ทัวร์แคชเมียร์ ทัวร์แคชเมียร์ราคาถูก แคชเมียร์ ทัวร์แคชเมียร์ ทัวร์แคชเมียร์ ทัชมาฮาล โปร
โปรแกรมทัวร์
ทัวร์เอเชีย : ทัวร์อินเดีย
KH6-TG: ทัวร์แคชเมียร์ ศรีนากา พาฮาลแกม กุลมาร์ค โซนามาร์ค
 • รหัสทัวร์ :
  KH6-TG
 • ราคา :
  ก.ค.-ธ.ค.62 /46,555
 • ระยะเวลา :
  6 วัน 4 คืน
 • วันเดินทาง :
  25 – 30 กรกฎาคม /9- 14 สิงหาคม /11 – 16 / 22 -27 ตุลาคม /5 -10 ธันวาคม / 28 ธันวาคม 62 – 2 มกราคม 63
 • สายการบิน :
  การบินไทย มีบินภายใน 2 เที่ยวบิน
 • รายละเอียดเบื้องต้น :
  ทัวร์แคชเมียร์ ทัชมาฮาล ทัวร์ทัชมาฮาล แคชเมียร์ ชมทัชมาฮาล พระราชวังอัคราฟอร์ท เมืองอัครา เมืองศรีนาคา พาฮาลแกม หรือหุบเขาแกะทะเลสาบดาล สวนชาลิมาร์ ชมสวนนิชาน สวนดอกทิวลิป กุลมาร์ค เคเบิลคาร์ กอนโดลา จามามัสยิด มัสยิดดัสเกียร์ โซนามาร์ค นำท่านล่องเรือสิคาราในทะเลสาบดาล เมืองเดลลี ประตูชัยอินเดีย India Gate วัดอัคชาร์ดาม หอคอย กุตับ มินาร์ ช้อปปิ้งตลาดจันปาท
 • หมายเหตุ :
  ทัวร์แคชเมียร์ ทัชมาฮาล ทัวร์ทัชมาฮาล แคชเมียร์ ลูกค้าสามารถจัดกรุ๊ปส่วนตัว กำหนดวันที่เดินทางเองได้ , ราคาทัวร์นี้รวมตั๋วเครื่องบิน ที่พัก อาหาร หรือตามรายละเอียดที่ลูกค้าต้องการ
 • Tag :
ดาวน์โหลด แชร์ พิมพ์

ทัวร์แคชเมียร์ 6 วัน 4 คืน  

**โปรแกรม Deluxe ** 

**จัดเองไม่ได้ส่งต่อที่ไหน**

ดูโปรแกรมคลิ๊ก

 

ความแตกต่าง หากจองทริปแคชเมียร์กับเรา

 1. บินสายการบินไทย ปกติมีเสริฟอาหารบนเครื่อง
 2. พักที่โรงแรม ที่สกีรีสอร์ท 1 คืน  ที่พักดี
 3. พักเรือ 1 คืน เท่านั้น เพื่อได้ท่านได้สัมผัสบรรยากาศ พักเรือต้องนั่งเรือเข้าและออก
 4. พักโรงแรมระดับ 4 ดาว  2 คืน ที่เมืองศรีนากา โรงแรมดี สะดวก
 5. มีเสริมอาหารไทยโดยหัวหน้าทัวร์มืออาชีพ
 6. ล่องเรือสิขารา 2 ท่าน ต่อลำ (ปกติทั่วไป 4 ท่านต่อลำ)
 7. รับของที่ระลึกจากแคชเมียร์ ท่านละ 1 ชิ้น

เที่ยวพักผ่อนทั้งทีอยากให้พักดี กินอิ่ม นอนหลับ ของเราเน้นที่พักดี บริการดี  

*** สุดพิเศษ *** เสริมอาหารไทยทุกมื้อ

อาทิ น้ำพริก ปลาสลิดทอด ปลาทูทอด น้ำพริกกะปิ ปลาทูน่าผัดพริกใบกะเพรา แกงเขียวหวานแกงส้ม พะแนงไก่ ต้มโคล้งปลากรอบ ทอดมันปลากราย ยำปลากระป๋อง มาม่า เครื่องข้าวต้มหมูหยอง ไข่เค็ม กุนเชียง ผักกาดดอง ไชโป้วหวานผัดไข่ ปลากรอบ ไข่เจียว หมูเส้นฝอยหอยลายกระป๋อง กาแฟ โอวัลติน ไมโล น้ำมะตูม น้ำเก๊กฮวย น้ำขิง ขนมหวานบัวลอย เป็นต้น

 

โดยสายการบินไทย

แคว้นแคชเมียร์ สวิสเซอร์แลนด์แดนภารตะ โอบล้อมด้วยเทือกเขาหิมาลัย ดั่งเมืองสวรรค์

ศรีนากา (เมืองแห่งทะเลสาบ) กุลมาร์ค(เมืองแห่งท้องทุ่งดอกไม้) โซนามาร์ค (เมืองแห่งทุ่งหญ้าสีทอง) พาฮาลแกม หุบเขาแกะ

ตารางวันเดินทาง

วันที่

ราคา/ท่าน

พักเดี่ยวเพิ่ม

จำนวน/กรุ๊ป

25 – 30 กรกฎาคม 2562

46,555  บาท

7,500 บาท

10 – 20  ท่าน

9- 14 สิงหาคม 2562

46,555  บาท

7,500 บาท

10 – 20  ท่าน

11 – 16 / 22 -27 ตุลาคม 2562

46,555  บาท

7,500 บาท

10 – 20  ท่าน

5 -10 ธันวาคม 2562

46,555  บาท

7,500 บาท

10 – 20  ท่าน

28 ธันวาคม 62 – 2 มกราคม 63

46,555  บาท

7,500 บาท

10 – 20  ท่าน

**หมายเหตุ : กรุ๊ปคอนเฟริมออกเดินทาง 10 ท่าน ขึ้นไป มีหัวหน้าทัวร์คนไทยเดินทางไป-กลับ พร้อมคณะ

ดูโปรแกรมคลิ๊ก

ทัวร์แคชเมียร์ 6 วัน 4 คืน  

**โปรแกรม Deluxe ** 

**จัดเองไม่ได้ส่งต่อที่ไหน**

ดูโปรแกรมคลิ๊ก

 

ความแตกต่าง หากจองทริปแคชเมียร์กับเรา

 1. บินสายการบินปกติมีเสริฟอาหารบนเครื่อง
 2. พักที่โรงแรม ที่สกีรีสอร์ท 1 คืน  ที่พักดี
 3. พักเรือ 1 คืน เท่านั้น เพื่อได้ท่านได้สัมผัสบรรยากาศ พักเรือต้องนั่งเรือเข้าและออก
 4. พักโรงแรมระดับ 4 ดาว  2 คืน ที่เมืองศรีนากา โรงแรมดี สะดวก
 5. มีเสริมอาหารไทยโดยหัวหน้าทัวร์มืออาชีพ
 6. ล่องเรือสิขารา 2 ท่าน ต่อลำ (ปกติทั่วไป 4 ท่านต่อลำ)
 7. รับของที่ระลึกจากแคชเมียร์ ท่านละ 1 ชิ้น

เที่ยวพักผ่อนทั้งทีอยากให้พักดี กินอิ่ม นอนหลับ ของเราเน้นที่พักดี บริการดี  

*** อัตราค่าบริการท่านละ ***

ตารางวันเดินทาง

วันที่

ราคา/ท่าน

พักเดี่ยวเพิ่ม

จำนวน/กรุ๊ป

25 – 30 กรกฎาคม 2562

46,555  บาท

7,500 บาท

10 – 20  ท่าน

9- 14 สิงหาคม 2562

46,555  บาท

7,500 บาท

10 – 20  ท่าน

11 – 16 / 22 -27 ตุลาคม 2562

46,555  บาท

7,500 บาท

10 – 20  ท่าน

5 -10 ธันวาคม 2562

46,555  บาท

7,500 บาท

10 – 20  ท่าน

28 ธันวาคม 62 – 2 มกราคม 63

46,555  บาท

7,500 บาท

10 – 20  ท่าน

 

**หมายเหตุ : กรุ๊ปคอนเฟริมออกเดินทาง 10 ท่าน ขึ้นไป มีหัวหน้าทัวร์คนไทยเดินทางไป-กลับ พร้อมคณะ

ค่าบริการรวม

• ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพฯ-เดลลี– กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย

* ค่าตั๋วภายในประเทศโดยสายการบินท้องถิ่น

• ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง ค่าประกันภัยสายการบิน และค่าวีซ่า

• ค่าที่พักโรงแรม ระดับมาตรฐาน (พักห้องละ 2 ท่าน)

• ค่าอาหารทุกมื้อตามระบุ / ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ

• ค่าหัวหน้าทัวร์ที่คอยบริการและดูแลตลอดการเดินทาง และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น

• ค่าพาหนะตลอดการเดินทาง

• ค่าประกันภัยการเดินทาง วงเงิน 1,000,000 บาท ต่อท่าน

ค่าบริการไม่รวม

*ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น พนักงานขับรถ 30USD ต่อท่าน ตลอดทริป 

*ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ 300 บาทต่อท่าน ตลอดทริป

• พนักงานบริการยกกระเป๋า ค่าใช้จ่ายอื่นๆ นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในรายการ

• ค่าธรรมเนียมน้ำมันของสายการบิน (ถ้ามี)

• ค่าทำเอกสารผู้ถือต่างด้าว

• ค่าวีซ่าที่มีค่าธรรมเนียมแพงกว่าหนังสือเดินทางไทย

• ค่าน้ำหนักเกินพิกัด 20 กิโลกรัม ต่อท่าน

•ค่าบริการไม่รวมภาษี 7 % และภาษี หัก ณ ที่จ่าย 3 %

การชำระเงิน

ทางบริษัทฯ ขอเก็บเงินค่ามัดจำเป็นจำนวนเงิน 20,000.- บาท ต่อผู้โดยสารหนึ่งท่าน ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทางอย่างน้อย 21 วัน มิฉะนั้นทางบริษัทฯ จะขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำทั้งหมด

ดูโปรแกรมคลิ๊ก

ทัวร์แคชเมียร์ 6 วัน 4 คืน  

 

**โปรแกรม Deluxe ** 

**จัดเองไม่ได้ส่งต่อที่ไหน**

ดูโปรแกรมคลิ๊ก

 

ความแตกต่าง หากจองทริปแคชเมียร์กับเรา

 1. บินสายการบินปกติมีเสริฟอาหารบนเครื่อง
 2. พักที่โรงแรม ที่สกีรีสอร์ท 1 คืน  ที่พักดี
 3. พักเรือ 1 คืน เท่านั้น เพื่อได้ท่านได้สัมผัสบรรยากาศ พักเรือต้องนั่งเรือเข้าและออก
 4. พักโรงแรมระดับ 4 ดาว  2 คืน ที่เมืองศรีนากา โรงแรมดี สะดวก
 5. มีเสริมอาหารไทยโดยหัวหน้าทัวร์มืออาชีพ
 6. ล่องเรือสิขารา 2 ท่าน ต่อลำ (ปกติทั่วไป 4 ท่านต่อลำ)
 7. รับของที่ระลึกจากแคชเมียร์ ท่านละ 1 ชิ้น

เที่ยวพักผ่อนทั้งทีอยากให้พักดี กินอิ่ม นอนหลับ ของเราเน้นที่พักดี บริการดี  

เงื่อนไขการยกเลิก

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด (ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตี มัดจำกับทางสายการบินหรือกรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำที่พัก โดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้)

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-30 วัน เก็บค่าบริการทั้งหมด 100 %

 

เงื่อนไขต่างๆ

•บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงโปรแกรม ราคา และเงื่อนไขทั้งหมดโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

•บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้

•รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าช้าของสายการบินเหตุการณ์ทางการเมือง และภัยธรรมชาติ ฯลฯ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯโดยจะคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นสำคัญ

•บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมือง ห้ามผู้เดินทางเข้าประเทศเนื่องจากมีสิ่งของห้ามนำเข้าประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้องหรือความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสียหรือด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตามที่กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว ทางบริษัทฯ ไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่ว่าจำนวนทั้งหมด หรือ บางส่วน

•รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองที่นั่งบนเครื่อง และโรงแรมที่พักในต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

•บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทย งดออกเอกสารเข้าเมืองให้กับชาวต่างชาติ หรือ คนต่างด้าวที่พำนักอยู่ในประเทศไทย

•บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 10 ท่าน

•การไม่รับประทานอาหารบางมื้อไม่เที่ยวตามรายการ ไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้เพราะการชำระค่าทัวร์เป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย

ข้อมูลสำคัญจะถูกส่งไปยังอีเมล์ที่ระบุในแบบฟอร์ม โปรดระบุอีเมล์ที่ใช้งานจริงของคุณ
Booking
 • ระบุวันเดินทาง :
 • ชื่อผู้จอง :
  *
 • อีเมล์
  *
 • เบอร์โทรศัพท์ :
  *
 • รายชื่อผู้โดยสาร :
  ลำดับ ชื่อ-สกุล (ภาษาไทย) ชื่อ-สกุล (ภาษาอังกฤษ) ผู้ใหญ่/เด็ก
  1.
  เพิ่มรายชื่อผู้โดยสาร
 • ความต้องการพิเศษ :
 • รหัสยืนยัน :
เวลาท้องถิ่น :
ASI|IN|IN010|NEW DELHI

การขอวีซ่่า

ทัวร์แคชเมียร์ 6 วัน 4 คืน  แคชเมียร์

เอกสารประกอบการยื่นวีซ่าอินเดีย

เอกสารที่ใช้ประการกอบขอวีซ่า แบบ E-VISA

1. แสกนหน้าพาสปอร์ตัวจริง มีอายุการใช้งานคงเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน

2. แสกนรูปถ่ายขนาด 2x2 นิ้ว หรือ 1.5 x 2 นิ้ว

3. กรอกรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบฟอร์มที่แนบมาให้โดยสมบูรณ์ครบถ้วน