โปรแกรมทัวร์
ทัวร์ตะวันออกกลาง : ทัวร์ดูไบ
DB53-EKGH: ทัวร์ดูไบ อาบูดาบี 5 วัน 3 คืน เที่ยวดูไบ เที่ยวอาบูดาบี ตะลุยทะเลทราย
 • รหัสทัวร์ :
  DB53-EKGH
 • ราคา :
  ก.พ.-พ.ค. 59 ราคา 31,900 บาท
 • ระยะเวลา :
  5 วัน 3 คืน
 • วันเดินทาง :
  ทัวร์ดูไบ อาบูดาบี 5 วัน 3 คืน 12-16 ก.พ. 59/18-22 ก.พ. 59/24-28 มี.ค. 59/12-16 เม.ย. 59/13-17 เม.ย. 59/29 เม.ย.-3 พ.ค. 59
 • สายการบิน :
  เอมิเรตส์ Emirates (EK)
 • รายละเอียดเบื้องต้น :
  ทัวร์ดูไบ อาบูดาบี 5 วัน 3 คืน มัสยิดชีคซาเย็ดแกรนด์ เอมิเรตส์พาเลซ ตึกเบิร์จคาลิฟะ ดูไบมอลล์ Dubai Creek The Palm Jumeirah เบิร์จอัลอาหรับ สวนดูไบมิราเคิล พิพิธภัณฑ์ดูไบ ทะเลทรายซาฟารี บาร์บีคิวดินเนอร์ โชว์ระบำหน้าท้อง ตลาดทอง ตลาดเครื่องเทศ ดูไบ ศูนย์รวมความเป็นที่สุดในโลก สูงที่สุด-ลึกที่สุด-แพงที่สุด-หรูหราที่สุด-แปลกที่สุด ปืนตึกที่สูงที่สุดในโลก เบิร์จคาลิฟะ ถ่ายรูปกับโรงแรมหรูที่สุดในโลก เบิร์จอัลอาหรับ ช้อปปิ้งในดูไบมอลล์ ช้อปปิ้งมอลล์ขนาดใหญ่ที่สุดในโลก ล่องเรือดอว์ชมเมืองยามค่ำคืนและทานบุฟเฟ่ดินเนอร์ใต้แสงจันทร์ นั่งเรือ Abra Taxi ไปกับคนอินเดียในชุดส่าหรีและคนพื้นเมืองในชุดอาหรับขาว เที่ยวทะเลทรายซาฟารีสัมผัสกลิ่นอายแบบชนเผ่าเบดูอิน ดูดาวท่ามกลางความมืดในทะเลทราย โรแมนติกซะไม่มี!! ย่ำ Gold Souk ที่มีชื่อเสียงโด่งดังทั่วโลก จุดหมายของผู้คนในช่วงวันหยุด อาบูดาบีเมืองหลวงที่อู้ฟู่ ตึกสูงระฟ้าตั้งเรียงราย
 • หมายเหตุ :
  ทัวร์ดูไบ อาบูดาบี ลูกค้าจัดกรุ๊ปส่วนตัว กำหนดวันที่เดินทางเองได้ , ราคาทัวร์นี้รวมตั๋วเครื่องบิน ที่พัก อาหาร หรือตามระบุในรายละเอียด
แชร์ พิมพ์

ทัวร์ดูไบ อาบูดาบี 5 วัน 3 คืน

ชมมัสยิดชีคซาเย็ดแกรนด์ เอมิเรตส์พาเลซ ตึกเบิร์จคาลิฟะ ดูไบมอลล์ Dubai Creek The Palm Jumeirah เบิร์จอัลอาหรับ สวนดูไบมิราเคิล พิพิธภัณฑ์ดูไบ ทะเลทรายซาฟารี บาร์บีคิวดินเนอร์ โชว์ระบำหน้าท้อง ตลาดทอง ตลาดเครื่องเทศ ดูไบ ศูนย์รวมความเป็นที่สุดในโลก สูงที่สุด-ลึกที่สุด-แพงที่สุด-หรูหราที่สุด-แปลกที่สุด ปืนตึกที่สูงที่สุดในโลก เบิร์จคาลิฟะ ถ่ายรูปกับโรงแรมหรูที่สุดในโลก เบิร์จอัลอาหรับ ช้อปปิ้งในดูไบมอลล์ ช้อปปิ้งมอลล์ขนาดใหญ่ที่สุดในโลก ล่องเรือดอว์ชมเมืองยามค่ำคืนและทานบุฟเฟ่ดินเนอร์ใต้แสงจันทร์ นั่งเรือ Abra Taxi ไปกับคนอินเดียในชุดส่าหรีและคนพื้นเมืองในชุดอาหรับขาว เที่ยวทะเลทรายซาฟารีสัมผัสกลิ่นอายแบบชนเผ่าเบดูอิน ดูดาวท่ามกลางความมืดในทะเลทราย โรแมนติกซะไม่มี!! ย่ำ Gold Souk ที่มีชื่อเสียงโด่งดังทั่วโลก จุดหมายของผู้คนในช่วงวันหยุด อาบูดาบีเมืองหลวงที่อู้ฟู่ ตึกสูงระฟ้าตั้งเรียงราย

กำหนดการเดินทาง  12-16, 18-22 ก.พ.| 24-18 มี.ค.| 12-16, 13-17 เม.ย.| 29 เม.ย.-3 พ.ค.59

Day 1: กรุงเทพฯ-ดูไบ
Day 2: ดูไบ-อาบูดาบี-มัสยิดชีคซาเย็ดแกรนด์-หาดซาดิยัด-ผ่านชมเอมิเรตส์พาเลซ-ขึ้นตึกเบิร์จคาลิฟะ-ช้อปปิ้งดูไบมอลล์-ล่องเรือ Dubai Creek ทานอาหารค่ำ
Day 3: The Palm Jumeirah-ตึกเบิร์จอัลอาหรับ-สวนดูไบมิราเคิล-พิพิธภัณฑ์ดูไบ-ทะเลทรายซาฟารี-บาร์บีคิวดินเนอร์-โชว์ระบำหน้าท้อง ระบำอียิปต์
Day 4: Dubai Creek-นั่งเรือข้ามฟาก-ตลาดทอง-ตลาดเครื่องเทศ-สนามบิน
Day 5: กรุงเทพฯ
 
วันที่หนึ่ง กรุงเทพฯ-ดูไบ
 
1230 น. นัดหมายคณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 แถว T สายการบินเอมิเรตส์ (Emirates -EK) มีเจ้าหน้าที่คอยต้อนรับ และบริการเรื่องกระเป๋าเดินทาง เช็คอินรับบัตรที่นั่งบนเครื่องบิน
 
1540 น. สายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK 370 นำท่านเหิรฟ้าสู่ดูไบ เสิร์ฟอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน
 
1900 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานดูไบ ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง ศุลกากร และรับกระเป๋าสัมภาระ
 
ดูไบ เมืองใหญ่ที่สุดของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ตั้งอยู่ทางเหนือของประเทศ ดูไบถือเป็นเมืองแห่งความมหัศจรรย์ เพราะที่ถูกผันแปลจากดินแดนทะเลทรายมาสู่ความมั่งคั่งในการค้า บริการ การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และศูนย์กลางธุรกิจ ไม่จำกัดเฉพาะการค้าน้ำมันแบบก่อนๆ
 
เข้าที่พัก Fortune Pearl Hotel/ Smana Al Raffa Hotel หรือระดับใกล้เคียง
 
วันที่สอง ดูไบ-อาบูดาบี-ดูไบ
 
เช้า รับประทานอาหารในโรงแรม
 
จากนั้นนำท่านสู่อาบูดาบี เมืองหลวงของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เป็นเมืองหลวงที่น่าเที่ยวไม่แพ้ดูไบเชียว อาบูดาบีนั้นอู้ฟู่สมกับเป็นเมืองหลวง หากละสายตาไปจากทะเลอาระเบียนก็จะเห็นตึกสูงระฟ้าตั้งเรียงรายเชิ่ดหน้าแข่งกันรับแดด ถนนหนทางเรียบกริ๊บสวยงามสมราคาประเทศมหาเศรษฐี CNN ยังเคยฟันธงว่าอาบูดาบีนั้นคือเมืองที่ร่ำรวยที่สุดในโลก... นำท่านชมมัสยิดชีคซาเย็ดแกรนด์ ศูนย์กลางที่เคารพสักการะ สร้างโดยชีคซาเย็ดบินสุลต่านอัลนะฮ์ยาน ผู้ก่อตั้งประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์และประธานาธิบดีคนแรกของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ใช้เวลาสร้างนาน 10 ปี ภายในมีพรมทอมือผืนใหญ่ที่สุดในโลกขนาด 5,627 ตารางเมตร และโคมไฟระย้าที่ใหญ่ที่สุดอันนึงนำเข้าจากเยอรมนี ทำด้วยทองคำและทองแดง จากนั้นผ่านชมเกาะยาส ที่เป็นแหล่งรวบรวมสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าตื่นตาตื่นใจ การแข่งรถ คอนเสิร์ต และโรงแรมหรูที่มากที่สุดแห่งหนึ่งในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และไปแวะถ่ายรูปที่หาดซาดิยัด หาดสาธารณะที่ชาวเมืองนิยมมาพักผ่อน และผ่านชมเอมิเรตส์พาเลซ โรงแรมสุดอลังการพร้อมห้องพักและห้องสวีทหรู ตกแต่งด้วยทองคำและหินอ่อน ห้อมล้อมด้วยทะเลและสวนที่จัดแต่งอย่างงดงาม บริหารโดยกลุ่มเคมปินสกี้ ได้งบประมาณก่อสร้างประมาณ 3 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ
 
เที่ยง รับประทานอาหารในภัตตาคาร
 
บ่าย เดินทางกลับสู่ดูไบ และขึ้นชมตึกเบิร์จคาลิฟะ แลนด์มาร์คแห่งหนึ่งของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยมีความสูงประมาณ 828 เมตร โดยเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2550 ตัวตึกได้ทำสถิติกลายมาเป็นตึกระฟ้าที่สูงที่สุดในโลก แซงตึกไทเป101 (สูงกว่าตึกไทเป101 ประมาณ 97 เมตร) ก่อสร้างเสร็จเมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2552 และได้มีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการในวันที่ 4 มกราคม 2553 และเปลี่ยนชื่อจากเบิร์จดูไบ เป็น เบิร์จคาลิฟะ เพื่อเป็นเกียรติแก่ชีคคาลิฟะบินซายิดอัลนะยาน เจ้าผู้ครองนครอาบูดาบีและประธานาธิบดีสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ สถาปนิกผู้ออกแบบตึกคือ เอเดรียน สมิธ จากชิคาโก จากสำนักงานสถาปนิกเอสโอเอ็ม (สคิดมอร์ โอวิงส์ แอนด์ เมอร์ริลล์) ผู้ออกแบบเดียวกันกับเซียร์ทาวเวอร์ อาคารที่สูงที่สุดในสหรัฐอเมริกาในปัจจุบัน โดยสถาปัตยกรรมในส่วนหนึ่งเป็นการผสมผสานกับรูปแบบของสถาปัตยกรรมอิสลาม และในอีกส่วนหนึ่งมีความใกล้เคียงกับงานออกแบบของตึกดิอิลลินอยส์ของแฟรงก์ ลอยด์ ไรต์ สถาปนิกชาวอเมริกัน ออกแบบตกแต่งภายในโดยจอร์โจ อาร์มานี โดยเป็นโรงแรมอาร์มานีสำหรับ 37 ชั้นล่าง และชั้น 45-108 จะเป็นอพาร์ตเมนต์ และที่เหลือจะเป็นสำนักงาน ชั้นที่ 123 และ 124 จะเป็นจุดชมวิวของตึก ส่วนบนของตึกจะเป็นเสาอากาศสื่อสาร นอกจากนี้ชั้น 78 จะมีสระว่ายน้ำกลางแจ้งขนาดใหญ่ ตัวตึกนั้นจะติดตั้งลิฟท์ที่เร็วที่สุดในโลก ที่ความเร็ว 18 เมตรต่อวินาที (65 กิโลเมตรต่อชั่วโมง) จากนั้นให้ท่านช้อปปิ้งที่ดูไบมอลล์ แหล่งช้อปปิ้งขนาดใหญ่ที่สุดในโลก ท่องเที่ยว จับจ่ายซื้อของ เล่น และรับประทานอาหาร ครบครันในที่เดียว ศูนย์การค้าขนาดใหญ่มหึมานี้เป็นที่รวมของร้านค้ามากกว่า 1,200 ร้าน ร้านอาหารและร้านกาแฟมากกว่า 200 แห่ง และตลาดขายของในร่มที่ใหญ่ที่สุดในโลก ในเนื้อที่ 550,000 ตารางเมตร บนอาคารสี่ชั้น... เสาะหาเครื่องประดับอัญมณีที่ The Souk ซึ่งเป็นแหล่งรวมร้านค้าทองและอัญมณีมากกว่า 100 ร้าน ตามแทรนด์ล่าสุดของบรรดานักออกแบบและเที่ยวชม Fashion Avenue ที่นี่ประกอบด้วยร้านเสื้อผ้าแฟชั่นสูงมากกว่า 70 ร้าน ซึ่งมีบริษัทและแบรนด์ดังๆ ของนักออกแบบที่มีชื่อเสียงที่สุดในระดับโลก เดินทอดน่องผ่านร้านอาหาร ที่นี่มีหลังคาแบบหดกลับเข้าไปได้โดยสมบูรณ์ ซึ่งเปิดออกในระหว่างช่วงหน้าหนาว หากท่านหลงทางให้มองหาเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ 11 แห่งที่หาได้ไม่ยากตามจุดต่าง ๆ ภายในห้างสรรพสินค้า หากเบื่อช้อปปิ้งก็สามารถใส่รองเท้าสเก็ตและลื่นไถลไปรอบลานสเก็ตน้ำแข็งได้ หรือจะลองเที่ยวชมพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ ซึ่งมีสัตว์น้ำมากกว่า 30,000 ชนิด รวมถึงปลาฉลามและปลากระเบน จุดเด่นอย่างหนึ่งของที่นี่คืออุโมงค์โปร่งใสที่เดินผ่านได้ตลอดขนาด 48 เมตร ซึ่งมอบทัศนียภาพแบบใกล้ชิดของชีวิตสัตว์ทะเล (ไม่รวมค่าเข้าชม) แต่ก็สามารถดูวิวใต้น้ำมากมายได้ฟรีผ่านทางหน้าต่างขนาดยักษ์ในห้างสรรพสินค้า... สำหรับเด็กๆ ก็จะมี KidZania ซึ่งเป็นสภาพแวดล้อมเพื่อการศึกษาสำหรับเด็กอายุ 4-16 ปี เมืองขนาดเล็กพร้อมอาคารและถนนปูพื้นแห่งนี้มอบโอกาสให้แก่เด็กในการสวมบทบาทตามอาชีพของผู้ใหญ่ เช่น หมอ ศิลปิน นักดับเพลิง และช่างภาพ นอกจากนี้ยังมี SEGA Republic ซึ่งเป็นสวนสนุกในร่มสองชั้น พร้อมตู้เกมส์ การขับขี่แบบจำลองการเคลื่อนไหว และรถไฟในร่ม 
ค่ำ นำท่านสู่ Dubai Creek ล่องเรือดอว์ชมความงดงามของแสงสียามค่ำคืน สัมผัสประสบการณ์ของเรือใบพื้นเมืองแบบดั้งเดิมที่ชาวอาหรับใช้กันในแถบแอฟริกันตะวันออก อาระเบีย และชายฝั่งอินเดีย พร้อมทั้งดินเนอร์แบบบุฟเฟ่ใต้แสงจันทร์และดวงดาวคลอเคล้าด้วยดนตรีเบาๆ แบบอาระบิก
 
เข้าที่พัก Fortune Pearl Hotel/ Smana Al Raffa Hotel หรือระดับใกล้เคียง
 
วันที่สาม ดูไบ
 
เช้า รับประทานอาหารในโรงแรม
 
จากนั้นเดินทางไปชม The Palm Jumeirah โดยรถโมโนเรล เดอะปาล์มจูไมราห์เป็นหนึ่งในสามโครงการของ The Palm ที่สร้างเกาะเทียมบริเวณอ่าวเปอร์เซียในดูไบ แต่ละเกาะจะมีลักษณะรูปร่างเหมือนต้นปาล์มและล้อมรอบด้วยเสี้ยววงกลม  โดยมีชีคโมฮัมเหม็ด บิน ราชิต อัล มาคทุม เจ้าผู้ปกครองเมืองดูไบ นายกรัฐมนตรี และรองประธานาธิบดีแห่งสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ หากมองแผนผังจากด้านบนจะเป็นรูปต้นปาล์ม โดยแบ่งเป็นเกาะเล็กๆ รวม 301 เกาะ บนเกาะมีที่พัก โรงแรม รีสอร์ท อพาร์ทเมนต์ ร้านค้า ภัตตาคาร และสำนักงาน ระหว่างทางให้ท่านชมความสวยงามของภูมิประเทศริมอ่าวเปอร์เซียและบรรยากาศรอบๆโครงการ จากนั้นให้ท่านถ่ายรูปคู่กับตึกเบิร์จอัลอาหรับ โรงแรมหรูหราทรงคล้ายเรือดอว์- เรือใบแบบดั้งเดิมของชาวอาหรับ สูง 321 เมตร ตั้งอยู่บริเวณชายฝั่งทะเลบริเวณอ่าวเปอร์เซียที่เชื่อมต่อกับฝั่งฝ่านทางสะพานเบิร์จอัลอาหรับ และจากนั้นไปชมสวนดูไบมิราเคิล สวนดอกไม้ที่ใหญ่ที่สุดในโลกสร้างอยู่ในเขตดูไบแลนด์ กินพื้นที่ประมาณ 72,000 ตารางกิโลเมตร ภายในสวนประกอบด้วยไม้นานาพันธุ์กว่า 45 ล้านต้น นอกจากต้นไม้ดอกไม้แล้ว ก็ยังจะมีศูนย์การค้า ช้อปปิ้งมอลล์ ภัตตาคารหรู เอ้าท์เล็ตและศูนย์ดูแลต้นไม้ โดยจะเปิดในช่วงเดือนตุลาคา-พฤษภาคมของทุกปี จากนั้นเข้าชมพิพิธภัณฑ์ดูไบ พิพิธภัณฑ์ที่ทันสมัยที่สุดในภูมิภาคตะวันออกกลาง รวบรวมเรื่องราวสำคัญทางประวัติศาสตร์ เช่น การค้นพบงานศิลป์ที่มีอายุถึง 4,000ปี เรื่องราวการค้าขายมุกในประวัติศาสตร์ก่อนการค้นพบน้ำมัน ประทับใจกับเทคโนโลยีในการถ่ายทอดและบอกเล่าประวัติศาสตร์ของอาหรับได้อย่างไม่มีเบื่อ
 
เที่ยง รับประทานอาหารในภัตตาคาร
 
1500 นำท่านสัมผัสประสบการณ์สุดพิเศษ ทะเลทรายซาฟารี สัมผัสกับกลิ่นอายของชนเผ่าอาหรับซึ่งเร่รอนกลางทะเลทราย (เบดูอิน) ที่ตอนนี้ไม่ปรากฏให้เห็นแล้ว เริ่มต้นด้วยนั่งรถ 4WD ไปในทะเลทรายที่กว้างใหญ่สุดลูกหูลูกตา ไปจนถึงที่ตั้งแค็มป์ที่ออกแบบให้คล้ายๆ กับยุคโบราณ ทดลองกิจกรรมสนุกสนานให้กับเข้าบรรยากาศ ลองสูบชิชาแบบชาวอาหรับ ทำเฮนน่าเพ้นท์ลวดลายสวยงามบนผิวหนัง แต่งกายแบบชาวอาหรับเพื่อเก็บภาพไว้เป็นที่ระลึก หรือจะทดลองขี่อูฐ ได้ตามอัธยาศัย เมื่อความมืดมาเยือน ท่านจะประทับใจที่จะได้นั่งท่ามกลางความมืดดูดาวระยิบระยับบนท้องฟ้า ซึ่งเป็นประสบการณ์ที่จะประทับใจไม่มีวันลืม
 
ค่ำ จบวันด้วยมื้อค่ำแบบบาบีคิวกลางทะเลทรายพร้อมบริการเครื่องดื่มซอฟดริ้งส์แบบไม่อั้น และชมการแสดง Arabian Belly Dance และ Egyptian Folk Dance  
 
เข้าที่พัก Fortune Pearl Hotel/ Smana Al Raffa Hotel หรือระดับใกล้เคียง
 
วันที่สี่ ดูไบ-กรุงเทพฯ
 
เช้า รับประทานอาหารในโรงแรม
 
จากนั้นนำท่านสู่ Dubai Creek ซึ่งสร้างขึ้นโดยการขุดเข้ามาในชายฝั่งแบ่งดูไบออกเป็น 2 ส่วน คือ Deira Dubai และ Bur Dubai มีความยาวประมาณ 14 กิโลเมตร มีท่าจอดเรือ 8 ท่า นำท่านนั่งเรือข้ามฟากที่เรียกกันว่า Abra Taxi ที่ใช้กันมายาวนาน สัมผัสวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมไม่รีบเร่ง ที่ไม่ว่าเมืองจะพัฒนาล้ำสมัยไปขนาดไหนแต่ยังไม่ทิ้งวัฒนธรรมแบบดั้งเดิม ข้ามฟากสู่ย่านตลาดเก่าดูไบ ให้ท่านช้อปปิ้งที่ตลาดทอง ที่ขึ้นชื่อว่าเป็นตลาดทองที่ใหญ่ที่สุดในโลก วางขายเครื่องประดับที่ทำจากทองคำ ขายเครื่องประดับทุกชนิด เช่น มุก อัญมณี จากนั้นไปตลาดเครื่องเทศ ที่เพียงแค่ย่างกรายเข้าไปใกล้ๆ ก็จะได้กลิ่นหอมตลบของเครื่องเทศ ไม้หอม อบเชย กระวาน กานพลู และถั่วชนิดต่างๆ 
 
เที่ยง รับประทานอาหารในภัตตาคาร
 
บ่าย เดินทางไปท่าอากาศยานดูไบ เช็คอินและเตรียมตัวเดินทาง
 
1520 น. สายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK370 นำท่านเหิรฟ้าสู่กรุงเทพฯ เสิร์ฟอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน
 
วันที่ห้า กรุงเทพฯ
 
0020 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ
 
heartheartheart Have A Good Trip heartheartheart

กราบขอบพระคุณลูกค้าทุกท่านที่ไว้วางใจเลือกใช้บริการ บริษัท ธารา อารยะ แทรเวล

 

ทัวร์ดูไบ อาบูดาบี  5 วัน 3 คืน

*** อัตราค่าบริการท่านละ ***

วันเดินทาง/ค่าบริการ

ผู้ใหญ่/

เด็กพักกับผู้ใหญ่

เด็ก

เสริมเตียง

เด็ก

ไม่เสริมเตียง

พักเดี่ยว

12-16 ก.พ. 59

31,900.-

31,900.-

30,900.-

5,500.-

18-22 ก.พ. 59

31,900.-

31,900.-

30,900.-

5,500.-

24-28 มี.ค. 59

31,900.-

31,900.-

30,900.-

5,500.-

12-16 เม.ย. 59

38,900.-

38,900.-

37,900.-

5,500.-

13-17 เม.ย. 59

38,900.-

38,900.-

37,900.-

5,500.-

29 เม.ย.-3 พ.ค. 59

32,900.-

32,900.-

31,900.-

5,500.-

 

อัตราค่าบริการรวม
1. ค่าตั๋วเครื่องบินสายการบินเอมิเรตส์ รวมภาษีสนามบินและธรรมเนียมเชื้อเพลิง กรุงเทพฯ-ดูไบ-กรุงเทพฯ
2. ค่าที่พักห้องคู่ ดังที่ระบุในรายการหรือระดับเดียวกัน
3. ค่าอาหาร ดังที่ระบุในรายการ
4. ค่าเข้าชม ดังที่ระบุในรายการ
5. ค่ารถนำเที่ยว ดังที่ระบุในรายการ
6. ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง
7. ค่าวีซ่าท่องเที่ยวแบบหมู่คณะ
 
อัตราค่าบริการไม่รวม
1. ค่าทิปคนขับรถ และไกด์ท้องถิ่น ท่านละ 30 USD 
2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าอาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนือรายการทัวร์ ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์ ค่าโทรศัพท์ ฯลฯ
3. ค่าปรับ สำหรับน้ำหนักกระเป๋าเดินทางที่เกินจากสายการบินกำหนด (20 กิโลกรัม)
4. ค่าทำหนังสือเดินทาง 
5. ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย และค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม
6. ค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิงที่ทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิ่มเติมในภายหลัง
 
การชำระเงิน
1. มัดจำ ท่านละ 10,000 บาท ภายใน 3 วัน นับจากวันจอง
2. ชำระยอดเต็มก่อนการเดินทาง อย่างน้อย 20 วันทำการ

ทัวร์ดูไบ อาบูดาบี  5 วัน 3 คืน

การเปลี่ยนแปลงและการยกเลิก
1. แจ้งล่วงหน้าก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 45 วันทำการ ไม่ริบเงินมัดจำ
2. แจ้งล่วงหน้าก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 30 วันทำการ ริบเงินมัดจำ
3. ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 25 วันทำการ หักค่าตั๋วเครื่องบินและค่าธรรมเนียม
4. ยกเลิกก่อนวันเดินทางภายใน 20 วันทำการ ไม่คืนเงินทั้งหมด
 
ข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่นๆ
1. เด็ก หมายถึง เด็กที่มีอายุ 2 ขวบขึ้นไป แต่ไม่เกิน 12 ขวบ
2. กรุ๊ปยืนยันการเดินทางตามราคาที่ระบุ เมื่อมีผู้เดินทางครบ 20 ท่าน ขึ้นไป
3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก หรือเปลี่ยนกำหนดการเดินทาง หากมีผู้ร่วมเดินทางในคณะทัวร์ไม่ครบตามที่กำหนดไว้
4. อัตราค่าบริการคิดคำนวนจากอัตราแลกเปลี่ยน และราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนราคาค่าบริการในกรณีที่มีการขึ้นราคาค่าตั๋วเครื่องบิน ธรรมเนียมเชื้อเพลิง ค่าประกันวินาศภัย ภาษีสนามบิน หรือมีการประกาศลดค่าเงินบาท หรืออัตราแลกเปลี่ยนได้ปรับขึ้นในช่วงใกล้วันเดินทาง
5. สถานทูตเก็บค่าธรรมเนียมวีซ่าโดยปริยาย หากมีการยื่นวีซ่าแล้วไม่มีการคืนในทุกกรณี
6. ในกรณีที่ท่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้ำเงิน) เดินทางกับคณะทัวร์ บริษัทสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบหากท่านถูกปฏิเสธการเข้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง
7. หากท่านถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศนั้นๆ ปฏิเสธการเข้าเมือง ออกเมือง ด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม ถือเป็นเหตุผลซึ่งอยู่นอกเหนืออำนาจและความรับผิดชอบของบริษัท ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินทั้งหมดหรือบางส่วน
8. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆ ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย เช่น การยกเลิกหรือล่าช้าของสายการบิน อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ การนัดหยุดงาน การจลาจล หรือสิ่งของสูญหายตามสถานที่ต่างๆ ที่เกิดเหนืออำนาจควบคุมของบริษัท
9. ใน 1 วัน คนขับรถจะทำงานและพักผ่อนระหว่างขับรถรวมแล้วไม่เกิน 12 ชั่วโมง หากมีการเสียเวลาระหว่างวัน โปรแกรมอาจต้องปรับเปลี่ยน
10. ในระหว่างท่องเที่ยวนี้หากท่านไม่ใช้บริการใดๆ ไม่ว่าจะบางส่วนหรือทั้งหมด ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถเรียกร้องขอคืนค่าบริการได้
11. หากท่านไม่เดินทางกลับพร้อมคณะทัวร์ ตั๋วเครื่องบินขากลับซึ่งยังไม่ได้ใช้ ไม่สามารถนำมาขอคืนเงินได้
12. ค่าบริการที่ท่านชำระกับทางบริษัท เป็นการชำระแบบเหมาขาด และทางบริษัทได้ชำระให้กับบริษัทตัวแทนแต่ละแห่งแบบเหมาขาดเช่นกัน ดังนั้นหากท่านมีเหตุอันใดที่ทำให้ท่านไม่ได้ท่องเที่ยวพร้อมคณะตามรายการที่ระบุไว้ ท่านจะขอคืนเงินไม่ได้
13. ท่านที่จะออกตั๋วภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต ฯลฯ กรุณาแจ้งบริษัทก่อน เพื่อยืนยันว่าทัวร์ยืนยันการเดินทางได้ หากท่านออกตั๋วโดยไม่ได้รับการยืนยันจากบริษัทแล้วทัวร์นั้นยกเลิก บริษัทไม่สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายนั้นได้
14. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์ตามความเหมาะสม และสถานการณ์ต่างๆ ทั้งนี้อยู่ในดุลยพินิจของหัวหน้าทัวร์เป็นสำคัญ
 
ข้อมูลสำคัญจะถูกส่งไปยังอีเมล์ที่ระบุในแบบฟอร์ม โปรดระบุอีเมล์ที่ใช้งานจริงของคุณ
Booking
 • ระบุวันเดินทาง :
 • ชื่อผู้จอง :
  *
 • อีเมล์
  *
 • เบอร์โทรศัพท์ :
  *
 • รายชื่อผู้โดยสาร :
  ลำดับ ชื่อ-สกุล (ภาษาไทย) ชื่อ-สกุล (ภาษาอังกฤษ) ผู้ใหญ่/เด็ก
  1.
  เพิ่มรายชื่อผู้โดยสาร
 • ความต้องการพิเศษ :
 • รหัสยืนยัน :

การขอวีซ่่า

ทัวร์ดูไบ อาบูดาบี  5 วัน 3 คืน

เอกสารในยื่นวีซ่า ระยะเวลาในการยื่นวีซ่า 8 วันทำการ (ไม่รวมเสาร์-อาทิตย์)
**ทาง UAE Immigration อาจมีการขอรายละเอียดเพิ่มเติมจากที่ได้แจ้งไว้ ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของเจ้าหน้าที่ การอนุมัติวีซ่าเป็นดุลพินิจของสถานทูต บริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ บริษัทแค่เพียงอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้เดนิทางเท่านั้น อัตราค่าธรรมเนียมวีซ่านั้นสถานทูตเป็นผู้เรียกเก็บ หากท่านโดนปฏิเสธวีซ่า สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมวีซ่าและมีสิทธิ์ไม่แจ้งสาเหตุในการปฏิเสธนั้น
 
1. สำเนาสีหนังสือเดินทาง (Passport) ที่ชัดเจน ให้ใช้วิธีการแสกนไม่ใช่ถ่ายจากมือถือ และหนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือนนับจากวันเดินทางกลับถือไทย
2. รูปถ่ายสี ขนาด 2 นิ้ว พื้นหลังสีขาวเท่านั้น (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน) 2 รูป 
3. ผู้เดินทางกรุณาแจ้งชื่อบิดา-มารดา และชื่อคู่สมรส (กรณีแต่งงานแล้ว)
4. กรณีผู้เดินทางอายุไม่ถึง 18 ปีบริบูรณ์
4.1 ถ้าไม่ได้เดินทางกับบิดาและมารดา จะต้องมีหนังสือยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศจากเขตหรืออำเภอ (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) สำเนาหนังสือเดินทางของบิดาและมารดา หนังสือรับรองค่าใช้จ่าย (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)
4.2 ถ้าไม่ได้เดินทางกับบิดา จะต้องมีหนังสือยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศของมารดาจากเขตหรืออำเภอ (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) และสำเนาหนังสือเดินทางของบิดาและมารดา
4.3 ถ้าไม่ได้เดินทางกับมารดา จะต้องมีหนังสือยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศของบิดาจากเขตหรืออำเภอ (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) และสำเนาหนังสือเดินทางของบิดาและมารดา