดินทางขึ้นชมยอดเขาแมทเธอร์ฮอร์นโดยรถราง**ซึ่งมีความสูงกว่า 3,000 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล   ตื่นตาตื่นใจกับยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์นซึ่งท่านสามารถเห็นอยู่แค่เอื้อม  ชื่นชมกับทิวทัศน์เหนือม่านเมฆ  เพลิดเพลินกับทิวทัศน์อันงดงามของหิมะซึ่งปกคลุมยอดเขาตัดกับสีฟ้าเข้มของท้องฟ้านำท่านสู่ลานหิมะอันกว้างใหญ่ สนุกสนานกับการเล่นหิมะและชม“ ยอดเขาเมทเธอร์ฮอร์น ”ยอดเขาทรงปิรามิดที่มีปลายคุ้มงอเหมือนตะขอแปลกตาจนราชาการ์ตูนวอล์ทดีสนีย์นำไปเป็นแบบเครื่องเล่นบิ๊กธันเดอร์Big Thunder ในสวนสนุกดีสนีย์แลนด์ได้เวลาอันสมควรนำคณะลงจากยอดเขา

เที่ยง   บริการอาหารมื้อกลางวันณ ภัตตาคาร

บ่าย     นำคณะเดินทางผ่านเมือง “ มองเทรอซ์ ”เมืองพักผ่อนตากอากาศที่มีชื่อเสียงทั้งในฤดูร้อน และหนาวริมทะเลสาบเจนีวา ซึ่งได้รับสมญานามว่าเป็น “ ไข่มุกแห่งริเวียร่าสวิสฯ ”  ชมวิวทิวทัศน์ของคฤหาสน์ และโรงแรมหรูของเมืองนี้เรียงรายริมถนนเรียบทะเลสาบที่ยาวถึง 7กิโลเมตร ระหว่างทางแวะถ่ายภาพที่ระลึกบริเวณด้านหน้าของ “ ปราสาทชิลลอง ”ซึ่งสร้างขึ้นโดยบัญชาของท่านเคาท์ ปีเตอร์ออฟ ซาวอย หรือที่รู้จักกันแพร่หลายในสมญานามชาร์ลมาญน้อยในครึ่งหลังศตวรรษที่ 13 เป็นที่ประทับโปรดปรานของเคาน์และ ดยุค แห่งซาวอยจากนั้นเดินทางผ่าน “ เมืองเวเว่ย์ ”เมืองที่แสนโรแมนติกริมทะเลสาบ ที่แม้แต่ศิลปินตลกแห่งฮอลลีวู้ด“ ชาลี แชลปปลิ้น” ยังหลงใหล และได้อาศัยอยู่ที่นี่ในบั้นปลายชีวิต ผ่านพื้นที่ปลูก“องุ่นพันธุ์ลาโว”มรดกโลกUNESCOอันเลื่องชื่อของประเทศสวิสเซอร์แลนด์เลื่องชื่อของประเทศสวิสเซอร์แลนด์นำคณะเดินทางเข้าสู่เมืองโลซานน์เมืองที่คนไทยรู้จักดีในสวิสฯ นอกจากนั้นยังเป็นเมืองที่ประทับของสมเด็จพระศรีนครินทราฯ(สมเด็จย่า)แล้ว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสำเร็จการศึกษาจากเมืองนี้อีกด้วยนำคณะชื่นชมบรรยากาศของเมือง นำท่านชมตัวเมืองเก่าสมัยโบราณ มหาวิหารนอร์ทเทรอ

ค่ำ   บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร

พักที่ :MOVENPICK HOTELหรือที่พักระดับใกล้เคียงพักเมืองโลซานน์

 

วันที่ 6  โลซานน์– เจนีวา – น้ำพุจรวดเจ็ทโด – ชมทะเลสาบเจนีวากรุงเบิร์น (เมืองหลวง) – บ่อหมี – อินเทอร์ลาเค่น

เช้า   บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก

นำคณะเดินทางสู่ “เมืองเจนีวา”พันธรัฐที่เล็กที่สุดของสวิสฯตั้งอยู่บริเวณตอนปลายแหลมของ ทะเลสาบเจนีวาทะเลสาบที่มีรูปคล้ายพระจันทร์ครึ่งเสี้ยวยามข้างแรมชมวิวทิวทัศน์อันสวยเหนือทะเลสาบเจนีวา พร้อมชมเมืองเจนีวา เมืองที่ว่ากันว่าเป็นพันธรัฐสวิสที่แทบจะไม่มีอะไรเป็นสวิสเลย ซึ่งรายล้อมด้วยสวนสาธารณะที่สวยงาม และองค์การนานาชาติต่างๆ ตึกสหประชาชาติ,สภาแรงงานโลก , องค์การกาชาดสากล ,ชมทะเลสาบเจนีวา และ น้ำพุจรวดเจทโด (Jet d’eau) ที่สามารถส่งน้ำขึ้นท้องฟ้าได้สูงถึง 140 เมตร และเป็นสัญลักษณ์อย่างหนึ่งของเจนีวา ถ่ายรูปกับ “ นาฬิกาดอกไม้ ” และชื่นชมไม้ดอกไม้ประดับหลากสีสันภายในสวนอังกฤษริมทะเลสาบเจนีวาบ่งบอกถึงความสำคัญของอุตสาหกรรมการผลิตนาฬิกา

เที่ยง   บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย     นำคณะเดินทางสู่“กรุงเบิร์น”นครหลวงอันเก่าแก่ของสวิตเซอร์แลนด์ เมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงสวยงามเป็นอย่างยิ่งจนได้รับการอนุรักษ์ และประกาศให้เป็น “ มรดกโลกจากองค์การยูเนสโก้ ”นำคณะชม “ สวนกุหลาบ ” ซึ่งตั้งอยู่บนเนินเขา ซึ่งที่จุดนี้สามารถชมทิวทัศน์ของตัวเมืองเก่าได้ในมุมกว้างจากนั้นเที่ยวชม “เบเร็นกราเบ็นหรือบ่อหมี ”สัตว์ที่เป็นสัญลักษณ์ของเมืองนำคณะชม“ นาฬิกาไซ้ท์กล็อคเค่น ”อายุกว่า 800 ปี ที่มีโชว์ให้ดูทุกๆชั่วโมงที่นาฬิกาตีบอกเวลา ชมมหาวิหารเซนต์วินเซนต์รัทฮาวน์ และกรุงเบอร์นยังเป็นเมืองที่มีน้ำพุมากที่สุดเมืองหนึ่งในยุโรปนำท่านออกเดินทางสู่ “เมืองอินเทอร์ลาเก้น”เมืองหลวงของแบร์นเนอร์โอเบอร์ลันด์เมืองตากอากาศสวยงามพร้อมทะเลสาบ 2 แห่งกลางเมือง ตั้งอยู่ระหว่างทะเลสาบสองแห่งคือ Thunerseeและ Brienzerseeท่ามกลางเทือกเขาน้อยใหญ่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านจะได้เห็นเขาจุงเฟราอันลือชื่อ , นาฬิกาดอกไม้ , สถานคาสิโน ฯลฯ

ค่ำ   บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคารเมนูพิเศษ อาหารพื้นเมือง "ฟองดูชุดใหญ่"จุใจถึง 3 แบบ

พักที่ :City Oberlandหรือระดับใกล้เคียง    พักเมืองอินเทอร์ลาเก่น

 

วันที่ 7  อินเทอร์ลาเก่น–กรินเดลวาลด์–นั่งรถไฟขึ้นสู่ภูเขาหิมะจุงเฟราถ้ำน้ำแข็ง 1,000 ปี – ลานหิมะ – ลูเซิร์น– ช้อปปิ้ง    

เช้า    บริการอาหารมื้อเช้าณห้องอาหารของโรงแรมที่พัก

นำคณะออกเดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศขึ้นมุ่งหน้าขึ้นสู่ “หมู่บ้านกรินเดลวาลด์” ระหว่างการเดินทางท่านจะได้ชมวิวทิวทัศน์แบบสวิสเซอร์แลนด์แท้ๆ ที่มีทุ่งหญ้าอันเขียวขจี ดอกไม้ป่าบานสะพรั่งในฤดูใบไม้ผลิ หรือใบไม้เปลี่ยนสีในช่วงฤดูใบไม้ล่วงบ้านหลังน้อยใหญ่ปลูกแบบน่ารักๆทรงสวิสชาเลต์ ฝูงวัวพื้นเมืองที่กระจัดกระจายแทะเล็มหญ้าอยู่ทั่วบริเวณ ลำธารน้ำธรรมชาติเล็กๆที่ใสสะอาดและฉากหลังที่มีภูเขาหิมะตั้งตระหง่านขาวโพลน ซึ่งจะทำให้คณะได้รับความประทับใจเป็นอย่างยิ่ง เดินทางถึงหมู่บ้านกรินเดลวาลด์พร้อมนำคณะเปลี่ยนบรรยากาศโดยการ“นั่งรถไฟชมวิวท่องเที่ยวธรรมชาติบนภูเขาสูง แห่งแอลป์แล้วเปลี่ยนเป็นรถไฟสายภูเขาที่ “ สถานีไคลน์ไชเด็ก ”รถไฟที่จะนำท่านเดินทางลอดอุโมงค์ที่ชาวสวิสฯได้ขุดเจาะไว้ที่ความสูงถึง 3,464 เมตร แล้วนำคณะลงรถไฟ ณ“สถานีรถไฟที่สูงที่สุดในยุโรป” Top of Europe“บนยอดเขาจุงเฟรา”Jungfraujochซึ่ง มีความสูง 4,158 เมตร (13,642 ฟุต)นักท่องเที่ยวหลายๆคนบอกว่าที่นี่สวยงามดุจดินแดนแห่งสวรรค์เพราะยอดเขาแห่งนี้ปกคลุมด้วยหิมะขาวโพลนตลอดทั้งปีทำให้ในปี 2001 องค์การยูเนสโก้ Unescoประกาศให้ยอดเขาจุงเฟราเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติแห่งแรกของยุโรปพร้อมนำคณะเข้าชมถ้ำน้ำแข็ง 1,000ปี  Ice Palaceที่สร้างโดยการเจาะธารน้ำแข็งเข้าไปถึง 30 เมตร พร้อมชมน้ำแข็งแกะสลักรูปร่างต่างจากนั้นชมวิวทิวทัศน์และสัมผัสหิมะที่ลานพลาโตและไม่ควรพลาดการส่งโปสการ์ดจากที่ทำการไปรษณีย์ที่สูงที่สุดในโลก

เที่ยง   บริการอาหารมื้อกลางวันณ ภัตตาคารบนยอดเขาPanorama Restaurant(ภัตตาคารชมวิว)

บ่าย     ได้เวลาอันสมควรนำคณะเดินทางลงจากยอดเขา พร้อมชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงามระหว่างการนั่งรถไฟลงจากยอดเขา จากนั้นนั่งรถโค้ชเข้าสู่ “เมืองลูเซิร์น”Luzernซึ่งเป็นอดีตหัวเมืองโบราณของสวิสเซอร์แลนด์ สวิสเซอร์แลนด์ เป็นดินแดนที่ได้รับสมญานามว่า“หลังคาแห่งทวีปยุโรป” (The roof of Europe) เพราะนอกจากจะมีเทือกเขาสูงเสียดฟ้าอย่างเทือกเขาแอลป์แล้วก็ยังมี ภูเขาใหญ่น้อยสลับกับป่าไม้ที่แทรกตัวอยู่ตามเนินเขาและไหล่เขาสลับแซมด้วยดงดอกไม้ป่าและทุ่งหญ้าอันเขียวชอุ่ม สำหรับเลี้ยงสัตว์และเป็นเมืองที่ได้ชื่อว่านักท่องเที่ยวบันทึกภาพไว้มากที่สุดนำคณะไปถ่ายรูปกับ “อนุสาวรีย์สิงโต ”อนุสรณ์รำลึกถึงการเสียชีวิตของทหารสวิสฯผู้ถวายการอารักขาแด่พระเจ้าหลุยส์ที่ 16 ในสงครามปฏิวัติใหญ่ฝรั่งเศส นำท่านเดินชมเมืองเก่าเดินข้าม“สะพานไม้คาเปล ”ที่มีชื่อเสียงที่สุดของลูเซิร์น ซึ่งเป็นสะพานไม้ที่มีหลังคาคลุมตลอด ทอดตัวข้าม “แม่น้ำรุซซ์ ” (Reuss)ซึ่งสร้างมากว่า 660 ปีเพื่อเชื่อมเขตเมืองใหม่ในฝั่งใต้และเขตเมืองเก่าในฝั่งเหนือสะพานแห่งนี้เคยถูกไฟไหม้เมื่อปี 1993 แต่ก็ได้บูรณะใหม่จนมีสภาพใกล้เคียงของเดิม

ค่ำ  บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร

พักที่ :Flora Hotel / Grand Europe Hotelหรือระดับใกล้เคียงพักเมืองเมืองลูเซิร์น

 

วันที่ 8 ลูเซิร์น– ซาฟเฮาส์เซ่น – กรุงเทพฯ    

เช้า    บริการอาหารมื้อเช้าณห้องอาหารของโรงแรมที่พัก

นำคณะออกเดินทางเข้าสู่“เมืองซาฟเฮาส์เซ่น” Schaffhausen เมืองชายแดนเยอรมัน-สวิสฯชมความสวยงามของน้ำตกไรน์ซึ่งเกิดจากแม่น้ำไรน์สายน้ำนานาชาติที่ สำคัญที่สุดในยุโรป แม่น้ำแห่งนี้เกิดขึ้นจากการละลายของหิมะจากเทือกเขาแอลป์เริ่มจากเป็นลำธารเล็กๆผ่านลิคเท่นสไตน์เข้าสู่ทะเลสาบคอนสแตนท์ที่กั้นพรหมแดนระหว่างสวิตเซอร์แลนด์กับเยอรมันนี ส่วนที่ล้นไหลออกจากทะเลสาบคอนสแตนท์ก่อกำเนิดแม่น้ำไรน์สายใหญ่ไหลผ่านหน้าผาสูงชันที่เมืองซาฟเฮาส์เซ่นเกิดเป็น“น้ำตกไรน์ที่สวยงามที่สุดในยุโรปกลางนำท่านออกเดินทางสู่สนามบินนานาชาติซูริคให้ท่านได้มีเวลาในการทำภาษีก่อนขึ้นเครื่องเดินทางกลับ

13.30 น.   ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯโดยสายการบินไทยเที่ยวบินที่ TG971

 

วันที่ 9  กรุงเทพฯ

05.30 น.   เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ / โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

 

หมายเหตุ   โปรแกรมการเดินทางอาเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมะสม เนื่องจากสภาพ ลม ,ฟ้า , อากาศ,การล่าช้าอันเนื่องมาจากสายการบิน และสถานการณ์ในต่างประเทศที่ทางคณะเดินทางในขณะนั้น เพื่อความปลอดภัยในการเดินทาง โดย ได้มอบหมายให้ หัวหน้าทัวร์ผู้นำทัวร์ มีอำนาจตัดสินใจ ณ ขณะนั้นทั้งนี้การตัดสินใจ  จะคำนึงถึงผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นสำคัญ

 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

 

ทัวร์แกรนด์สวิตเซอร์แลนด์  ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ 9 วัน 

 

              อัตราค่าบริการ 

     ออกเดินทางช่วง

            ผู้ใหญ่พัก

            ห้องละ 2 ท่าน

 เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี

 พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน

                เด็กอายุต่ำกว่า                12 ปี

             พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน

              ( มีเตียงเสริม )

          พักท่านเดียว/ห้อง

                    จ่ายเพิ่ม

 

กรกฎาคมและสิงหาคม 2559

109,900

109,900

105, 900

24,000

กันยายน-ตุลาคม 2559

105,900

105,900

105,900

24,000

วันที่ 17-25 ตุลาคม 2559

109,900

109,900

109,900

24,000

เดือนพฤศจิกายน 2559

105,900

105,900

105,900

24,000

ต้องการเดินทางโดยชั้นธุรกิจ Business Classกรุณาสอบถามราคาเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่บริษัท

 

อัตราค่าบริการนี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพฯ-ซูริค//ซูริค-กรุงเทพฯ (หรือสลับประเทศลงก่อน-หลัง)
 • ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถที่ชำนาญเส้นทาง กฎหมายในยุโรปไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12ช.ม./วัน
 • โรงแรมที่พักตามระบุหรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน โรงแรมส่วนใหญ่ในยุโรปจะไม่มีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิต่ำและราคาโรงแรมจะปรับขึ้น 3-4 เท่าตัวหากวันเข้าพักตรงกับงานเทศกาลเทรดแฟร์หรือการประชุมต่างๆอันเป็นผลที่ทำให้ต้องมีการปรับเปลี่ยนย้ายเมือง โดยคำนึงถึงความเหมาะสมเป็นหลัก
 • ค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่ายุโรปหรือกลุ่มเชงเก้นวีซ่า และค่าธรรมเนียมวีซ่าทางสถานทูตไม่คืนให้ท่านไม่ว่าท่านจะผ่านการพิจารณาหรือไม่ก็ตาม
 • ค่าอาหารที่ระบุในรายการ ให้ท่านได้เลิศรสกับอาหารท้องถิ่นในแต่ละประเทศ
 • ค่าบริการนำทัวร์โดยหัวหน้าทัวร์ผู้มีประสบการณ์นำเที่ยวให้ความรู้ และคอยดูแลอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
 • ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท

 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
 
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % 
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรีด , ค่าเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 • ค่าผกผันของภาษีน้ำมันที่ทางสายการบินแจ้งเปลี่ยนแปลงกะทันหัน
 • ค่าพนักงานยกกระเป๋า ณ โรงแรมที่พัก (ทางบริษัทฯไม่ได้จัดให้แก่ท่านเนื่องจากป้องกันการสูญหายจากมิจฉาชีพที่แฝงตัวเข้ามาในโรงแรมที่พัก และเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการเข้าห้องพักสำหรับทุกท่าน)
 • ค่าทิปพนักงานขับรถในยุโรปท่านละ 21 สวิสฟรังค์
 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ตามวัฒนธรรมการบริการแบบสากลโลก ท่านละ 100 บาทต่อวัน 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

 

ทัวร์แกรนด์สวิตเซอร์แลนด์  ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ 9 วัน 

 

เงื่อนไขการสำรองที่นั่ง และการชำระเงิน

 • กรุณาจองล่วงหน้าพร้อมชำระงวดแรก50,000บาท ก่อนการเดินทาง พร้อมแฟกซ์สำเนาหน้าหนังสือเดินทาง Passport  มายังบริษัท และค่าใช้จ่ายส่วนที่เหลือกรุณาชำระก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า14 วัน มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทาง
 • บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 10 วัน ซึ่งจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อไม่สามารถทำกรุ๊ปได้อย่างน้อย 20 ท่าน และหรือ ผู้ร่วมเดินทางในคณะไม่สามารถผ่านการพิจารณาวีซ่าได้ครบ 20 ท่าน ซึ่งในกรณีนี้ ทางบริษัทฯ ยินดีคืนเงินให้ทั้งหมดหักค่าธรรมเนียมวีซ่า หรือจัดหาคณะทัวร์อื่นให้ ถ้าท่านต้องการ
 • บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจำเป็น สุดวิสัย จนไม่อาจแก้ไขได้ และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บ ที่นอกเหนือความ รับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และเหตุสุดวิสัยบางประการเช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ
 • เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเข้า และออกประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี 
 • เมื่อท่านได้ชำระเงินมัดจำหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือชำระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของบริษัทฯ ที่ได้ระบุไว้โดยทั้งหมด
หมายเหตุ
•ทางบริษัทจะทำการยื่นวีซ่าของท่านก็ต่อเมื่อในคณะมีผู้สำรองที่นั่งครบ 25 ท่านและได้รับคิวการตอบรับจากทางสถานทูต เนื่องจากบริษัทจะต้องใช้เอกสารต่างๆที่เป็นกรุ๊ปในการยื่นวีซ่า อาทิ ตั๋วเครี่องบิน , ห้องพักที่คอนเฟิร์มมาจากทางยุโรป ,ประกันการเดินทาง ฯลฯ ทางท่านจะต้องรอให้คณะครบ 15 ท่าน จึงจะสามารถยื่นวีซ่าให้กับทางท่านได้อย่างถูกต้อง
•หากในช่วงที่ท่านเดินทางคิววีซ่ากรุ๊ปในการยื่นวีซ่าเต็ม ทางบริษัทต้องขอสงวนสิทธิ์ในการยื่นวีซ่าเดี่ยว ซึ่งทางท่านจะต้องเดินทางมายื่นวีซ่าด้วยตัวเอง ตามวัน และเวลานัดหมายจากทางสถานทูตโดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทคอยดูแล และอำนวยความสะดวก
•เอกสารต่างๆที่ใช้ในการยื่นวีซ่าท่องเที่ยวทวีปยุโรป ทางสถานทูตเป็นผู้กำหนดออกมา มิใช่บริษัททัวร์เป็นผู้กำหนด ท่านที่มีความประสงค์จะยื่นวีซ่าท่องเที่ยวทวีปยุโรป กรุณาจัดเตรียมเอกสารให้ถูกต้อง และครบถ้วนตามที่สถานทูตต้องการ เพราะจะมีผลต่อการพิจารณาวีซ่าของท่าน บริษัททัวร์เป็นแต่เพียงตัวกลาง และอำนวยความสะดวกในการยื่นวีซ่าเท่านั้น มิได้เป็นผู้พิจารณาว่าวีซ่าให้กับทางท่าน
•กรณีวีซ่าที่ท่านยื่นไม่ผ่านการพิจารณา และคณะสามารถออกเดินทางได้ ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึ้นดังต่อไปนี้
- ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าและค่าดำเนินการ ทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆทั้งสิ้นแม้ว่าจะผ่านหรือไม่ผ่านการพิจารณา
- ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน หรือตั๋วเครื่องบินที่ออกมาจริง ณ วันยื่นวีซ่า ซึ่งตั๋วเป็นเอกสารที่สำคัญในการยื่นวีซ่า หากท่านไม่ผ่านการพิจารณา ตั๋วเครื่องบินถ้าออกตั๋วมาแล้วจะต้องทำการ REFUND โดยจะมีค่าธรรมเนียมที่ท่านต้องถูกหักบางส่วน และส่วนที่เหลือจะคืนให้ท่านภายใน 45-60 วัน (ตามกฎของแต่ละสายการบิน)ถ้ายังไม่ออกตั๋วท่านจะเสียแต่ค่ามัดจำตั๋วตามจริงเท่านั้น
- ค่าห้องพักในทวีปยุโรป ถ้าคณะออกเดินทางได้ และท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่า ตามกฎท่านจะต้องโดนค่ามัดจำห้องใน 2 คืนแรกของการเดินทางหากท่านไม่ปรากฏตัวตามวันที่เข้าพัก ทางโรงแรมจะต้องยึดค่าห้อง 100% ในทันที ทางบริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบ และมีเอกสารชี้แจงให้ท่านเข้าใจ
•หากท่านผ่านการพิจารณาวีซ่า แล้วยกเลิกการเดินทางทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยึดค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100%
•ทางบริษัทเริ่มต้น และจบ การบริการ ที่สนามบินสุวรรณภูมิ กรณีท่านเดินทางมาจากต่างจังหวัด หรือต่างประเทศ และจะสำรองตั๋วเครื่องบิน หรือพาหนะอย่างหนึ่งอย่างใดที่ใช้ในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ เพราะเป็นค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษัทฉะนั้นท่านควรจะให้กรุ๊ป FINAL 100% ก่อนที่จะสำรองยานพาหนะ
 
เงื่อนไขการยกเลิก
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง  30 วัน - คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด หรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบิน   หรือ กรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศ หรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 25 วันขึ้นไป -  เก็บค่าใช้จ่าย 10,000 บาท
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง  14 วันขึ้นไป  -  เก็บค่าใช้จ่าย  50 % ของราคาทัวร์
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง  1-6 วัน - เก็บค่าบริการทั้งหมด 100 %
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
 
ข้อมูลสำคัญจะถูกส่งไปยังอีเมล์ที่ระบุในแบบฟอร์ม โปรดระบุอีเมล์ที่ใช้งานจริงของคุณ
Booking
 • ระบุวันเดินทาง :
 • ชื่อผู้จอง :
  *
 • อีเมล์
  *
 • เบอร์โทรศัพท์ :
  *
 • รายชื่อผู้โดยสาร :
  ลำดับ ชื่อ-สกุล (ภาษาไทย) ชื่อ-สกุล (ภาษาอังกฤษ) ผู้ใหญ่/เด็ก
  1.
  เพิ่มรายชื่อผู้โดยสาร
 • ความต้องการพิเศษ :
 • รหัสยืนยัน :
เวลาท้องถิ่น :
EUR|CH|SZ008|GENEVE

การขอวีซ่่า

ทัวร์แกรนด์สวิตเซอร์แลนด์  ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ 9 วัน 

 

เอกสารที่ใช้ในการยื่นขอวีซ่า VISA(ต้องมาโชว์ตัวที่สถานทูตเพื่อสแกนลายนิ้วมือทุกท่าน)

 • หนังสือเดินทางที่เหลืออายุใช้งานไม่ต่ำกว่า 6 เดือนและมีหน้าพาสปอร์ตว่างอย่างน้อย 3 หน้า
 • รูปถ่ายสี(ต้องถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน ฉากหลังเป็นสีขาวเท่านั้น ) 1.5 X 2.0 นิ้วจำนวน 3 รูป ขึ้นอยู่กับประเทศที่จะเดินทาง
 • หลักฐานแสดงสถานะการทำงาน 1 ชุด
* ค้าขาย หลักฐานทางการค้า เช่นใบรับรองจากกระทรวงพาณิชย์หรือใบทะเบียนการค้าที่มีชื่อผู้เดินทางอายุย้อนหลังไม่เกิน 3 เดือนนับจากเดือนที่จะเดินทาง*พนักงานและผู้ถือหุ้นหนังสือรับรองการทำงานเป็นภาษาอังกฤษในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุคำว่า TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใช้ชื่อแต่ละสถานทูต
*ข้าราชการและนักเรียนหนังสือรับรองจากต้นสังกัดหนังสือรับรองเป็นภาษาอังกฤษ
หลักฐานแสดงฐานะการเงินท่านละ 1 ฉบับ ( สถานทูตรับบัญชีออมทัพย์เท่านั้นส่วนบัญชีอื่นๆนอกจากออมทรัพย์และเอกสารแสดงทางการเงินอื่นๆ สามารถยื่นแนบเพิ่มเติมได้ ทั้งนี้เพื่อให้หลักฐานการเงินของท่านสมบูรณ์ท่สุด)
* หนังสือรับรองจากธนาคารในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุคำว่า TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใช้ชื่อแต่ละสถานทูตพร้อมStatement และสำเนาสมุดเงินฝาก ออมทรัพย์ โดยละเอียดทุกหน้า ย้อนหลัง 6 เดือนกรุณาสะกดชื่อให้ตรงกับหน้าพาสปอร์ตและหมายเลขบัญชีเล่มเดียวกับสำเนาที่ท่านจะใช้ยื่นวีซ่า (ใช้เวลาดำเนินการขอประมาณ 3-5 วันทำการ)
* เด็กต้องทำเอกสารรับรองบัญชีจากทางธนาคารบิดาหรือมารดา
*สามี-ภรรยาที่มีการจดทะเบียนสมรส สามารถใช้เอกสารการเงินร่วมกันได้แต่ให้ทางธนาคารออกเอกสารแยกคนละชุด
กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์  / หากเด็กไม่ได้เดินทางกับบิดา/มารดาคนใดคนหนึ่ง หรือบิดามารดาไม่ได้เดินทางทั้งสองคนต้องมีจดหมายยินยอมให้เดินทางไปต่าง ประเทศจากบิดาและมารดาซึ่งจดหมายต้องออกโดยที่ว่าการอำเภอ
 • สำเนาบัตรประชาชน หรือ สำเนาสูติบัตร 1 ชุด
 • สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด
 • สำเนาทะเบียนสมรส หรือ ทะเบียนหย่า 1 ชุด
 • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี) 1 ชุด
 • การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวรและถึงแม้ว่าท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่าสถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ชำระไปแล้วและหากต้องการขอยื่นคำร้องใหม่ก็ต้องชำระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครั้ง
 • หากสถานทูตมีการเรียกสัมภาษณ์ทางบริษัทฯขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมายและโปรดแต่งกายสุภาพทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะส่งเจ้าหน้าที่ไปอำนวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติมทางบริษัทใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน
 • กรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้วทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งสถานทูตยกเลิกวีซ่าของท่านเนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็นสถิติในนามของบริษัทฯ
 • ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านที่มีเอกสารพร้อมและมีความประสงค์ที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวยังประเทศตามที่ระบุเท่านั้นการปฏิเสธวีซ่าอันเนื่องมาจากหลักฐานในการขอยื่นวีซ่าปลอมหรือผิดวัตถุประสงค์ในการยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยวทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินโดยจะหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงและจะคืนให้ท่านหลังจากทัวร์ออกเดินทางภายใน 30 วัน โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมทั้งนี้จะคำนึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นหลัก

 

 heartheartheart Have A Good Trip heartheartheart

กราบขอบพระคุณลูกค้าทุกท่านที่ไว้วางใจเลือกใช้บริการ บริษัท ธารา อารยะ แทรเวล

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++